CO ROK 2019 DAL A NEBO VZAL?! 2019

29. 12. 2019

Leden
🙈https://www.euro.cz/…/reforma-dani-zapomente-vzkazal-premie… ...aneb jak se ze „švédského stolu“ stala vládní „sekyrková polévka“
🙈https://ct24.ceskatelevize.cz/…/2717873-stat-da-mozna-kraju… , jak kraje na opravy silnic od státu namísto 4 ke 2 miliardám přišly
🙂Otevřel jsem svou senátorskou kancelář v Náchodě a myslím, že se nám v ní během roku podařilo najít hodně společných řešení problémů z nejrůznějších oblastí. Děkuji za vaši důvěru.

Únor
🤔Zabýval jsem se otázkou, zdražením čeho v následujícím období zaplatíme velkorysé slevy na jízdném pro důchodce a studenty, které se staly mandatorními výdaji ve státním rozpočtu…a jednu z možných alternativ jsem zjistil poměrně záhy – po té, co ministryně financí navrhla zrušení 3 mld.státního příspěvku na krajské vlakové spoje.
🙂S polskými kolegy jsme ve Wroclavi jednali o možném rozšíření stávajícího objemu železniční dopravy z HK do Wroclavi přes Náchod, Meziměstí a Walbrzych. Dohodli jsme se na přípravě společného memoranda o podmínkách spolupráce mezi našimi kraji.
🙂Na kraji jsme vyřešili hrozící krizovou situaci vzniklou lednovými výpověďmi 8 dopravců provozujících veřejnou autobusovou dopravu v našem kraji ze stávajících smluv. Bylo to mnoho dlouhých a složitých vyjednávání, ale nakonec jsme se všemi našli společné řešení a autobusová doprava v KHK nebyla přerušena.

Březen
🙂Potěšilo mne rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, díky němuž dostala zelenou modernizace železniční tratě Velký Osek – HK – Týniště – Choceň. Trať bude náhradním koridorem, propojí Prahu, Východní Čechy a Moravu, zvýší dopravní obslužnost našeho kraje a cestovní komfort .
🙂Zahájili jsem stavbu první etapy obchvatu Opočna, a to přeložky silnice II/298, která může začít díky investicím do krajských silnic v souvislosti s průmyslovou zónou Kvasiny. Odvede tranzitní dopravu, ve městě se bude lépe dýchat a v rámci silničního provozu bude bezpečněji.

Duben
🤔https://t.co/4fvlqJ1FSN Ve striktně definovaných případech jako je terorismus, nelze než souhlasit s návrhem. Přesto jsem velmi skeptický k myšlence zbavit se pojistky, kterou je rozhodování soudu o odposlechu. Nebezpečná je i návaznost (zprvu možná dobře míněných) nápadů k povolení „některých“ odposlechů bez souhlasu soudu a následně návrhů k možnému využití odposlechů zpravodajských služeb. Společně mohou vytvořit prostředí, které nebude těžké zneužít!🤔
🤷https://t.co/t77VjU3mPm ...Více hlídek na silnicích a represe snížení počtu tragických nehod nestačí. Od r. 2007 tvrdím, že "šťastný" dopravní čtyřlístek tvoří: kvalitní dopravní infrastruktura, smysluplná legislativa, prevence - resp. výchova účastníků silničního provozu a viditelná policie (zaměřená na řešení závažných dopravních přestupků, které jsou příčinou život ohrožujících situací).
💁Z podnětu a na základě oslovení LIGY LIBE jsem přijal účast v pracovní skupině vytvořené v Senátu PČR s cílem navrhnout kroky a legislativní úpravy v duchu zachování základních lidských práv a svobod, mezi které určitě patří možnost přiměřené ochrany života a majetku i se zbraní (za platných zákonných podmínek).

Květen
🎉Přes složité zajišťování potřebných 80 mil., mnoho jednání k získání všech potřebných formalit, přípravy nového projektu i stavby, přes zimní klimatické komplikace i některé mediální sarkasmy jsme otevřeli nový most ve Svinarech, převádějící přes řeku silnici III/3082. Ten původní jsem „zdědil“ v havarijním stavu, bylo nutné jej uzavřít a stal se mou noční můrou hned při převzetí mé gesce na kraji. Slíbil jsem nový a slib jsem splnil.
💁Bylo ukončeno podávání nabídek do veřejné soutěže na dodavatele veřejné autobusové dopravy v KHK pro období 2020 - 2030, kterou jsem spolu se svými kolegy velmi pečlivě a dlouho připravoval. Obdrželi jsme nabídky od 9 firem (některé z nich podaly nabídku na více než 1 oblast nebo ve sdružení společně s jinou firmou).

