CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 11.8.

11. 08. 2019

Pondělí
 💰pracovní týden jsem začal projednáváním žádostí o mimořádné dotace a jsem pro podporu svozu hendikepovaných dětí na Rychnovsku, stavebních úprav domova pro seniory v Sobotce, rekonstrukci na základní škole v Kopidlně a dalších smysluplných žádostí, jejichž účel je důležitý pro rozvoj našeho regionu.
…řada jednání týkající se změn v rozpočtu pro oblast dopravy a aktualizací ve výrobním plánu údržby na krajských silnicích.
…řešil jsem podnět starosty Hronova - problém při rekonstrukci silnice v Rokytníku.🚧 Naštěstí je na následující den na této silnici naplánován kontrolní den, a tedy i možnost včas zdůraznit důležité práce při zpevnění krajů vozovky.

Úterý
… pracovní setkání v souvislosti s aktuální situací v Náchodské nemocnici🏨. Je pro mě velmi důležité slyšet aktuální názory a pocity zdravotníků, a nespoléhat jen na oficiální informace z vedení Zdravotnického holdingu. Také budu mít pár velmi konkrétních otázek na hospodaření nemocnice, a chci věřit tomu, že průběžné výsledky nám nikdo dovedně nezkresluje?!
👨‍💼v Senátu PČR kromě jednání senátního klubu ODS a přípravy na 11. schůzi, která bude příští týden, jsem se s kolegou věnoval přípravě na veřejné slyšení k petici "Za práva bezúhonných občanů" a přípravě zprávy pro Ústavně-právní výbor, který byl o stanovisko k této petici požádán.

Středa
…celodenní běžná agenda🗄, ze které mne „vyrušily“ zprávy v médiích.💻📺 Respektive nešlo neregistrovat pokračující handrkování o rozpočtu mezi ANO a ČSSD. A tak trochu mi z toho vychází, že prostě už není co slibovat, a přišel čas najít způsob, jak odvést pozornost od nesplněných slibů.😏Jsem jednoznačně pro navýšení finančních prostředků na bezpečnost, ale boj ministra vnitra o další navyšování rozpočtu svého resortu, jež se snaží podpořit argumenty, které vzhledem k opakovanému navýšení peněz do rozpočtu policie a hasičů v období 2013 - 2019, nelze brát vážně – proč? –💁‍♂to jsem již komentoval ve svém středečním příspěvku. Na druhé straně - ANO není rozhodně tím, kdo by měl z pohledu rozhazování peněz ze státní kasy na nesystémové a nezásadní věci čistý štít, o čemž svědčí zvýšení schodku rozpočtu v době ekonomického růstu. Neustálé skloňování investic, které NEJSOU vidět, nedostatek financí v sociální oblasti (i po oslavovaném navýšení důchodů, nedosahují tyto takové výše, jako tomu bylo za doby dnes zatracovaných pravicových vlád v poměru nárůstu cen a daní), zvyšování daní, katastrofální stav infrastruktury anebo problémy ve školství a zdravotnictví, nejsou vizitkou dobrého hospodáře.🤷‍♂ Ale hádání se dvou kohoutů na smetišti, ve snaze jeden na druhého hodit vinu a na sebe roli starostlivého pečovatele, naši zemi nikam neposune a problémy nevyřeší. Je tedy nezbytné, abychom v opozici nejenom kritizovali, ale v průběhu tvorby rozpočtu, navrhovali změny, které nebudou populistické, ale reálné a vyvedou hospodaření ze stále se prohlubujícího schodku.
🙈a po přečtení tohoto: https://www.seznamzpravy.cz/…/exkluzivne-jak-babisova-pekar…
…mohu jenom dodat - 🤔snad abychom ještě lidem z holdingu AB doporučili požádat o dotace na nějakou nápojovou firmu, aby nám ten hedvábný chléb do krku, ve kterém nám všem po praktické aplikaci nového rozpočtu a vládních daňových "optimalizacích" patrně hodně vyschne, lépe klouzal.
 🎭večer jsem si ale zlepšil náladu díky úžasnému představení "O 14 dní napřed aneb svoboda nadvakrát", které v rámci 89. ročníku Jiráskova Hronova uvedlo Divadlo Pod čarou z Písku. Pravdivý příběh o vzniku Československa „nadvakrát“ včetně zrcadlení rysů české povahy, a z ní vyplývajících „typických“ způsobů řešení situací při boji o svobodnou zemi, zvládla ve vtipném muzikálovém provedení tato parta lidiček, kteří nejsou ani klasickým amatérským divadelním souborem, skvěle👏.

