CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 01.12.

01. 12. 2019

Pondělí
… kromě problematiky dopravy, která je mou gescí a bezpečnosti, kterou jsem se zabýval ve své předchozí profesi, a je mi blízká stále, se snažím v rámci své senátorské práce seznamovat, pochopit a je-li to možné, pomoci řešit, problémy v dalších oblastech. Jednou z nich je zemědělství, jež se dotýká každodenního života nás všech. 🚜Se zemědělci už se více jak dva roky setkávám často a tentokrát jsem byl na Rychnovsku, kde jsem strávil velkou část dne. Hodně jsme diskutovali - mimo jiné např. o zastropování hektarů pozemků (cca 290 hektarů). A tady vidím úkol pro nás - politiky z ODS. 💁‍♂Musíme začít mluvit o životním prostředí zejména v souvislosti s tématy týkajícími se našeho zemědělství a rozvoje venkova. Musíme nadále podporovat nejen tzv. rodinné farmy, ale hlasitě i středně velké zemědělské podniky, které mimo jiné drží zemědělství v českých rukou, na současné úrovni a dávají alespoň záruku toho, že nebude docházet k nekontrolované centralizaci do - dnes cca10 - subjektů typu Agrofert. Taková novodobá „kolektivizace“ by následně mohla znamenat tlak ze strany nadnárodních subjektů… Pokud tedy dojde k nějakému rozhodnutí - například o zastropování, - je třeba hledat jinou formu podpory, kterou mohou být alespoň odpočty na zemědělce, díky nimž by nedocházelo k poklesu živočišné výroby🐷🐮 a přechodu pouze na tu rostlinou, tudíž k menší soběstačnosti v produkci masa v naší zemi.
… Zastupitelstvo obce Vysokov s našimi malými obecními problémy – s ohledem na více jak 10 let trvající snahu dohodnout se sousední obcí, jsme se rozhodli oficiálně požádat kraj o pomoc s výstavbou kanalizace.

Úterý
… přání se mohou plnit nejen o Vánocích, a proto jsem byl rád, že jsem mohl splnit to, které jsem zaslechl při své poslední podzimní návštěvě Domova důchodců Tmavý Důl, kam si s místními seniory jezdím velmi rád popovídat nebo jim nějak jinak zpestřit den. 🌲🌳Šlo o zasazení nových stromků, ve smyslu symbolického odkazu pro další generace a obnovy v přírodou hlídaném koloběhu života. Děkuji tímto i za vstřícný přístup České lesnické akademie v Trutnově, že nám splnění tohoto přání umožnila a na svém lesním pozemku pomohla i uskutečnit. Stihli jsme toho překvapivě dost a byl to pro nás všechny užitečně strávený čas i příjemný zážitek. Určitě se sem v budoucnu budu vracet, abych viděl, jak náš nový „les“ prospívá.🙂
…také jsem zaznamenal 💻https://echo24.cz/…/konec-velkych-investic-do-zeleznice-vla…
🤦‍♂Nejenom střednědobé výhledy se ukazují být pouhým cárem papíru?! Opět v duchu motta: Nikdo nám nemůže splnit tolik, kolik nám současná vláda může naslibovat. A "zvýšíme investice" zní tak hezky, že?

Středa
👨‍💼na Ústavně právním výboru v Senátu PČR jsme projednávali zákon o státní sociální podpoře (viz rodičovská podpora pro děti do věku 4 let). Tento vládní návrh považuji za retroaktivní a v současné podobě i diskriminační, neboť máme děti do 4 let rozdělené jinou podporou. 💰 Jako jedinou cestu z uvedeného vidím platnost 300 tisícové podpory pro všechny bez ohledu, kdy skončilo čerpání. Jinak řečeno, podobné změny se mají dělat s platností do budoucna a ne zpětně. Bohužel principy proti současnému populismu prohrávají.💁‍♂
…závěrečná porada ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s. se nesla v duchu zhodnocení především stavební sezony, zazněly informace o přípravné nadcházející, diskutovali jsme o novinkách v rozpočtu i podmínkách pro fungování společnosti. 👍Musím zmínit, že jsem v posledním roce také zaznamenal úplně jiný přístup vedení k ostatním kolegům a změnu způsobu komunikace. Manažerské řízení, ale i schopnost věnovat se zaměstnancům mne velmi těší.

