CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 10. 1.

10. 01. 2021

Pondělí
🏨🦠týden jsem odstartoval jednáním s ředitelem FN a představiteli zdravotnického holdingu, a bychom zhodnotili aktuální epidemiologickou situaci v našem kraji, která se oproti číslům před několika týdny, kdy se denní přírůstek pohyboval okolo 200 až 400 případů, zhoršila na postupný nárůst od 800 do 1000 osob nově nakažených denně. Kapacita v krajských nemocnicích je na hranici obsazenosti – nemocnice hospitalizují 250 covid pozitivních pacientů, FN aktuálně léčí 180 pacientů s koronavirem, a potýkají se s nedostatkem personálu. Proto jsem znovu oslovil dobrovolníky a studenty ze zdravotnických škol a požádal Armádu ČR, která poskytla 22 vojáků na pomoc náchodské nemocnici a 4 do Jičína.
Sociální zařízení evidují 150 nakažených z 3250 klientů a také 139 ze 2465 pracovníků těchto služeb. Zde pomáhá pohotovostní mobilní tým a dobrovolníci.
💉Kromě průběžné snahy nacházet operativní řešení ke zvládání vývoje epidemiologické situace, pracujeme intenzivně na přípravě krajské očkovací strategie. Očkování v našem kraji započalo již v minulém týdnu ve FN HK a nejpozději od 11. 1.budou v provozu další očkovací místa v 5 krajských nemocnicích Jičíně, Trutnově, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a ve Dvoře Králové nad Labem a zájem projevila rovněž nemocnice Vrchlabí. Podrobněji – viz můj pondělní příspěvek.
🤝spolu s náměstkyní Martinou Berdychovou jsme se setkali s ředitelkou Českého centra v Kyjevě, které je zřízeno pod naším zastupitelským úřadem na Ukrajině, paní Rubilinou a také se zástupcem ukrajinského spolku, který se dlouhodobě snaží o podporu česko-ukrajinských regionálních vztahů s Tadživskou oblastí, paní Dotsenko. Zhodnotili jsme dosavadní spolupráci našeho regionu, možnosti do budoucna dotýkající se celé Podkarpatské části Ukrajiny, a přestože naše orientace na přeshraniční spolupráci musí být zaměřena především na sousední region v Polsku, tak i partnerství s Banskobystrickým krajem a zakarpatským regionem jsou v zájmu naší spolupráce.
💁‍♂‍se starostou Náchoda jsme diskutovali o rozvoji města a spolupráci s krajem. Probrali jsme plánované rekonstrukce silnic🚧: 1. potřebné opravy, než začneme s I. etapou celkové rekonstrukce v r.2022 silnice Náchod Jizbice, 2. opravu silnice v ulici Boženy Němcové, 3. stav přípravy na výstavbu přeložky Náchod Běloves. Mluvili jsme také o tématu Náchodského muzea, podpoře hasičům, o případných investičních společných záměrech města a kraje do budoucna, jako je např. přestavba jedné budovy pro seniorského bydlení a možnostmi bydlení pro osoby s mentálním či duševním onemocněním atd.

Úterý
… 🦠pravidelné jednání pracovního týmu COVID a hodnocení epidemie v našem kraji, kdy jsme museli již poprvé převézt pacienta mimo území našeho kraje. 🛏️Ale na nic nečekáme a sháníme lůžka i mimo zdravotnická zařízení a dále intenzivně oslovujeme dobrovolníky a studenty, abychom pomohli kritickému nedostatku personálu v našich krajských nemocnicích a sociálních zařízeních. Více – viz můj úterní videopříspěvek.
💻během dne mne čekaly také 2 videokonference s Asociací krajů , a to nejdříve s ministrem zdravotnictví a premiérem a v podvečer samostatně s hejtmany ostatních krajů, - vždy na téma očkovací strategie💉. Doposud zpracovaný metodický materiál má ještě celou řadu bodů, které je třeba nejen vysvětlit a upřesnit, ale je pravděpodobné, že některé záměry v něm bude muset tým kolem ministra zdravotnictví díky oprávněné kritice a z ní vyplývajících podnětů změnit. Za mě tři nejpodstatnější připomínky👉: 1. stát musí garantovat objem a pravidelnost dodávek vakcín tak, abychom mohli připravit odpovídající kapacitu očkovacích míst. 👉2. kromě informovanosti nebo potřebné celostátní kampaně musí minimálně společně s námi systémově oslovit a přesvědčit zdravotnickou veřejnost mimo nemocnice ke spolupráci při masivním očkování v centrech, a to zejména pro rozhodující II. Q letošního roku. 👉3. zajištění funkčnosti registračního systému, který je naprosto klíčový pro organizaci očkování nejen z pohledu zájemců, kteří by se měli jednoduše, jakmile projeví zájem, srozumitelně dozvědět, kdy a kde budou očkováni.
💉do kraje jsme obdrželi další várku 3 400 dávek očkovací vakcíny, z níž, jak jsme se domluvili s FN HK, cca ½ půjde krajských nemocnic, které již v pátek začnou očkovat prioritně zdravotnický personál. 11. 1. pak začne očkování rizikových skupin naplno tak, jak to dovolí množství vakcíny, a to primárně v I. Q zdravotníky, rizikové pacienty, pracovníky a seniory v sociálních zařízeních, veřejnost pak v dalších měsících.

