CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 1.3.

01. 03. 2020

Pondělí
 👨‍💻začátek týdne s 50 projednávanými body na zastupitelstvu kraje, z nichž bych kromě majetkových, dotačních a investičních žádostí zmínil👉: schválení objemu km, které budeme za kraj letos objednávat pro ve veřejnou autobusovou a železniční dopravu, odsouhlasení dotace na autobusovou veřejnou dopravu zajišťovanou MHD HK do obcí Běleč nad Orlicí, Divec, Lochenice, Předměřice nad Labem, Stěžery, Vysoká nad Labem ,  a dlouhou diskuzi o DD Sedloňov.
…pracovní návštěva Dobrušky, kde jsem pokračoval se zástupci města v jednání o řešení zejména dopravních problémů, jichž jsme se zde dotkli i při mé nedávné Pražírně🚏, ale také o dalším rozvoji našeho kraje a možnostech, jak tomu můžeme společně pomoci.🤝

Úterý
 💁‍♂na setkání s novináři jsem představil letošní plán staveb na našich krajských silnicích a mostech, na něž již čtvrtým rokem po sobě investujeme částku vyšší než 1 miliarda korun – v součtu tedy za toto období téměř 5 miliard💰 = oproti předchozímu volebnímu období cca 2,5 x více. Více – viz můj úterní příspěvek.
👨‍💼se starostou obce Vítězná o záměru obce stavět chodníky pro větší bezpečnost na silnici ve směru od Kocbeře, který má ale smysl pouze tehdy, bude-li chodník pokračovat i přes most🌉, jenž je ve správě kraje. Rozměr mostu je však pro takovou úpravu nedostatečný, a navíc ve stavu, který by vyžadoval v brzké době zásadní nákladnou opravu. Vzhledem ke všem těmto skutečnostem, je na místě spíše úvaha o výstavbě nového mostu, a proto jsme se dohodli na dalším harmonogramu a potřebných úkonech, které je třeba udělat, než padne definitivní rozhodnutí.
👨‍💼diskuse vedení Senátu PČR s předsedy klubů k aktuálnímu vývoji kolem aktivit čínské ambasády ohledně plánované cesty J.Kubery na Tchaj-wan. A přestože, jsem k tomuto tématu četl řadu komentářů, které vystihují postoj, se kterým se ztotožňuji – např. https👀://neviditelnypes.lidovky.cz/politika/politika-ma-jet-predseda-senatu-na-tchaj-wan.A200225_102400_p_politika_wag nebo https👀://neviditelnypes.lidovky.cz/politika/politika-mraz-prichazi-z-pekingu.A200226_212608_p_politika_wag - přesto si dovolím malé shrnutí👉:
dopis je jednoznačným vměšováním jiného státu do vnitřních záležitostí a suverenity České republiky, a proto považuji za správné oslovení prezidenta republiky předsedou Senátu PČR písemnou žádostí o vysvětlení okolností předání dopisu čínské ambasády Jaroslavu Kuberovi a o poskytnutí informací o tom, jak na dopis Kancelář prezidenta republiky reagovala
uvítal jsem jednání v rámci společného setkání s místopředsedy Senátu PČR a předsedy senátorských klubů, neboť jedině tak je možné sjednotit společný postup v této záležitosti
kvituji souhlas ministra zahraničí se zařazením řešení této záležitosti do programu březnové schůzky nejvyšších ústavních činitelů i příslib ministra Petříčka, že na jednání k dopisu čínské ambasády připraví - pro všechny zúčastněné strany přijatelné - znění stanoviska za ČR. V případě, že by stanovisko nebylo dostatečně razantní, očekávám, že na to Senát PČR včele se svým předsedou bude opět jednoznačně reagovat.
vítám, že současně předseda Senátu PČR situaci ohledně Číny a Tchaj-wanu diskutuje také se senátorem Pavlem Fischerem, předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a požádal jej v souladu s návrhem ministra zahraničních věcí Petříčka o přípravu veřejného slyšení či konference na půdě Senátu PČR na téma česko-čínských vztahů.
a v neposlední řadě s ohledem na to, že příprava původně plánované cesty byla na samém počátku, bylo a je i nyní pro finální rozhodnutí její ne/realizace třeba velmi důležité zjistit skutečný zájem podnikatelské a vědecké sféry. 🤷‍♂Takto se podle mého názoru dělá zodpovědná politika.

