CO ROK DAL A NEBO VZAL?!

30. 12. 2018

Leden 
🗳Prezidentská volba – moc jsem si přál, aby tento „osmičkový rok“ zůstal zapsán v historii jako rok zahájení cesty k větší pospolitosti a jako rok ne možná "třeskutých“, ale třeba drobných pozitivních změn. Jisté naděje v tomto ohledu jsem vkládal právě do volby prezidenta. Předpokládal bych, že do funkce prezidenta, ale i premiéra či dalších vysokých politických pozic budu voleni lidé, kteří budou naši zemi spojovat a ne rozdělovat. Lidé s morálními hodnotami, které bude hodno následovat a zaslouží si respekt doma i hranicemi.🙏 A zejména v pozici prezidenta bych očekával někoho, kdo ukončí nálady, které jsem mnohdy s úžasem vnímal v průběhu kampaně - rozdílné až nenávistné názory na jednotlivé kandidáty a v postojích často rozdělené rodiny, kamarády a přátelé. Bohužel…ale snad „prozatím“…🤷‍♂
🙂jsem rád, že alespoň na setkáních při svých Pražírnách, zažívám pocit, že je mezi námi snad ještě dost vůle začít o věcech veřejně diskutovat (ne pouze ve formě monologů vyvolených) – ta první v letošním roce byla v Náchodě.
👨‍💼můj první kongres ODS v Ostravě. Jako nováček s respektem k historii podobných setkání, která velmi často změnila fungování naší země, jsem přijel poznat další zákulisí politiky. Nebyl jsem zklamaný, ale přiznám se, že více změn ve vedení (potěšilo mě zvolení Baxy do funkce místopředsedy), a možná více politické strategie do budoucna, jsem očekával. Pragmaticky však chápu, že jsme na dlouhé cestě v návratu důvěry veřejnosti v politiku ODS. Děkuji proto znovu za možnost podílet se a ovlivňovat svými názory vedení ODS z pozice člena Výkonné rady, do které jsem byl na tomto kongresu zvolen.🤝
🎊 spustili jsme na kraji dvě nové on-line aplikace (Zimní obslouženost silnic a IDS), které poskytují větší cestovní komfort - respektive možnost plánování svých cest v zimním období, řidičům v našem kraji a pohodlnější plánování spojení těm, kteří využívají veřejnou dopravu.🙂
💁‍♂některá očekávání se přeci jenom plní – územní rozhodnutí na stavbu nového mostu ve Svinarech je na světě👏

Únor 
🤷‍♂druhé odmítnutí udělení výjimky úseku dálnice D11 v okolí Hradce ze zpoplatnění, není důvodem se s ním smířit – píši další dopis a jednám osobně s ministrem dopravy. Alespoň příslib je na stole.
🚆další jednání s ministrem Ťokem a kulatý stůl se SŽDS – tentokrát jsou tématem rychlíková spojení a modernizace konkrétních železničních tratích v našem kraji. Zatím jsem si „vymohl“ alespoň zadání studie proveditelnosti. 🛤
🏥dlouhodobě nevyhovující situace v našem krajském zdravotnictví kulminuje otevřeným dopisem, který nám na Kraj zaslali zdravotníci z Náchodské nemocnice.🙈 Jednání v koalici ve vedení Kraje není jednoduché, ale je nezbytné začít situaci řešit. Osobně bych byl rád, aby to bylo vyvozením patřičných osobních odpovědností a snahy najít systémová řešení. Respektuji však koaliční postup.🤷‍♂
…stal jsem se garantem nového studijního oboru „Bezpečnostně právní činnost“ na SŠIS ve Dvoře Králové na Labem. Jsem rád, že první státní škola, kde se tento nový obor vyučuje, je v našem kraji. Je to obor, který poskytne svým absolventům velmi široké uplatnění právě i v Královéhradeckém kraji. Vzal jsem tím na sebe ale i závazek podílet se na přípravě učebního plánu a od září se ujmout části výuky. Těším se.👨‍🏫
🤔“začíná se nám tady rozmáhat takový nešvar“ - snahy o personální změny na vedoucích postech v bezpečnostních složkách řešené „od stolu“ čelními představiteli vlády. Jedním z prvních „na řadě“ je ředitel GIBS. Ale účelovost těchto změn určitě nebude pravdivá, to naopak vyslovení takových domněnek je „účelovka“ ze strany opozice😂

Březen
týden dovolené na horách s rodinou, zopakoval jsem si jízdu na lyžích, ale i na „pekáči“ – docela fajn změna oproti křeslu v kanceláři.
příjemné a inspirativní setkání - aneb Pražírna v Jičíně 
💰Regionální stálá konference – na konkrétních číslech jsme si potvrdili, že KHK je jedním z nejúspěšnějších krajů v čerpání finančních prostředků z operačních programů. Jsem rád, že velkou část se nám následně daří proinvestovat na opravách a rekonstrukcích krajských silnic.

