CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 13. 11.

13. 11. 2022

Pondělí
🔥se starostou obce Rokytnice v Orlických horách, kde nastal v posledních dnech široce diskutovaný problém se smluvním dodavatelem tepla, jsem situaci řešil již od soboty a v pondělí jsme v jednání pokračovali. Vedení města chce a ví, o čem jednat. Problém vznikl souběhem několika okolností, a to nejenom v souvislosti s aktuální cenou energie, ale zejména z minulosti smluvně nepodloženými nároky dodavatele tepla. A přestože město opakovaně deklarovalo ochotu případné závazky uhradit, bez jejich právního podkladu to není možné, stejně tak jako odkup zařízení, které by město mohlo provozovat za nově stanovených podmínek s novým dodavatelem. Vnímám opakovanou snahu obce dohodnout se, a přístup dodavatele tepla, kterým si vynucuje tímto požadavky nad rámec smluvních vztahů, považuji za neadekvátní. Má-li jakékoliv další mimosmluvní nároky z minulosti, ani tak nelze jen tak přijít a říci, zaplatíte, nebo vám v topné sezóně vypnu topení. Diskutovali jsme tedy další možný postup obce při jednání se stávajícím dodavatelem. Nastalá situace se dotkla cca tisíce obyvatel obce, a to včetně zdejšího domova seniorů. Domluvil jsem se proto se starostou, že pokud prozatím přijatá opatření k náhradnímu způsobu topení nebudou vyhovující, zajistíme přestěhování klientů do jiných zařízení.
👩‍💼👨‍💼porada vedení kraje k projednání změn v organizační struktuře kraje (rušíme 4 řídící místa na úrovni odboru a oddělení, dalších 5 míst ve struktuře), k rozpočtu na rok 2023, k mimořádným dotacím (například pomůžeme výstavbě Domova sv. Josefa Žireč u Dvora Králové nad Labem 17 mil Kč nebo rekonstrukci střechy kostela v Neratově 7 mil Kč) a v neposlední řadě pokračujícímu soudnímu sporu mezi náchodskou nemocnicí a Centrem evropského plánování.
🛣️v rámci setkání s dodavateli dopravních staveb, která společně s ÚDRŽBOU SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. realizujeme od roku 2017 pravidelně jsme zhodnotili uplynulé období a jasně pojmenovali problémy, které bylo nutné při realizaci konkrétních staveb v daném roce řešit, připomněli si jasná kritéria spolupráce. Nastavili jsme důležitou změnu související s pravidelnou čtvrtletní valorizaci, kdy krom jiného předpokládáme, že se to projeví ve výši nabídkových cen, neboť zhotovitelé nemusejí zbytečně naceňovat nedefinovaná rizika.
💰Posledních 6 let investujeme do krajských silnic v průměru cca 1 miliardu Kč. Letos jsme i přes nepředvídatelné mimořádnosti, jako bylo například skokové navýšení cen, kdy jsme přistoupili ke kompenzacím za nárůsty komodit asfaltu, štěrku, písku, kameniva, oceli a železa s předpokládanou hodnotou cca 70 mil Kč navíc, zrealizovali celkem 31 dopravních staveb v objemu 1,2 miliardy Kč.
🏗️Na příští rok máme připraveno 34 nových staveb a 9 staveb pokračuje z letošního roku. Na těchto 43 staveb celkem, plánujeme v roce 2023 prostavět cca 1,480 miliardy korun. (více – viz můj pondělní příspěvek).
Úterý
🚄jednání s poslancem Kolovratníkem (člen správní rady SŽ) o společné strategii a způsobu prosazování zrychlené přípravy VRT z Prahy do Hradce Králové.
⚽setkání s představiteli FC Hradec Králové se týkalo plánu na provoz, využití a partnerství po dostavbě multifunkčního fotbalového stadionu.
🏫setkání s rektorem UHK ohledně plánu na rekonstrukci Pedagogické fakulty v Hradci Králové. Po vysoutěžení chybí univerzitě cca 160 mil Kč. Přislíbil jsem svou snahu jednat s premiérem o hledání řešení na dofinancování, včetně případného zapojení kraje a města.
🎸navštívil jsem Park 360 na letišti v Hradci Králové a jednal zde s pořadateli festivalu Rock for People (čtyřdenní akce a návštěvností cca 130 tisíc lidí) o zajištění dopravy, příležitostech pro cestovní ruch, alternativních energiích a jejich využití nejen pro akce typu zmíněného festivalu.
⛪s představiteli spolku na záchranu kostela v Kozojedech jsem hovořil o jeho havarijním stavu a možné podpoře obnovy zadní stěny prostřednictvím dotačního programu na záchranu památek v našem kraji
🏅Medaili hejtmana Královéhradeckého kraje jsem předal celkem 39 starostkám a starostům působícím ve funkci dvacet let ( https://youtu.be/kfsmq5nAwEU). Ne vždy si uvědomujeme, jak velký podíl má způsob, kterým je ta či ona obec, město a kraj vedeno, vliv na a rozvoj veřejného života. A v našem kraji máme mnoho těch, jejichž každodenní úsilí si zaslouží velký respekt a poděkování, které jsem alespoň symbolicky vyslovil tímto slavnostním aktem a osobním poděkováním.👏
🎙️s redaktorem Tomášem Kulhánkem jsem si povídal o problémech současné složité hospodářské situaci a o tom, jak se s jejími dopady vypořádává náš kraj - celý rozhovor naleznete zde👉: https://salonkyhk.cz/.../investice-rusit-nemusime-a-zimu.../
Středa
🤝dávno před válkou na Ukrajině jsme uzavřeli partnerství o spolupráci s regionem Zakarpatské Ukrajiny, krajem, který byl součástí naší historie už za první republiky. S jeho zástupci se pravidelně setkáváme, abychom dosavadní spolupráci nadále rozvíjeli a hledali pro ni další možné oblasti.
