CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 13. 1.

13. 01. 2019

Pondělí
👨‍💻👩‍💻standardní Rada kraje s 80 body na programu. Zajímavá diskuze se rozvinula především o investicích v sociální oblasti. Téměř 2,5 miliardy korun potřebných na realizaci jednotlivých akcí určitě nebude možné investovat jen z prostředků kraje a s největší pravděpodobností je bude třeba rozložit v delším čase než do 5 let, jak bylo původně plánováno.💰 Podporuji ale záměr uvolnit už teď finanční prostředky na stavební přípravu a vypracování potřebných projektů - kdo je připraven, není překvapen 😉

Úterý 
👨‍💼porada předsednictva klubu senátorů ODS s úkolem projednat přípravu na 5. schůzi Senátu PČR a zejména podklady k zákonům, které se na ní budou projednávat. K některým z nich dostávám dotazy i ze strany občanů v našem kraji - jsou dobrými podněty pro mou přípravu.

Středa 
 🚓https://www.novinky.cz/…/493858-novy-bodovy-system-vuci-rid…
Jednou z věcí, které jsem považoval za úspěch svého působení ve vedení policie, bylo snížení počtu dopravních nehod – zejména těch s fatálními následky – na našich silnicích. Za velmi důležité jsem vždy považoval především prevenci a smysluplně nastavené kontrolní mechanismy. Bohužel v posledních letech se původně snižující se trend nehodovosti obrací opět opačným směrem a ministerstvo dopravy dlouhodobě oblast prevence zanedbává. Na realizaci preventivních aktivit chybí nebo se neinvestují finanční prostředky. Nedílnou součástí účinné preventivní výchovy a přípravy řidičů i ostatních účastníků silničního provozu je také cílená medializace konkrétních problémů a kritických situací v dopravě. A právě v médiích v posledních letech policie i ministerstvo takříkajíc vyklidily pole. 🤷‍♂Nejsem přesvědčen ani o správnosti strategie policie v oblasti represe neboť kontroly bez zjevné snahy působit na skutečně problémových místech jsou prováděny na tzv. vybrané automobilové síti (VAS), a to lze do značné míry považovat za alibistické řešení. Za nesprávné považuji kontroly pouze v neoznačených vozidlech a beze snahy řešit přestupky na místě kontrol. Pokud ostatní řidiči nevidí přímé řešení přestupků na silnicích, více si neuvědomí dohled policie nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Nicméně aktuálně prezentované řešení způsobem zpřísnění represe - https://www.novinky.cz/…/493858-novy-bodovy-system-vuci-rid… - je z mého pohledu spíše pohodlné než efektivní. Ale nerad jenom kritizuji a zejména v této oblasti, která je mi profesně blízká, se v první řadě snažím hledat možnosti, jak mohu sám nebo prostřednictvím své aktuální působnosti pomoci situaci změnit. Proto jsem diskutoval se zástupci Týmu silniční bezpečnosti a BESIPu, jehož náplní jsou právě aktivity v oblasti prevence a dopravní výchovy, o možnostech spolupráce. Seznámil jsem se s aktuálními projekty a nyní budeme vybírat ty, které budou nejlépe respektovat potřeby našeho kraje a hledat nejvhodnější formy realizace a podpory vybraných aktivit.🤝
🚢s kolegou náměstkem pro dopravu z Pardubického kraje Michalem Kortyšem, jsme se zúčastnili jednání ohledně možnosti splavnění Labe od Přelouče do Pardubic a možností pokračování ve směru Hradec Králové a Jaroměř. Zajímavá vize. Budu zvědavý na další odborné diskuse a semináře o možnostech rozvoje vodní dopravy ve Východních Čechách a fandit tomu, aby se vize jednou změnila v realitu.🙂
🏒večer odreagování i nervy v jednom – na hokeji v Náchodě. Srdce patriota by fandilo náchodskému týmu, ale to rodičovské s napětím drželo palce synovi, který byl v dresu trutnovského soupeře. A vlastně to nakonec nedopadlo špatně – náchodští vyhráli, ale syn si zapsal hezkou asistenci u jednoho z gólů a myslím, že to pro něj byla dobrá zkušenost, zahrát si v juniorském věku „dospělácké“ utkání.

