CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 1.11.

01. 11. 2020

Pondělí
👨‍💼👨‍⚕‍👮‍♂‍👨‍🚒Bezpečnostní rada KHK, na níž byly projednány problémy se zdravotním personálem v nemocnicích (např. v nemocnici Trutnov). Zároveň jsme řešili aktuální stav počtu zdravotníků, kterých nám nyní v našich krajských nemocnicích chybí cca 300. Nemocnice musí hledat možnosti nejenom prostřednictvím výpomoci zdravotnických studentů (i když i tyto dále povoláváme na výpomoc do nemocnic a do sociálních zařízení), ale i napříč zdravotním personálem v jednotlivých odděleních, a budeme muset zvážit systémové výpomoci v rámci dobrovolnictví. Projednali jsme také plán dalších lůžek na tento týden (např. v nemocnicích Jičín, Trutnov a Náchod). Operativně se řeší jejich rozšiřování v místech jako je Broumov, Jaroměř apod. Ochranné pomůcky jsou všude v nemocnicích a sociálních zařízeních zatím v dostatečném počtu.
🗄️administrativa a příprava na ustavující zasedání zastupitelstva našeho kraje, které je naplánováno na pondělí 2.11..
🐺pracovní schůzka na Broumovsku ohledně množících se případů napadení chovů domácích zvířat vlkem, ale i v návaznosti na poslední případ, kdy měli hlídači velké problémy s odehnáním vlků, přestože byli na místě a použili všechny možné dostupné výstražné prostředky. Seznámil jsem se z dosavadní genezí řešení tohoto problému, který není jen v našem kraji (rozsudek Nejvyššího soudu, připravovaná žaloba na Ústavní soud, dosavadní jednání na ministerstev životního prostředí a zemědělství, aktivit kraje apod.) a dohodli jsme se, že nejen z pozice hejtmana, ale i zákonodárce, pomohu s jeho projednáváním na základě konkrétních návrhů. Více bude možné řešit až po ustavujícím zasedání Královéhradeckého kraje.

Úterý
🗂️celý den na krajském úřadu, a kromě problematiky dopravy mne čekalo opět řešení a drobných problémů napříč celým úřadem a podepisování mnoha papírů.

Středa
🇨🇿státní svátek – 102. výročí vzniku samostatného Československa, kdy jsem si kromě vzpomínky na ty, kteří v minulosti bojovali za své vize a naše současné svobody, které ovšem nikdy nemůžeme považovat za samozřejmé, připomněl a dovolil připomenout nám všem, že STÁT NEPATŘÍ NĚKOMU, ALE JE NÁS VŠECH (více viz můj středeční příspěvek)

