CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 13.10.

13. 10. 2019

Pondělí
...👩💻👨💻Rada kraje s 59 body programu, přičemž kromě majetkových, investičních a dotačních bodů - za mne nejzásadnější rozhodnout o změně v ceníku jízdného (Tarif IREDO pro vlaky🚆 a autobusy🚌), který se pro Královéhradecký a Pardubický kraj změní od 15. 12. letošního roku. Jedná se o první změnu od roku 2013. Cenu dopravního výkonu ovlivnilo hlavně výrazné zvýšení nákladů například na mzdy řidičů a také inflace. Ke změnám tarifů nedochází jen u nás, stejné kroky musely učinit i okolní kraje. Jednoduché jízdné placené v hotovosti se v průměru zvýší o 8,2 procenta. Pro téměř 90 procent cestujících se ale cena zvýší maximálně o dvě koruny. U prvního pásma, tedy nejlevnějších jízdenek, se totiž nezmění vůbec a cena obyčejného jízdného tak zůstává na 10 korunách. V několika dalších pásmech činí zvýšení od 1 do 2 korun. K největšímu zvýšení ceny v absolutní částce dojde u cen od 100 korun více, kdy cena vzroste vždy o 10 korun. Platba bezkontaktní čipovou kartou IREDO se bude nově řídit pevně stanovenými cenami oproti dosavadní slevě 5 procent z jízdného. Sleva bude ve výši 2 až 8 korun. U vícedenního jízdného mají změny zvýhodnit pravidelné cestující. Základem pro jeho výpočet tak bude místo jednoduchého obyčejného jízdného (placeného v hotovosti) jednoduché obyčejné jízdné placené bezkontaktní čipovou kartou IREDO. Navíc úprava způsobu výpočtu přinese ve většině případů zlevnění vícedenních jízdenek. Například obyčejné sedmidenní jízdné na nejkratší vzdálenost bude nově stát 64 korun oproti dosavadním 80 korunám. 💰Děti, studenti a senioři zaplatí za sedmidenní jízdenku v prvním pásmu 16 korun oproti dosavadním 20 korunám.
...jednání v Čibuzi o tom jak sladit práce obce a kraje na plánované dopravní stavbě🚧. Chci věřit, že i kraj bude mít na jaře příštího roku stavební povolení a budeme moci začít souběžně s rekonstrukcí silnice i s výstavbou chodníku.

Úterý
.. Dopravní výbor kraje, kde byly projednány zejména informace k aktuálnímu stavu příprav na nadcházející zimní údržbu a k probíhajícím jednání na ÚHOS v souvislosti s trendem na autobusovou veřejnou dopravu.
..👨💼👩💼Senát PČR – jednání Organizačního výboru zaměřené na přípravu říjnové schůze pléna, na níž mimo jiné začneme projednávat nedávno předložený návrh změny Listiny lidských práv a svobod v souvislosti s deklarovaným právem na obranu života i se zbraní při dodržení zákonných podmínek.

