CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 10.5.

10. 05. 2020

Pondělí
 👩‍💻👨‍💻jednání Zastupitelstva KHK se 41 body na programu. Kromě majetkových a investičních věcí, poskytnutí finančních prostředků za zdravotní péči v našich krajských nemocnicích, jsme se po předchozím odpovědném projednání rozpočtu kraje vrátili ke schvalování dotačních aktivit:
👉pro regionální rozvoj 17, 3 mil korun mezi 161 žadatelů v 6 dotačních programech:
🚒obnova hasičské techniky pro obce s JPO (2 mil korun mezi dvě obce)
👨‍🚒podpora JPO II a JPO III zřízených obcí v Královéhradeckém kraji (350 tisíc korun mezi 22 obcí na pořízení řidičských průkazů skupiny C pro dobrovolné hasiče)
🏘️program obnovy místních částí obcí (8 mil korun mezi 14 měst, která mají místní části venkovského charakteru)
👉v oblasti životního prostředí a zemědělství 4,5 mil korun mezi 35 žadatelů v pěti dotačních programech:
💧opatření k zadržování vody v krajině (300 tisíc korun mezi čtyři žadatele)
🌱ochrana přírody a krajiny (400 tisíc korun mezi tři žadatele)
🐝včelařství (1,1 mil korun mezi čtyři okresní organizace Českého svazu včelařů)
🚜propagace zemědělství a místní produkce (335 tisíc korun mezi čtyři žadatele)
👨‍🏫environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (2,4 mil korun mezi 20 příjemců)
👉na obnovu venkova kraj rozdělí 50,25 mil 💰 korun mezi 72 žadatelů. Program mohou využívat obce do 3000 obyvatel na obnovu občanské vybavenosti, památek či vodních nádrží, na úpravu veřejných prostranství nebo nakládání s odpady. Obce letos podaly 170 žádostí o dotace za více než 140 mil korun. Rozhodující pro přiznání krajské podpory byl počet dosažených bodů, při jejich rovnosti také datum a čas podání žádosti.
💁‍♂️Jsem přesvědčen, že 14denní posun v odsouhlasení uvedených dotačních aktivit nikterak neohrozilo účel ani realizaci projektů, na které jsou určeny. Ale až po revizi jednotlivých kapitol krajského rozpočtu jsme tak mohli učinit s vědomím, že ani s ohledem na důsledky způsobené probíhající nečekanou a velmi složitou situací, čerpání těchto finančních prostředků nijak zásadně neohrozí strategické investice kraje. Respektive, že se i nadále budeme chovat jako dobří hospodáři. Naší prioritou musí být zajištění zaměstnanosti, podpora regionálních českých subjektů, podpora klíčových oblastí a strategického rozvoje regionu.
Současně bylo rozhodnuto o vyhlášení čtyř dotačních programů v oblasti regionální rozvoje, pro které je celkově alokováno 19 mil korun💰 – jsou to:
👉zvýšení akceschopnosti JPO, zřizovaných obcemi v KHK
👉novinka – kreativní vouchery (alokován 1 mil korun) – dotační program určený pro drobné podnikatele v kulturní oblasti
👉novinka – chytrá řešení v regionu KHK (alokovány 2 mil korun) – dotační program doplňující koncepci KHK jako chytrého regionu pro obce a další instituce pro tvorbu vlastní chytré koncepce a pro její realizaci oblastí a strategického rozvoje regionu.
👉Všechny aktuálně vypsané dotační programy naleznete na krajském dotačním portálu dotace.kr-kralovehradecky.cz.
...odpoledne jsem měl ve své náchodské senátní kanceláři dvě jednání o problémech zajištění veřejného pořádku👮 v České Skalici a veřejné dopravy🚗 na Jaroměřsku.

Úterý
👨‍💼v průběhu dne řada jednání na úřadu Královéhradeckého kraje o dopravě, zdravotnictví, rozpočtu, ale i o další spolupráci různých politických stran krajských volbách. Zúčastnil jsem se také setkání pracovního týmu krizového řízení u nás v kraji zaměřeného zejména na přípravu situace po skončení nouzového stavu. Zásoby existují a teď je třeba se vracet k normálu, resp. případné další objednávky ochranných prostředků😷bude realizovat každý za své, případně formou soutěže o rámcovou zakázku – pouze však pokud bude o tento způsob zájem?!

