CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 11.6

11. 06. 2023

Pondělí
💰jednání se soukromým dárcem, který projevil zájem investovat svoje soukromé finanční prostředky do rekonstrukce domova pro seniory
🛣️se starostou Kostelce nad Orlicí jsem jednal o záměru výstavby obchvatu města. Zásadní rekonstrukce silnice od HK do Rychnova byla přislíbená státem v souvislosti s průmyslovou zónou Kvasiny, a proto, aby nedošlo k jejímu odložení, jsme se dohodli, že budeme společně jednat s ministerstvem dopravy
👩‍💼👨‍💼porada vedení kraje k nové verzi rozklikávacího rozpočtu kraje a k investičnímu záměru rekonstrukce Vrbenského kasáren.
…zasedání Rady KHK s více než 140 body programu následovaného setkáním s novináři, které jsme s hlavními body seznámili. Patří sem
🏫rozhodnutí kraje přispět 45 mil korun na rekonstrukci Pedagogické fakulty UHK neb původně plánovaný rozpočet se vlivem nárůstu cen materiálu navýšil na 410 mil korun, přičemž dotace z MŠMT dosahuje výše pouze 270 mil korun, což by neumožnilo s rekonstrukcí začít. (více – viz můj úterní příspěvek)
🏟kraj chce rovněž podpořit 100 mil korun (rozloženými do tří let) dostavbu, resp. přispět na rozšíření víceúčelovosti arény a bezpečnostní prvky u nové hradecké multifunkční arény. Přestože hlavním investorem je město, aréna bude sloužit pro pořádání sportovních, společenských a kulturních akcí nejen místního, ale i nadregionálního významu. (více – viz můj středeční příspěvek)
Obě výše uvedené dotace musí ještě 19. 6. schválit zastupitelstvo kraje
🚑pokračujeme také v přípravě strategických investic do krajské zdravotnické infrastruktury. Mezi projekty, jež získaly na jednání rady příslib financování (celkem přes 400 mil korun), patří pavilony urgentního příjmu v trutnovské a náchodské nemocnici.
Úterý
♿na KÚ proběhlo vyhlášení soutěže regionálních zaměstnavatelů, kteří nikoliv v rámci příspěvkového, ale otevřeného tržního prostředí zaměstnávají a vytvářejí potřebné pracovní podmínky pro zaměstnance se zdravotním znevýhodněním. Iniciátorem soutěže je organizace Aspekt, která podporuje společenské a pracovní uplatnění lidí a tam, kde je to možné a vhodné, i cestu přechodu z ústavní péče o klienty s mentálním postižením na jejich chráněné komunitní bydlení včetně většího začleňování do společnosti. Vítězem soutěže Stejná šance se stala společnost Hořické strojírny.
🎊a čekalo mne ještě slavnostní odpoledne, spojené s předáváním ocenění v rámci projektu Firma roku 2022, které se uskutečnilo v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí. Podnikat není, zejména v dnešní době, jak by se mohlo leckomu zdát, snadné. Proto jsem přijal pozvání na tuto akci, abych vyjádřil respekt těm, kteří k němu přistupují odpovědně, s poctivostí, houževnatostí a vytrvalostí. Mnozí z nich také vytváří řadu pracovních míst v kraji a rovněž napomáhají šířit jeho dobré jméno, čímž jsou nejenom kraji dobrým partnerem, ale dokazují i svou společenskou odpovědnost. Ocenění Firma roku Královéhradeckého 2022 bylo uděleno celkem v šesti kategoriích: v kategorii OSVČ zvítězil Jan Šauer, kategorie Firma roku do 50 zaměstnanců se nejlépe zhostila společnost GOLF CLUB U Hrádečku s.r.o.
Firmou roku do 250 zaměstnanců se stala společnost ZPA Smart Energy a.s., v kategorii firma nad 250 zaměstnanců nejlépe zabodovala společnost Datwyler Sealing Technologies CZ s.r.o. Inovativní firmou roku se stala společnost Electroforming s.r.o. a Podnikatelkou roku 2022 Ing. Iva Labaštová.
Středa
🏒v rámci pracovního setkání s manažerem krajského hokeje jsme diskutovali o další sezóně, o záštitě pro mládežnický sport a podpoře hokeje v regionu. Řeč byla ale též o sociální péči v regionu s ohledem na jeho profesní život a zkušenosti.
🚐se starostkou České Skalice jsme jednali o dlouhodobém problému města s provozováním kdysi vyhlášeného autokempu. Probírali jsme spolu několik možných variant udržení této služby v oblasti cestovního ruchu včetně možnosti prodeje investorovi, ovšem se zajištěním práv města proti zcizení jeho majetku.
🏗️s náměstkyní Martinou Berdychovou jsem diskutoval o potřebě dostavby zázemí v pevnosti Dobrošov.
Čtvrtek
👩‍💼👨‍💼na zasedání Asociace krajů ČR – tentokrát v Třešti na Vysočině jsme vyhodnotili činnost jednotlivých komisí a diskutovali jsme záměr vytvořit za kraje pracovní skupinu pro vyjednávání o dalším programovacím období na Evropské dotace. Po projednávání strategie pro energetické společenství (komunitní energetiku) krajů a obcí, jsme se shodli na uspořádání setkání krajů a odborníků z energetického prostředí. Probrali jsme informace k jednání s ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami o zajištění ambulantní péče (praktici, pediatři), změnu strategie v oblasti deinstitucionalizace v sociální péči s ohledem na financování, a také problematiku vykazování zdravotních výkonů při sociálních službách a nebezpečný záměr o přehodnocení stávajícího systému. Jako AKČR o tom budeme jednat s odmítavým stanoviskem.
Dalším bodem programu jednání byl Zákon o bydlení viz neuvěřitelný záměr ministerstva místního rozvoje vytvořit centra na ORP potažmo krajích, kde se budou shromažďovat volné byty, a rozhodovat o jejich využívání?! Svatá prostoto! Doufám, že se shodneme na odmítnutí takového záměru. Projednali jsme též záměr o povinném zálohování láhví, který ale nechceme vzít jen na vědomí, ale po ministerstvu životního prostředí požadujeme ekonomickou analýzu a efektivitu navrhované strategie. A v neposlední řadě byla diskuze o rozpočtovém určení daní pro kraje, kdy to není jenom o hře s procenty RUD, ale také o připomínkách k platbě za výkon státní správy. Osobně jsem zatím proti podobnému přerozdělování v době, kdy neznáme další opatření a celkový stav veřejných financí po jednom nebo možná dalších balíčcích, což jsem ostatně již také několikrát veřejně zmínil. Dělat přerozdělovací změny v této době považuji za nezodpovědné. Zatím jsme tedy k celkové shodě nedospěli a v jednáních na toto téma budeme ještě pokračovat.
Pátek
🗄️hora administrativy a přípravy na příští týden
🖥️videokonference a společný briefing s týmem, který čeká absolvovat v posledním červnovém týdnu finále kandidatury Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028. Osobně to beru jako velkou výzvu a příležitost pro náš region, spojenou s dalším dlouhodobým rozvojem regionu s evropským přesahem a různými možnostmi rozvoje užší česko-polské spolupráce. ✊Finišujeme, tak si držme palce, neb moc bych si přál, abychom vystoupili ze stínu dalších krajů ČR i v této oblasti.
Sobota, neděle
🚴odpočinek, čas s rodinou a stačil jsem též navštívit akci Žernovský bajk (www.zernovskybajk.cz), kterou kraj také podporuje. Krásný nadcházející týden Vám všem!🙂