Středa, čtvrtek
... 🗄dva dny naplněné běžnou agendou a tak trochu i „nad dopisy diváků“ Bohužel nad těmi, které se nečtou zrovna dobře, neboť převážně souvisely se stále divnou situací v náchodské nemocnici. Respektive různé dopisy a petice nejenom od zdravotníků, ale také od pacientů vypovídají jednoznačně o tom, že se nejedná pouze o náhodnou iniciativu několika jedinců z řad zdravotníků a problémy doposud vyřešeny nebyly. 🤔A přestože jsem už před více než dvěma lety, a od té doby ještě mnohokrát, deklaroval svůj jasný názor na tuto situaci a z mého pohledu nutnost změny ve vedení ONN, ale také byl nucen s ohledem na převahu názorů ostatních kolegů ve vedení kraje ponechat řešení situace těm z nich, v jejichž kompetenci se krajské zdravotnictví nachází, trvající stav mě nutí opakovaně o gesci zdravotnictví s odpovědným náměstkem diskutovat a požadovat neprodleně taková řešení, která povedou ke konsolidaci a dobrému fungování ONN bez jakéhokoliv dalšího napětí. 💁Čeká nás klíčové období spojené s přípravou na přestěhování a do vybavení nově dostavené části nemocnice a i když zdravotnictví nespadá do mé gesce z pohledu vedení kraje, nerad bych se jako senátor náchodského obvodu dočkal úspěšně zakončené investice za více než 1,5 miliardy korun💰 a přitom dlouhodobě vnímal dílčí nespokojenost, která často vzniká z hloupých maličkostí a nezvládnutí pracovních vztahů v nemocnici.
...byly představeny body z prvních 5 oblastí (celkem jich bude 8), na které se v ODS v nadcházejícím období chceme zaměřit a nabídnout nejenom ideové vize o tom , jakou politiku bychom měli nadále dělat👉: (https://moje.ods.cz/…/applicati…/content/page/0391/39160.pdf). Za mne osobně si ještě mnohé z uvedeného v tomto dokumentu vyžádá podrobnější vnitrostranickou diskusi, ale už nyní se mohu ztotožnit například s tím, že : zrušíme superhrubou mzdu a zavedeme 15% sazbu daně z hrubé mzdy, zrušíme daň za nabytá nemovitosti, snížíme odvody za zkrácené pracovní úvazky, zavedeme slevy na daních pro bezproblémové plátce daní a obvodů, zrušíme zdanění příjmů mladých lidí do 26 let, garantujeme, že zásadní změny v penzijním systému se nebudou týkat lidí nad 45 let, dorovnáme podíl výdaj na obranu (2% HDP), vzdělání (5%), infrastrukturu (3%) a vědu a výzkum (1%), elektronizace státu bude sloužit ke zjednodušení života občanů i zatížení úředníků nadbytečnou agendou (sdílení jednou vložených údajů pro všechna potřebná povolení, hlášení, žádosti...), zavedeme pravidlo – jedna nová povinnost za dvě zrušené a pro začátek předkládáme také několik základních principů naší environmentální a zemědělské politiky, týkajících se zejména otázky ochrany čistoty ovzduší, vody a půdy včetně otázek ochrany klimatu a s tím spojené osvěty, o kterých povedeme diskusi. 💁V příštích týdnech představíme další konkrétní body ze zbývajících 3 oblastí, mezi něž patří například i oblast bezpečnosti a spravedlnosti, které se osobně věnuji. Následně nás čekají nejenom podrobné diskuse. Z mého pohledu je nutné se zejména zaměřit na podrobnou přípravu a rozpracování jednotlivých kroků v takové míře, abychom o nich za dva roky neměli pouze ideově jasno a nemávali jenom pěkně nepsaným programem v kampani, ale abychom věděli, že JSME SCHOPNI (a JAK) body v něm uvedené SKUTEČNĚ REALIZOVAT.🤷‍♂
...v médiích jsem také registroval💻:
👉https://www.frekvence1.cz/…/vlada-projedna-novelu-zakona-o-… 🤔A opakuji, že tomto případě oceňuji iniciativu Ministerstva vnitra ČR - vrátit se po několikaletém uplatňování předmětného zákona v praxi k jeho dopracování - resp. upřesnění. Jsem přesvědčen, že občané mají bezesporu právo na svobodný přístupu k informacím, ale zákon by rovněž neměl dávat prostor k jeho zneužívání. Případů zneužívání práva existuje určitě více, a proto jsem přesvědčen, že zejména obce jako povinné subjekty by měly být před zneužíváním práva na informace chráněny a měly by mít jasný, srozumitelný a jednoduše použitelný zákonný nástroj k odmítnutí šikanózních žádostí o informace. To neznamená, že by obce neměly poskytovat informace, ale je třeba tuto povinnost jasně definovat včetně definice okolností, které lze považovat již za neužívání daného zákona.
...👉https://eurozpravy.cz/…/cr-zavede-institut-strpeni-cizince…/
Musím konstatovat, že rozhodnutí Soudního dvoru EU, ve smyslu že i cizinci, který není hoden azylu, se musí přiznat práva uprchlíka a není možné ho vyhostit, ač představuje nebezpečí pro stát nebo byl odsouzen pro závažný zločin🙅, za správné nepovažuji a očekávám ještě diskusi nad přijatelnou implementaci do našeho cizineckého zákona.
..👉.https://eurozpravy.cz/…/vnitro-chce-rozsirit-duvody-pro-ne…/
Současně jsem rád za přípravu návrhu na zpřísnění udělování azylu.👍 V novele azylového zákona, kterou ministerstvo i s ohledem na výše uvedené zaslalo do připomínek, navrhuje dva nové důvody pro neudělení mezinárodní ochrany - spáchání zvlášť závažného zločinu a ohrožení bezpečnosti státu - a nad zmíněnými tématy také předpokládám ještě odbornou debatu, s cílem najít takovou právní úpravu, která při rozhodování o věcech týkajících se pobytu cizinců na našem území zajistí naší národní suverenitu.