Červen
💁🙈V Senátu jsme projednávali novelu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. V předloženém návrhu jsem ale shledal ještě několik problematických částí - např. pro aplikaci nové úpravy omezování výdělečné činnosti příslušníků policie mi chybí jednoznačná metodika,podle které by služební funkcionáři mohli při kontrole a (ne)povolování takové činnosti v jednotlivých případech postupovat. A navrhovaný stabilizační příplatek je jistě dobrý nástroj, ale jeho navrhovaná výše - 24 násobek průměrné mzdy - mě překvapila.
🙈https://t.co/cBWiUHuryv.... takže to máme: přísnější bodový systém pro řidiče, zdražení dálniční známky, méně peněz do oprav silnic a zavedení mýta pro silnice I. třídy, aby se ty II. a III. třídy mohly ještě více rozbít....jednoznačně "bude líp"!
💁https://t.co/OsZhuappAw ... Jsem přesvědčen, že v 10 milionovém Česku má zůstat – resp. mít svrchovanou kompetenci vyšetřovat trestnou činnost pouze jeden bezpečnostní sbor, a to Policie ČR.
🙂Jen pár měsíců po té, co oslavil 18. narozeniny a zvládl zkoušku k získání řidičáku, vydal se náš starší syn poprvé sám daleko za velkou louži zkusit, jak se hraje hokej v Kanadě, což byla velká zkouška i pro nás jako rodiče. Dobře to dopadlo – obstáli jsme všichni.

Červenec
🙈Návrh daňového balíčku - bože, ochraňuj nás před těmi, co nás chtějí ochraňovat pomocí daňových balíčků! Těmi, kteří se ve jménu národního zdraví nejenom nestydí určovat, čím si kdo může a nemůže "kazit" to své, ale obírání občanů o svobodu rozhodování a o další peníze prezentují jako svou dobročinnost.

Srpen
💁https://t.co/KNqIW1Ab2n Naprosto respektuji rozhodnutí státního zastupitelství v této kauze. Jenom chci věřit ve stejně odpovědný a kompetentní přístup ke všem kauzám, a snad i doufat v kratší než čtyřletou dobu šetření, zda je či není daný případ na postoupení k soudu. A premiéra, který nebude - ať už s jakýmkoliv výsledkem - ústřední postavou jedné problematické kauzy za druhou, rozdělující rodiny i celou zemi, bych si přál též.

Září
💁https://t.co/3vJmjmyIF1 Ano, netrpme porušování pravidel - ať už vyplývajících z dané funkce, profese nebo dobré morálky. Ale vážně musíme zavádět nové zákony nebo předpisy jako nástroj kontroly dodržování již stanovených pravidel, či platných norem?

Říjen
🕯Opustily nás dvě velké osobnosti – Vlasta Chramostová a Karel Gott. Každý z nich úplně jinak, ale oba dva - lidé s obrovskou vůlí i chybami, profesionalitou a schopností inspirovat i spojovat .
🙈https://t.co/5O5Re5Nn1a mohou za to "ONI -nic nepřipravili", je možná dobrý argument na 1. volební období a pro 2."musíme vše nejprve stavebně připravit". Po té očekávám slib "už to bude". Ale budou na to v tu dobu také peníze, které už teď slibujeme a nedáváme do infrastruktury?!
🤔https://t.co/tmL0f2LMBh Ministři vnitra z ČSSD od r. 2016 - sloučí ÚOOZ a ÚOKFK s vizí dalšího začlenění celorepublikových útvarů, za 3 roky je tu odlučování sekcí boje proti terorismu a kyberkriminalitě, úzce souvisejících s organizovaným zločinem. Resumé a jeho zdůvodnění mne bude zajímat.
💁Spolu s předsedou Senátu PČR a dalšími kolegy senátory jsem byl v USA, kde jsem například navštívil námořní základnu na letadlové lodi, setkal se s mnoha zajímavými lidmi – představiteli institucí, Madeleine Albrightovou, ale i s krajany. Projednali jsme konkrétní možnosti a příležitosti pro naše firmy na americkém území, ověřil jsem si, jak výborná je naše zbraňová legislativa oproti té zámořské. A vracel jsem se s uvědoměním si, jak jsem rád, že žiju v České republice.