Středa
 💁‍♂jednání ve spojitosti s referendem v Novém Městě nad Metují, které rozhodlo, že občané preferují obchvat města namísto doposud uvažované přeložky. Upozornil jsem zástupce petentů, že jednat o aktuálním postupu přípravy přeložky a možnostech dalšího vývoje je třeba především na úrovni zástupce města a ŘSD. Potom můžeme začít vážně debatovat i nad případnou změnou územního rozhodnutí a dalšími studiemi v souvislosti s alternativním řešením – např. obchvatem města. Kraj je na to připraven, budu o tom mluvit s ředitelem ŘSD a věřím, že se sejdeme všichni u jednoho stolu.
…v souvislosti s hrozbou šířícího se koronaviru😷jsem změnil část svého původního pracovního programu a zúčastnil se spolu odborné porady, jíž byli přítomni také další členové bezpečnostní rady kraje.👨‍🚒👨‍✈👨‍⚕ (viz můj středeční příspěvek) a pro zajímavost doporučuji si přečíst: https://www.prvnizpravy.cz/…/mikrobiolog-nebojim-se-korona…/
…v závěru dne jsem byl hostem pořadu Interview ČT📺, v němž jsme s moderátorem diskutovali nejenom o aktuální situaci ve spojitosti s koronavirem, ale také například o tom, jak je to s početním stavem policistů...více zde:🎥
https://www.ceskatelevize.cz/…/1009542685…/220411058040226/…
Čtvrtek
… moje „oblíbená“ administrativa🗄 na krajském úřadě, ale bohužel ani bez ní se vlastní realizace neobejdou
👨‍💼v rámci odborného semináře v Senátu PČR k tématu bezpečnosti a spravedlnosti byla pro mne
samozřejmě hlavním tématem bezpečnost,👮‍♂ která se dotýká a ovlivňuje životy nás všech více, než si
mnohdy sami uvědomujeme. 🤔V tomto úvodním semináři, pořádaným senátorským klubem ODS
jsme otevřeli mnoho oblastí, které je třeba pro skutečně funkční a efektivní vnitřní i evropskou
bezpečnost vyřešit, abychom neztratili v nových zkratkách, a přitom stále nekoncepčně řešených
problémech pojem o tom, jaké jsou z hlediska zajištění odpovídající bezpečnosti skutečné priority,
hrozby, možnosti i prostředky, a také kudy vede tenká hranice mezi bezpečností a svobodou. A
k tomu potřebujeme především👉:  spolehlivou a výkonnou policii – resp. celý IZS, funkční a
spolupracující zpravodajské služby, kompetentní vládu v oblasti bezpečnosti, přičemž lídrem v
oblasti bezpečnosti má být ministerstvo vnitra. Při řízení vnitřního pořádku státu musí být jasným
lídrem ministerstvo vnitra pod zastřešením vlády fungující (tedy odborně i systémově kompetentní)
v bezpečnostní problematice. V neposlední řadě si pozornost žádá i řešení kompetencí, odpovědností
a byrokratického alibismu MV, který určuje (a v současnosti v mnohých ohledech spíše komplikuje)
chod státní samosprávy. Bezpečnost Evropy začíná a končí se schopností jednotlivých států zajistit
svou vnitřní bezpečnost a je závislá na otevřené vzájemné spolupráci. A v neposlední řadě neměli
bychom opomíjet, ale naopak se intenzivně zabývat : fungováním soukromých bezpečnostních
agentur, strategickými riziky s ohledem na střednědobý vývoj – mezi něž patří například👉: kritický
stav infrastruktury, kyber kriminalita, rizika terorismu a migrace, životní prostředí (včetně
problematiky voda – sucho, povodně, kůrovcová kalamita, potravinová bezpečnost…).
Tato otevřená témata budou předmětem dalších odborných projednávání.🙂