Pátek
...se starostou v Žernově jsme diskutovali nejenom o silnici 🛣do České Skalice, ale také o sportovních a společenských aktivitách obce pro následující rok
...s kolegy z dopravy jsme vedli řadu jednání na úřadě - především o nejbližších úkolech v oblasti dopravy.
..🥅.fotbalový stadion Přátelství v Praze na Strahově a přátelský fotbalový zápas mezi parlamentním týmem složeným z poslanců a senátorů a týmem starostů. A přestože mi přijde trochu škoda, že nás v poslední době dokáží spojit jenom samé smutné události, a i v tomto případě bylo hlavním cílem odehraného zápasu finančně podpořit léčbu 12 leté dívenky, která je dlouhodobě v kómatu po těžké autonehodě, projevená solidarita i vybraná částka 💰mi dovolují naši společnost ještě úplně nezatracovat. Byl bych také moc rád, kdyby nejenom náš příspěvek, ale i řady dalších, kterým není osud této dívky lhostejný, splnil svůj účel a díky účinné rehabilitaci se podařilo dívku vrátit do běžného života.

Sobota, neděle
...🏴státní smutek a poslední rozloučení s Karlem Gottem...nechci napodobovat ódy ani patetické proslovy, kterými nás v posledních dvou týdnech zásobovali mnozí. Já jsem – patrně na rozdíl od těch, z jejichž projevů bylo možné se domnívat, že byli vlastně nejlepší přátelé -, s „Karlem" do školky ani pravidelně na pivo nechodil, přesto jsem jej považoval za jedinečnou osobnost, jíž úcta, respekt i místo v našich srdcích právem náleží. A jenom bych si přál, abychom mu už skutečně dopřáli klid a mír, přestali na jeho pietě pořádat přehlídky své politické marnosti, moralizovat jej na obranu svých vlastních slabostí a vzpomněli si na něj s úsměvem vždy, když zaslechneme některou z jeho písní, o kterých věřím, že stejně jako srdce, nehasnou.🎼
...víkendový čas s rodinou👪 – v sobotu na výletě na hrad Vízmburk a klobouk dolů před úsilím party nadšenců, kteří se snaží hradu vrátit jeho původní tvář. 👏V neděli test, jak si užít Velkou Pardubickou 🏇a neztratit přitom žádné dítě, – kromě malého Toníka mne na 129. ročník VP doprovodila i sedmiletá neteř. 🙂
...v příštím týdnu nás čeká ještě jedno rozloučení s další velkou osobností naší doby – paní Vlastou Chramostovou. 🤔Kromě jiného, mne to vede k zamyšlení nad tím, zda jsou mezi námi pokračovatelé a představitelé hodnot, které zosobňovala například právě Vlasta Chramostová? Máme adekvátní náhradu - nové vzory, skutečné hrdiny dnešní doby a budou je mít naše děti? Možná je čas některé zaprášené hodnoty vyndat z koše. 💁Krásný příští týden Vám všem!🌞