CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 10. 9. - 16. 9.

16. 09. 2018

Pondělí 
 zastupitelstvo kraje a více než 120 bodů programu ke schválení. Za mne bylo tentokrát důležité zejména schválení individuálních dotací, které se nám nepodařilo v koalici prohlasovat před prázdninami.

Úterý 
 zajímavé setkání v Zemědělském družstvu Dolany, kde se soustředí kromě rostlinné a živočišné výroby i na ovocnářství. Překonali zde pachuť z dřívější kolektivizace zemědělství a sdružením většího počtu původně samostatně hospodařících zemědělců vytvořili dobře fungující a výrobně i provozně se doplňující společnou „firmu“. Široký záběr výroby je prevencí v případě, že vlivem klimatických podmínek nebo vlivů způsobených zrušením objemových kvót EU dojde v některé dílčí oblasti k přechodnému ekonomickému propadu. Jedním z faktorů, který – bohužel ne v tom dobrém smyslu slova – sortiment produkce ovlivňuje, jsou velmi nízké ceny a velký objem dovážených potravin ze sousedního Polska. Bohužel, přes prokazatelný kvalitativní rozdíl u většiny produktů ve prospěch domácích potravin jsou mnozí spotřebitelé při výběru stále ještě motivováni pouze výší ceny. A tady vidím prostor pro pomoc ze strany kraje – podporovat propagaci nejenom konkrétních regionálních potravin, ale též vybraných akcí a projektů, které napomohou rozšířit informovanost spotřebitelské veřejnosti. Mnohdy hledíme s jistou závistí k západním sousedům a argumentujeme vyšší kvalitou výrobků na tamním trhu, ale možná bychom měli hledat stejnou kvalitu u našich domácích výrobců a podporovat je nákupem jejich produktů, které se v kvalitě s těmi „obdivovanými“ nemají zač stydět
 v podvečer Pražírna v Novém Městě nad Metují – kromě obvyklé dopravy a plánovaných oprav silnic jsme se překvapivě věnovali spíše politické situaci, odpovědnosti a bezpečnostní problematice. Ukázalo se, ale že jsou to témata na další a další povídání, na které se moc těším 20. 9. od 18.00 h v hotelu U Broučka.

Středa 
 přijal jsem pozvání na debatu s členy představenstva Agrární komory Náchod. Ne, že bych chtěl přesedlat na obor zemědělství, ale na podzim se účastním řady oficiálních akcí, v jejichž rámci se vyhlašují nejenom soutěže, ale rozhoduje se rovněž o další podpoře konkrétních akcí či projektů, jsem rád „v obraze“, než se k čemukoliv vyjádřím. Nicméně věcná debata se ve svém závěru nad očekávání stočila k hlavní oblasti mé práce na kraji – k silnicím . A kromě toho, že jsme pochopitelně diskutovali o obchvatu Náchoda (snažil jsem se o vysvětlení všech procesních i ekonomických etap, které má tento projekt bohužel ještě před sebou a proč je tedy nutné urychlit zejména záměr stavby plánované přeložky) – jsme diskutovali rovněž o modernizaci železniční sítě. K zamyšlení pro mne byly ale také připomínky zemědělců k bezpečnostním ostrůvkům, nově vybudovaných na příjezdu do obcí. Většinou vznikají v důsledku požadavků samospráv obcí pro zpomalení dopravy při průjezdu a předcházení se nehodám z důvodu nedodržení rychlosti. Je ale pravda, že z pohledu přesunu zemědělských strojů a vozidel, je tento prvek na vozovce tak trochu komplikací. Bohužel, o rozšiřování silnic v těchto oblastech neuvažujeme, a to z toho důvodu, že i aktuální opravy jsou pouze dočasného charakteru s ohledem na předpokládanou realizaci dostavby dálnice D11, která přinese i rozsáhlejší úpravy a rekonstrukce v oblastech, jejichž dopravní situaci ovlivní.
 odpoledne Benefiční fotbalový zápas ve prospěch mládežnického fotbalu v Náchodě. Odpoledne a večer, které jsem si moc užil. Začalo to turnajem dětí z MŠ a prvních tříd ZŠ, do kterého jsem se tak trochu „připletl“ a malinko jim to soudcoval. Jejich zápal byl ale tak opravdový, že by jim ho mnoho našich fotbalových reprezentantů mohlo závidět. Následoval nábor nejmenších fotbalistů a fotbalistek do FK Náchod a docela mne překvapil velký zájem dívek. Odpoledne vyvrcholilo hlavním zápasem mezi výběrem sportovních osobností v čele s Jardou Bednářem a starou gardou FK Náchod. Úlohy hlavního rozhodčí jsem se v tomto zápase ujal velmi rád. A vůbec tady nešlo o konečné vítězství – šlo hlavně o dobrou věc – podpořit výtěžkem ze vstupného mládežnický fotbal tady v Náchodě. Jak jsem již mnohokrát zmínil, jsem náchodský patriot, ale náchodský fotbal je opravdu moje „srdcovka“. Naučil jsem se ho tady hrát, uvědomuji si, co všechno mi sport dal, čemu mne naučil. Myslím, že je víc než třeba, aby stejnou možnost měli i dnešní děti a mládež, a proto jsem bez váhání k vybrané částce ještě jednou tolik přidal a věřím, že vše zde v klubu využijí pro „mladý“ fotbal co nejúčelněji. Děkuji Vám všem, co jste přišli, pomohli jste stejně jako já.