Duben
🚧startuje stavební sezóna na našich krajských silnicích - minulý rok cca 1 miliarda a i v letošním roce chceme opravit silnice v kraji v objemu 1,2 miliardy - podařilo se.💰
🏐začínáme stavět sportovní klubovnu u nás na Vysokově. Moc jsem toho nakonec na brigádách neodpracoval, otázkou ale je, zda jsem tak vzhledem ke své manuální (ne)zručnosti stavbě vlastně mnohem více neprospěl. Obdivuji, děkuji a jsem rád, že máme v obci naštěstí i ty skutečně zručné, kteří klubovnu pro vysokovský nohejbal postavili. Nové zázemí, umělka a sportovní zařízení pro děti. Znáte to - kdo si hraje, nezlobí.😉 
👨‍💼👩‍💼vláda v demisi na návštěvě v našem kraji - v tradičním stylu: „slibem nezarmoutíš“. Možná výjimka potvrzující pravidlo - v oblasti dopravy - zatím platí to, na čem jsem se s ministrem Ťokem domluvili. Pravdou ale je, že umím být poměrně neodbytný a důsledný. 😉 
ještě jsem zvládl dvě inspirující setkání při Pražírnách v Chlumci nad Cidlinou a v Trutnově, 🍷oslavit narozeniny a v 👩‍⚕👨‍⚕neposlední řadě setkat se se zdravotníky v Náchodské nemocnici. Jednání k tématu krajského zdravotnictví ve vedení kraje probíhají, mám stále týž názor, znám názory svých kolegů na kraji, ale chci znát i názory a konkrétní problémy z „druhé“ strany. Po setkání se jsem se utvrdil v tom, že je třeba hledat odpovědnosti, systém a hlavně se zdravotníky komunikovat. V rámci svých možností se ale mohu pouze snažit k tomuto názoru přesvědčit i své okolí na Kraji, ale nemohu přímo vstupovat do gesce konkrétního náměstka. Jedno mi to ale není.

Květen 
🚧🛣zahájení dostavby dálnice D11 z HK do Jaroměře - dva nové úseky cca 23 km za 4 miliardy. Nemusím dodávat, že kromě výstavby obchvatu kolem Jaroměře je absolutně klíčové pokračovat v dostavbě dálnice směrem na Trutnov a státní hranici s Polskem a moc si přeji, aby probíhající územní řízení na zbývající dva úseky proběhlo zdárně v nejbližším období.
🤔měsíc ve znamení vrcholících "čistek" personálních změn v bezpečnostních a zpravodajských složkách - vynucená změna ředitele GIBS, odchází pražský ředitel, policejní prezident musí počkat na třetí generálskou hvězdu a přijetí na Slovensko a mnoho dalších v době, kdy vládne vláda bez důvěry?! Ale nezapomínejme – není to účelové, „účelovka“ je, myslet si to nebo to říkat!🤣
🏅významné květnové dny – uvědomuji si - 73 let v Evropě žijeme bez válek a v míru. Neúčastnil jsem se velkých oficialit, ale hodně jsem přemýšlel o těch, kteří nestáli o tryzny, ale chtěli prostě žít v pravdě, svobodě a míru. Mnozí za to neváhali zaplatit daň nejvyšší. Opravdu chceme dnes něco jiného? Asi ne, ale bojíme se zaplatit i pouhou ztrátou svých navyklých póz a pohodlí.😞 
…a možná tak trochu i s těmito myšlenkami jsem se při zvažování, zda přijmout senátorskou kandidaturu od Sněmu volitelů ODS, rozhodl ji potvrdit. Já mám chuť i vůli věci kolem sebe měnit a kde jinde než opět ve veřejné službě mohou být tyto vlastnosti opravdu k něčemu platné nejenom mně💁‍♂.
Pražírna ve Dvoře Králové nad Labem byla velmi impulsivní, ale byl jsem za tu diskusi – zejména k tématu zdravotnictví - velmi rád.

