CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 11.4.

11. 04. 2021

Pondělí
Velikonoční pondělí, a protože nejsem vyznavačem zcela všech obvyklých tradic vztahujícím se k tomuto dni, užil jsem si jej hlavně s pocitem, že mám o jeden den navíc pro rodinu, odpočinek a přípravu na další týden.

Úterý
🦠🧪💉videokonference Asociace krajů s vládou na téma epidemie, situace ve zdravotnictví a očkování, kdy je vidět všudypřítomná nervozita (spekulace o odvolání ministra zdravotnictví, odstoupení národní koordinátorky pro očkování atd). Navíc není možné neslyšet dozvuky nejednotnosti názorů z jednání vlády v nechtěně puštěném mikrofonu a opět si říkám, zda je opravdu možné v této atmosféře plné nejasností, nepředvídatelného rozhodování v kombinaci s nedůvěrou díky nedostatečně vysvětleným krokům vlády, ministra zdravotnictví apod., správně řídit mimořádnou situaci v souvislosti s rok trvající epidemií?! Místo systému, hledání opatření k zvládnutí epidemie (účinné a rychle testování, trasování, očkování, správná koordinace státu a jeho jednotlivých složek, schopnost rychlého věcného rozhodování apod.) jsme i po roce svědky těžké operativy, a potom se nelze divit, že veřejnost občas pochybuje, nedůvěřuje a nemá vůli podřizovat se přijímaným opatřením.
…řada jednání s kolegy z oblasti dopravy (pokračující jednání o výběru železničních dopravců), zdravotnictví (řešení situace v nemocnici Jičín a plán stěhování do Náchodské nemocnice) a školství (vše okolo připravovaného návratu dětí do škol včetně provozu testovacích sad do jednotlivých škol).
🧑‍🏫A u návratu dětí do škol bych se chtěl ještě zastavit, a to nejenom proto, že k tomuto tématu dostávám řadu dotazů, ať už z řad ředitelů škol nebo od rodičů. V posledních dvou týdnech spolu s ostatními hejtmany při jednáních s vládou připomínkujeme nastavené testování dětí při návratu do škol. Já osobně jsem schopen respektovat snahu zkusit návrat do škol cestou rotační výuky, nerozporuji ani testování dětí, ale nechápu, proč stát nenakoupil některý z neinvazivních testů pro školy, a proč ani po roce není schopen připustit důvěru k veřejnosti a akceptovat testování dětí neinvazivními testy doma doložené čestným prohlášením rodičů. Bohužel této zemi vládne vláda ovládaná jedincem a pod krytím Hradu, a i díky tomu vůbec nefungují kontrolní mechanismy, kdy by například parlament měl činnost vlády korigovat. A s tím souvisí celý systém ne/zvládání, více než roční pandemie. A přestože kraj, ač zřizovatel řady škol nemá možnost nastavený systém a vládou přijatá opatření změnit, a připomínky hejtmanů nebyly akceptovány, budu-li mít příležitost, budu je znovu opakovat a z pozice hejtmana i senátora podporovat případnou snahu (zaznamenal jsem přípravu žalob u některých sdružení rodičů) o změnu přístupu ministrů školství a zdravotnictví.
…a také jsem zaznamenal 👀 https://zpravy.aktualne.cz/.../r~70c55778969911eba4560cc.../
🤔Opravdu jsou všechny výdaje státu efektivní?! Připouští se prohlubující dluh i pro potřeby provozu státu, nehledá se cesta, jak kromě příjmů do státního rozpočtu zlevnit hlavně služby státu, ale to nejdůležitější - chybí vůle systémově nastavit důchodovou reformu, správný sociální a daňový systém apod. 🤷‍♂‍Teď prostě stačí jen říkat, je to kvůli Covidu a půjčíme si levně peníze, které investujete do ekonomiky, aby znova byla v trendu růstu. Ale bude to stačit Alexandre Pavloviči?! …a kdo a jak to v budoucnu splatí?!