Pátek
… cestou jsem si přečetl 👀https://www.novinky.cz/…/schillerova-zrusit-superhrubou-mzd…
🤦‍♂3 vládní sliby: vyrovnaný státní rozpočet, důchodová reforma a zrušení superhrubé mzdy.
Realita: nesystémové rozhazování, přikryté populismem a výmluvami na zaplevelený systém, EU, absurdní diferenciace podílu práce ve službách, pivní „daňový speciál“ atd.
Jinými slovy nesplněno! Kdo chce, hledá způsoby a kdo nechce hledá důvody? Nebo, kdo chce moc, důvod si najde vždy
… Asociace krajů – z dopravní komise za mne 👉:
jednání o železniční dopravě objednávané státem a kraji tj. o koncepci v železniční dopravě
poděkování MD za notifikaci na trati R10 Praha - HK - Trutnov na dalších 7 let, což je důležité pro objednatele při uzavírání smluv s dopravcem na této trati, a kraj se také nebude muset se státem dohadovat, co ne/bude na lince R10
jednání s ředitelem dopravní policie plk. Jiřím Zlým nejen o tom, že v minulém roce bylo 107 tisíc nehod a 547 osob usmrceno, přičemž 10 % dopravních nehod vzniká z nesprávného otáčení na silnicích a z 36 usmrcených cyklistů nemělo 28 cyklistickou přilbu t.j .78 %....co vy na to
velmi zásadně jsem vystoupil proti stávající neochotě policie vyhovět žádosti krajů o omezení dopravy dopravním značení nad 12 t a jsem moc rád za změnu tohoto přístupu u dopravní policie, a příslib, že bude její snahou postup sjednotit a nepožadovat zbytečné podmínky pro stanovení omezení dopravy nad 12 t. A v návaznosti na to jsem zvědav, jaký bude postoj ke třem požadavkům v našem kraji.
debata o elektromobilitě zejména ve veřejné dopravě (MHD), sociálních službách apod., o nových technologiích pro diagnostiku komunikací a o rozvoji vodních cest v Česku.
na závěr jednání s ministrem dopravy o problémech kolem mýta v souvislosti s omezením tranzitní dopravy po krajských silnicích. Nejdůležitější za mě byla debata o případném spolufinancování oprav silnic ze strany státu. K tomuto tématu jsem se vyjadřoval již mnohokrát, ale ještě jednou - řidič nerozlišuje, v čí správě jednotlivé silnice jsou. Chce jezdit po opravených, a s ohledem na obrovský vnitřní dluh, který vznikl i v době, kdy byl vlastníkem všech silnic stát, je vhodné pokračovat ve spolupráci při hledání finančních prostředků, abychom synergicky sdružily na investice do rekonstrukcí krajských silnic co nejvíce peněz. Doufám, že i díky našemu usnesení a přesvědčování ministra přispějeme k tomu, že nakonec i letos stát poskytne ze SFDI peníze, a když už ne ve výši před lety původně slibovaných 4 miliard (dohromady pro všechny kraje), tak alespoň jako minulý rok polovinu, což pro náš kraj znamená cca 125 mil korun.
💁‍♂Po diskuzi z ministrem dopravy je skvělou zprávou, že podporuje úsilí kraje k tzv. Vysokovské spojce (železniční zkratka na Náchod), a chce dvouletou práci na studii proveditelnosti, která má přinést definitivní rozhodnutí, urychlit svým nařízením vypracovat doplňující studii k současnému zadání, v důsledku čehož lze brzy očekávat - jak doufám kladný - výsledek. A v tomto případě – jak se říká „účel světí prostředky“, takže mi snad ani nevadí, že někdo vytváří dojem, že je tím, kdo problém objevil a začíná jej řešit...😉
 👨‍💼odpoledne jsem přijal pozvání na regionální sněm STAN v Královéhradeckém kraji a utvrdil jsem se v přesvědčení, že díky možnosti využití zkušeností, již prokazatelně doložitelných výsledků práce a chuti jednotlivých osobností v tom všem nejenom pokračovat, ale ještě více využívat synergie, budeme prostřednictvím společné kandidátky lidí z ODS a STAN + Východočeši moci nabídnout voličům skutečně velký potenciál pro další rozvoj našeho kraje. Jako budoucí lídr pro krajské volby i po tomto setkání musím konstatovat, že přicházíme úplně s jiným „příběhem“, v němž vůbec nejde o to, kdo je členem jaké značky, ale staví na týmu konkrétních lidí, kteří si uvědomují kompetenci a odpovědnost za lídrovství, který náš kraj potřebuje.🤝
…večer včelařský ples🕺 v Novém Městě nad Metují. Včelařství pro mě není jen produkce medu, ale je to především starost o krajinu a přírodu.🐝 Kraj jej v rámci dotací podporuje cca až 1,5 mil korun na dva roky pro jednotlivé okresy.

Sobota, neděle
…k již téměř pravidelným víkendovým aktivitám patří kontroly na železnici🚂, kterými současně uspokojuji i „mašinkovou“ vášeň svého mladšího syna. Tentokrát při jízdě Starkoč - Trutnov a zpět bylo vše perfektní. Současně si nešlo nevšimnout, co vše Správa železnic narychlo udělala v souvislosti s návštěvou premiéra. Tím chci říci, že budu např. požadovat štěrkové úpravy na všech stanicích v kraji a jsem zvědav, jak rychle a kde všude to půjde.😉
…gratuluji také vítězům slovenských parlamentních voleb.🗳🇸🇰 To, jak se zhostí svých slibů, které voličům v průběhu kampaně dali, bude možné posoudit až v průběhu jejich nadcházejícího volebního období,💁‍♂ ale co je patrné již nyní je to, že slovenští voliči dali zcela jasně najevo, jak moc si opravdu přejí změny. Blahopřeji.👏 Krásný nadcházející týden Vám všem.🙂