Čtvrtek 
nemohl jsem nepřijmout pozvání na policejní tenisový turnaj v Broumově. Malinko mne mrzelo, že jsem se musel spokojit s pozicí diváka, protože můj z minulé soboty pohmožděný kotník, kterému jsem ještě trochu přitížil středečním běháním po fotbalovém hřišti, mi nic jiného nedovolil. Ale bylo fajn vidět zase plno bývalých kolegů a přátel při tenisových zápasech a nejenom na časy v policejní službě vzpomínat. Pro mě osobně je důležité vnímat aktuální atmosféru u policie, starosti a problémy, které mají muži a ženy v uniformě, abych třeba zase jednou - tentokrát z politické role - mohl pomoci vytvoření potřebných podmínek pro fungování bezpečnostního sboru.
 odpoledne Pražírna v Jaroměři - doprava a jako vždy jsem si odnesl jeden domácí úkol. Hodně jsme diskutovali i o tom, co a jaké změny zdejší občané očekávají od politiků. Odpovídal jsem na řadu dotazů ke své současné působnosti na kraji i aktuální kandidatuře do Senátu i šířeji – o programu a směřování ODS pro další období. A v neposlední řadě jsem si odnesl jedno velké téma k zamyšlení, a tím je problematika bezpečnosti občanů v rámci soužití se skupinami nepřizpůsobivých osob. Často se setkávám s tím, že se občané žijící s jakoukoliv skupinou osob, která nerespektuje obecně platná pravidla společného soužití a sociální přizpůsobivosti, necítí bezpečně a mají k tomu bohužel mnohdy oprávněný důvod. Není to jednoduché téma a nelze na něj dát odpověď v rámci jednoho odpoledne. Ale je to téma, kterému bychom se my politici měli věnovat a ne jej tak trochu obcházet dílčími opatřeními, či řešit až následné důsledky. Měli bychom nastavit systém, který bude mít jasná pravidla nejenom k zajištění bezpečnost, ale i pro řešení sociální problematiky a souvisejícími oblastmi. Pravidla, která budou rovnocenná pro všechny občany této země bez ohledu na rasovou, národnostní či jinou příslušnost. A následně důsledně dbát o jejich dodržování. Jinak budeme patrně neustále řešit jenom důsledky dosavadní nevyváženosti nastavených pravidel a jednou by se nám mohlo stát, že nám „mírně řečeno“ ty důsledky přenosnou přes hlavu . Neříkám to proto, že bych se chtěl stát „Ferdou mravencem – práce všeho druhu“, ale myslím, si, že toto je jedno z témat důležitých pro všechny z nás, kteří máme možnost ovlivňovat věci veřejné. A je to také jeden z důvodů, proč bych chtěl mít možnost širšího ovlivňování veřejných věcí nejenom z pozice regionálního politika, ale z pozice, která mi dá prostor spoluutvářet legislativní proces v naší zemi.

