CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 10. 9.

10. 09. 2023

Pondělí
👩‍🏫trochu jiný začátek pracovního týdne, aneb s prvňáčkem poprvé do školy. Začátek školního roku není jenom krokem našich dětí k dalším znalostem a pedagogů k zodpovědnému předávání potřebných informací, ale i trvající či novou odpovědností nás rodičů, být tohoto procesu součástí, dětem oporou a pedagogům partnery. A v neposlední řadě odpovědností nás, kteří máme vliv na věci veřejné, dělat vše proto, aby naše školství bylo schopné vytvářet podmínky pro výuku reflektující požadavky současné doby, připravit a udržet pedagogy, kteří budou schopni motivovat své žáky a studenty k touze po vzdělání i praktickým dovednostem, a namísto prostého ukládání dat do paměti je naučí o nich kriticky přemýšlet. Držím palce nám všem!

Úterý
👩‍💼👨‍💼jednání Tripartity KHK, jehož se kromě vedení kraje účastní zástupci zaměstnavatelů a odborových organizací. Projednáno bylo rozdělení finančních prostředků do jednotlivých služeb v kraji, zapojení obcí do sociálního sytému, rostoucí potřeba počtu zaměstnanců v sociálních službách a s ní spojené vyšší finanční nároky na výstavbu sociálních zařízení a zkvalitňování poskytované péče. Zabývali jsme se problematikou letošního příjímacího řízení na střední školy a strategii vzdělávání studentů, jež by umožnila a motivovala studenty po skončení studia setrvat v regionu.
Ředitel úřadu práce informoval o připravované elektronizaci dávkového systému vedeného úřady práce a také o organizačně-technických opatřeních, která omezí malá pracoviště úřadů práce.
Probrali jsme možnosti zvýšení konkurenceschopnosti České republiky v oblasti energetiky. Za kraj jsem účastníky setkání informoval o již úspěšně zrealizovaných i aktuálně připravovaných významných dopravních (včetně cyklostezek) investičních akcích v kraji.
👨‍💼👩‍💼dále jsem absolvoval 24. zasedání Regionální stálé konference, kde jsme projednali aktuální výzvy IROP, informace k Regionálním akčním plánům, přípravu národního programu Podpora rozvoje regionu 2024+ (veřejné budovy, dostupnost služeb, podpora SMART, technická dopravní infrastruktura) a také harmonogram aktuálně běžících výzev v oblastech (reforma dostupného bydlení, podpora veřejných financí, typové projekty s ochrannou přírody). Jedním z bodů byla alokace finančního objemu pro integrované územní investice Hradecko - Pardubické aglomerace (12 projektů pro náš region za cca 800 mil Kč). Seznámeni jsme byli také s aktivitami (např. v oblasti fotovoltaiky) místních akčních skupin (MAS)

Středa
🚆🛣️🚌Dopravní výbor HKH, na němž jsem informoval o aktuální situaci a záměrech ve veřejné autobusové a železniční dopravě, jako například, že kromě nových autobusů bude od poloviny příštího roku do provozu postupně nasazeno prvních 20 nových vlakových souprav (z celkového s ČD smluvně dohodnutého objemu 75 % nových souprav v kraji v průběhu několika nadcházejících let). Rovněž jsem výbor seznámil s plánovanými (krajskými i těch v gesci ŘSD), investicemi do dopravní silniční a železniční infrastruktury pro příští rok.
🛣️jednání s vedením společnosti ÚDRŽBA SILNIC KHK, tentokrát nejen o hospodaření a plánech pro příští rok, ale přizváni byli i zástupci odborových organizací, abychom v kontextu hospodaření společně prodiskutovali mzdovou politiku pro příští období.
🏠diskuse o Dětském domově Sedloňov, kde jsme v minulosti díky osobním ambicím a zvláštní motivaci některých regionálních politiků řešili mnoho problémů, jež zrovna k dobré atmosféře domova nepřispěly. Proto jsem rád, že jsme spolu s kolegy náměstky pro školství a sociální oblast při jednání s ředitelkou domova mohli definitivně po více než roce usilovné práce definitivně potvrdit, že máme stavební povolení a domov začneme rekonstruovat.

