CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 12.01.

12. 01. 2020

Pondělí
 👩💻👨💻Rada KHK, na níž jsem s potěšením informoval o výsledcích hospodaření akciové společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje, které se opakovaně - tedy i za minulý rok - pohybují v kladných číslech se ziskem 2,17 mil. korun.🙂
…mezi dalšími cca 60 projednávanými body převážně z majetkové oblasti považuji za významné rozhodnutí o další podpoře ve výši 💰11 mil. korun na vzdělávání a rozvoj činností dětí a mládeže na školách, kde je kraj zřizovatelem. 👨🏫 Z toho 6,5 milionu korun půjde do oblastí rozvoje nadání, na regionální soutěže, prevenci rizikového chování a zdravý životní styl, etickou výchovu, volnočasové aktivity, sport a tělovýchovu, životní prostředí a environmentální výchovu. Na polytechnickou výchovu a podporu digitálního vzdělávání kraj vyčlenil 4,5 milionu korun.
…po názorově velmi pestré diskusi bylo rozhodnuto, že Kraj rozdělí dotace💰 na sociální služby obcím, přičemž zohlední jejich „dluhy“ a při rozdělování těchto dotací mezi města a obce bude Kraj přihlížet k objemu financí, který žadatelé sami vynakládají na fungování sociálních služeb. 🙅Musím se přiznat, že v tomto bodě jsem nehlasoval pro, a přestože myšlenku principiálně podporuji, mám pocit, že příprava a samotná jednání s obcemi o takovém opatření měla proběhnout v jiné podobě, aby se všichni mohli připravit a případně udělat změny ve svém přístupu, než na ně dopadne důsledek našeho rozhodnutí.

Úterý
 🤔Jak se ukázalo, po svátcích se do práce vrátily i nemoci a jedna chřipka si vybrala i mne. Přestože jsem díky tomu musel výrazně změnit svůj pracovní program, nemohl jsem vynechat alespoň setkání se zaměstnanci a spolupracovníky odboru dopravy, kteří pracovali na přípravách a průběhu tendru pro zajištění veřejné autobusové dopravy🚌 v KHK na nadcházejících deset let. Chtěl jsem jim ještě jednou všem osobně poděkovat a odměnit je. Cestou zpět do postele🛌 ke svým léčivým čajům a medikamentům💊 jsem náhodou ještě potkal dobrovolníky Tříkrálové sbírky a rád jsem se do ní také zapojil. Kromě toho, že - letos tato sbírka probíhá již po dvacáté (mnozí dobrovolníci v ní začínali jako děti a pokračují dnes jako dospělí), stále je jejím hlavním posláním šířit poselství radosti a podpora charitativních projektů na pomoc lidem v nouzi, - uvědomil jsem si, že je také šiřitelem principu solidarity a vzájemnosti. A pro ten stojí za to překonávat sami sebe - někdy v nepřízni počasí, někdy proti odmítnutí a někdy třeba i proti aktuální indispozici. Šiřme jej tedy nejenom ve dnech "Tříkrálových"👑👑👑, ale po celý rok.🙂

Středa
… nerad jsem vstal z postele a jel na dlouhodobě plánované a tedy neodkladné jednání s ŘSD Královéhradeckého kraje. 📑A musel jsem se ještě dopřipravit na čtvrteční jednání s ministrem dopravy – nejenom k problematice dálnic D11 a 35.
… také jsem si mimo jiné přečetl💡: 1https://zpravy.aktualne.cz/domaci/na-silnicich-loni-zemrelo-547-lidi-mezirocne-o-18-mene/r~a333c7d631f911eab1410cc47ab5f122/ Limity národního plánu mrtvých a zraněných jsou a budou stále jen čísly. Nebylo by lépe soustředit na to, jak a kdo stanovené cíle skutečně naplňuje?🤷 Nejvýše zodpovědným v této oblasti by mělo být Ministerstvo dopravy, co tedy konkrétně - kromě statistik a slov - pro zlepšení stavu udělalo? Já mám ale spíše pocit, že o dopravní strategii a aktivitách BESIPu slyšíme pouze v souvislosti s represemi (opakující se ministerské přísliby zpřísnění bodového systému a vyšších sankcí pro řidiče), kontrolami a dílčí prevencí, jíž dělá policie. Neměla by skutečně efektivní strategie být spíše o dobré infrastruktuře,srozumitelné legislativě,prevenci orientované na všechny účastníky silničního provozu a práci policie?🤔

