CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 10. 12.

10. 12. 2023

Pondělí
👨‍💼👩‍💼jednání Zastupitelstva KHK, na kterém byl v rámci 67 projednávaných bodů mimo jiné schválen rozpočet v objemu přes 18 miliard korun (z toho přes 6 miliard jsou vlastní příjmy), který s ohledem na neustále se vyvíjející ekonomickou situaci zahrnuje přes 300 milionů korun provozní rezervy. Stejně jako v posledních letech předpokládá další výrazný růst investic (zhruba o 12 % více než letos). Budou směřovat především do zdravotnictví, silnic, školství, ale i dalších oblastí. Nárůst krajských investičních projektů, které mají vysokou šanci získat evropské či jiné dotace, činí meziročně 16,5 %.
🗒a krom jednání zastupitelstva mne čekala ještě řada dílčích jednání k řešení operativy

Úterý, středa
🤝na krajském úřadě jsem přivítal prezidentský pár, jemuž jsem měl možnost v průběhu prvního dne představit současnou situaci i plánované vize našeho kraje v jednotlivých oblastech. Ocenil náš přístup „nebrečet“ a nečekat, v čem nám v případě neočekávaných či nastalých dlouhodobějších krizových situací pomůže stát, ale snažíme se hledat vlastní řešení tak, abychom nejen zabezpečili všechny svěřené veřejné služby v potřebném rozsahu a kvalitě, ale prostřednictvím investic dále kraj také rozvíjeli. Shodli jsme se také na tom, že v oblastech jako e zdravotnictví či školství, které procházejí v současné době určitými složitostmi, je třeba hledat řešení ne toliko v objemu peněz, ale systémových změnách a správné organizaci. A současně bude i další politickou odpovědností nevyhýbat se otevřením takových citlivých témat, jako je rozsah zdravotní péče a vzdělávání, administrativní zátěž či systém vzdělávání, a to nejenom žáků, ale i pedagogů a řadu dalších souvisejících otázek. Společně jsme v průběhu dvou dnů navštívili hodinářskou firmu PRIM Manufacture 1949 a firmu Bohematic v Novém městě nad Metují, zúčastnili se mikulášské nadílky v Dětský Domov Sedloňov, Broumovsky Klaster, ale také krásná přírodní zákoutí Broumovska. Setkali jsme se s občany v Červeném Kostelci, se starosty Meziměstí, Poličska, s těmi z obcí v rámci KRNAP a se starosty i patrioty Broumovska. Pohlédli jsme si Krkonošská muzea ve Vrchlabí a Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad. Diskutovali jsme také hodně nad problémy v zemědělství, potravinářství, hovořili jsme o potřebách i plánech v oblasti regionálního rozvoje, ale také třeba o hledání rovnováhy mezi ochranou vlka a podmínkami pro naše chovatele v souvislosti s jeho výskytem.

Čtvrtek
...🩺jednání s ředitelem Nemocnice Královéhradeckého kraje - Zdravotnický holding KHK o skutečnostech ve vztahu k dohodě s protestujícími zdravotníky a platbám zdravotních pojišťoven, které mají v dílčím rozsahu zabezpečit dohodnuté navýšení. Prozatím však údaje spíše nasvědčují tomu, že chybějící objemy peněz budeme muset doplácet my zřizovatelé, a i proto jsme se dohodli na další strategii vyjednávání v krajských nemocnicích.
📝u ministra vnitra jsem společně s jihočeským hejtmanem Martinem Kubou řešil připomínky krajů k připravované změně v krizové legislativě. Ministerstvo přislíbilo, že na ně bude reagovat s cílem nalézt řešení komfortní pro kraje a po příslušných úpravách budeme v lednu nad návrhem změn opět jednat.
👨‍💼👩‍💼zúčastnil jsem se také zasedání Regionální stálé konference KHK, na němž byly projednány např. aktivity MAS v souvislosti s energetikou (viz úspory a program s ministerstvem životního prostředí), ze strany Sdružení místních samospráv v ČR a HK zamýšlené změny v soutěži Vesnice roku nebo informace k transformaci úřadu práce v souvislosti se záměry sjednocení a zpřehlednění dávek. Já jsem informoval o rozpočtu, plánech investic a rozvojových prioritách kraje pro rok 2024 a také o řešení situace ve zdravotnictví a školství.

Pátek
🚌setkání s autobusovými dopravci, kteří provozují autobusovou dopravu v našem kraji už tři roky podle nových smluvních podmínek, na jejichž základě máme v celém kraji nové autobusy a také se nám daří nesnižovat objem objednávané veřejné autobusové dopravy. Aktuálně jsme se dohodli na proškolení dispečerů a koordinátorů dopravy s OREDO, které má řídit autobusovou dopravu v našem a sousedním Pardubickém kraji. Řešili jsme i chování řidičů, zjištěné problémy a sankční opatření, podněty k jízdním řádům. Probrali jsme nové možnosti v souvislosti s odbavením cestujících a jak nahradit stávající čipový systém.
🛣jednání se zhotoviteli dopravních staveb, abychom zhodnotili uplynulou stavební sezónu, upozornili na problémy, které jako investor považujeme za zásadní nejen v procesu výběrových řízení, ale i v průběhu jednotlivých staveb z pohledu dozoru investičních akcí. Přiblížili jsme si rámcové plány na příští rok, představy o koordinaci nejen více jak 50 plánovaných krajských staveb za cca 1,5 miliardy Kč, ale i v souvislosti s realizací staveb obchvatů, rekonstrukcí silnic a výstavby dálnic D35 a D11, které bude prostřednictvím ŘSD v našem kraji realizovat stát.
🏢setkal jsem se s Helenou Rezkovou, představitelkou Sokolské župy Podkrkonošská-Jiráskova, abychom si prohlédli objekt náchodské sokolovny. Byť je dnes národní kulturní památkou, byla před 30 lety sokolům vrácena v havarijním stavu, jenž i při jejich velké snaze jej zvrátit, je pro ně i dnes velkým soustem. Diskutovali jsme tedy o dosavadních investicích i možnostech do budoucna. Nejen s ohledem na historii a současné problémy, ale pro svůj osobní vztah k zdejším sokolům jsem přislíbil pomoc na různých úrovních při hledání potřebných finančních zdrojů. Sokolové stejně jako v historii jsou i dnes významnými udržovateli tradic a iniciátory nejrůznějších aktivit sportovního, společenského i kulturního života v našich městech a obcích.

Sobota, neděle
🏑🏒další víkend ve znamení sportu, aneb když se dítě rozhodne, že mu žádná sportovní disciplína nebude cizí a chce uplatnit svou soutěživost (po kom to to dítě může mít🙂) při sobotním florbalovém turnaji v Hradci Králové a v neděli v rámci hokejového zápasu ve Vrchlabí. Vám všem přeji, abyste si užili zbytek druhé adventní neděle dle toho, co je Vám nejvíce milé, a ve stejném duchu prožili i celý nadcházející týden.❄