CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 11. 12.

11. 12. 2022

Pondělí
👨‍✈️jednání s předsedou Odborového sdružení železničářů Petrem Štěpánkem, zastupujícím cca 10 tisíc zaměstnanců z celkových 17 tisíc, o sociálním smíru na železnici. Probrali jsme dosavadní letošní průběh vyjednávání a současnou situaci ve Správě železnic z hlediska fungování, personálních problémů, ale i vizí, kam se má do budoucna ubírat.
👩‍💼👨‍💼zastupitelstvo kraje, jehož hlavním bodem byl rozpočet na příští rok. Jsem velmi rád, že se nám jej i v této ekonomicky složité době podařilo napříč širokým koaličním spektrem projednat, a nakonec i jednomyslně schválit. 💰Přesto, že respektuje předpokládaný nárůst výdajů v souvislosti s energetickou krizí či jinými hospodářsky nepříznivými vlivy, neomezuje žádné investice, které jsou důležité pro další odpovídající fungování veřejných služeb a další rozvoj kraje. (více – viz můj pondělní příspěvek)

Úterý
🔨pracovní setkání v Muzeum východních Čech v Hradci Králové v Hradci Králové s ředitelem a zájemci o archeologické práce na Trutnovsku.
🚂jednání o spolupráci se Železniční muzeum Výtopna Jaroměř
🚛setkání se studentem SŠTŘ Nový Bydžov Filipem Bajorou, jenž se zapojil do programu Tatra do škol, na kterém spolupracuje náš kraj s automobilkou Tatra Kopřivnice. Studenti z dodaných součástek sestavili plně funkční Tatru, která nyní jezdí jako sypač ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje. V loňském roce byla též součástí programu soutěž ve výměně kola u Tatry, jíž se Filip stal vítězem. Odměnou mu byla cesta spolu s týmem Tatra Buggyra Racing do Saúdské Arábie na testování závodního speciálu na Rallye Dakkar. Osvědčil natolik, že nyní odjíždí jako plnohodnotný člen týmu na ostrý závod do arabské pouště znovu, a to v rámci vzdělávacího projektu Mechanic Academy, který podporuje mládež v technickém vzdělávání a praxi. Už nyní je možné říci, že takové zkušenosti bude mít jenom málokterý mechanik v republice. Sešli jsme se před jeho odletem, abych popřál jemu osobně i celému týmu úspěšné naplnění jejich ambicí v závodu.
… 🏘️v souvislosti s úspěšným postupem Broumova v kandidatuře o titul Evropské hlavní město kultury 2028 jsem pozval k jednomu stolu zástupce všech krajských odborů, ředitele krajského úřadů, starostu města Broumova a Agentura pro rozvoj Broumovska, abychom si shrnuli aktuální rozpracovanost a stanovili další úkoly a termíny naplnění cílů jejího dalšího kola. Patří mezi ně zapojení kulturních organizací a projektů, jejichž zřizovatelem či patronem je Královéhradecký kraj nebo i dalších, které ale mají již svou kredibilitu a pozitivní vliv na rozvoj regionu a pracovat na upřesňování programu pro jednotlivé roky, jež spadají do období kandidatury a případně „držitelství titulu“. Zásadním bodem jednání bylo i financování, kdy je rovněž nutno specifikovat všechny možné zdroje a konkretizovat činnosti v jednotlivých rocích v období 2022 – 2028. Příprava však také zahrnuje řadu dalších souvisejících oblastí a je toho před námi ještě mnoho, ale věřím, že tuto příležitost efektivně využijeme nejenom k reprezentativnímu účelu a zvýšení turistické atraktivity regionu, že všechny aktivity, které budeme realizovat již v rámci samotné kandidatury, bez ohledu na samotné ne/držitelství titulu, budou významnými kroky s dlouhodobými dopady na rozvoj celého kraje. (více – viz můj úterní příspěvek)
🚑🚓🚒jednání bezpečnostní rady kraje, a to tentokráte nejenom k prodiskutování současné situace v akceschopnosti složek IZS či uprchlické krize v Evropě, ale i s ohledem na lednovou olympiádu dětí a mládeže. Přestože si náš kraj v posledních dvou letech prošel krom jiných mimořádností zatěžkávacími zkouškami v podobě pandemie covid-19 či uprchlické vlny související s válečným konfliktem na Ukrajině, je nadále jedním z nejbezpečnějších regionů ČR. A je to nemalým dílem i zásluhou činnosti našeho výborně fungujícího integrovaného záchranného systému. Na programu bylo rovněž zhodnocení cvičení, jejichž úkolem bylo v uplynulých měsících prověřit připravenost a akceschopnost složek IZS, a také plán na ta v nadcházejícím roce. Nově zaktualizovaný povodňový plán, bude nyní v digitální podobě přístupný všem obcím a subjektům veřejné správy. Vývoj uprchlické krize na území našeho regionu nevykazuje žádné mimořádné okolnosti, kontaktní místo na Ulrichově náměstí v Hradci Králové týdně odbaví kolem 200 uprchlíků, z nichž nově příchozích je zhruba polovin. Situace kolem epidemie covidu-19 je rovněž klidná. Denní přírůstky činí v průměru 80 nově nakažených a nemocnice hospitalizují v těchto dnech čtyři desítky pacientů povětšinou s mírnějším průběhem nemoci. Podle krajských hygieniků se v těchto měsících můžou navracet epidemie běžných onemocnění, která tu byla dříve běžná, jako jsou např. chřipky a jiná respirační onemocnění. Olympiáda dětí a mládeže v kraji vypukne na konci ledna a již nyní jsem mohl poděkovat všem zúčastněným zástupcům složek IZS za spolupráci na přípravě této významné akci, kdy se do Špindlerova Mlýna a dalších měst v kraji sjede na 1700 mladých sportovců.

