Blog

CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?!

24. 09. 2023

Porada vedení kraje k projednání problémů týkající se investičních záměrů rekonstrukce zařízení ve Štefánikovce, výstavby DOZP v Nové Pace a Vrchlabí, přípravy ...

CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?!

17. 09. 2023

Ráno porada vedení kraje a individuální setkání se zastupiteli kraje, abychom odladili společná stanoviska k bodům, jež byly na programu odpoledního jednání zas ...

CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?!

10. 09. 2023

Trochu jiný začátek pracovního týdne, aneb s prvňáčkem poprvé do školy. Začátek školního roku není jenom krokem našich dětí k dalším znalostem a pedagogů k zodp ...

CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?!

03. 09. 2023

Mimořádné zasedání Rady KHK ke schvalování dotačních programů pro příští rok, kdy kromě standardních finančních objemů podpor pro hasiče apod. jsme výrazněji na ...