CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 1. 1.

01. 01. 2023

Nastal čas, kdy většina z nás bilancuje, či přijímá nová předsevzetí….
Rok 2022, jako již třetí v řadě, byl v mnohém velmi náročný. Znovu nás postavil do neočekávaných situací a přinesl řadu nejistot. Já jsem pragmatik, a jak jsem již mnohokrát opakoval, člověk, který se snaží vidět sklenici vždy poloplnou než poloprázdnou. Nejprve tedy trochu faktického bilancování.
💁‍♂️Když se ohlédnu za uplynulým rokem z pohledu kraje, dovolím si konstatovat, že jsme se s nepředvídatelnými okolnostmi i těžkostmi, které přecházely již z roku předchozího dokázali díky uvážlivému hospodaření a systémovému krizovému řízení vypořádat bez větších komplikací.
🛣️Přes narůstající ceny materiálů, pohonných hmot a energií jsme nezastavili žádnou z plánovaných investic. V oblasti dopravy se nám podařilo udržet trend posledních šesti let, kdy investujeme cca 1 mld korun ročně do oprav a rekonstrukcí krajské silniční sítě a zrealizovali jsme celkem 31 dopravních staveb v objemu 1,2 mld korun.
🚌🚆Udrželi jsme rovněž rozsah veřejné dopravy, přestože jsme museli díky enormnímu nárůstu cen pohonných hmot zaplatit za tyto služby o 45 mil korun více.
🏨Významně jsme investovali v sociální oblasti, díky čemuž se navýšila kapacita pobytových služeb i kvalita poskytované péče. Beze změn zůstaly investice také ve zdravotnictví, kde započala výstavba nových operačních sálů v Městské nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem, nového pavilonu v Oblastní nemocnici Jičín i v Trutnově, pokračujeme v realizaci záměru modernizace Rychnovské nemocnice.
🏘️Prostřednictvím dotací jsme podpořili řadu projektů pro rozvoj venkova, ale také těch, které se týkají podpory činnosti dobrovolných hasičských sborů či podpory regionálních produktů a v neposlední řadě jsme neomezili ani ⚽🎭podporu sportovních či kulturních projektů. Velmi hrdý jsem také na to, že se nám podařilo podpořit již v prvním kole úspěšnou kandidaturu města Broumova na titul Evropské hlavní město kultury 2028, která by v budoucnu mohla být významným počinem nejenom pro zviditelnění, ale hlavně pro významný rozvoj celého regionu.
Dále pak, přestože kraj nemá ambice suplovat roli státu, jehož úkolem je systémové řešení energetické krize, chce v rámci svých kompetencí pomoci lidem či firmám při orientaci v možnostech státní pomoci a řešení své individuální situace v souvislosti s nárůstem cen energií, a proto jsme 📱zřídili jsme poradenskou linku, připravili nové 👩‍🏫dotační programy pro školy a zájmové organizace na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže a také na činnost v oblasti podpory rodin👨‍👩‍👧‍👦, prorodinného života a činnosti v místních komunitách, jejichž aktivity jsou v důsledku vysoké inflace ohroženy.
⚡Podařilo se nám nakoupit energie pro organizace kraje za tzv. spotové ceny, což znamená, že pokud budou aktuální ceny vyšší například na hranici zastropování, tak vynaložíme místo dosavadních cca 400 mil Kč za pouze o 90 mil více. Je to cca 22 % nárůst, nicméně nepochybuji, že nastavený úsporný režim, bude znamenat menší spotřebu, a tudíž nakonec nemusí být náklady na vyšší úrovni než v letošním roce.
✔️A v neposlední řadě, zvládli jsme agendu a postarat se bez větších komplikací o více jak 21 tisíc uprchlíků prchajících před válečným konfliktem na Ukrajině.
🤷‍♂️Myslím, že uplynulý rok nás také mnohému naučil. Nebo spíše nám připomněl, že věci, které považujeme za jisté, se bez trvalé snahy a péče stávají nejistými, věci samozřejmé se mohou znenadání stát vzácnými nebo dokonce ztracenými. Doufejme, že to bylo „do třetice všeho zlého“ a nyní nás čeká ten opačný příměr.