Středa
📈s radním Václavem Řehořem, vedoucím odboru dopravy a řediteli údržby silnic a správy silnic jsme diskutovali nad definitivním plánem investic do silnic a zejména nad tzv. výrobním plánem, v kontextu možností rozpočtu, abychom zvládli nejen zimní, ale i letní údržbu. Letošní zima stála cca o 15 mil Kč více, než bylo původně plánováno, přes 100 mil máme připraveno na opravy výtluků po zimě a cca za 50 mil budeme provádět souvislé opravy silnic u tzv. souběhu, kdy obce například kvůli kanalizaci opravují část vozovky a my musíme/chceme zbytek povrchu silnice také opravit.
👨‍🏫se školským odborem jsem opět řešil aktuální stav a podmínky návratu dětí do škol. Kromě vládou stanovených pravidel k návratu dětí do škol, musíme upozornit všechny školská zařízení, že jsou povinna zajistit vzdělávání nepřetržitě (výjimka z rotačního principu) i pro všechny děti zaměstnanců IZS, zdravotníků a dalších klíčových profesí. Největší problémy vidím i nadále ve způsobu pravidel a rozsahu testování pro děti vracející se do škol, a i proto budeme požadovat jasnou metodiku k postupům a neprodleně předávat všechny dostupné informace zřizovatelům a ředitelům školských zařízení.
😷navštívil jsem Oblastní charitu Náchod a Hospic Anežky České v Červeném Kostelci, kde jsem kromě velmi milého povídání a seznámení se s činností i plány obou zařízení moc rád za Senát PČR předal darem respirátory, které byly vyrobeny v ČR na linkách, jež naše republika získala darem od Tchaj-wanu v rámci návštěvy Miloše Vystrčila. Linky jsou tu od podzimu a bohužel až nyní dostaly od našich úřadů potřebnou certifikaci. Přesto věřím, že cca 1300 respirátorů předaných do rukou ředitele Marka Špeldy využijí pracovníci Oblastní Charity Náchod při provozu svých dvou azylových domů, v rámci poskytované domácí péče či rozdají potřebným sociálně slabým spoluobčanům, kteří do charity docházejí. Stejně tak, že cca 900 respirátorů, které si převzal ředitel Hospicu Anežky České v Červeném Kostelci Miroslav Wajsar, využijí zaměstnanci i klienti nejen jejich pobytového zařízení, ale i terénní pracovníci při službách mobilního hospicu, domácí péče nebo ambulance či denního stacionáře (více – viz můj středeční příspěvek)
…jednání Asociace krajů, kde jsme se dohodli na 💰🛣️alokaci peněz z dotací pro kraje v souvislosti se silnicemi II. třídy. Za náš kraj platí 814 tisíc km silnic a procentuální poměr z celku dotací 6,74.
🚑🚓🚒Nedohodli jsme se na poměru přerozdělení financí po ZZS. Prozatím jsem vyjádřil nesouhlas s návrhem rozdělovat to podle základen ZZS, protože v jedné základně máme centralizováno mnoho výjezdových skupin. Chtěl bych to pro náš kraj zohlednit, navíc si myslím, že vůbec nejvíce spravedlivé by bylo rozdělení podle počtu obyvatel.
🚆🚲Shodli jsme se na požadavku kompenzací za výpadky příjmů ve veřejné dopravě a požadujeme vypsání výzev například pro nákupy železničních vozidel nebo v návaznosti na pokračující výstavbu cyklostezek.
Shodli jsme se na odmítnutí vládního návrhu stavebního zákona a požadujeme spíše komplexní pozměňovací návrh opozičních poslanců, který požaduje spojený model úseků stavebního práva.
💰Shodli jsme se na požadavku pokrytí navýšení peněz do sociální oblasti oproti nehorázným tvrzení ministryně práce a sociálních věcí, která tvrdí, že přidala z rozpočtu dostatek peněz na pokrytí vládního rozhodnutí o navýšení platů. Připadá mi neuvěřitelné, že ji nezajímají reálné údaje krajů, prostě ona má pravdu. V případě KHK je tedy diskuse o chybějících cca 50 mil korun.
🏨Probrali jsme aktuální informace k programu REACT, který umožní čerpání pro modernizaci páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče, zvýšení připravenosti subjektů IZS pro řešení hrozby a rozvoj zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty.
⛲Schválili jsme dočasně rozšíření indikačního seznamu o umožnění lázeňské péče po těžkém průběhu Covid.
Podporujeme alokaci financí na památky v národním plánu obnovy.

