CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 11. 2. - 17. 2.

17. 02. 2019

Pondělí 
👨‍💼👩‍💼Porada vedení kraje - na programu první letošní diskuze nad individuálními dotacemi. Dále už den v senátorské kanceláři a celá řada setkání s občany – například:
🚂zajímavé setkání s panem Davidem z Ruprechtic, zapáleným železničářem, který se zajímal o plány kraje na rozvoj železniční dopravy. Informoval jsem ho o záměrech i konkrétně již realizovaných krocích například k tzv. Vysokovské spojce nebo záměru navýšení počtu spojů, cestovního komfortu i dosažení rychlejšího spojení bez zbytečných přestupů. Na oplátku jsem se dozvěděl, že trať vedoucí z Chocně do Meziměstí byla postavena již v roce 1875 a byla „bránou“ z Rakousko-Uherska do Pruska. Oproti tomu dnes máme po provedené rekonstrukci v budově meziměstského nádraží prostory pro divadlo a tělocvičnu🙂
🚧manželům Veigertovým, kteří přinesli žádost na opravu komunikace, jsem rád prozradil, že už se na přípravě rekonstrukce silnice Velké Poříčí směr Atlas a křižovatky na Brném pracovat začalo.
…v podvečer zastupitelstvo obce Vysokov, na němž jsme rozhodli, že budeme usilovat o získání dotací na opravu místní silnice tzv. Vítův kopec🛣, revitalizaci rybníka v horní části obce a snad se dočkáme i chodníku směrem na Starkoč.

Úterý 
👨‍💼Senát PČR a Poslanecká sněmovna - jako nedůležitější považuji setkání s ministrem dopravy Ťokem po jeho tiskové konferenci, na které zveřejnil informaci o potvrzené dohodě s dodavateli na stavbě úseku D11 HK- Smiřice. 🛣Z mého pohledu je to pro náš kraj nepochybně dobrá zpráva, ale jsem stále přesvědčen, že k této dohodě mohlo v kontextu existujících smluv – tedy v mezích zákona – dojít již před několika měsíci bez zbytečného vyvolání paniky a prodlevy ve stavebních pracích. Předmětem našeho setkání s ministrem a dalšími politiky, kteří se o řešení naší regionální dopravy zajímají, bylo zejména o dálkové železniční dopravě. Cílem jednání bylo najít řešení pro posílení a zefektivnění spojení mezi Prahou – HK, HK a Polskem. 🚆Ze strany ministra zazněl příslib k navýšení prostředků k posílení dálkové vlakové dopravy v KHK v rámci aktuálních ekonomických možností. Tím bychom mohli část prostředků z krajského rozpočtu na regionální spoje v těchto úsecích použít na posílení spojů v dalších oblastech kraje💰. Možnosti rozšíření dálkové železniční dopravy musím však ještě také projednat s kolegy z Dolnoslezského vojvodství. Snad společně nějaké smysluplné řešení najdeme🤝. 
👮‍♂v podvečer příjemné neformální setkání s bývalými kolegy z hraničního přechodu v Náchodě - Bělovsi. Sloužil jsem na tomto útvaru úplně nejdéle – cca 6 let - ve své celé policejní kariéře. Bylo úsměvné zavzpomínat, jak jsem tenkrát nastoupil jako jejich nadřízený ke kolegům, kteří věkem a délkou služby byli starší o jednu generaci. Ale vzhledem k tomu, že mne i po letech pozvali – snad jsem nebyl úplně špatným šéfem.🤗

Středa
👮‍♂👨‍💻Bezpečnostní komise Asociace krajů v Brně - během tří hodin jsme stačili velmi věcně probrat všechny body programu. Diskutovali jsme také o problematice ochrany tzv. měkkých cílů v ČR - zde mám ale bohužel pocit, že vše – zejména ze strany řízení ministra vnitra - úplně systémově není. Vedle přijatých usnesení se žádostmi o přijetí opatření souvisejících se zapojením regionů, a nejenom s ohledem na potřebné investice do bezpečnostní ochrany, mám pro vyvolání jednání s ministrem vnitra řadu témat. A bohužel – přes ze strany hejtmana Jihomoravského kraje výborně připravený a svižný průběh jednání - cesta z Náchoda do Brna a zpět svižná zdaleka nebyla. „Model“ 3 hodiny na cestě tam, 3 hodiny jednání a 3 hodiny na cestě zpět rozhodně nepatří mezi ty, které by se daly označit za přijatelné, neřku-li efektivní.🙈 Snad stavba D35 a vize propojení s dálnicí D1 prostřednictvím tzv. D43 v trase Moravská Třebová - Černá Hora – Kuřim, by nám Východočechům mohla při cestách do Brna a zpět jednou způsobit úsměv na tvářích.🤷‍♂

