CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 11.10.

11. 10. 2020

Pondělí
👨‍💼👩‍💼Rada KHK se 60 body na programu – zejména z agendy dopravy, majetku, zdravotnictví, sociální oblasti a školství
…odpoledne příprava na jednání, která proběhnou v týdnu k průběžnému vyhodnocování výběru železničního/ch dopravce/ů v našem kraji🚆, který/ří bude/ou od prosince příštího roku zajišťovat veřejnou drážní dopravu v našem kraji.
Úterý, středa
📋příprava na jednání s ŘSD a dílčí interní jednání s kolegy z odboru dopravy ke stavu rozpracovaných projektů a související administrativa
🗳️povolební vyjednávání s partnerskými politickými subjekty, se kterými jsme si v neděli a v pondělí obrazně řečeno „plácli“ na spolupráci ve vedení kraje, ale tím zdaleka vše neskončilo. Bylo třeba si velmi podrobně vyslechnout i vyslovit představy, dát na stůl reálné možnosti a zjistit, zda jsme skutečně schopni dospět k takovým koncensům, které dají předpoklad naplnění předvolebních cílů.🤷‍♂‍Čeká nás velmi složité a nelehké období, a o to více je třeba, abychom nastavili parametry spolupráce, která nebude primárně o matematicky relevantním modelu obsazení křesel a přidělení kompetencí za jednotlivé oblasti dle toho, jak na koho co vyjde, ale abychom problémy v daných oblastech i s ohledem na možné krizové situace dokázali skutečně řešit, a to s osobní odpovědností každého z nás. 💁‍♂‍Také jsem již oficiálně požádal předsedu Senátu PČR Miloše Vystrčila o uvolnění z pozice předsedy senátorského klubu.
Čtvrtek
…jednání se starosty podléhajících obcí kolem Hradce Králové souvislosti se zajištěním autobusové dopravy🚌. V současné době kraj částečně tuto dopravu, zajišťovanou MHD HK, dotuje, protože je vhodné využít synergii autobusů, které jezdí v Hradci Králové. Seznámil jsem je se situací při využívání terminálu v Hradci Králové. Platíme poměrně velký objem peněz za jeho využívání a jsme také připraveni doplatit předjednané peníze💰 za ztráty v tomto roce.
🤝po několikadenních povolebních jednáních, a bylo to opravdu mnoho hodin, kompromisů i překvapivých konečných shod, jsme dospěli k „modelu“, který jsme mohli představit novinářům🎤 a veřejnosti (viz můj čtvrteční příspěvek), a který je nyní obsahem návrhu koaliční smlouvy. Věřím, že bude všemi zainteresovanými subjekty finálně odsouhlasen a v příštím týdnu podepsán.
…odpoledne jednání Bezpečnosti rady Královéhradeckého kraje👨‍💼👮‍♂‍👨‍⚕‍👨‍🚒 - situace se v našem regionu zhoršila, nicméně přes obrovskou náročnost na naše zdravotníky (DĚKUJEME), potřebnou zdravotní péči prozatím zvládáme kapacitně pokrýt. Stále ještě máme rezervu v kapacitě speciálních lůžek🛌, každopádně je potřeba sledovat další vývoj s ohledem na případná další opatření, která budou aktuálně plně vycházet z nouzového stavu v Česku. Celý integrovaný záchranný systém je plně funkční, ochranných pomůcek😷 je dostatek a kraj je připraven reagovat průběžně na situaci v regionu a v souladu s rozhodováním vlády.
Pátek
…pracovní setkání s generálním ředitelem ŘSD a řediteli závodů z Prahy a Hradce Králové k probíhající výstavbě dálnice D11, a plánech do budoucna nejen s ohledem na dostavbu D11 a výstavbu D35 z HK do Jičína🚧. Nejprve jsme řešili majetkové vypořádání v souvislosti s křižovatkou u Opatovic. Nejvíce času jsme ale věnovali spolupráci a opatřením v souvislosti s dostavbou dvou dálničních úseků do Jaroměře, kdy zřejmě na úseku 06 máme problémy s údržbou a provozuschopností jednotlivých sjezdů. Jsem proto rád za příslib, že investor ŘSD bude s dodavatelem stavby řešit vše podle našich návrhů k opatřením. 🤝Zároveň jsme se dohodli na plánu oprav po dokončení dálnice z HK do Jaroměře a těší mě také příslib, že do roka a do dne od dokončení dálnice bude ŘSD jednotlivé úseky při stavbě využívaných krajských silnic opravovat. Podobný přístup chceme domluvit ještě před stavbou dvou úseků z Jaroměře na státní hranice v Královci, ovšem s tím, že vybrané silnice se budeme snažit opravovat již před zahájením dostavby dálnice D11🛣️.
Sobota, neděle
…konečně trocha času, který mohu strávit s rodinou👨‍👩‍👦‍👦, která mne v posledních týdnech viděla více na plakátech než doma🙈. Nicméně v sobotní odpoledne a podvečer jsem se zúčastnil pracovní schůzky vedení ODS, abychom krátce vyhodnotili nejenom výsledky krajských, ale také čerstvě ukončených senátních voleb a projednali další směřování a možnosti spolupráce s dalšími politickými subjekty, se kterými vidíme výraznou programovou shodu. A neděle už byla opravdu ve znamení odpočinku😉.
Do nadcházejícího týdne vás prosím, nepodléhejme jakémukoliv chaosu a neustále se měnícím „zaručeným“ informacím, nepropadejme panice, ale nezavírejme ani oči před fakty!!! Buďme k sobě i druhým zodpovědní a ohleduplní, mysleme na naše zdraví, dodržujme smysluplná pravidla. 🙏Je důležité, abychom, přes velkou nedůvěru byli jednotní a odpovědní a pomohli tak stabilizaci zdravotnického systému. Nejde v tuto chvíli jenom o kapacity lůžek, ale především o zdravotníky, abychom jich měli dostatek pro potřebnou péči a nezastavila se také ostatní oddělení. Již nyní jsme v situaci, kdy si jednotlivá oddělení musí vypomáhat. 💁‍♂‍A my jako politici bez ohledu na politickou příslušnost budeme muset nutit vládu k tomu, aby předkládala jasné plány pro nadcházející období, a ne řešení ze dne na den, aby zaváděla dostatečně a jednoznačně odůvodněná a systematická včasná opatření (🙅‍♂‍která ovšem nespočívají v tom, že příslušní politici budou mimo jiné svalovat svou odpovědnost na druhé, a která nejsou jenom o zákazech, ale o systému a prevenci), 📉a to včetně konkrétního plánu řešení jejich důsledků. Přeji Vám, pokud možno, úspěšný příští týden a hlavně, abyste jej prožili ve zdraví🙂.