Čtvrtek
 👨💼jednání na s ministrem dopravy – a hlavní resumé z něj:  1)Nové termíny pro dostavbu úseků D11 vedoucích v našem kraji jsou již opravdu závazné a snahou Ministerstva dopravy ČR bude je zkrátit. U úseku z HK do Jaroměře jsme projednali také řešení situace s obchvatem tak, aby - pokud by se obchvat nestihl souběžně s dokončením dálničního úseku - nebyla Jaroměř paralyzována nárůstem vozidel sjíždějících z dálnice. Na úsecích z Trutnova na státní hranici je požádáno o územní rozhodnutí a projednali jsme, co je možné udělat proto, aby se mohlo požádat o stavební povolení a co nejdříve mohla začít vlastní stavba. 🛣Probrali jsme také stav stavební přípravy na D35, která dle slov ministra probíhá velmi intenzivně, a nejdále jsou na tom 2 úseky okolo Hořic. 2) Požádal jsem pana ministra, aby v souvislosti s převzetím 150 km státních silnic do krajské správy a naší angažovaností při výkupu pozemků, ministerstvo zařadilo dvě strategické stavby (obchvat Choustníkova Hradiště a napojení silnice mezi HK a PU na mimoúrovňovou křižovatku, abychom z budoucí tzv. Jižní spojky v HK ve směru na Vysokou nad Labem stáhli dopravu propojením na silnici I/37) do usnesení vlády – resp. na seznam staveb, u kterých tak bude garantován zájem státu je zrealizovat a financovat💰. I kdybychom přípravu těchto staveb měli provádět v režii kraje. Přislíbeno. 3) Opakovaně jsem požádal o navýšení objednávky počtu kilometrů dálkové železniční dopravy v našem kraji ze strany státu. Dostal jsem příslib na 2 páry vlaků🚆, čímž by se z krajského rozpočtu uvolnilo 16 milionů korun, které bychom tak mohli investovat do další obslužnosti v rámci železniční dopravy. Pan ministr mi přislíbil další osobní jednání k posunutí této věci. 🤝Podali jsme si na to všechno ruku, tak snad to ještě i dnes mezi chlapy něco znamená.🤔

Pátek, sobota, neděle
 👨můj „nátlak“ na lékaře ve smyslu domoci se expresní léčby, požadovaný zázrak nepřinesl, za to jsem dostal „radu“ – NEPODCENIT – NEDISKUTOVAT – VYLEŽET… opravdu třetí den ležím🛌. Ale aby i ten proležený čas nepřišel „nazmar“, využívám jej k přípravám na příští týden - musím napsat mimo jiné zpravodajskou zprávu k zákonu o majetku státu, který budeme projednávat na Ústavně právním výboru,musím se připravit i na další body včetně dlouhodobě projednávání návrhu na změnu Listiny v souvislosti s právem obranu života i se zbraní. A čeká mne sjezd ODS, kde bych rád prezentoval témata, konkrétní body a návrhy, kterými bychom se podle mého názoru měli v rámci programu ODS zabývat a hlavně je začít řešit v oblasti bezpečnosti.
🧐kromě toho sleduji aktuální informace v médiích a u některých se můj zdravotní stav spíše horší, než lepší – např👉. : https://www.irozhlas.cz/…/duchodova-novela-reforma-penzi-ma…
🤔nevím, zda nejoblíbenější knížkou paní ministryně Maláčové byla Alenka v říši divů za zrcadlem, ale její pohádková touha po zázracích, kterých bude ona sama strůjcem - ovšem způsobem: „budu zvyšovat důchody a po mně potopa", mne spíše utvrzuje v tom, že bude-li se tato současná strategie nedomyšleného rozdávání peněz bez ohledu na to, co bude za pár let, pokračovat - čekají nás tak leda „báječná“ léta pod psa.🙈 Přičemž já vůbec nezpochybňuji, že důchody je třeba řešit. Ale nestačí jenom „statečně“ křičet do světa já to zařídím, dejte mi na to peníze. Je třeba si napřed ujasnit, z čeho na ně budeme nejenom teď, ale i v budoucnu brát. Co takhle zlevnit stát, zpřehlednit daně a říci si, k čemu budeme tyto příjmy smysluplně používat ?.💁
Do dalšího týdne Vám ale přeji jenom samé dobré zprávy, úspěšná jednání a příjemná setkání.🙂