Čtvrtek
🚆jednání na SŽDC v Hradci Králové v souvislosti s připravovanými investicemi do železniční dopravní infrastruktury, ale také jsem přišel usilovat o stavební úpravu dvou přejezdů a zabezpečení na trati 043 Trutnov - Královec. Snad jsem ředitele SŽDC přesvědčil. Odcházel jsem s příslibem zařazení těchto přejezdů do dodatečných investic s výhledem pro rok 2020.🙏
🚛navštívili mě zástupci konsorcia firem CzechToll a SkyToll, které od roku 2020 budou po dobu deseti let provozovat systém elektronického mýtného na dálnicích a vybraných silnicích I. třídy v České republice. Seznámili mě s tím, jak bude systém mýtného fungovat, jaké možnosti systém nabízí a jaká je předpokládána výše zpoplatnění na silnicích I. tříd a dálnicích. Vše jsem vyslechl a rád bych v této souvislosti zdůraznil, že při spuštění nového mýtného systému je potřeba rozlišovat problémy způsobené tranzitní mezinárodní kamionovou dopravu a potřeby dopravní obslužnosti našeho regionu. Je tedy nezbytně nutné ochránit krajské silnice a dopravou zatížené obce, ale znát i potřeby a skutečnou zatíženost jednotlivých silnic v regionu. Z tohoto pohledu velmi pozitivně vnímám možnost kraje spolurozhodovat o nastavení mýtného systému. 💁‍♂Chci začít jednat se zainteresovanými subjekty jako je policie, ŘSD, zástupci dopravců a samospráv o možnostech nového mýtného systému. Nechceme rozhodnutím kraje zbytečně zkomplikovat vnitrostátní a regionální dopravu, ale naopak problémovou tranzitní dopravu donutit využívat silnice k tomu určené.
🥅🏐🥋🎾zajímavé setkání s JUDr. Ing. Zdeňkem Ertlem ze Sdruženími sportovních svazů České republiky z. s., které sdružuje patnáct členských svazů, jejichž sportovci patří dlouhodobě k úspěšným reprezentantům České republiky na vrcholných mezinárodních soutěžích. Činnost Sdružení se převážně zaměřuje na rozvoj amatérského a mládežnického sportu. Důraz klade i na každodenní činnost v jednotlivých svazech v rámci organizací ve městech a obcích všech krajů České republiky. Společně s náměstkyní Berdychovou, která má na starosti sport u nás v kraji, jsme pozorně vyslechli informace o zajímavých projektech a dohodli se na spolupráci v našem kraji.👍
🛣jednání se starostou v Červeném Kostelci k připravovaným investicím do silnic a sportovních zařízení.
…v podvečer jsme společně s Ivanem Adamcem v Rychnově nad Kněžnou diskutovali s členy místní ODS hlavně o dalším fungování ODS v tomto regionu.👍
🏒večer na hokeji v Pardubicích - tentokrát juniorská liga. Trutnov prohrál s pardubickým „béčkem“ - trochu smutný závěr dne😟, ale pořád jde jenom o sport a snad příště…🙂

Pátek 
💁‍♂otevření mé senátorské kanceláře ve Strnadově ulici č. 48 v Náchodě. Kancelář jsme otevřeli dnes, ale s občany se setkávám vlastně již více jak dva roky nejenom na Kraji, ale také při nejrůznějších společenských i sportovních příležitostech. V kanceláři mne zastihnete v pondělí od 11 do 17 hodin nebo po domluvě s mým asistentem najdeme individuální termín. Ostatně nejenom v den otevření, ale již před tím jsem některá setkání nad konkrétními problémy občanů v našem kraji absolvoval a věřím, že takto bude náš kontakt ještě o něco snazší. Pokračovat budu ale i v setkáních při svých Pražírnách – např. v pondělí 14. 1. se těším v náchodské kavárně Cibetka Café, na Masarykové náměstí od 17 hodin a příště to bude zase někde jinde u nás v kraji.🙂

Sobota, neděle
 👨‍👦první jízda vlakem s dvouletým Toníkem. 🚂Vlaky ho evidentně fascinují, ale přestože se každý den doma všichni musíme dívat na videa o vlacích, nikdy - až do této soboty - nechtěl za žádnou cenu do vlaku vstoupit. Zbytek víkendu s cílem odpočinout si😂 - běhám - dvakrát denně s lopatou na sníh, neustále s košem pro dřevo a pro zdraví na sněhu. Fyzicky jsem tomu odpočinku moc nedal, ale duševně mi to šlo skvěle a doufám, že jsem si v hlavě udělal dost místa na události příštího týdne. Přeji Vám na duši příjemný, na silnicích bezpečný a v práci úspěšný nadcházející týden. 😉