Čtvrtek
💰jednání se starostou Hronova o možné pomoci zajištění financování nepředpokládaných nákladů vzniklých nákladů při výstavbě sociálního bydlení a muzea bratří Čapků a spolupráci při realizaci dalších plánů rozvoje města (multifunkční sportovní areál, výstavba nového autobusového terminálu v blízkosti železničního nádraží nebo možnosti vybudovat tzv. malý obchvat Hronova). Více můj čtvrteční příspěvek.
…zahájení stavby obchvatu Doudleby nad Orlicí. Celková délka 2,7 km, 3 mosty, 2 protihlukové stěny, ale hlavně vyřešení problematického průjezdu obcí (viz prudké klesání a stoupání v zastavěné části) bude znamenat větší komfort pro cestování, tranzitní dopravu a místní obyvatele. Dokončení je plánováno za 24 měsíců, ale chci věřit tomu, že do konce roku 2022 bude stavba uvedena do provozu.
🖥️videokonferenční setkání se starosty ORP k zhodnocení vývoje epidemie v kraji a situace ve zdravotnictví, dosavadnímu průběhu očkování a připravovaného návratu dětí do škol.
📊zúčastnil jsem se také zasedání hospodářského výboru zastupitelstva KHK, připomenul jeho cíle a úkoly, poprosil jsem jeho členy o spolupráci i konstruktivní komunikaci s radou popřípadě zastupitelstvem KHK. Seznámil jsem se také s informacemi k prvnímu území - Královédvorsko, které se výbor rozhodl vyhodnocovat. Ke zdejším problémům patří oblast dopravního spojení a nadprůměrná nezaměstnanost ve srovnání s jinými oblastmi v kraji. Doznat změn by zde měla dopravní infrastruktura zejména s ohledem na dostavbu D11 a modernizaci železniční tratě z HK do Jaroměře. Pozitivně je tento region hodnocen v úspěšném čerpání evropských dotací nebo výši průměrného výdělku. Podnikatelské prostředí je koncentrováno především do lokality města Dvůr Králové nad Labem, ale s potenciálem dalšího rozvoje. „Rodinným stříbrem“ regionu je Safari park a barokní areál Kuks, který je i územním srdcem kraje. Přestože šlo o jedno z prvních jednání o tomto regionu, za mě je zajímavý z pohledu nejen hospodářského rozvoje, ale i příležitostí v cestovním ruchu s velkou potřebou především investic do dopravní infrastruktury.

