CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 10.11.

10. 11. 2019

Pondělí
...👨‍💻celý den na úřadu KHK...nejprve Rada Královéhradeckého kraje, kromě cca 80 projednaných bodů, týkajících se především majetkových věcí, rozhodla o zápisu Betlemářství na krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury kraje, odkud jej také lze nominovat do republikového seznamu tradiční lidové kultury. Nositelem statku a zaštiťující organizací je třebechovické Muzeum betlémů.👍
...řada jednání o Oblastní náchodské nemocnici a.s.🏨 – dopoledne ve vedení kraje a odpoledne i s vedením nemocnice. 🤦‍♂„Neverending Story“ – a já, opakujíc stále dokola svá stanoviska, která jsem uvedl již před více jak rokem a půl, ale jež nebylo možné přes nevůli nebo neshodu kolegů, majících zdravotnictví ve své kompetenci uplatnit,🤷‍♂ stále čekám na to, co tedy bude s úkoly a sliby, které od nich v průběhu posledních dvou let poslouchám.

ÚTERÝ
...💰pracovní setkání k plánům investic do oprav silnic🚧 v příštím roce s cílem pokračovat v tříletém trendu až trojnásobného objemu financí ve výši cca kolem 1 miliardy ročně.
...👨‍💼jednání se šéfem Dopravního výboru KHK o začínající zimní údržbě, výhledu na rok 2020 a dopravních problémech města Jičína. Jsem rád za konstruktivní jednání, připravenost na další období a děkuji za věcné podněty kolem potřebné výstavby🚧🛣 – např. silnice v ulici Ruská apod.
...v podvečer pracovní setkání vedení kraje se starosty okresu Jičín. Předně si zaslouží mojí pochvalu za perfektní spolupráci při zajištění veřejné dopravy a velmi často za trpělivost a věcnost při řešení požadavků na jednotlivé opravy.👏 Jičínsko má nejvíc (788) km silnic v našem kraji a - z mého subjektivního pohledu - by potřebovalo i nejvíce investic do jejich oprav. Jsem rád, že v posledních třech letech přišlo do tohoto regionu cca 690 milionů korun💰, a doufám, že je to jen začátek, protože např. silnice Detěnice - Libáň – Kopidlno nebo Jičiněves - Slavohostice, případně Těšín - Soběraz - Radim a mnoho dalších potřebují, abychom je dali dohromady🚧 co možná nejdříve. Jezdím po celém kraji a silnice je potřeba opravovat všude - vždyť z cca 3300 km je 50% v havarijním stavu,- a proto všude zdůrazňuji a dělám maximum pro to, abychom trend zvýšených objemů financí do oprav udrželi nejen toto volební období.
...💻mimo jiné jsem si také přečetl👉: https://www.novinky.cz/…/babis-uz-ma-ve-snemovne-vic-omluve…
🤷‍♂A přestože se osobním srovnáním raději vyhýbám a hodnocení přenechávám těm, kterým to náleží – tedy zejména občanům – voličům, dovolím si tentokrát poznamenat: nevím, zda "makají" víc ti, kteří bojují proti souběhu funkcí nebo ti, kteří zastávají tolik funkcí, kolik jich zvládají plnohodnotně naplňovat? 😉

Středa
...👨‍💼👩‍💼6. Broumovské diskuse, které jsem nejenom za Královéhradecký kraj, který je jedním z podporovatelů tohoto projektu, zahájil, ale rád jsem letos přijal i pozvání do diskusního bloku, a to na téma "30 let naší demokracie: Proměny důvěry a porozumění" . Mými partnery u stolu byli Roman Joch, Petr Fišer, Vladimír Špidla, kteří se nad daným tématem zamýšleli spíše z filozofického a celospolečenského pohledu. Já jsem více analyticky a výkonně založený člověk. 💁‍♂Nicméně vnímám toto téma velmi intenzivně, a to nejenom prostřednictvím svých dlouholetých zkušeností ve státní službě – ať už v bezpečnostním prostředí nebo v posledních letech jako politik, - zejména s ohledem na proměny v kontextu důvěry ve stát a státní instituce, ale stejně tak vnímám i jako politik a občan ztrácející se vůli k vzájemnému porozumění. A díky zkušenostem z politického prostředí jsem přesvědčen, že nyní by mělo být primárním úkolem politiků, vrátit důvěru občanů v právní stát, plnit dané sliby a skutečně sloužit veřejnosti namísto pouze svým osobním cílům. V rámci diskuse jsem si také uvědomil, že je třeba podporovat právě takové projekty, jakými jsou např. Broumovské diskuse👏, kde je možné nahlížet na aktuální témata naší doby a díky hostům, kteří jsou z různých oblastí našeho života, nad nimi diskutovat z mnoha různých úhlů pohledu. A v neposlední řadě se tak jejich prostřednictvím učíme tomu, co nám v poslední době hodně chybí – naslouchat a respektovat názory druhých a mluvit spolu o nich.🤝