Čtvrtek
 🤔sotva po měsíci bylo svoláno jednání Tripartity Královéhradeckého kraje, ke kterému z mého pohledu s ohledem na význam Tripartity a jejího poslání (kdy prožíváme klidné a úspěšné období), není důvod ani nové zásadní informace.💁‍♂Využil jsem tedy tento prostor alespoň k informování účastníků o svém zásadním nesouhlasu s novinkami ohledně D11 a D35, jež nám ministr dopravy oznámil přes média, aniž by našel čas a odvahu jednat s odpovědnými ve vedení kraje. Zajímá, co se změnilo, že nelze najednou dodržet avizované kratší termíny a rychlejší realizaci stavby dálnice D11, která patří k prioritám pro zlepšení dopravy v našem kraji a je důležitá pro jeho celkový rozvoj i to, kdo je za to zodpovědný?Kromě společného vyjádření vedení kraje z minulého týdne, kterým jsme jednoznačně vyjádřili svůj nesouhlas s postupem ministerstva v případě dostavby dálnice D11, jsem již ministra požádal o společnou schůzku k výše uvedeným i dalším dotazům týkajícím se dopravy v našem kraji.
🏗setkání ÚDRŽBY SILNICE se stavebními firmami a vyhodnocení nejen stavební sezony na silnicích v našem kraji a rozpracovanosti z pohledu staveb, které byly letos započaty a přecházejí i do dalšího roku. Pojmenovali jsme také konkrétní problémy, které jsme na stavbách zaznamenali v průběhu tohoto roku, ale i pozitiva, která je třeba ocenit, a definovali jsme jasné zásadní požadavky, na které budeme v nadcházející stavební sezóně klást velký důraz, a budou kontrolovány (např. důsledné předávání jednotlivých vrstev a konstrukcí, realizování pokládky vlastními silami nikoliv subdodavatelsky, bezpečnost na staveništi atd.). 🛣Prozatím připraveno více jak 20 staveb v celkové hodnotě 1.150 miliard korun, ale mou snahou je získat další prostředky, a věřím, že přibudou stavby ještě za cca 300 milionů Kč. 💰

Pátek
...👨‍🏫první letošní písemka v mojí 1. A třídě a s ohledem na to, co jsem zatím již stačil opravit, ji lze označit náročnou nejenom pro studenty. 😉 V druhé části výuky jsem – možná i trochu s ohledem na aktuální událost v Londýně – zařadil video s tématem tzv. šíleného střelce – „Utíkej, schovej se, bojuj“.📹 Bylo vidět, že demonstrace správného chování v takovéto mimořádné situaci na studenty silně zapůsobila a musel jsem velmi podrobně vysvětlovat způsoby postupu policie při zásahu proti nebezpečným osobám. 💁‍♂Ale hlavně jsem chtěl, aby si studenti uvědomili, že takové situace nejsou jenom smyšleným příběhem, který můžeme prožít při sledování filmů, a je třeba vědět, jak se správně zachovat, v případě, že se s takovou událostí setkáme v reálném životě.
…také jsem se věnoval přípravě na to, co nás ještě čeká v obou trendech souvisejících se zajištěním veřejné autobusové a železniční dopravy
…a v závěru dne jednání s kolegy z ODS o situaci a problémech v Jičíně a v Hořících

Sobota, neděle
…oddychový čas v duchu činností spojených s nadcházejícím adventním časem.🕯 Nicméně také jsem si přečetl💻: https://www.irozhlas.cz/…/hamacek-uprchlici-recko-ceska-vla…
🤦‍♂Pokud Jan Hamáček tvrdí, že u policie nedochází k zneužívání výsluh a účelovému navyšování odměn, ale nemůže ručit za to, co bylo před 5-6 lety, tak jenom připomínám, že v tu dobu bylo ministerstvo vnitra a pod něj spadající složky rovněž v gesci sociální demokracie, a zmiňované odměny se začaly vyplácet právě v tomto období. A opravdu dlouhých 6 let ministerstvo vnitra vyvíjí maximální úsilí, ale za přesto nerealizované soutěže – resp. neschopnost nakoupit potřebné nezbytné vybavení policistů (ochranné pomůcky, auta apod.)– mohou jenom zákony? Fantasy žánr mám rád, ale do politiky nepatří.
…Dnes jsem zazimoval motorku, která toho chudinka letos opravdu moc nenajezdila, a potom už jenom rozsvícení vánočního stromu🎄u nás ve Vysokově a všudypřítomné těšení se našeho tříletého Toníka na Ježíška😇. Krásný první adventní týden i Vám všem.🙂