Středa
🧑‍💻👨‍💻zasedání regionální stále konference kraje, kde za účasti krajských partnerů, zástupci ministerstva místního rozvoje a našich organizací, minimálně dvakrát do roka rozebíráme a zjišťujeme stav připravenosti na čerpání evropských peněz z příležitostí, které nabízí jednotlivé výzvy. Zároveň jsme probrali i aktivity možné k využití z Národního programu obnovy, vše s cílem maximálně využít finanční zdroje i mimo krajský rozpočet pro rozvoj našeho regionu.
🛣️jednání s ředitelem Správy silnic o přípravě smlouvy s ŘSD k přebírání silnic a k majetkovými věcem souvisejícím s výstavbou dálnic a nových obchvatů měst.
🧳🎭s náměstkyní pro cestovní ruch a kulturu jsem diskutoval o věcech souvisejících se strategií aktivit v této oblasti pro příští rok.

Čtvrtek
🛣️jednání v Novém Městě nad Metují s vedením města o dalším společném postupu při řešení situace průjezdu městem po silnici I. třídy v návaznosti na záměr státu při přípravě přeložky, kterou před 4 lety referendem občané odmítly. Mám návrh k projednání s Ředitelství silnic a dálnic - ŘSD , který by řešil i průmyslovou zónu Solnice-Rychnov-Kvasiny a její potencionální napojeni pro D11. Potvrdili jsme si postoje města a kraje v souvislosti se směnou silnic mezi státem, krajem a městem. Starostou jsem byl také požádán o koordinaci rekonstrukce silnice při vjezdu na náměstí, kterou připravuje ŘSD. Jednali jsme také o majetku kraje na území města, který používá zdejší střední škola a řešili jeho využití i s ohledem na rozvoj města.
👩‍💼👨‍💼Asociace krajů ČR, na níž se jednání nás hejtmanů neslo v duchu pokračující debaty o rozpočtovém určení daní pro kraje (kritéria, procentuální změna podílu - neexistuje definitivní společná dohoda a budou následovat jednání s ministerstvem financí). Projednali jsme zajištění KACPU od 1. 4. 2023 nově pouze na čtyřech místech v republice, kdy kraje už budou zajišťovat jen ubytovací kapacity. Diskutována byla i příprava legislativy lex Ukrajina V. Schválen byl rozpočet asociace krajů a financování v oblasti zdravotnictví příští rok. A nejen já jsem mluvil o nutnosti a požadavku vůči MZd a zdravotním pojišťovnám na řešení problémů se zajištěním ambulantní péče v oblasti dětských lékařů a stomatologů. Osobně jsem znovu požadoval jednání s ministerstvem zdravotnictví v souvislosti se záměrem centralizace krajských hygienických služeb. Při projednávání energetické krize jsme se opakovaně shodli na požadavku směrem k vládě na řešení situace v průmyslu zastropováním cen energií obdobně jako u maloodběratelů.

Pátek
🛤️zasedání správní rady Správa železnic (organizace s více než 17 tisíci zaměstnanci, spravující cca 9500 km železnice s rozpočtem 61 miliard), na němž jsme projednali aktuální stav provozuschopnosti, která je základem pro fungování naší železnice, kdy bylo v posledním roce utraceno na údržbových akcích cca 12 miliard, jejichž cílem je minimalizace mimořádností na kolejích z důvodu jejich technického stavu. Do investičních akcí v tomto roce bylo utraceno cca 42 mld korun. Přesto investiční plán, výluková činnost, zvládnutí řízení provozu, mimořádnosti na železnici zůstávají prioritou, a v některých oblastech se budou muset změnit. Se zaměřením na zahájení investičních akcí, snížení zpoždění vlaků, zlepšení koordinace výlukových činností v koordinaci s investičními akcemi, předcházení mimořádností v oblasti udržení technické provozuschopnosti apod., jsme řešili i aktualizaci kritérií hodnocení managementu SŽ.

Sobota, neděle
…čas pro rodinu a předvánoční přípravy. 🚏A malé připomenutí změny jízdních řádů pro železniční a autobusovou dopravu, které vstupují v platnost dnešním dnem. V našem kraji dojde zejména k drobným úpravám v časech odjezdů vlakových souprav na některých linkách. V železniční dopravě se například drobně mění odjezdy vlakových souprav na trase Kolín – Trutnov, přičemž všechny vlaky budou nově projíždět Choťovicemi. U autobusové dopravy například ve spolupráci s Libereckým krajem zavádíme nový koncept dopravy na trase Špindlerův Mlýn – Vrchlabí – Jičín – Praha. Další novinkou je prodloužení trasy u spojení ze Dvora Králové nad Labem do České Skalice, kdy cestující mohou nově pokračovat do Náchoda. A již tradičně pro zimní sezónu platí i posílení autobusového spojení z centra Deštného v Orlických horách na Šerlich. Podrobné informace o aktuálních jízdních řádech naleznete na www.dopravakhk.cz.
Těší mě, že i přes ohromný nárůst nákladů na provoz veřejné dopravy jsme v kraji dokázali udržet stejný objem vlakových a autobusových spojů i pro následující rok, a aniž bychom museli zdražovat jízdné. Rostoucí počet cestujících ve veřejné dopravě je důležitým faktorem pro její udržitelnost a pro nás je zároveň i motivací pro další zefektivňování jednotlivých spojů na základě odezvy veřejnosti.
🕯️Dnes také ještě nezapomeňte zapálit třetí adventní svíčku – jmenuje se Přátelství, a to je jedna z nejcennějších hodnot, které v životě můžeme získat. Krásný a přátelský nadcházející týden Vám všem.🤝