Pátek
🦠pravidelné setkání krajského AntiCovid týmu - za posledních sedm dní je průměr nově zjištěných případů onemocnění cca 100 denně. 🛏️Postupně snižujeme lůžka vyčleněná na Covid, stále jich však máme připraveno 500 a uvolnila se také kapacita lůžek intenzivní péče. Připravujeme se pomalu na návrat k běžné zdravotní péči (např. v Náchodské nemocnici jsme začali stěhovat oddělení do nových objektů, snižujeme lůžka ve prospěch jednotlivých oddělení, připravují se plány odložených operačních zákroků atd.). 💉Očkujeme průběžně vše, co dostáváme k dispozici. Před každým středečním závozem nových vakcín máme vyočkováno (od začátku roku cca 117 tisíc dávek vakcín).
🚑Situace se stabilizuje i u IZS (záchranka má méně výjezdů v rámci Covid, velké poděkování patří i příslušníkům IZS především hasičům, kteří v posledních týdnech ještě musejí kromě Covidu zvládnout ptačí chřipku v našem kraji). Připravujeme se na potřebné intenzivní a cílené testování v kraji, abychom byli schopni včas reagovat, pokud by i v tomto klesajícím trendu vzniklo nějaké lokální ohnisko.
… 🗓️🚧🛣️spolu s radním pro dopravu a ředitelem údržby silnic jsme představili novinářům plán dopravních staveb pro letošní rok.
Přestože jsou v letošním roce veřejné rozpočty více než napjaté, jsem rád, že se nám v oblasti obnovy krajské silniční sítě (silnice II. a III. třídy a mosty) daří udržet trend posledních čtyř let během nichž Královéhradecký kraj do dopravní infrastruktury investoval téměř 4,5 miliardy korun.
Dalších zhruba 3,8 miliardy korun plánuje proinvestovat do silnic v Královéhradeckém kraji stát, a to zejména do obchvatů Doudleb nad Orlicí, Jaroměře a Nové Paky, dále do dvou úseků dálnice D11 a rekonstrukcí první třídy. Více – viz můj páteční příspěvek.
👩‍💼👨‍💼porada rady KHK, na níž jsme projednali 📄🏨koncepci zdravotnictví v kraji se zaměřením do budoucna na roli kraje při zajištění zdravotní péče, kdy jsme významným zřizovatelem zdravotnických zařízení (5 nemocnic působících jednotlivých okresech). 🩺Zaměřit se budeme muset také na primární medicínu a ve větší míře i na potřebnou zdravotní prevenci. Problémem může být nedostatek zdravotního personálu (máme podprůměrné počty mladých lékařů v našem kraji oproti celostátnímu průměru a nedostatek sester) a stárnutí populace v našem kraji. 👴👵Stárnutí populace v našem kraji například v roce 2030 znamená zhruba + 14 tisíc osob starších 65 let, což je téměř 40 % nárůst. Naší snahou musí být optimalizace vztahů mezi poskytovatelem zdravotní péče a existujícím zdravotním terénem a v neposlední řadě efektivní spolupráce se stávajícím sociálním systémem.
Prioritami do budoucna jsou:
▶️podpora a stabilizace zdravotnického personálu
▶️efektivita zdravotnických služeb (potřebný počet neakutních lůžek včetně sociálních služeb, počet psychiatrických lůžek, primární medicína a prevence, udržení porodnické péče)
▶️koordinace zdravotní péče ze strany kraje se zaměřením spolupráci s FN HK
▶️poučení z Covidu aplikované v potřebách zdravotnictví
▶️zastoupení rozvoje krajských zdravotnických zařízení v plánech ministerstva zdravotnictví, například v oblasti akutní medicíny
▶️výše alokace financí KHK do zdravotnictví
▶️posílení a ochrana společné informatiky a osvěty
…a nešlo nepostřehnout👀 https://www.novinky.cz/.../arenberger-na-psa-zapomente...
🤔Rozumím tomu dobře, že vláda se právě připojila k iniciativě "chcípl PES"?
👀http://seznamzpravy.cz/.../setkavani-vice-lidi-asi...
🤷‍♂‍ Odvolávám, co jsme slíbili a neslibuji, že to neodvolám?! Aneb přesně na podobném přístupu vrcholových představitelů státu se důvěra k jakémukoliv opatření ztrácí - dlouhodobě říkám, že tohle je ztráta důvěry ve stát!!!

Sobota, neděle
❄️🌱podle počasí posledních dnů to sice nevypadá, ale jaro na zahradě si žádá své a trocha odpočinku s rodinou je mou každotýdenní malou odměnou. Do příštího týdne Vám všem přeji pevné zdraví a alespoň malé vykročení k normálnímu životu.🌞