CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 1.9.

01. 09. 2019

Pondělí
👨‍💻👩‍💻mimořádná Rada Královéhradeckého kraje týkající se majetkových změn a hned navazující jednání s kolegy z Odboru dopravy o financování oprav zbývajících dílčích výtluků 🚧na krajských silnicích, na které jsme vyčlenili dalších cca 18 mil. korun.
👨‍🚒👮‍♂Bezpečnostní výbor KHK - vyhodnocení aktuální bezpečnostní situace z pohledu složek IZS, problémů z akcí typu Hip Hop Kemp apod. a uskutečněného cvičení "Autobus 2019".
💰na dvou jednáních týkajících se majetkových záležitostí spojených s výkupem pozemků potřebných pro výstavbu přeložky Běloves – Velké Poříčí jsem zastupoval kolegu. V jednom případě jsme se dohodli, ve druhém budeme vzhledem k tomu, že představy majitele nejsou ve shodě s možnostmi kraje stanovenými na základě odborných posudků. Ale možná nový posudek nebo alternativní směna pozemků by mohla být řešením.💁‍♂

Úterý
👨‍💼 jednání Asociace krajů o zpoplatnění dalších silnic I. třídy. Připomínám nedodržení daného slibu ze strany ministerstva dopravy, že nebude zavádět mýto na silnicích v jednotlivých regionech - pokud s tím nebudou kraje souhlasit! A realita? Zavádět mýto se bude a vy, kraje, se podle toho zařiďte. Vytipovali jsme tedy úseky krajských silnic, které mohou být v důsledku zavedení zpoplatnění silnic 1. třídy postiženy – resp. stát se objízdnými trasami.🛣 Budeme žádat o úpravu dopravního značení na těchto silnicích s omezením vjezdu vozidel, jejichž největší povolená hmotnost činí 12 tun a domlouváme spolupráci s policií. Přesto se obávám, že podobná opatření nebudou stačit, a proto oceňuji společné resumé krajů, ve kterém po ministerstvu dopravy chceme připravit podmínky pro využití technických možností nového mýta a sledovat dopravní zatížení i na vytipovaných krajských silnicích. V případě, že bychom na základě těchto sledování měli jasné důkazy nárůstu nákladní dopravy z důvodu objíždění mýtem zatížených silnic 1. třídy, budeme trvat na👉:
bezodkladné přípravě zákonné úpravy dle vzoru Rakouska, kde je zakázán tranzit nákladní dopravy na silnicích II. a III. třídy.
rozšíření nového mýtného systému na všechny silnice I. tříd (zpoplatnit tyto úseky) a na silnice II. a III. tříd (úseky s tzv. nulovým mýtným) a s povinností, aby každé vozidlo s váhou nad 3,5 t bylo opatřeno palubní jednotkou pro mýto na celém území ČR (slovenský model),
aby do vyřešení problematiky zavádění nového systému mýta na silnicích I. třídy (viz. bod II a/ a II b/ tohoto usnesení), o dodržení ustanovení podepsaného Memoranda o společném postupu při stanovování výkonového zpoplatnění některých silnic I. třídy a tím umožnit dočasné zavedení tzv. nulového mýta na silnicích I. třídy dle požadavků krajů a obcí.
💻a cestou na další jednání jsem si přečetl 👉 https://echo24.cz/…/vlada-prisla-na-zpusob-jak-zalepit-diru…
💁‍♂Minulý týden jsem se ptal sám sebe, kdo zaplatí všechny nové vládní sliby, z poloprázdné státní pokladny, a už tu máme první odpověď - daňové "dobro" pro firmy a podnikatele pěkně zabalené do hesla "už nikdy na finančák" alias vaše peníze si necháme déle.
📜dostala se ke mně petice cca 200 místních obyvatel Skuhrova za opravu🚧 silnice Skuhrov nad Bělou – Brocná. Považoval jsem tedy nejen za slušnost do Skuhrova přijet a s představiteli samospráv před oficiální písemnou odpovědí vše probrat, ale také si osobně prohlédnout problematickou silnici. Dávám za pravdu, že silnice je v havarijním stavu, ale je průběžnou údržbou opravená a v tuto chvíli sjízdná.🛣 Přislíbil jsem, že si nechám zpracovat její diagnostiku a podle jejích výsledků rozhodneme o způsobu komplexní opravy. Pokud bude podloží silnice v pořádku, umím si představit komplexní opravu povrchu v časovém horizontu (2020-21) , bude-li nutné udělat celkovou rekonstrukci, začneme v příštím roce s projektovou přípravou, ale realizaci budeme moci udělat až ve chvíli, kdy se nám podaří na tuto silnici získat potřebné finanční prostředky. Ve stavu přípravy na rekonstrukci máme také silnici Skuhrov směr na Lomy - a opět realizace se bude odvíjet od finančních možností kraje.💰
🚧kontrola rozpracovaných oprav našich krajských silnic - tentokrát metodou použití tzv. mikrokoberců (0,5 a 0,8 cm), na které jsme z rozpočtu oprav a údržby silnic letos vyčlenili 50 milionů korun. Věříme, se nám tak v rámci aktuálně dostupných finančních prostředků podaří tímto způsobem prodloužit životnost asfaltového povrchu silnic, které nejsou ještě ve zcela havarijním stavu až o 10 let, a tím spolu s velkými opravami a rekonstrukcemi rozšířit počet dobře sjízdných kilometrů silnic v našem kraji. 🛣 Tuto metodu využijeme při opravách v okolí Police nad Metují, nebo v Nové Pace, u Miletína, v Horní Malé Úpě, v blízkosti Bartošovic v Orlických horách nebo u Chlumce nad Cidlinou.