Červen
🏨začíná dlouho očekávaná dostavba Náchodské nemocnice. Kvituji s potěšením, že se potvrdilo správné rozhodnutí zrušit problémovou předchozí soutěž a vše se znalostí prostředí udělat úplně znovu. 
🤔máme novou MENŠINOVOU vládu - ANO a ČSSD s podporou KSČ. Nechodím na koncerty Tomáše Kluse, ale nemohu se zbavit nápěvu jeho písně "…panebože, za co trestáš tento lid..." a jenom doufám, že si časem nebudeme všichni zpívat „… byl hrozný tento stát, když musel jsi se dívat, jak zakázali psát a zakázali zpívat…“🙈 
…krajský fotbalový přebor vyhráli fotbalisté z Náchoda, tým KHK si vybojoval postup na ME v amatérském fotbalu – jako bývalý aktivní a současný příležitostný fotbalista i rozhodčí jsem měl z těchto úspěchů velkou radost a jako fanoušek držím palce do další sezóny.

Červenec
🏖skoro tři týdny dovolené s rodinou, trochu energetického dopingu u moře v Itálii.
😇připomenutí 1155. výročí dvou byzantských bratří Cyrila a Metoděje, jejichž mise ovlivnila kulturu všech křesťanských národů - a věřím, že jejich odkaz k potřebě vzdělanosti, propojení východních i západních kultur a všech lidí dobré vůle si budeme uvědomovat i v dalších letech.
🎸7. ročník The Legends Rock Fest v Hořicích - jako vždy úžasný úlet z reality. Jezdím sem nejen kvůli kapelám, jako jsou Visací zámek nebo Dymytry, ale hlavně za báječnou atmosférou a přáteli. 👍Těším se na další ročník… a třeba bude i ZEMĚTŘESENÍ.

Srpen 
…Rok ve znamení 100. výročí založení našeho státu je bohužel poznamenán i 50. výročím okupace naší země "spřátelenými" vojsky. Pro mě připomenutí, že za svobodu se musí bojovat v každé době. A pro nás všechny doufám i připomenutím si, jak je lehké o svobodu přijít. Nemusí to být jen díky cizím tankům, ale i díky naší lhostejnosti, krátkozrakosti či rezignovanosti.

Září 
💁‍♂volební senátní kampaň - „Kde je vůle, tam je i cesta“. Cesta kampaní byla pro mne v mnohém překvapivá. Ne vždy v tom pozitivním smyslu – např. ve chvílích, kdy jsem se setkal kategorizujícími názory od lidí, které jsem nikdy neviděl, kteří měli možnost přijít mi své názory říci do očí, ale nepřišli, kteří hlásali polopravdy nebo divná tvrzení o skutečnostech, u kterých nikdy nebyli.🙈 Naštěstí, pozitivních setkání bylo mnohem více, a ta mne utvrdila v tom, že má smysl snažit se dokázat, že politika či politik nejsou sprostými slovy, že politik může být člověkem, který skutečně bude hájit zájmy svých voličů (a ne jenom v době volební kampaně), že sliby politika jsou měřitelné jeho činy, a že je třeba, abychom nejenom na postu prezidenta, předsedy vlády a v ostatních čelních politických pozicích chtěli mít ty, kteří mají za cíl hledat spolupráci a ne rozdíly.🙂

Říjen 
🗳1. a 2. kolo senátních voleb - děkuji ještě jednou všem, kteří mi věří a svou důvěru potvrdili svým hlasem!😘
…volby za námi a spousta práce přede mnou. Ještě v tomto měsíci jsem spolu s kolegy z vedení ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje strávil několik odpolední při pracovních ale méně formálních debatách se zaměstnanci všech cestmistrovství, při nichž jsme vyhodnocovali aktuální rozpracovanost🚧, připravenost na zimní sezónu, ale také pracovní podmínky, připomínky a náměty ke zlepšení či změnám. Koncem měsíce jsme spolu s vedením začali pracovat na jejich zohlednění či projednání.
👮‍♂vojenská přehlídka k 100. výročí vzniku Československa - jako policejní generál sloužící této zemi 26 let jsem nechtěl na jedné z největších přehlídek chybět. Chvilka nostalgie i hrdosti. Cesta ale vede dál… 🛣

