CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 12. 6.

12. 06. 2022

Pondělí
👨‍💼jednání u ministra dopravy na téma Správy železnic. Vyhodnotili jsme současný stav fungovaní organizace, která má na starosti železniční infrastrukturu, probrali jsme hospodaření, kontrolu a plány pro další střednědobé období, a potřebu udělat revizi investičních a údržbových záměrů. Můj zájem a dotazy pochopitelně směřovaly zejména k regionálním tratím a důsledkům jejich současného stavu. Diskutovali jsme také o strategii rozvoje modernizace koridoru a ostatních konvenčních železničních tratí.
👩‍💻👨‍💻Rada KHK s 90 body programu, v jejímž průběhu jsme krom běžné agendy investic, majetkových, školských a sociálních bodů projednali dofinancování našich nemocnic, resp. jejich závazků za zdravotní péči, podrobně příjmy a náklady rozpočtu kraje a schválili jsme individuální dotace.
🥇🏘️s potěšením jsem přijal informaci, že krajskou Vesnicí roku 2022, titulu o nějž se letos ucházelo 13 obcí v KHK, je Žďár nad Metují. Obec obstála ve všech hodnocených oblastech a zajímavým způsobem představila, že klade důraz na koncepční rozvoj, financování obce, spolkový a společenský život, podpora volnočasových aktivit, podnikání nebo péče o stavební fond, veřejnou zeleň a krajinu.
Rozvoj regionu není jen o velkých miliardových investicích. Neméně důležitá je snaha místních společenství i jednotlivců, kteří se každodenně snaží zvelebovat a zkrášlovat své okolí, nezištně věnují volný čas mládeži nebo třeba záchraně místních tradic a rozvoji spolkového života ve své obci. Díky tomu venkov žije a nabízí atraktivní alternativu života ve městě. 🥈🥉Druhé a třetí místo obsadily Dobřany (okres Rychnov n. Kn.) a Havlovice (okres Trutnov). Oranžovou stuhu za spolupráci obce se zemědělským subjektem má Stračov (okres Hradec Králové). Slavnostní předání všech ocenění proběhne 20. 8. ve vítězné obci, která následně bude Královéhradecký kraj reprezentovat v kole celostátním, jehož výsledky pořadatelé oznámí na jarmarku venkova v Luhačovicích 17. září.
Do soutěže Vesnice roku (vyhlašuje každoročně již od roku 1995) se mohou přihlásit obce vesnického charakteru (včetně statutu města a městyse) s počtem do 7 500 obyvatel. Podmínkou účasti je také zpracovaný strategický dokument rozvoje obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Obec se hlásí vždy jako celek (www.vesniceroku.cz).
Úterý
🛤️🚅zúčastnil jsem se odborné konference RAIL BUSINESS DAYS 2022 v Brně (https://www.youtube.com/watch?v=eFPE1GWu8B8 )
Kromě rozhovorů a své prezentace, jejíž zásadní body jsem shrnul již ve svém úterním příspěvku, bych ještě doplnil, že česká regionální železniční doprava je využívaná 3 x méně, než je tomu ve vyspělých evropských zemích. Kromě realizace plánu regionálního spojení (do nějž patří mimo jiné i nutná elektrifikace tratí, zvýšení kapacity příměstské regionální dopravy) potřebujeme mít také atraktivní spojení v národní přepravě - ve spojení mezi krajskými městy a s Prahou. Musí se zvýšit kapacita dálkové dopravy.
Středa
🗄️pracovní den na KÚ, kdy jsem kromě nemizející administrativy absolvoval pracovní setkání s kolegy. Jedno z nich bylo s náměstkyní pro kulturu, kdy jsme mimo jiné podrobně diskutovali o spolupráci s Broumovem vzhledem k ambici kandidovat na Evropské město kultury v roce 2028.
….👮‍♂️také jsem zaregistroval zveřejnění této informace: https://echo24.cz/.../reorganizace-policie-vznikne-novy...
💁‍♂️Rád bych jenom podotkl, že v tomto případě se nejedná o reformu, ale o organizační změnu uvnitř policie. A vítám, že na rozdíl oproti minulosti, jejímu ohlášení předcházela odborná diskuze nejen uvnitř policie, ale i se státním zastupitelstvím a zpravodajskými službami, a navíc je známá předem, to včetně harmonogramu úkolů, jež je třeba pro vznik nového útvaru splnit. Z věcných důvodů považuji vyčlenění oblasti terorismu a kyberzločinu z molochu NCOZ za správné. Policisté se tak budou moci věnovat svým odborným problematikám a NCOZ finanční kriminalitě a organizovanému zločinu - včetně toho, že na NCOZ zůstala nezastupitelná systémová analytika. Za neméně důležitou dílčí změnu pak považuji posílení role velitelů kriminální policie na územních odborech (bývalé okresy), čímž bude posílena odpovědnost od spodku pyramidy.
Čtvrtek
👴👵navštívil jsem VIII. Sportovní hry seniorů Královéhradeckého kraje v Borohrádku. Velké díky patří starostovi Martinu Moravcovi a jeho lidem, kteří se zhostili pořadatelství akce pro více než 300 seniorů našeho kraje z 25 organizací již po páté. Ještě před zahájením jsme si prošli všechny sportoviště a potkal jsem zde také mnoho známých tváří. Ale když už jsem byl v Borohrádku, navštívil jsem i zdejší základní školu a dostavbu Alzheimer centra.