Čtvrtek
...💰jednání o investičních akcích příští rok. Prozatím jsou v plánu rekonstrukce silnic zhruba za 900 mil., ale velmi rád bych ještě získal další zdroje na potřebné akce zhruba za dalších 250 mil.. Není to však jenom o mé snaze, ale také o investiční vůli státu. Uvidíme?! 🤷‍♂
... kontrola prací🚧 na silnici z Bezděkova nad Metují do Machovské Lhoty. 🛣Rekonstrukce v hodnotě 80 mil. korun probíhá třetím rokem a byla spojena i s velmi komplikovaným řešením problémů v souvislosti s vodovodním potrubím vedoucím z Mnichova směrem na HK a kanalizace, kterou bylo třeba opravit mimořádným nákladem 20 mil. Kč. Zbývají nám dokončovací práce, ve kterých se budeme snažit zohlednit i podnět, který jsem zaznamenal od jednoho z místních občanů (jeden z důvodů, proč považuji osobní kontroly v terénu za důležité). 💁‍♂Po otevření nám na Machovsku zbyde k opravě jenom silnice🛣směrem na Bělý.
...🚧návštěva Obecního úřadu v Bezděkově nad Metují v souvislosti se započetím prací na splaškové kanalizaci, která bude zasahovat do silnice z kopce dolů směrem na Mýto. Pokud se obec navíc rozhodne, že se pustí do rekonstrukce chodníků, přislíbil jsem součinnost v podobě přípravy projektu na rekonstrukci samotné silnice.📈
...setkání se starostou Velkého Poříčí a destinační společností na téma cyklobusu🚌🚲 pro příští sezonu.

Pátek
... senátní kancelář v Náchodě a řada různých jednání – mimo jiné např. jednání k přípravě 90. ročníku Jiráskova Hronova🎭, jejímž organizátorům jsem přislíbil pomoc a podrobná diskuse o dalším, především investičním, rozvoji mého rodného města Náchoda.
...setkání „fotbalového druhu“ – tentokrát po 25 letech s kamarády, se kterými jsem hrál sálovou/malou kopanou za tým Balistik Náchod. 🍻U pivka jsme zavzpomínali na doby, kdy - jak říkali - kam jsme přijeli, tam jsme vyhráli😉

Sobota, neděle
...víkendové aktivity s rodinou👪, spojené s ochutnávkou mladých vín.🍷 Také jsem si přečetl, to co v týdnu nestíhám – např.👉 https://echo24.cz/…/nejnebezpecnejsi-zasah-do-trestniho-riz…
💁‍♂Již jsem se k tomu vyjadřoval v souvislosti s návrhem na povolení „některých“ odposlechů bez povolení soudu a následně návrhů k možnému využití odposlechů zpravodajských služeb - uvedených v Novele zákona o policii. Již tehdy jsem byl velmi skeptický k myšlence zbavit se pojistky, kterou rozhodování soudu o odposlechu je. I v tomto konkrétním případě bych byl opravdu opatrný s ohledem na způsoby a prostředky práce zpravodajského světa a činnosti bezpečnostních sborů jako je policie. Navíc přeci zpravodajské prostředí umí již nyní na zjištěných věcech spolupracovat s policií a zajistit další zákonný způsob vyšetřování - tedy pokud své zjištění policii předává. Pokud ne, pozastavil bych se na odpovědností ministra vnitra, šéfa BIS a policejního prezidenta🤷‍♂. Takové návrhy mohou vytvořit prostředí, které nebude těžké zneužít! A také znovu opakuji, že s ohledem na aktuální společenské klima mohou tato navrhovaná řešení opět svádět k myšlence, zda náhodou nejsou jenom účelovým nástrojem pro snadné získávání informací (a pro potřeby koho?)🤔 Absence důvěryhodnosti při podobném způsobu prosazování takových návrhů nás zase o něco blíže posouvá ke ztrátě svobod.
...do příštího týdne Vám přeji, aby nikdo neomezoval Vaše svobodné myšlenky ani rozhodnutí a naopak, abyste nalezli dostatek prostoru zamýšlet se nad tím, jak o tyto možnosti nepřijít ani do budoucna. Pohodový týden Vám všem.🙂