CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 10.3.

10. 03. 2019

Pondělí 
…třetí setkání s posledním z 8 🚌dopravců, kteří ke konci března vypověděli smlouvu, nás posunulo opět o něco blíže k cíli. Vyjasnili jsme si krajem požadované údaje o technických a organizačních bodech, ovlivňujících aktualizaci ceny, ale shodli jsme se na tom, že předložené podklady ještě vzájemně posoudíme a znovu se sejdeme ve středu.
👨💻👩💻Rada kraje a 125 bodů programu. Jako obvykle, byla nejdelší debata o investicích - tentokrát především k připravovaným záměrům na zlepšování komfortu a navýšení počtu lůžek v domovech pro seniory.👴👵Mezi největší investice patří dostavba Domova seniorů U Biřičky v HK, ale nejdůležitější je určit reálné priority s ohledem na finanční možnosti kraje, ale i na schopnost připravit stavební dokumentace pro jednotlivé projekty.
🚆odpoledne jsem s vedením ČD hovořil například o tom, v jakých finančních objemech budou vlakové spoje Českých drah jezdit a zda předpokládají případné navýšení jejich četnosti u nás v kraji, ale také o předpokladu na rok 2020. Dotkli jsme se i delšího výhledu spolupráce neboť se na kraji budeme muset připravit na koncepční řešení vlakové dopravy prostřednictvím dlouhodobých smluv v období 2021+.

Úterý
🚧začínám jednáním ve Slatině nad Zdobnicí se starostou Petrem Tůmou o dopravě v obci a hlavně o připravované rekonstrukci silnice.🛣 Zbyla nám i chvilka, abychom si vyměnili pár vět o běhání, které je naší společnou zálibou. Ale musím přiznat, že vůči jeho zkušenostem s běháním několik dnů za sebou trvajících ultra maratonů s denní dávkou cca 100 km, mám ještě co „doběhat“.🏃
🗃zpátky na úřad za papíry a hlavně jednání o plánu staveb (rekonstrukcí) pro období 2020 - 2024 s výhledem do dalších let. Je třeba určit priority v přípravě oprav více než 300 vytipovaných silnic v předpokládaném objemu cca 8 miliard korun. Všichni, kteří se podílejí na přípravě staveb, musí vědět, co ve kterém roce budeme dělat.🚧🛣
…se starostou Nového Bydžova Pavlem Loudou jsme probírali zatíženost silnic ve městě a v diskusi jsme pokračovali ještě i v průběhu navazující - již 22. - Pražírny v Caffe Matrix. S mnoha připomínkami hostů zejména k dopravě na Novobydžovsku jsem musel souhlasit, 🤷‍♂ale na druhé jsem se snažil vysvětlit, že řešení nebo alespoň jeho základ má (jako u celé řady dalších oblastí našeho kraje) společného jmenovatele, a to je dostavba připravovaných a plánovaných úseků dálnic D11 a D35, které následně svedou značný objem dopravy z dosud přetížených hlavních tahů městy a obcemi. Návazně na tyto stavby bude možné dokončit projekty zamýšlených obchvatů či zásadní rekonstrukce páteřních komunikací. Stavby a rekonstrukce je třeba také plánovat v návaznosti na reálný roční finanční objem💰, se kterým můžeme na kraji při dopravních stavbách pracovat, a i proto například není v tuto chvíli možné investovat více jak dvě třetiny tohoto objemu na jednu stavbu, jakou by byl např. obchvat Nového Bydžova. Diskutovali jsme také hodně o kvalitě a způsobu údržby silnic.🛣 Je třeba rozlišovat vždy to, o jaký druh silnice se jedná, a v čí kompetenci údržba je. My na kraji pro letošní údržbu silnic po zimě připravujeme zkušebně novou metodiku, která by měla být nejenom ekonomicky výhodnější, měla by napomoci efektivněji opravit následky aktuální zimy, ale i zvýšit životnost silnic v doposud méně havarijním stavu. Na údržbu a menší opravy předpokládáme investice cca ve výši 80 milionů korun. Zazněla i řada dalších témat - jako např. zdravotnictví - zastavili jsme se zejména nedostatku lékařů👨 a opět nutnosti nastavit v krajském zdravotnictví systém (rozsah a rozdělení odborné péče v jednotlivých nemocnicích…). Věřím, že některé ekonomické problémy způsobené nespravedlností současné úhradové vyhlášky snad napomůže vyřešit i její změna. Tu současnou jsme spolu s některými dalšími kolegy senátory podáním ústavní stížnosti napadli. 🏥. Mluvili jsme také o aktuální politické situaci a s ní související atmosféře ve společnosti. Každopádně – přestože jsem se chvílemi opravdu pražil – doufám, že mí hosté si odnesli jako já ze setkání příjemný pocit, a že se mi snad podařilo na některé jejich dotazy bez příkras a jenom se splnitelnými sliby odpovědět💁. Moc se těším na další 23. Pražírnu, která bude 2. dubna v Hořicích. 🤗

