CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 11. 7.

11. 07. 2021

Pondělí, úterý
…druhou část prodlouženého víkendu jsem využil zejména k tomu, být s rodinou. 🤔Trochu jsem v souvislosti se svátečními dny i přemýšlel. Stejně, jako patrně většina z Vás, jsem si v pondělí připomněl příchod svatých bratří Cyrila a Metoděje na Moravu a jejich význam pro celé Slovanstvo. Příklad opravdovosti, s níž šířili svou víru a také podle ní skutečně žili. Současně si ale uvědomovali, že mají-li svou víru a vzdělanost sdílet s ostatními národy, musí být pro všechny sdělitelná. A to je možné pouze tehdy, budou-li hovořit stejným jazykem. 🗣️Vytvořili jazyk nový, srozumitelný pro všechny Slovany. Neměli bychom se my, kteří dnes chceme měnit věci kolem nás také snažit, abychom mluvili srozumitelným jazykem alespoň pro všechny v naší zemi?
📌v úterý jsme vzpomenuli 606. výročí upálení mistra Jana Husa. Důležité je ale připomínat si jeho život myslitele, reformátora a kazatele, který dokázal oslovit svými názory široké vrstvy společnosti a podnítit vznik Husitského hnutí. Nebál se vyslovit kritiku, kterou mnozí sdíleli, ale sami se ji vyslovit báli. Pravdy si cenil více než vlastního života. Respektive než života bez možnosti říkat pravdu. Měl odvahu pro pravdu zemřít na hranici.🔥 🤔Měli bychom se zamýšlet nad tím, jakou má pravda pro nás cenu, protože dáme-li ji do výprodeje, rozprodáme postupně i svou svobodu a sami sebe.
🤷‍♂️Bohužel, dnes se mnozí z těch, co chtějí rozhodovat svobodách nás všech, se nebojí naopak škrtnout pomyslnou sirkou pod hranící s pravdou, když nevyhovuje jejich přání a vlastnímu prospěchu. Vyžadují respekt a pochopení, ale neuvědomují si, že je potřeba nejenom mluvit pro všechny srozumitelným jazykem, ale v prvé řadě svou „pravdu“ prosazovat osobním příkladem a umět za ni přijmout také osobní odpovědnost.
Středa
🗄️den na úřadě aneb papíry, papíry, papíry…ale také jednání k problematice oblasti školství👨‍🏫, kdy jsme se s náměstkem pro tuto oblast věnovali například přípravě na zahájení školního roku s ohledem na plošné testování nebo personálním změnám na odboru školství
💉s ředitelem FN HK jsme diskutovali o průběhu očkování zejména v okresu Hradec Králové a stavu připravenosti na další období. Probrali jsme také současné výsledky s ohledem na vývoj epidemie, kdy jsme i v našem kraji již zaznamenali zvýšený výskyt mutace Delta.
🏰s předsedou spolku Přátelé Markvartic jsme jednali na téma péče o kulturní památky, kdy musím opět ocenit stovky dobrovolníků, kteří ve svém nadšení nejenom shání potřebné finanční prostředky, ale ještě se ve svém volném čase sami zapojují do obnovy – pro mnohé z nás často neznámých či zapomenutých - památek v našich obcích.
⚽s předsedou fotbalové asociace a sportovním ředitelem FC Hradec Králové jsme probrali současný stav fotbalu v našem regionu, výsledky nedávných voleb do vedení (zdejší předseda byl zvolen do výkonného výboru, což je důležité pro rozvoj především mládežnické kopané) a připravenost HK na 1. ligu
🏗️na podnět občanky Potštejna jsem se byl podívat na rozestavěnou stavbu hasičské zbrojnice, kterou v minulosti doprovázela nesouhlasná petice a referendum proti její výstavbě. Na místě jsme vše probrali v souvislostech a shodli jsme se, že je třeba do budoucna při jakékoliv realizaci rozvojových aktivit měst a obcí neopomíjet snahu v co největší možné míře zachovat historii dokládající prvky a genius loci malebných míst.
Čtvrtek
👷‍♂️navštívil jsem areál dolu Jana Švermy. Diskutovali jsme o potřebě sanace tohoto území a možnostech záchrany objektů zařazených na seznam kulturních památek. Probrali jsme i možnosti případného využití některých prostor areálu pro průmyslovou zónu v návaznosti na dostavbu S3 a D11 přes Královec. A s obojím potom neodiskutovatelně souvisí potřeba obnovy infrastruktury poznamenané provozem dosavadní hornické činnosti.
Dohodli jsme se na spolupráci místních samospráv, kraje a majitelů dolů pro hledání finančních zdrojů na jednotlivé záměry a také na snaze znovu oslovit ministerstvo průmyslu a obchodu s žádostí o systémovější podporu, jež by relevantně zohlednila útlum těžby v našem kraji.
🤹‍♀️Starosta Žacléře mi ještě ukázal nové sportovní hřiště, které bylo možné i díky dotaci kraje uvést již letos do provozu.