Listopad
…slavnostně jsem složil slib senátora a ještě v tomto měsíci jsem absolvoval první schůze Senátu, byl jsem zvolen 1. místopředsedou senátorského klubu ODS, stal se členem Organizačního výboru, Ústavně-právního výboru a členem Stále komise Senátu pro sdělovací prostředky. 
…hned na úvod v Senátu „Hra o trůny“ a Jaroslav Kubera byl zvolen předsedou Senát Parlamentu ČR PČR. Věřím, že budeme sledovat přerod politika ve státníka🙂
🎉přes menší komplikace, které ještě před finálním rozhodnutím na ministerstvu dopravy padlo, a k jejichž vyřešení jsem musel opět trochu svou neoblomností napomoci – dostal úsek D11 okolo Hradce výjimku ze zpoplatnění. Říkám to pořád – kde je vůle….😉
…náš Toník oslavil dva roky – nejhezčí letošní výročí🎂
skvělá Pražírna v Rychnově nad Kněžnou – opět zdravotnictví – zejména s ohledem na aktuální situaci v Rychnovské nemocnici - v hlavní roli.🏨
…snad už jsme se v jednáních ke zdravotnictví na Kraji o kus posunuli, ale stále ještě nemáme napříč koalicí shodu na řešení pozice ředitele Náchodské nemocnice.🤔

Prosinec
👨‍🏫mám za sebou 4 měsíce v roli pedagoga - profese, která má ohromný význam, ale je u nás stále nedoceněná. Jsem přesvědčen, že vzdělaný národ je nadějí nejen k prosperitě, ale i udržení morálních a kulturních hodnost naší země. Nejsem studovaný pedagog, ale snažím se při výuce zužitkovat své profesní, manažerské a mnohdy i „otcovské“ zkušenosti a snažím se studentům ze všeho předat to, co považuji nejdůležitější. Pro mne je naopak osvěžující a v mnoha případech inspirující být u toho, když - dnes ještě skoro děti, ale zítra mladí dospěláci - dozrávají ve svém poznání.🙂
…blížící se konec roku opravdu nebyl časem lenošení – další dvě schůze v Senátu PČR a kromě procedurálních kroků se snažím již aktivně soustředit na témata a zákony, které ovlivňují naše regionální kompetence a možnosti📚. 
🚌na Kraji dotahujeme soutěž a jednání s dopravci - dodavateli veřejné dopravy - pro další období.
🚧končí letošní stavební sezóna na silnicích, je třeba ji vyhodnotit v číslech, ale také přijmout jedno závažné rozhodnutí ve vztahu k aktuálním klimatickým podmínkám a rozpracovaným technologiím na novém mostě ve Svinarech. Volíme méně „populární“, ale z hlediska konečné bezpečnosti a životnosti mostu určitě správnější cestu – pokračovat v pracích, které vyžadují konkrétní klimatické podmínky v období, kdy je možné je dodržet – tedy na jaře 2019. Připravujeme plán na příští rok.
… pokračujeme ve vedení Kraje v jednáních o zdravotnictví. Můj názor je neměnný. Je třeba vyvodit osobní zodpovědnosti…. Doufám, že nejpozději počátkem příštího roku bude mít i pozice ředitele a náměstka pro zdravotní péči Náchodské nemocnice již konečné řešení💁‍♂.
…setkávání s kolegy, chvilka na adventní koncert v Senátu.
🎄Vánoce – letos jsem se – hlavně díky svému malému synovi - více soustředil na jejich duchovní rozměr a tradice. Ale také protože v této uspěchané době je možná nejvyšší čas se trochu zastavit a vrátit k našim tradicím, slušnosti a morálním hodnotám, které se občas z našich životů vytrácí. 🤔A v neposlední řadě si také uvědomuji, že chce-li člověk hledat cestu pro druhé, měl by dobře znát tu sám k sobě.
🚪Stojíme u otevřených dveří, které zítra o půlnoci zavřeme za letošním rokem a otevřeme je pro ten nadcházející. Ten letošní se svými osmičkami do dějin asi úplně oslavně nezapsal🤷‍♂, ale snad nám alespoň nastavil zrcadlo k tomu, abychom pochopili, že je třeba věci měnit, ale že to za nás neudělá žádný „Anděl Páně“, mesiáš ani diktátor, ale že musíme začít každý sám u sebe😌. Třeba tím, že spolu budeme mluvit, naslouchat si, respektovat si a nenecháme za sebe rozhodovat druhé. 💫