Středa
🚧setkání s primátorem města HK k záměru pokračovat v rekonstrukci Vrbenského kasáren, přičemž, probrali jsme záměr kraje na existenci společného funkčního technologického centra, informoval jsem a požádal o spolupráci město při zajištění očkování v regionu Hradecka, a ⚽diskutovali jsme o průběhu přípravy výstavby fotbalového stadionu a případných plánech s fotbalovým klubem FK HK.
🛣️v druhé části jednání se k nám připojili náměstek pro dopravu Řehoř a náměstek primátora Bláha s tématem výstavy křižovatky Mileta a součinnosti kraje v této věci, deklarované v uzavřeném memorandu KHK s městem a ŘSD. Na řadu přišly i opravy a rekonstrukce silnic v okolí města a související příprava města jako je například plánované pokračování rekonstrukce od letiště směrem do centra města.
👨‍🚒při setkání s novým ředitel HZS v našem kraji jsme probrali aktuální stav a připravenost na plnění úkolů hasičů, plány krajského ředitelství i nového ředitele, a samozřejmě pravidla a možnosti spolupráce v rámci IZS v našem kraji.
🤝pracovní setkání s koordinátorem pro romskou problematiku, kdy je pro dosažení potřebného vývoje nutná především změna dosavadního ryze úřednického přístupu ze strany ministerstva na méně formální a jsem zvědav, zda se toho dočkáme.

Čtvrtek
❄️🚚vzhledem k nástupu opravdu zimního počasí jsem si vyžádal informace o naší operativní připravenosti na zimní údržbu. Silničáři jsou v pohotovosti a silnice intenzivně ošetřují už od středečního rána - zapojili na 90 sypačů s radlicemi i desítky traktorových radliček a postupně podle přicházejícího sněžení a klesajících teplot zasahovali opakovaně od nejvyšších poloh až po nížinné oblasti kraje (aktuální stav naleznete na www.uskhk.eu pod tlačítkem Zimní obslouženost).
👨‍💼👩‍💼odpoledne schůze Senátu PČR, a to především k návrhu změny krizového zákona. Za mě má být právo předvídatelné, a proto se nemohu ztotožnit s nově navrhovanou sankcí až 3 mil Kč pro právnické osoby, které nedodržují opatření při řešení mimořádných situacích. 🙅‍♂‍Špatná opatření, měnící se často v jeden den, ne/srozumitelně a ne/důvěryhodně přeci nemohou znamenat, že jejich nefunkčnost napravíme drakonickými pokutami. Stejně tak není možné vsouvat dílčí úpravy a přiohnout zákon tam, kde to vláda v případě, že něco nezvládá, zrovna potřebuje. 💁‍♂‍Ale hlavně, už od skončení jarní vlny epidemie měla vláda připravit KOMPLEXNÍ NOVELU krizového zákona nebo možná ještě lépe REKODIFIKOVAT KRIZOVÝ ZÁKON a související předpisy, takže vyjádření ministra vnitra, že to nikdo nechce projednat a schválit na vládě, mi připadá neuvěřitelné. Je snad něco důležitějšího, než se z jarní krize poučit, řešit nově zjištěné problémy systémově a na základě odpovědné analýzy připravit potřebné změny?! Vlastně se i na základě podobných vyjádření ukazuje, že neexistuje snaha vlády se poučit a potřebné změny připravit?! Hlasoval jsem pro zamítnutí.
👑👑👑alespoň že následné setkání s „vyslanci“ Tříkrálové sbírky, mi nabídlo trochu optimističtější myšlenky (viz můj čtvrteční příspěvek)
🤷‍♂‍a také jsem nemohl neregistrovat v médiích uváděné některé vládní záměry o zvýhodnění očkovaných či testovaných osob, které by mělo začít platit nejlépe již od jarních měsíců. Jsem přesvědčen, že je NEPŘÍPUSTNÉ🙅‍♂‍, aby stát privilegoval určité skupiny lidí a podmiňoval běžné občanské svobody jako např. navštěvovat kulturní či sportovní akce atd. v situaci, kdy stát ani není schopen pro všechny zajistit možnost požadované/podmiňující podmínky v reálném čase naplnit!!
👀přečetl jsem si také toto https://www.ceskenoviny.cz/.../blatny-hodnoti.../1979303
🤦‍♂‍Považuji za více než neslušné, mluvit pozitivně o zvládání trasování v kontextu každodenní reality trasování a kapacitních možností v našich regionech!!!