🚒navštívil jsem také jednotku dobrovolných hasičů, zapojených do přímé spolupráce s profesionály. Prohlédl jsem si techniku, seznámil se s organizací služeb, povídali jsme si i o problémech s nimiž se hasiči při výjezdech, jichž mají cca 70 ročně, potýkají a v neposlední řadě o dalších plánech. Osobní setkání jsem využil také k poděkování dobrovolným hasičům za jejich pomoc této části kraje a poblahopřál k jejich 150. výročí vzniku.
🗄️🥼a opět jedno papírové odpoledne na úřadě spolu s dílčími jednáními s kolegy a dalšími zajímavými lidmi, kteří mají co říci k problematice zdravotnictví. Dlouhodobě se připravujeme na změny ve zdravotnickém holdingu, jež mají zlepšit řízení zdravotnické struktury a zajistit efektivní řízení nemocnic s ohledem na odpovědnost a kompetence ředitelů. Proto je pro mě důležité slyšet – byť mnohdy velmi rozdílné - názory všech zainteresovaných stran, abychom následně mohli společně s kolegy rozhodnout o změnách ve stávajícím systému a vytvořit stabilnější prostředí pro fungování struktury našich zdravotnických zařízení.
Pátek
⛈️již od čtvrtečního odpoledne se v návaznosti na meteorologickou předpověď (avizující silné bouřky) připravoval v rámci krizového řízení zejména IZS na možné komplikace. Povedlo se. A proto mé první ranní telefonáty s řediteli jednotlivých složek IZS, byly nejenom o zjištění aktuálního stavu, ale zejména o poděkování za připravenost a zvládnutí situace. 🚒Dík patří zejména profesionálním i dobrovolným hasičům, jichž se řešení vzniklých komplikací týkalo především.
🦠stávající průběh epidemie jsme v průběhu dne řešili s ředitelem Krajské hygienické stanice, a přestože nelze přehlédnout trend zvyšujících se počtů nových případů, shodli jsme se, že nemá smysl vyvolávat obavy a strach, ale je třeba nepolevovat ve sledování a každodennímu vyhodnocování vývoje zejména s ohledem na případy, které by mohly způsobit nezvladatelné šíření, které by v důsledku opět přineslo zatížení pro naše nemocnice. Musíme se soustředit na spolupráci v případech výskytu lokálních ohnisek. 🧪Nejdůležitější je zajistit účinné trasování u zaznamenaných případů, zajistit potřebné testování při návratu ze zahraničí, pokračovat v dobrovolném očkování, v běžném životě být ve svém chování obezřetní a snažit se hlavně dodržovat základní hygienická opatření. Zásadní bude další vývoj v Anglii, z něhož lze usuzovat vývoj u nás v dalším období, a pokud se tam nezačnou plnit nemocnice, lze následně i u nás uvažovat o přechodu na obdobný systém: covid = běžné onemocnění.
🚌🚆na jednání s dopravcem Arriva jsem poděkoval za dosavadní služby a bezproblémové ukončení smlouvy v rámci provozování autobusové dopravy v předešlých letech. Rámcově jsme probrali i očekávaný vývoj v oblasti provozování autobusové a železniční dopravy nejen v našem kraji v nadcházejícím období.
👩‍🦽🏹přijal jsem pozvání u příležitosti konání 24. ročníku Světového poháru a finální evropské a světové paralympijské kvalifikace do Tokia 2021 v lukostřelbě a přijel jsem do Nového Města nad Metují, které je hostitelem této události. Týden se zde bude 550 sportovců ze 46 zemí snažit vydat ze sebe to nejlepší a 25 z nich dostane možnost zabojovat v srpnu o paraolympijské medaile. Dva čeští závodníci již svou kvalifikaci získali, ti japonští o ni musí zabojovat právě v Novém Městě n. M. Při sledování jejich neuvěřitelné houževnatosti a výkonů, které si v žádném ohledu nezadají s těmi, jimž v cestě žádný hendikep nestojí, jsem si připomněl nejenom platnost motta Kde je vůle, tam je i cesta, ale i jedno arabské přísloví, které říká: Zahrada světa nezná hranice, kromě těch v tvé hlavě.
🖥️Slavnostní ukončení celých závodů proběhne, vzhledem k trvajícím protiepidemickým opatřením bohužel bez diváků, ale na www.ianseo.net., resp. na www.archery.sport mohou být fanoušci prostřednictvím stream přenosů či videí u toho. 🤝Přeji všem paralympikům, kteří mají můj velký obdiv a respekt, mnoho úspěchů a naplněných snů. Těm našim budu držet palce nejenom tento týden, ale i při jejich účasti v Tokiu. A novoměstským organizátorům této po všech stránkách náročné sportovní akce děkuji za skvělou přípravu.👏
Sobota, neděle
👨‍👩‍👦‍👦trocha odpočinku a příprava na další týden, do kterého Vám všem přeji hodně letní pohody, pokud se vydáváte na cesty, tak hodně nových nezapomenutelných zážitků a hlavně odevšad bezpečné návraty.🌞 A pro zajímavost - víte, že je dnešek je Evropským dnem koupání v řekách? Tou nejvýše pramenící u nás v Čechách je Úpa v Královéhradeckém kraji🤽