Středa
… jednání o železniční dopravě s kolegy z odboru dopravy. Čekají nás opět hodiny a hodiny práce nad papíry stejně jako u předchozího autobusového tendru 🙂
…s kolegou Řehořem jsme diskutovali o případné dostavbě areálu 🏗️Údržby silnic v Hradci Králové pro potřebné umístění další spolupracující organizace Správy silnic, která má na starosti majetkové věci související s dopravní infrastrukturou. Podrobně jsme věnovali i probíhající stavbě 🏨Náchodské nemocnice a případné další efektivní možnosti dokončení celého areálu.
👨‍💻Ústřední krizový štáb - debata o centrálních nákupech, pohotovostních rezervách, doposud problematických oblastech, dopadech epidemie na vývoj ekonomiky, dočasné ochraně hranic…. Za nejdůležitější považuji rozhodnutí o umožnění přicestování osob kategorie SEZONNÍCH PRACOVNÍKŮ do ČR a diskuzi o RACIONALIZACI nošení roušek na veřejnosti v dalším období. Podrobněji – viz můj středeční příspěvek
… odpoledne jednání se zastupiteli Nového Města nad Metuji o silnicích🛣️, investicích města a jeho dalším rozvoji. Oceňuji jejich velmi odpovědný přístup se snahou dělat vše, co je potřebné, ale zároveň investovat💰 smysluplně a chránit majetek města.
 👀přečetl jsem si https://zpravy.aktualne.cz/…/r~014d70de8f6911ea9d74ac1f6b2…/
🤔Lídrovství Čechů v šití roušek, zřejmě motivoval vládu investovat do své touhy být lídry i ve vývoji vakcíny. Co se ale raději soustředit na REÁLNÉ CÍLE, a řešit vleklé problémy i další rozvoj v našem zdravotnictví, aby nás v budoucnu nezaskočila jen ty pandemické?

Čtvrtek
 👨‍💼jednání se starostou Libňatova o připravované investiční akci - oprava místní komunikace a mostu, který navazuje na krajskou silnici. Kraj připravuje její rekonstrukci🚧, a proto jsme se dohodli, že se budeme společně snažit obě stavby co možná nejvíce propojit a realizovat v období 2021-2022.
…po úspěšně zvládnutém autobusovém tendru🚌 na veřejnou autobusovou dopravu na 10 let (jsme jeden ze 4 krajů, kterému se povedl tak velký tendr kompletně uzavřít), mám před sebou s kolegy z odboru dopravy další výzvu. Od prosince 2021 chceme provozovat smluvně železniční dopravu s dopravci 🚆v našem kraji za jiných, především kvalitativně lepších, podmínek. Zahájili jsme první jednání, - viz můj čtvrteční příspěvek.
👨‍💼odpoledne jsem přijal pozvání od kolegů z Pece pod Sněžkou, abychom se pobavili o rozvoji tohoto miniregionu nejen s ohledem na turismus, ale především s ohledem na potřebný investiční rozvoj a zvyšování kvality života místních občanů. Jako ODS jsme tady dlouhodobě zaznamenali velmi výraznou podporu ve všech volbách, a proto jsem byl rád za seznámení se s klíčovými lidmi, kteří přemýšlí o budoucnosti a smysluplném cíli své angažovanosti ve veřejném životě.

Pátek, sobota, neděle
…v pátek jsme oslavili 75. výročí🎉 konce II. světové války. A já mohu jenom zopakovat, že přijít o svobodu lze válečným konfliktem, ale i jejím postupným a nenápadným omezováním. Buďme ostražití před regulací a stále větší kontrolou našich životů! Vzpomínejme na ty, kteří položili za svobodu své životy v minulosti a poučme se z ní, aby se neopakovala dnes ani v budoucnosti.🤷‍♂️
…prodloužený víkend jsem, stejně jako patrně hodně z Vás, věnoval práci na zahradě🍃, a odpočinku s rodinou.👨‍👩‍👦‍👦
…zaregistroval jsem také 👀https://dmhalo415.eu/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc-j…/
💁‍♂️Uvítal bych, kdybychom se kromě těchto častých dobročinných hlášení, také od paní ministryně průběžně dozvídali, kolik žádostí a jak rychle bylo ze strany MPSV vyřízeno, a kolika z nich vyhověno. V posledních týdnech vláda informuje o různých podpůrných programech jak na běžícím pásu a střílí milióny jako při minometné palbě, ale bohužel zaznamenat místo jejich dopadu je poněkud obtížné.🤷‍♂️
…a než Vám popřeji příjemný nadcházející týden, v němž se snad dostaneme k běžnému životu zase o kousek blíž, děkuji a přeji vše nejlepší těm maminkám🌹, které po celý život rozdávají svým dětem trpělivost, starostlivost, a hlavně svou bezpodmínečnou lásku. Krásný týden Vám všem.🌞