Pátek
… 💁‍♂‍přestože v posledních dnech věnuji značnou část svého pracovního úsilí zvládnutí epidemiologické situace v našem kraji, nezapomínám i na řešení další důležité agendy. Například pokračujícího tendru na výběr železničního dopravce v našem kraji na dalších 10 let🚆. Dosavadní situace dle obdržených nabídek nepředpokládá, že by mělo dojít k nějakým zásadním změnám ve skladbě dopravců, ale očekáváme zejména pozitivní vývoj v kvalitě poskytovaných služeb. 🤷‍♂‍Musíme samozřejmě vše vybalancovat tak, abychom v rámci daných finančních možností modernizovali vozové soupravy, ale také abychom zachovali co možná nevětší četnost spojů a zkrácení jízdní doby. Informace o aktuální situaci naleznete i zde👉https://www.idnes.cz/.../modernizace-vlaku-doprava...
💉páteční dopoledne jsem strávil s týmem z krizového řízení a náměstkem pro zdravotnictví Zdeňkem Finkem poměrně rozsáhlou poradou k přípravě očkování v našem kraji, a to zejména o nastavení systému, který bude umožňovat očkovat minimálně 100 tisíc vakcín během jednoho měsíce a doufám, že (alespoň jak naznačují informace z centrálních zdrojů) nezůstane jen u cca 6 mil dávek vakcín pro ČR.
💁‍♂‍Připravujeme zřízení 5 základních očkovacích center a vážně uvažujeme i o zřízení tzv. detašovaných pracovišť v našich nemocnicích nebo jiných zdravotnických zařízeních (Broumov, Nový Bydžov, Vrchlabí, Dvůr Králové nad Labem). Problémem zatím zůstává potřeba zdravotnického personálu. Už dnes proto oslovujeme a prosíme ostatní zdravotníky mimo nemocnice, aby nám v případě spuštění očkovacích center pomohli proces očkování zajistit.
🦠navázal jsem pravidelným jednáním týmu COVID, přičemž situace se od úterý bohužel moc nezměnila. Proto pokračujeme v každodenním postupném rozšiřováním kapacit v jednotlivých nemocnicích, přestože to znamená uzavírání různých oddělení nebo zásadní omezení péče v různých oborech. Ale musíme začít oslovovat i zdravotnická zařízení mimo nemocnice, kam se snažíme umísťovat pacienty s COVID, kteří už nepotřebuji lékařskou péči v nemocnicích. Akutní péče je zajištěna a všichni zdravotníci, dobrovolníci a studenti pomáhající v nemocnicích si zaslouží v současné době opakovaně obrovské poděkování.
🏨pracovním jednání a návštěva Rychnovské nemocnice, která má v průměru 10 tisíc hospitalizovaných osob za rok. Debata byla o výstavbě nového objektu pro akutní a ambulantní péči (opakovaně o všem jednám nejen s ministryní financí), podíval jsem se na rozjezd očkování (za dnešek prvních 50 zdravotníků) viz https://youtu.be/hws-pIWYWzY
Důležité pro mne bylo i seznámení se s organizací péče o COVID pacienty (děkuji za povídání ovšem s vrchní sestrou paní Válkovou a velký respekt patří všem, kteří zabezpečují péči už od jara).
🤱Zároveň jsem byl obeznámen s navýšením (cca o 1/5) porodů ve zdejší porodnici, což ukazuje, jak bylo správné rozhodnutí ji v této nemocnici udržet. I zde patří velké poděkování všem zdravotníkům.
💁‍♂‍A v kanceláři personalistky jsme probírali výpomoc studentů v našich nemocnicích. Shodli jsme se, že přímé oslovení k dobrovolnictví a zaměstnání přímo v nemocnicích je rozhodně efektivnější a spravedlivější, než když stát prostřednictvím pracovních příkazů a nepředvídatelnou změnou pravidel „za pochodu“ sebere určitou část odměny na odvody za zdravotní pojištění apod. Nejde jen o peníze, ale zejména o slušné a partnerské chování vůči lidem, od kterých potřebujeme pomoc!🤝

Sobota, neděle
👨‍👩‍👦‍👦🏃🛷čas s rodinou, trochu sportu, ale i příprava na pondělní jednání Rady KHK. Příjemný nadcházející týden Vám všem.🙂