Středa
👨‍💼senátní kancelář v Náchodě, kde jsem měl jednání:
s lidmi, kteří projevili zájem založit nové místní sdružení ODS v České Skalici a těší mne, že se tak naše řady rozšíří o nové velmi zajímavé a pracovité osobnosti.
snažím se kolegům z majetkového odboru kraje pomoci s výkupem jednoho pozemku pro stavbu přeložky Velké Poříčí - Běloves a po třech uskutečněných jednáních mám dojem, že jsme minimálně u dvou dohodnuti.
...👨‍💻Senát PČR a jednání především k přípravě veřejného slyšení ohledně Petice LIGA LIBE a návrhu změny zákona Listiny lidských práv a svobod v souvislosti s právem na použití zbraně při ochraně života a majetku.
…v závěru dne jsem přijal pozvání do Chlumce nad Cidlinou, kde místní fotbalový A tým přivítal v rámci MOL Cup na svém hřišti prvoligové hráče z 1. FK Příbram. Po prvním poločase jsem nepochyboval o jejich konečném vítězství, což se také v poslední minutě druhého poločasu k velkému překvapení diváků vyplnilo (2:1) a Chlumec nad Cidlinou tak postupuje na místo ligového mančaftu👏.

Čtvrtek
🗄papírování a běžná pracovních jednání - dopoledne na úřadu KHK a odpoledne v Senátu PČR.
💻cestou jsem registroval tiskovou konferenci Celní správy a komunikované argumenty jsou z mého pohledu na širší komentář, ale to až někdy později. Nicméně hned mohu velmi stručně reagovat alespoň na tento článek👉 https://www.info.cz/…/slachtovi-schazi-lidi-jeho-sekce-patr… 💁Jsem přesvědčen, že v 10 milionovém Česku má zůstat – resp. mít svrchovanou kompetenci vyšetřovat trestnou činnost pouze jeden bezpečnostní sbor, a to Policie ČR. 👮