Listopad
🙈https://t.co/EIiTaUlIuC... Pokladnička prázdná, je třeba si udělat alibi. Nekompetentnost aneb nikdo Vám nesplní tolik, kolik my Vám naslibujeme? A škoda, že si pan ministr nenašel čas na setkání s představiteli našeho kraje, když jej dnes navštívil. Já si čas najdu a budu se ptát!
🙈A opět jsme si v médiích mohli přečíst či poslechnout o zvyšování investic do infrastruktury, a tak bych chtěl znovu připomenout fakta: letos v SFDI cca 86 mld. Kč, na r. 2020 - po prvně proklamovaném navýšení o 5 mld. - byla realita cca 87 mld. (ve střednědobém rozpočtu pro r. 2020 bylo původně ale plánováno 97 mld.). Nově "více pěnez" se v praxi vlastně rovná mínus 10 mld.?!
🤷https://t.co/diGQQr3zME Rád bych věřil tomu, že vláda nebude zlehčovat zprávu BIS a diskusi k jejím závěrům povedou jen lidé s odbornou znalostí a praxí v bezpečnostním prostředí. A očekával bych veřejné ujištění premiéra, že vláda, resp. Bezpečnostní rada státu se všemi závěry zabývá.

Prosinec
🙈https://t.co/j1eZAFHwMg tento verdikt považuji za výsledek liknavého přístupu bývalého ministra vnitra a premiéra, kteří neřešili odmítnutí směrnice v předepsané podobě hned při projednávání v EU. Pozdní žaloba už nic neřeší. Do budoucna nenechejme jednat a rozhodovat o nás bez nás a nuťme politiky jednat včas!
🙈V okamžiku verdiktu EK (o střetu zájmů) a NSZ (pokračování trestního stíhání) se dozvíme jenom, že já neodstoupím? K tomu lze říci opět jediné, že z principu, člověk, který ŘÍDÍ vládu a může ovlivňovat řídící procesy, je-li trestně stíhán, a má střet zájmů, prostě nemůže být šéf ČR.
🙈Národní investiční plán - 20.000 projektů za 8 biliónů v průběhu 30 let - žádný problém. Na rozdíl od každoročního problému najít limitované zdroje pro investice na obecní, krajskou a státní dopravní infrastrukturu!? Ale pro sny a sliby limity neplatí, tak jimi není třeba šetřit?
💁Tragedie v ostravské nemocnici. Příjezd prvosledových hlídek do 3 min. potvrzuje akceschopnost policie. Nyní, ale počkejme bez emotivních a populistických soudů na objasnění okolností a pak řešme další opatření k ochraně - tzv. měkkých cílů, před aktivním střelcem a zbraňovou legislativu i souvislosti s nelegálními zbraněmi.
🤔zákon o státní sociální podpoře tzv. „rodičovská podpora“. Osobně považuji tento návrh za retroaktivní a v současné podobě i diskriminační, neboť máme děti do 4 let věku rozdělené jinou podporou. Ale hlavně jsem přesvědčen, že podobné změny se mají dělat s platností do budoucna a ne zpětně.
🎉Spadl mi velký kámen ze srdce, protože jsme konečně obdrželi rozhodnutí ÚOHS k námi podanému rozkladu v tendru na dodavatele veřejné autobusové dopravy. Rozhodnuto bylo v náš prospěch. Jakmile rozhodnutí nabude právní moci, již nebude nic bránit uzavření smluv s vybranými dopravci pro 8 oblastí, kteří budou od roku 2021 v nových smluvních podmínkách provozovat veřejnou autobusovou dopravu v Královéhradeckém kraji. na tiskové konferenci.
🙂V rámci obvyklého bilancování na konci roku jsem mohl konstatovat, že jsme do obnovy krajské silniční sítě – silnic II. a III. třídy a mostů - už třetím rokem investovali přes miliardu korun, což je dvojnásobně více oproti předchozímu období. Letos jsme prostavěli více jak 1,25 miliardy korun - opravili 138 kilometrů silnic a 14 mostů. Ddůležité však bude, abychom i v příštích letech byli schopni pokračovat v trendu investování objemu alespoň 1 miliardy korun do krajské infrastruktury, bez čehož není reálné havarijní stav zejména krajských silnic plošně změnit.
💁V letošním roce jsme také oslavili 30 let svobody a demokracie, ale myslet na ty, kteří se nebáli za svobodu a demokracii bojovat a na to jaké to před 30 lety bylo, bychom měli nejenom při kulatých výročích. Nebojme se my dnes změnit to, co by nás k nesvobodě vrátilo. Nevěřme lžím a populistickým slibům. Vězme, že líp bude pouze s upřímností, vzájemným respektem a poctivou prací.
🙂Během roku 2019 jsem však zažil také mnoho zajímavých setkání s vámi při svých Pražírnách, ve své senátorské kanceláři v Náchodě nebo na krajském úřadě nebo jenom tak na ulici. Za všechna ta setkání a také maily či zprávy a komentáře tady na FB jsem rád a za Vaše podněty a názory, kterých si moc vážím, a jsou velmi důležitým zdrojem informací pro mou práci. Děkuji!🤝