🧾Pro příští rok je jedním z našich hlavních cílů a předsevzetí zabezpečit v odpovídajícím rozsahu a kvalitě služby ve všech oblastech veřejné služby, jež má kraj ve své kompetenci, a opět udržet plánované investice v co možné míře.
⚖️Do roku 2023 vstupujeme opět s vyrovnaným rozpočtem. Jsem velmi rád, že se nám jej přes velmi široké politické koaliční spektrum ve vedení našeho kraje podařilo v závěru uplynulého roku schválit jednomyslně.
📈Rozpočet pro letošní rok respektuje předpokládané zvýšené náklady v důsledky inflace a nárůstu cen energií a na jejich pokrytí plánuje využít přebytkového hospodaření roku 2022.
🪙Pro investice, krom jejich předfinancování z rozpočtu, pak počítáme v maximální možné míře s využitím evropských, státních a dalších dotačních programů.
💰Budou ve velké míře směřovat na snížení energetické náročnosti budov, výstavbu silnic či rekonstrukce škol, realizace projektů v sociální oblasti, modernizaci krajských nemocnic a dalších zařízení. Chceme pokračovat ve zlepšování zdravotní a sociální péče, zajistit bezproblémový provoz veřejné dopravy, škol a nemocnic, vytvářet podmínky pro vznik nových pracovních míst v průmyslu a zaměřit se na efektivnější využívání energie.
👨‍💼Věřím, že se nám díky odpovědnému hospodaření podaří stejně jako tomu bylo ve dvou předcházejících letech zvládnout složitosti doby, která je ovlivněna nejenom ekonomickými důsledky protipandemických opatření, válečným konfliktem na východě Evropy, ale i současnou hospodářskou a energetickou krizí, i roce 2023.
🗳️Hned lednu nás také čeká volba nového prezidenta. Moc bych si přál, aby ať se jím stane kterýkoliv z kandidátů, byl ve své funkci především tím, kdo bude lidi povzbuzovat v naději i spolupráci, bude názorovou autoritou bez protěžování vyhraněné politické příslušnosti, resp. bude svým přístupem motivovat politiky ke kultivované diskusi a bude důstojně reprezentovat naši zemi i za jejími hranicemi.
🤔A malé zamyšlení na závěr. Uplynulé tři roky nám ukázaly, že všechna moudra světa i sebelepší předsevzetí mohou velmi snadno vyjít naprázdno, když nebudeme zdrávi, nebudeme ochotni poučit se z chyb, a i v těžkých časech spatřovat příležitost k pozitivní změně.
K tomu něco změnit, ať už v osobním životě nebo v celospolečenském kontextu však nepotřebujeme čekat na to, až orloj odpočítá nějaké minuty. To zpravidla stejně příliš nefunguje. Ale velká změna může začít kdykoliv třeba i tím, že přestaneme za neúspěchy a trable hledat kolektivní viníky. Například nebudeme za rozdělování společnosti vinit jenom politiku, ale zamyslíme se, co konkrétního děláme každý sám proto, abychom si naslouchali a respektovali názor druhého mezi nejbližšími, přáteli či kolegy. Protože i do těchto elementárních vztahů vstupujeme každý z trochu jiného prostředí, s odlišnými zvyky, touhami a se svou individualitou. Rovněž každý věk přináší jiné priority, potřeby a také zkušenosti. Čím jsme starší, tím vidíme díky nažitým skutečnostem vidíme, bez ohledu, kolik dioptrií mají naše brýle, ostřeji. Ale asi i právě proto nemáme takovou odvahu pouštět se do poznání nového, což je naopak výsadou mládí a nezbytností k dalšímu pokroku. Možná tedy namísto velkých předsevzetí postačí, když si uvědomíme, že chceme-li být objímáni, musíme objímat, chceme-li být vyslyšeni, musíme naslouchat, chceme-li být respektováni, musíme připustit, že i druzí si zaslouží ten náš.
🤝Přeji Vám k tomu po celý nový rok to nejcennější – pevné zdraví.
🙏 A přeji nám všem, aby rok 2023 nebyl rokem nových hrozeb, ale rokem nových příležitostí.
Šťastný a laskavý rok 2023 Vám všem!🍀