Pátek
💻 hned po jsem si přečetl - https://www.seznamzpravy.cz/…/financni-sprava-priznala-pode…
A z mého pohledu - jenom se potvrzuje obrovský střet zájmu byznysu a politiky. Prostě premiérem, ministrem financí nebo-li politikem v tzv . výkonné moci/vládě nemůže být "hodný" miliardář, který si odskočil nás všechny v Česku zachraňovat.🤷‍♂
…představenstvo ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje, na němž jsme se mimo standardních bodů, týkající se hospodaření a plnění úkolů, věnovali také navýšení mezd, které jsme v 5% výši schválili s účinností od 1. 9. 2019.💰. Jsem rád, že za dobu mé dosavadní tříleté odpovědnosti za oblast dopravy a silničního hospodářství KHK, dochází ke zvýšení mezd již potřetí (cca 10 + 10 + 5 %). Současně ale slibuji, že nepolevím v nárocích na kvalitu práce a budu stejně tak iniciativní při kontrole plnění úkolů.😉
💁‍♂jednání s představiteli Středočeského kraje o záměru vybudovat Poutní cestu Sv. Vojtěcha přes území čtyř krajů (Středočeský, Královéhradecký, Pardubický a Praha) do Polska. Záměr by s odkazem na historické tradice měl připomenout jednoho z největších patronů naší státnosti a přiblížit i blízkost dvou sousedních národů. Zatím jsme v případě tohoto česko - polského projektu ve fázi domluv potencionálního partnerství a dále uvidíme.🙂
🎓pracovní setkání s představiteli Univerzity HK v návaznosti na přípravu výstavby Kampusu MEPHARED 2. Kvituji s potěšením, že jsme se dohodli na všem potřebném k připojení dopravního napojení na ulici Zborovská a na vzájemné spolupráci v rámci dopravní investice💰

Sobota, neděle
…snažím se volné chvilky trávit s rodinou, ale nemohl jsem si nechat ujít 23. ročník soutěže v požárním sportu👨‍🚒 o pohár starostky u nás ve Vysokově. Minulý rok jsem to "tajně" běžel, ale letos jsem kromě oficiálního přivítání účastníků raději zůstal jako pozorovatel. Přesto jsem pozorně poslouchal rady starosty místních dobrovolných hasičů Kosinky - pro případ, že by se náš "tajný" amatérský tým třeba příště chtěl zase zúčastnit
𪡶 v neděli jsme s rodinou vyrazili na tradiční leteckou přehlídku CIAF v Hradci Králové.🛩 Vám přeji do nového týdne šťastný start i dobrý let 🙂a ještě si možná na závěr dovolím připomenout💁‍♂, že se ode dneška mění – nikoliv letové :-)– ale jízdní řády v autobusové dopravě🚌. Na základě podnětů ze strany obyvatel dojde pro cestující z Rokytnice v Orlických horách, Pěčína, Slatiny nad Zdobnicí, Rybné nad Zdobnicí a Vamberka k zavedení nového večerního spoje do Hradce Králové. Autobus vyjede z Rokytnice v Orlických horách ve 20:05. Po příjezdu do Vamberka autobus dále pokračuje do Doudleb nad Orlicí, kde bude sloužit jako přípoj k vlaku bez nutnosti dalšího přestupu směrem do krajské metropole, kam autobus přijede ve 21:57. Během pracovního dne pojedou autobusy z Hradce Králové přes Hořice, Jičín a Turnov do Liberce v 5:25, 7:35, 8:35, 10:35, 12:35, 14:35, 16:35 a v 18:35. V opačném směru pak ve 4:55, 6:00, 7:35, 9:35, 11:35, 13:35, 15:30 a v 17:35. Díky rozšíření provozu mezi Hradcem Králové a Libercem se ruší spoje na trase Liberec – Turnov – Jičín, a to v 6:08 a 18:32 z Jičína do Liberce, ve 13:35 z Turnova do Jičína a v 16:02 z Liberce do Jičína. 👉Všechny změny v autobusových jízdních řádech najdete na webových stránkách Královéhradeckého kraje v sekci Doprava. Detaily jednotlivých autobusových spojů jsou k dispozici například v aplikaci IDS IREDO. 🙂