Středa
…ráno jsme s místní starostkou Alenou Skořepovou v Lanžově řešili v rámci přípravy rekonstrukce silnice problematickou křižovatku silnice č. 325🚦🛣. Současně jsem byl požádán o pomoc při zajištění kontrol porušování dopravního značení těžkými nákladními vozidly.🚚
…pokračuji jednáním se starostou Josefem Coganem v Nové Pace, který mne informoval o nových skutečnostech a rozhodnutí města v souvislosti se snahou o záchranu místního kláštera využívaného v současné době pro sociální účely . Probrali jsme i rekonstrukci silnice v ulici Lomnická a dále ve směru na Starou Paku a hranici kraje.
…pracovní senátorské setkání - občané v Robousech mne oslovili s tématem výstavby přeložky kolem Jičína a dotazy k záměrům navazujícím na využití pozemků v okolí plánované silnice🛣.
🤝čtvrté a konečné jednání s posledním dopravcem, dohoda potvrzena. Nebylo to jednoduché, tolik jsem počítal a pročítal stran podkladů snad naposledy při přípravě na zkoušky ve škole🙂. Zejména jednání s posledním dopravcem mne vedla k přesvědčení, že je nejenom hlavní prioritou v tuto chvíli zajistit pokračování veřejné autobusové dopravy bez omezení či snížení kvality, ale také je potřeba opravdu dobře ošetřit a zprocesovat po věcné i ekonomické stránce probíhající soutěž na dodavatele dopravních služeb pro období 2020 - 2030, abychom se do obdobných situací nedostávali opakovaně. Nyní tedy už mohu potvrdit, že jsme se dohodli se všemi 8 dopravci a předpokládám, že dohody potvrzené stiskem ruky, budou předloženy písemně 18. 3. 2019 Radě kraje k projednání a formálnímu odsouhlasení a od 1. dubna 2019 bude veřejná autobusová doprava v našem kraji zajištěna ve shodném rozsahu (18, 5 milionů kilometrů) a kvalitě.🚌 Kraj v rámci těchto dohod přistoupil (již potřetí za dobu uplynulých 2,5 let) k navýšení dotace - nyní o 27 milionů korun – tedy celkem na 405 milionů korun ročně.💰