Čtvrtek
🚆ranní jednání na KÚ KHK ohledně rozpočtových možností pro zajištění veřejné železniční dopravy s ohledem na modely vývoje a dosavadní vyhodnocení předložených nabídek.
👨‍💼👩‍💼28. schůze Senátu PČR v tomto končícím volebním období, v jejímž průběhu bylo projednáno:
▶️souhlas s pobytem vojenských zdravotníků členských států EU a NATO za účelem zvládnutí pandemie onemocnění COVID - odsouhlaseno
▶️návrh zákona o investičních pobídkách s ohledem na očekávaný pokles investičních aktivit v důsledku epidemie COVID (splnění podmínek z 3 na 5 let a související slevy na daních) - schváleno
▶️zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními. Musím se přiznat, že o návrhu zákona na rozšíření nároku na ošetřovné byla poměrně rozsáhlá diskuze v poslanecké sněmovně i v senátu. V současné době existuje shoda na rozšíření ze stávajících 9 dnů ve výši 70 % vyměřovacího denního základu po celou dobu uzavření škol. Bohužel se stanovuje období, za které se ošetřovné neposkytuje zejména v období plánovaných školních prázdnin, popřípadě ředitelského volna (mám pocit, že to je dáno především výkladovou nejistotou a problémy z jarního období při poskytování ošetřovného). Jediná změna, která tedy zatím prošla při hlasování, byl souhlas s tím, aby se uvedené týkalo i zaměstnanců, na základě dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti.
▶️zákon o úpravách v oblasti dávek v sociální oblasti (pro přídavky na dítě, bydlení a zvýšení příspěvku na péči ve IV. čtvrtletí – budou rozhodné skutečnosti z údajů za II. čtvrtletí) - schváleno
▶️návrh na zmírnění dopadů epidemie v kultuře (časová působnost prodloužena do 30.9 2021, ochranná doba pro pořadatele a možnosti pro zákazníka až do 30.12.2021) - schváleno
▶️schválen byl i návrh související mimo jiné s insolvenčním zákonem
▶️v souvislosti s návrhem zákona o kompenzačním bonusu v podnikatelské činnosti jsem vystoupil se svým stanoviskem k potřebě dokončit proces kompenzací nejen pro obce, ale i pro kraje (viz můj čtvrteční příspěvek).
▶️odložení EET do konce roku 2022 – schváleno. Osobně to vnímám spíše jako faktické "zrušení" EET, neboť racionálně nevidím možnost, jak se k tomu systémově vrátit...?!
▶️návrh zákona, kterým se poskytují státní záruky na zajištění dluhů prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů (lze uplatnit do 30.4.2027 a u very lze sjednat do prosince 2021) - schváleno
👨‍💼👨‍⚕‍👮‍♂‍👨‍🚒v průběhu dne mne také čekala pracovní komise Bezpečnostní rady kraje, týkající se zejména potřeby zajištění potřebného množství personálu, ale i dalších možností rozšiřovat kapacity lůžek COVID jednotlivých nemocnic v souvislosti s vývojem epidemické situace. Prozatím vyčleněno v našich nemocnicích cca 270 lůžek, dále je třeba pokrýt nedostatek cca 300 zdravotníků (problémová situace začíná být i ve FN HK). Řešíme rovněž problémy - zejména právní - s překládáním pacientů se zdravotních lůžek COVID na další péči mimo nemocnice, z důvodu nesouhlasu pacientů (speciální lůžka, ale potom chybí pro další pacienty, kteří potřebují akutně speciální péči). K tomuto účelu vytváříme plán dalších lůžek na LDN nebo v domovech pro seniory. Zabývali jsme se využitím stávajících armádních lékařů a sester, které máme momentálně ve FN HK. Je třeba více kooperovat s krajským zdravotním koordinátorem, jenž bude muset rozhodovat o dalším umísťování pacientů ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními. Vede se i odborná diskuze, zda se budou případně do budoucna využívat zdravotníci, kteří jsou sice pozitivní, ale bez příznaků. Tedy ti, kteří by neměli být už infekční (předpoklad rozhodnutí od hlavní hygieničky). Pozitivní je, že zdravotní systém stále zajišťuje odpovídající akutní péči a úplně bez problémů funguje záchranná zdravotnická služba.

Pátek
🛣️představenstvo ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. bylo především o připravenosti na zimní údržbu v následujícím období a hospodaření společnosti.
👨‍💼👨‍⚕‍👮‍♂‍👨‍🚒třetí jednání Bezpečnostní rady kraje v tomto týdnu, abychom mohli na vývoj situace reagovat co nejoperativněji. Je připraven další plán rozšíření lůžek pro péči o COVID pacienty na cca 350 lůžek. Podařilo se vyčlenit dalších cca 120 lůžek v LDN a domovech pro seniory. Přetrvává problém s nedostatkem zdravotníků a zaměstnanců v sociální oblasti. Zatím se podařilo se mimo jiné zajistit 221 příkazů pro studenty, existuje dobrovolnictví, výpomoc armády. Děkujeme!!! Pro odpovědné a kompetentní rozhodování v dalších dnech musíme zpracovat podrobný přehled o problémech s překládáním pacientů.
👏ale také trochu něco pozitivního – volala mi kamarádka, která je majitelkou hotelu ELKO, zda bych ji nepomohl propojit se s ředitelem náchodské nemocnice, aby se sním mohla domluvit na tom, jak by mohla společně s dalšími svými přáteli trochu zpříjemnit služby a dodat energii zdejším zdravotníkům – například přípravou svačin či občerstvením pro noční služby. Velmi rád jsem s ředitelem nemocnice tuto pomoc předjednal, dohoda je uzavřena.

Sobota, neděle
🍁🖋️🤔víkend byl také pracovní – strávil jsem jej z části jako domácí zahradník, ale věnoval jsem se i přípravě na pondělní ustavující zastupitelstvo a v neposlední řadě jsem přemýšlel o dalších možnostech, které mohou pomoci zejména s personálním zajištění našich nemocnic a sociálních zařízení v současné době. Volal jsem svému příteli z církevního prostředí ohledně situace v našem regionu a potěšilo mě, že jsme se dospěli k možnostem, - řekl bych „více než fundovaného“ dobrovolnictví, jak pomoci zdravotníkům, popřípadě sociální oblasti – například z řad řadových sester a bratrů, přestože mnoho jejich aktivit už v současnosti probíhá. Hned v pondělí napíši oficiální prosbu a uvidíme, co se podaří. 💁‍♂‍Hodně sil a zdraví, do nadcházejícího týdne Vám všem!🙂