Čtvrtek
… 🏥jednání správní rady Oblastní nemocnice Náchod, při němž jsme řešili, jak efektivně a uživatelsky implementovat nemocniční informační systém pro zdravotníky, záměry vytvoření odštěpného závodu nemocnice Rychnov nad Kněžnou, hospodaření nemocnice a stav v personální oblasti. Následně jsme společně s ředitelem nemocnice seznámili s aktuálním stavem přípravy záměru dostavby nemocnice náchodského starostu.
📝setkal jsem se s představiteli kandidatury Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028, k diskusi o možnostech spolupráce v rámci kulturního a regionálního rozvoje Broumovska.
… 🚑🚓🚒odpoledne patřilo akci Bezpečné nábřeží, při níž se v Hradci Králové na Eliščině nábřeží setkávají všechny bezpečnostní složky IZS KHK a další spolupracující subjekty, aby předvedly nejenom svou techniku, ale také aby prostřednictvím ukázek a různých doplňkových materiálů seznámili širokou veřejnost se svou každodenní činností. Přišel jsem pozdravit, a hlavně vyjádřit poděkování, kterého i kdybychom jej opakovali každý den, není nikdy dost. Svou profesionalitou, připraveností a odhodláním zachraňují naše zdraví, majetek a někdy i holý život.

Pátek
🤝🏓setkání se zaměstnanci společnosti ÚDRŽBA SILNIC KHK. Kromě zhodnocení toho, jak si společnost za uplynulý rok vedla a jaké jsou plány, je to hlavně příležitost, jak se alespoň jednou v roce mohou zaměstnanci této společnosti všichni společně potkat, neboť jinak jsou jejich pracoviště rozeseta po celém kraji. Popovídat si nejen o služebních věcech, ale i těch osobních a trochu si společně zasportovat a zasoutěžit měli tentokrát ve sportovním areálu v Havlovicích. (více – viz můj sobotní příspěvek).
🎊odpoledne jsem se zúčastnil otevření multifunkčního sportovního areálu Žižkův kopec za 24 mil korun v České Skalici. Moc dobře si pamatuji zanedbaný prostor za zdejším fotbalovým stadionem z dob, kdy jsem před více než 20 lety jako rozhodčí zajížděl do České Skalice za fotbalem. O to více si vážím úsilí a vůle všech, kteří se zasloužili o vybudování sportoviště, které bude díky umělce, atletické dráze …a odpovídajícímu zázemí sloužit nejen fotbalu, ale i dalším sportům a školám z blízkého okolí. Nakonec i díky tomu dnes vznikl zdejší atletický oddíl.
⚽a u sportu jsem zůstal i po zbytek dne, kdy jsem měl možnost se přesvědčit, že pomoc při rekonstrukci fotbalového stadionu v Červeném Kostelci se vyplatila. Nyní může hostit a pořádat i prestižní utkání - například taková, jako byl páteční Ježek Cup kategorie U18 mezi Českem a Slovenskem. Nenechal jsem si ho ujít a fajn pocit z odpovídající úrovně stadionu, který krom takových utkání poskytne i kvalitní podmínky pro přípravu mladých sportovních talentů, a radost z výsledku 6:0 pro ČR, byly příjemnou tečkou dne.

Sobota, neděle
👰‍♀️zpestřením obvyklých víkendových aktivit byla tentokráte svatba manželčina kmotřenky, a tak jsem si po dlouhé době nejen zavzpomínal, ale také užil zahradní slavnost. A vzhledem k tomu, že počasí nám i v září stále přeje, věřím, že i Vy jste si užili víkend na některé z probíhajících sportovních, vinařských či dalších akcí a nabrali sil i pozitivní energii do dalšího týdne. Přeji Vám, ať je úspěšný a pozitivní v každém ohledu!🙂