Čtvrtek 
🚌Příprava na jednání s dopravci příští týden probíhá – po vyžádání jsme od dopravců, kteří vypověděli stávající smlouvy (Arriva Východní Čechy, Audis Bus, BusLine KHK, CDS Náchod, ČSAD Ústí nad Orlicí, Krkonošská autobusová doprava Vrchlabí, P-transport a Trutnovská autobusová doprava), obdrželi dokumenty s informacemi o nákladových cenách. 18. a 20. února proběhnou první jednání nad konkrétními čísly. Ročně u autobusových dopravců KHK objednává na 18,5 milionů kilometrů za více jak 366 milionů korun💰. Věřím, že přestože nás čekají velmi intenzivní jednání, od 1. 4. pojedou autobusy veřejné dopravy v našem kraji beze změn.🙂 Od roku 2020 by měly autobusy jezdit v rámci desetileté smlouvy, na kterou vedení kraje loni vypsalo veřejnou soutěž. 
…zastavil jsem se ve Smiradech, abych ve společnosti místní starostky zkontroloval opravu silnice,🛣 na kterou dotací Královéhradecký kraj obci přispěl a věřím, že přes určitý diskomfort, způsobený pracemi těžké techniky v průběhu stavby, převáží výhody jízdy po nové komunikaci.
…odpoledne avizované jednání Podvýboru pro energetiku a dopravu v Senátu PČR a již podruhé v tomto týdnu setkání s ministrem dopravy. A přes očekávané otázky „na tělo“ zejména k dálnicí D11 oceňuji jeho ochotu se i o nepříjemných věcech bavit odpovědně a věčně. Vyslechl jsem si důvody, proč došlo k „dohadování se“ s ŘSD o pokračování stavby na D11🛣 – byť s výslednou dohodou o jejím pokračování (přestože to mohlo být dřív a bez křiku). Zajímalo mě ale hlavně, jaká je připravenost dalších úseků a zda se nemusíme obávat obdobného „humbuku“?! Jsem rád za ujištění o intenzivní přípravě v dalších úsecích z Jaroměře směrem na Trutnov a státní hranici.🚧📈 Ministr i ředitel ŘSD deklarovali stejný – tedy jak doufám - odpovědný přístup k přípravě staveb na dálnici D35 z HK do Jičína. Své jsem si řekl i k práci na D1 a ke koordinaci ŘSD, zimní údržby a činnosti Policie při mimořádných událostech na dálnicích v zimním období.💁‍♂Zajímavá pro mě byla informace k D43 – viz výše v návaznosti na cestu z Brna do Náchoda:-). Neshodu nám s ministrem dopravy v souvislosti s podporou státu při financování oprav krajských silnic. 💰Pravidelnou - tedy systémově ( a ne po každoročním „vyžebrání“) alokovanou částku 4 miliardy korun ročně ve státním rozpočtu – považuji za nutné minimum, aby při zapojení svých peněz byly kraje schopny dát alespoň trochu dohromady dlouhodobě zanedbané silnice v regionu.🛣🚧 Rozešli jsme se s příslibem další diskuze k tomuto tématu a snad ministr dopravy pochopil, že politici z regionů se ne vždy dají odbýt😉
…v podvečer z Prahy „rychle“ do Litomyšle, abych stihl začátek jednání Asociace krajů - resp. její Dopravní komise. Musím se přiznat, že byl celkem příjemný - kromě neformální diskuze o zítřejším programu zpestřený ochutnávkou vína.

Pátek 
… v rámci zasedání Dopravní komise rady Asociace krajů ČR jsme projednali hlavní záměry rozvoje železniční infrastruktury,🛤🚆 dlouhodobé financování výstavby a oprav silnic ze státního fondu dopravní infrastruktury a aktuální plány výstavby dálnic a silnic I. třídy.🛣
💻zpáteční cestu jsem si krátil četbou komentářů a zpráv na internetu a mimo jiné jsem zachytil i tuto tiskovou zprávu na stránkách ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx…
👍Přesto, že mám k celkovému řešení nejenom novely o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ale i dalším (ne)koncepčním řešením v této oblasti v mnohých ohledech výhrady či odlišné názory, nerad jenom kritizuji. A tentokrát mohu jen souhlasit s ministrovým odmítnutím předkládaných dílčích, ale nesystémových změn. Bylo by dobré, aby takto pan ministr přistupoval ke všem nesystémovým krokům v souvislosti s novelou zákona.💁‍♂

Sobota, neděle
💻ještě něco málo z médií:
https://www.euro.cz/…/britanie-se-i-po-brexitu-podilet-na-e…
🤗Dobrá zpráva, že Velká Británie chce nadále vytvářet součinnost při zajišťování bezpečnosti Evropy i sesterský postoj německé ministryně a patrně nelze než souhlasit i s respektováním NATO jako hlavní obranné síly. Nicméně, jsem přesvědčen, že zásadní pro evropskou bezpečnost je zajištění suverénní vnitřní bezpečnosti každého jednotlivého státu. 🤔Pro tu je ale nezbytné vytvořit odpovídající podmínky a ne donekonečna vytvářet kočkopsa nekoncepčními obměnami, které jsou jenom okamžitými prostředky některých jednotlivců, jak získat plusové body.🙈
🏒Víkend ve znamení hokeje se starším synem, kvůli kterému si ani téměř nestíháme pořádně uvědomit, že v těchto dnech dosáhl své dospělosti. Tedy my rodiče si to vlastně ani tak moc uvědomit nechceme, protože to nepříjemně zavání nezadržitelností času.😏 Ale určitě to při nejbližší příležitosti oslavíme🎉. Přeji Vám krásný zbytek víkendu, slunečný a🎿🏂pro vyznavače zimních sportů ještě sněhově příznivý týden🌞