VI. Pražírna - Kavárna 39, Jičín

15. 03. 2018

Moc děkuji všem, kteří si se mnou přišli povídat v rámci včerejší Pražírny v Kavárně 39 v Jičíně. Než jsem do Jičína odjel, říkal jsem, jestli už nejsou některá moje diskusní témata vyčerpaná a budu-li schopen setkání naplnit něčím zajímavým. Zda tomu tak bylo, musí zhodnotit ti, co přišli, ale můj pocit byl opět velmi prima a jsem rád, že jsme mohli podrobněji probrat konkrétní problémy, které Vás v dopravě i zdravotnictví na Jičínsku trápí a bylo velmi zajímavé slyšet i to, jak vnímáte aktuální politické a morální klima v naší zemi. Nerad slibuji nemožné (na to máme dost jiných politiků), a tak doufám, že se mi podařilo vysvětlit reálné plány a připravované realizace i to, co je zatím otázkou dlouhodobějšího horizontu v dopravě na Jičínsku. Probrali jsme i zdravotnictví z pohledu aktuálního stavu jičínské nemocnice, ale i v kontextu aktuální situace zdravotnictví v kraji. Padlo hodně zajímavých názorů, z nichž řada mne motivovala nejenom k dalšímu zamyšlení, ale i dalším konkrétním krokům. Co jsem si ale hlavně ze setkání odnesl, bylo pro mne potvrzení velmi důležitého – je třeba se o problémech otevřeně bavit, je třeba bavit se o nich s těmi, jichž se osobně týkají, vysvětlovat si názory, návrhy i reálné možnosti – prostě mít vůli najít cestu.