Pátek
 první dvě hodiny se třídou I. A ve Střední škole informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem. Nevím, kdo měl větší trému, ale v rámci pohodového úvodního povídání s třicítkou mladých chlapců a dívek, kteří mají zájem něco nového se naučit, mě ta moje celkem opustila. Věřím, že jim jejich chuť něco se naučit a dokázat vydrží, a v pohodě spolu budeme i na konci školního roku
 návštěva – v Českém Meziříčí a ve Výravě. Řepná kampaň se vždy pozná na našich silnicích. Oceňuji přístup cukrovarů v Českém Meziříčí a Dobrovicích, kteří se snaží dostát své odpovědnosti především tím, že nutí své řidiče nejen k dodržování pravidel, ale hlavně udělali celou řadu opatření, aby nákladní vozy nejezdily přetížené . Že tato opatření mají smysl, jsme si ověřili jak při kontrolách po loňské kampani, tak tuto skutečnost potvrdil i místní starosta. Výrava - jak jsem se přesvědčil na místě, není jen místo pořádání koncertů, ale i perfektně fungující ZD vlastníků a starosta, který pro svoji obec chce udělat maximum. Mluvili jsme o místních podmínkách hospodaření v zemědělství, ale i o problémech silnic, veřejné dopravy, stavebního řízení a potřebnosti místní prodejny.

Sobota
 15. Královéhradecké krajské Dožínky - oslava práce našich zemědělců a jejich výsledku při sklizni. Náš kraj se právem řadí na přední pozice mezi kraje, které nazýváme „obilnicí“ naší země, a jak se ukázalo při vyhlašování výsledků soutěže Zemědělec roku, tak skvěle si počínáme i v živočišné výrobě. Hodně věcí je třeba ještě vyřešit či zlepšit, a o tom byl odborný kulatý stůl, kam jsem přijal pozvání k debatě o problematice zemědělství v našem kraji. Voda, půda, konkurence schopný potravinářský průmysl, ale hlavně rozdílné národní dotace jsou největšími tématy dneška v této oblasti .
 oslavy 700 let v Holohlavech - příjemná akce. Byl jsem pozván na křest knihy o historii obce, a pokud jsem dobře poslouchal, tak zásoby 600 výtisků byly velmi rychle vyprodány. V rámci zajímavého i zábavného doprovodného programu bylo možné vidět mimo jiné i neuvěřitelnou sbírku hasičské techniky dob dávno minulých.
 setkání v Novém Městě nad Metují s přáteli z místní ODS.Prima posezení a povídání u dobrého pití a jídla. Navíc akce "vše za 20 Kč", jejíž výtěžek bude předán na činnost Městského střediska sociálních služeb OAZA.
večer v porotě 10. ročníku „Nej sestřička roku“ v Náchodě. Královéhradecký kraj podporuje obě významné společenské akce konané v Náchodě – „Muž roku“ a „Nej sestřička roku“ - a asi nepřekvapím osobním přiznáním, že na „Nej sestřičku“ se těším ještě o malinko víc . A to nejen kvůli tomu, že jednu zdravotní sestřičku mám doma, ale uvědomuji si, jak je tato práce náročná.

Neděle
menší domácí relax a vstřebávání všech přes týden načerpaných informací a dojmů. O řadě z nich musím přemýšlet v širších souvislostech a s vědomím, že chci hledat konkrétní cesty, jak napomoci jejich řešení, či ta stávající posunout kupředu. Vám všem přeji pohodový zbytek neděle, užívejte babího léta a v příštím týdnu bez ohledu na to, zda bude vždy jasno na obloze, mějte jasno ve svých názorech a slunečnou náladu. Budu rád, když se třeba osobně potkáme v pondělí v Červeném Kostelci v restauraci Divadlo nebo ve středu v Polici nad Metují v Café Adler, ve čtvrtek v Novém Městě nad Metují u Broučka či v sobotu na motorce – vyjíždíme z náměstí v Novém Městě nad Metují a čas na povídání bude i Na Vyhlídce v Náchodě.