Čtvrtek 
👨💼ráno jednání v Janských Lázních se starosty Pece pod Sněžkou, Černého Dolu, Malé Úpy a Janských Lázní. Přítomni byli též zástupci Policie ČR. Krkonošská horská střediska se především v zimní a letní sezoně potýkají s velkým náporem motoristů, z nichž mnozí nerespektují dopravní značení upravující parkování. Bavili jsme se o tom, jak může kraj podpořit města a obce zasažené náporem motorizovaných návštěvníků, a jak lépe nastavit spolupráci všech zainteresovaných stran včetně Policie ČR👮 Je nutné zlepšit postavení pracovníků, kteří jsou pověřeni dohledem nad plynulostí dopravy a usměrňováním parkujících vozidel. Do budoucna ale musíme jednoznačně hledat systémová řešení spočívající především v lepší informovanosti návštěvníků a dobrou dostupností služeb, především alternativní hromadné dopravy v dosahu odstavných ploch s dostatečnou kapacitou. Krajská samospráva je ochotna obcím pomoci se zajištěním financování projektů, které budou nastalou situaci řešit.
…následně velmi příjemné setkání se starostou obce Havlovice. Při letmém seznámení se s činností 15 spolků a programem 50 společenských akcí v roce, chápu, proč byla zvolena v roce 2007 „vesnicí roku“ v České republice🙂. Nicméně předmětem mé návštěvy byla hlavně životnost mostů - respektive jejich aktuální stav - a s tím související představy obce o investičních záměrech.💰
🛣odpoledne jednání na MÚ v Náchodě s představiteli Spolku pro obchvat Náchoda v souvislosti s plánovaným záměrem výstavby přeložky Běloves - Velké Poříčí. Stavba skoro za 400 milionů, máme požádáno o stavební povolení a dotaci. V současné době řešíme majetkové vyrovnání s vlastníky a největším problémem je domluvit se zhruba se 39 vlastníky. Z celkové výměry je smluvně zajištěn rozsah 2/3 a pevně věřím, že v jednáních budeme úspěšně pokračovat💁 
🎞večer něco na odreagování - kino a Bohemian Rhapsody – souhlasím s Oscarovou komisí 👏

Pátek 
👨🏫SŠIS ve Dvoře Králové – trochu nestandardní vyučování - spalničky a nemoc na internátu – mi ze třídy udělaly torzo. Trochu jsem si lámal hlavu, co budu se zbylými studenty dělat, protože nemělo smysl postupovat dále v probírané látce. Nakonec to byly ale dvě hodiny příjemné „cesty do hlubin študákovy duše“. Bylo zajímavé dozvědět se, jak tito - už ne děti a ještě ne dospělí - přemýšlejí o sobě, svých životech a plánech.🙂
…pracovní agenda na úřadě, ale i setkání s představiteli regionálních zemědělců🚜, kteří se na mě obrátili jako má senátora s prosbou o vyřazení problémů při uznávání řidičských oprávnění cizinců a s tématem zastropování rozsahu zemědělské půdy pro poskytování dotací.🤔Dlouhodobě se snažím tam, kde mohu, pomoci regionálním zemědělcům a proto se i tentokrát budu angažovat v odborné stranické debatě a na ministerstvu dopravy.
💻cestou domů jsem si přečetl: https://eurozpravy.cz/…/251169-mnoho-nacelniku-malo-indian…/
A vzpomněl jsem si už na svůj pondělní komentář k záměru vlády (opět bez systémové diferenciace) šetřit škrtáním míst státních zaměstnanců...🙈Tentokrát nezbývá než jenom dodat, že nejenom u policie máme mnoho náčelníků (náčelnic?), kteří navíc ještě doporučují na jeden problém každý(á) jinou medicínu. Možná je na čase si uvědomit, že čelenka, mokasíny a možnost sbírat byliny pro šamana, ještě z nikoho dobrého kmenového náčelníka nedělají.💁

Sobota, neděle
…obvyklý relax s rodinou👨👩👦👦. Měli jsme s dvouletým Tonikem v plánu zúčastnit se pravé vesnické zabijačky🐷, ale s ohledem na počasí jsme zůstali raději doma. I tak náš nejmenší jedlík potvrzuje, že vegetarián z něj (alespoň v dohledné době) nebude🥩. Přeji Vám příjemný nadcházející týden, a i když nedodržujete „pomasopustní“ půst, snad se v něm všichni „postíme“ alespoň ve smyslu nepříjemných zpráv, starostí a chybných rozhodnutí.🙂