🛣️v Třebechovicích pod Orebem byla oficiálně otevřena dokončená stavba tzv. „krňovické křižovatky“, která zahrnuje ještě podchod pro pěší a cyklostezku. Hlavním důvodem realizace této stavby bylo zajištění bezpečnosti pro chodce a cyklisty. O pomoc s řešením této dopravní situace jsem byl požádán v roce 2018, tedy ještě v době, kdy jsem měl dopravní gesci na starosti. Následovalo mnoho a mnoho jednání, na nichž jsme společně s městem, krajem, ŘSD i dalšími institucemi hledali nejenom optimální variantu, ale také finanční zdroje k realizaci. Vítězný projekt křižovatky s podchodem pro pěší, jenž slouží také jako podjezd pro cyklisty neb součástí stavby je i tato byl dokončen a uveden do zkušebního provozu v prosinci 2021.Celkové realizační náklady přesáhly 36 milionů korun, z nichž více jak 12 mil. korun pokryly prostředky SFDI, a to zejména díky součinnosti ŘSD, jemuž se podařilo prosadit investici z daného programu na stavbu takového charakteru, já jsem prosadil krajskou dotaci v objemu více jak 5 milionů korun a 9 milionů korun investovalo město Třebechovice pod Orebem. (více – viz můj středeční příspěvek)
🌲🌳setkání s předsedou Senátu PČR Milošem Vystrčilem, který přijel téměř rovnou ze své návštěvy v USA do Chlumce nad Cidlinou, abychom se společně zúčastnili odhalení památníku Františka Ranga - lesmistra rodu Kinských. Zasloužil se o to, aby lesy nebyly využívány pouze k rekreačním účelům, ale aby se s nimi hospodařilo ve smyslu trvale udržitelného lesnictví. Na tyto principy lesního hospodářství se dnes svými studijními programy snaží navázat například také ČZÚ, která byla jedním z pořadatelů setkání v zámku Karlova Koruna. Být dobrými lesními hospodáři se učí studenti z celé republiky také na naší lesnické akademii v Trutnově.
👨‍💼s Milošem Vystrčilem jsme absolvovali ještě v podvečer setkání s občany v Novém Městě nad Metují. Proběhla zde dvouhodinová živá diskuse o současné mezinárodní situaci, energetických problémech, situaci v zemědělství i ekonomických možnostech řešení pro snížení vysoké inflace (národní nákupčí energii, které by se v Česku levněji prodávaly, možnosti snížení DPH, finanční podpora hospodářství a zemědělství apod.),
Pátek
🛣️jednání v Choustníkově Hradišti se starostou o přeložce související s D11(stát slíbil přeložku Zboží zařadit do investic spojených s dálnicí a já za kraj slibuji, že jí následně po schválení financí postavíme stejně, jako jsme realizovali přeložku Jičín Robousy). Dále jsme diskutovali o záměrech obce, a to například v souvislosti s výstavbou požární stanice pro JPO či o budování sběrného dvora. Shodli jsme se, že dlouhodobě spolupracujeme a samosprávy společně udělaly vše proto, abychom se výstavby dálnice i v této části regionu dočkali.
🌾🐣opět jsem zavítal mezi naše zemědělce neb v Mžanech uspořádali Zemědělský den, aby alespoň trochu ukázali především školákům, co všechno se skrývá za tím, než dostanou na talíř dobrý řízek, namazaný chléb, nebo k svačině oblíbený smetanový krém či jablko. Dnešní děti mají velmi omezené možnosti, jak se se živočišnou a rostlinnou výrobou seznámit, ale chceme-li je vychovávat k dobrému hospodaření, zdravému životnímu stylu a udržitelnosti, musíme je k tomu vést a poskytovat potřebné znalosti už od mala. 🤷‍♂️Přijel jsem však hlavně na další diskusi o aktuálně nastavených podmínkách naší zemědělské politiky. Jsem přesvědčen, že nemáme škatulkovat zemědělce dle jejich velikost ani objemu výroby, ale podle kvality produkce. A z mnoha debat, které jsem již se zemědělci v našem kraji vedl, jednoznačně vyplývá, že oni jsou připraveni na smysluplné kompromisy a jejich cílem není buď anebo, ale poslouchejte nás a bavte se s námi. Proto jsem připraven jak potřebné diskuze o směřování zemědělské politiky a nastavení podmínek pro naše zemědělce, tak konkrétní relevantní návrhy podporovat nejenom na regionální, ale jako senátor i celostátní úrovni. (více – viz můj páteční příspěvek)
🚧v pozdním odpoledni mne ještě čekalo jednání s ředitelem Správy silnic KHK na téma technického stavu mostů v našem kraji. 🌉Máme cca 850 mostů, které průběžně kontrolujeme, sledujeme změny technického stavu, a kromě údržbové práce za cca kolem 25 mil ročně, ty v havarijním stavu postupně opravujeme (letos například za 226 mil Kč). Probrali jsme i stav spolupráce s ŘSD ohledně přebírání nových přeložek na D11 a plány na opravy silnic poškozených stavbou dálnice. Bohužel však musím konstatovat, že dohody se neplní podle mých představ, a proto jsem vyvolal jednání s generálním ředitelem ŘSD, abychom donutili naše podřízené k nápravě.
Sobota, neděle
🌞trocha odpočinku a času s rodinou, tradiční příprava na nadcházející týden. A ten ať je pro každého z Vás naplněný především úsměvem neb, jak pravil již kdysi Laurence Sterne: „Jsem přesvědčen, že si člověk úsměvem prodlužuje život“.