Čtvrtek
…setkání se zástupcem spolku železničního muzea v Jaroměři v souvislosti s požadavkem na podporu zakoupení jedné historické parní lokomotivy🚂
…jednání o změnách v souvislosti s agendou vyvlastnění a umisťování dopravních staveb🛣
👮‍♂diskuse o bezpečnostních problémech s nepřizpůsobivým občanem v České Skalici (dlouhotrvající ohrožení pocitu bezpečí, absence léčby, složité dokazování - dohodli jsme opatření)
...setkání s p. Faltysem ve věci pokračování spolupráce na průzkumu v chodbách a štolách (např. opět se podařilo společným úsilím zajistit spolupráci při revitalizaci kopce pod Náchodským zámkem)
...smutné jednání o situaci jedné rodiny, která se zvláštním způsobem dostala do dluhů a následně do exekuce, přičemž z prostřednictvím různých šetření nelze konstatovat, že vše proběhlo úplně v pořádku. Po více jak dvouhodinové analýze příběhu jsem přislíbil pomoc prostřednictvím právníka.
...večerní pracovní jednání se zástupci Nového Města nad Metují nad problémy města a vzhledem k pokročilé hodině i nad trochou osvěžujícího piva🍺. 
…před spaním jsem si ještě přečetl💻: https://www.e15.cz/…/penize-na-jidlo-pro-vsechny-zamestnanc…
Ne, že bych stejně jako rodinám se třemi dětmi příspěvek na auto (jeden z nápadů této vlády v posledních dnech), nepřál zaměstnancům příspěvek na jídlo, ale opravdu je nyní na programu dne a systémovou prioritou vymýšlet další – líbivý, ale přitom neefektivní - krok?🤦‍♂ Opět mi to přijde podobné, jako se v kymácejícím se domě - namísto pevnými základy - chtít zabývat květinovými truhlíky za okny. Stále si myslím, že snížení daňové zátěže a smysluplné investování prostředků do zásadních oblastí (zdravotnictví, školství, infrastruktura…) by nám k těm pevným základům pomohlo mnohem více. 💁‍♂Jako příklad uvedu infrastrukturu - oblast, která je mi z pohledu mého profesního zaměření velmi blízká: bude-li v relevantním stavu, nebudeme trávit na cestách více produktivního času a budeme jej moci věnovat vytváření jiných hodnot, nespotřebujeme tolik pohonných hmot a návazně nebudeme zbytečně ničit životní prostředí = více finančních prostředků, které zůstanou ve společné kase, a troufám se domnívat, že jich bude více, než kolik přinesou nahodile navrhovaná populistická řešení, zpravidla ale následovaná zvyšováním těch či oněch daní nebo zaváděním různých nesmyslných poplatků. Navíc všechna tato opatření souvisejí s další byrokracií (stát nás musí stále více a více kontrolovat, že?!) a ve svém důsledku znamenají spíše ekonomickou zátěž.🤷‍♂

Pátek
 👨‍💼👩‍💼přijal jsem předsedkyní Ukrajinského spolku, která požádala o spolupráci při opravách silnic na Ukrajině. Ne, nebojte – silnice musíme opravovat hlavně u nás, - ale povídali jsme si spíše o možnosti, předání vědomostí a zkušeností našich odborníků kolegům na Ukrajině. Diskutovali jsme o tom, jak předat zkušenosti včetně znalostí různých technologií, a o možnosti darovat vyřazenou techniku určenou na opravy silnic do země, která je na tom podstatně hůře.🤝
…další z mnoha jednání Rady kraje k tendru na autobusovou dopravu v KHK, na němž zamítla poslední námitku autobusové společnosti ARRIVA.🚌 V tuto chvíli má kraj vybrané všechny dopravce na zajištění linkové dopravy ve všech oblastech na deset let a čeká na ukončení dvou správních řízení vedených na ÚOHS. Poté případně podepíše smlouvy s dopravci.
🚚s ředitelem Celního úřadu jsem mimo jiné jednal o vážení nákladních vozidel, a protože je to činnost velmi potřebná v souvislosti s přetíženými náklaďáky i v našem kraji, přislíbil jsem opravu části silnice určené jako místo pro vážení vozidel.
…setkal jsem se s občanem, který za mnou přišel ohledně úmrtí na nechráněných přejezdech, a přestože měl zajímavý nápad, jak tomu zabránit (proberu jej s odborníky), jsem přesvědčen, že primárně nemáme mít nechráněné přejezdy. Musíme však udělat i kontrolu dopravně bezpečnostních opatření -především dopravního značení v jejich blízkosti.🚥

Sobota, neděle
…Čas s rodinou, který jsem výjimečně přerušil přijetím pozvání na vyhlášení „Vesnice roku“.🎉Starostou je tam můj bývalý zástupce u policie a vůbec se nedivím, že právě pod jeho vedením Nový Hrádek toto ocenění letos získal. Rád jsem mu poblahopřál osobně a současně jsem si připomněl, že se v průběhu roku setkávám s mnoha starosty v našem kraji a většina z nich by si za svou práci ocenění rovněž zasloužila.👍 
…Neděle patří rodině a celodennímu výletu na kolech🚴‍♂, abych využil ještě času, který zbývá, než náš starší syn opět odletí do Kanady na roční studijní pobyt. Máme si o čem povídat. A Vám všem přeji do příštího týdne - šlapejte do pedálů léta a užívejte dlouhých dní, ať je i v zimě o čem si spolu povídat😉