Tentokrát jsem se pochopitelně nevyhnuli ani diskusi o problémech spojených s válečným konfliktem. Jednou ale válka skončí, a proto jsem program návštěvy směřoval spíše na příležitosti, které mohou být součástí poválečného a obnovou běžného života na Ukrajině. Navštívili jsme tedy například firmu Petrof v HK, kde kromě připomenutí tradic a ukázky výroby probrali možnosti obchodu a dodávek nejen uměleckým sborům, ale také do škol. Při návštěvě Zdravotnické záchranné letecké služby jsme se věnovali fungování všech zainteresovaných složek v oblasti zdravotnictví a systému fungování činnosti IZS (policie, hasiči, záchranáři). Diskutovali jsme o možnosti společných seminářů k čerpání a plnění podmínek při poskytování evropských dotací. Seznámili jsme partnery s unikátním projektem budování průmyslové zóny v Kvasinách a řešením návazné problematiky budování silniční infrastruktury, potřeb ve zdravotnictví, školství, při zabezpečení bezpečnosti apod., na jehož realizaci se v našem kraji podílí současně stát, kraj a ŠKODA Auto. A v Muzeu Východních Čech jsme jednali o spolupráci s partnerskými organizacemi.
Čtvrtek
🚗a ještě jednou Kvasiny, kde jsem se zúčastnil Konference zástupců všech odborových svazů ŠKODA Auto, na němž byli přítomni i němečtí zástupci firmy, která je nejenom součástí naší národní ekonomiky, ale pro Královéhradecký kraj i největším zaměstnavatelem a důležitým partnerem pro jeho rozvoj.
💁‍♂️V rámci svého vystoupení jsem připomněl, že si velmi vážím několikaleté úspěšné spolupráce při realizaci svým rozsahem a participací tak rozdílných subjektů jako je kraj, stát a komerční nadnárodní investor Volkswagen Group AG, ojedinělého investičního a rozvojového projektu. Zahrnuje nejenom vybudování výrobního provozu zmíněné automobilky a výstavbu neustále se rozrůstajícího komplexu průmyslové zóny, ale partnerství kraje a ŠKODA Auto má svou hodnotu také pro rozvoj silniční infrastruktury, zdravotnictví, sociálních služeb či dalších společenských oblastí zahrnujících výstavbu nových kulturních či sportovních zařízení apod. Další přidanou hodnotou působnosti prestižní společnosti ŠKODA Auto v našem regionu je její dopad na výsledky vyjednávání se státem – například v souvislosti s prioritizací dostavby úseků dálnic D11 a D35 v našem regionu či zdvojkolejnění železniční trati Velký Osek – Týniště n. Orlicí – Choceň nebo při vyjednávání o naplnění usnesení vlády ve vztahu k přislíbeným investicím na modernizaci rychnovské nemocnice atd. (více – viz můj úterní příspěvek).
Pátek
🛤️zasedání správní rady Správy železnic, doplněné o pracovní setkání s jedním z devíti odborových svazů při SŽ. Kromě toho, že věřím v podepsání kolektivní dohody všemi 9 odborovými svazy, jsme projednali a schválili několik majetkových bodů, zprávu o činnosti Správy železnic, informace o dosavadním průběhu přípravy VRT v ČR, ale také podmínky hodnocení organizace v čele s generálním ředitelem.
🥂a později odpoledne jsem se v duchu tradice posledních let zúčastnil svatomartinské oslavy s přáteli v Novém Městě nad Metuj. To mne krom ochutnávky dobrého vína vedlo i k malému zamyšlení o historickém výkladu významu jména Martin a jeho „svatém“ poslání, přičemž jsem dospěl k tomu, že nejenom my Martinové, ale vlastně my všichni bychom měli v prvé řadě v sobě hledat vůli, nevzdávat se a neztrácet víru v dobré konce, když před nás život postaví nečekané překážky. (více – viz můj páteční příspěvek) .
💁‍♂️Také jsem však vzpomněl na ty, kteří bojovali nejenom v první světové válce, jejíž konec si při datu 11. 11. připomínáme, ale i v dalších válečných konfliktech, za svobodu a demokracii nás všech. Nezapomínejme na válečné veterány, kteří za tyto hodnoty obětovali i své zdraví či život, naslouchejme těm, kteří ještě mohou vyprávět a možná i trochu pomozme koupí🌺 drobného symbolického kvítku vlčího máku, uchovat jejich svědectví či tak přispějme na jejich důstojný podzim života. A hlavně dělejme vše proto, aby jich v budoucnu nepřibývalo.🙏
Sobota, neděle
🎞️již poněkolikáté jsem měl tu čest předat ceny při slavnostním vyhlášení filmového amatérského festivalu s mezinárodní účastí Vysokovský kohout (https://www.vysokov.cz/nase-obec/kultura/vysokovsky-kohout) a tentokrát se mi podařilo se zúčastnit i související vyhlášené „afterpárty“, které my tady s hrdostí stále ještě říkáme prostě zábava😉. Nejdůležitější ale určitě zůstává vůle a snaha organizátorů takový festival uspořádat, umění soutěžících, dokazující, že témata, která oslovují, umí nastavit zrcadlo současným problémům a inspirují nás všechny, nemusíme hledat jenom v barrandovských či hollywoodských ateliérech. A také proto má tento projekt stálou partnerskou podporu Královéhradeckého kraje.
👨‍👩‍👦‍👦zbytek víkendu patří tradičně rodině a přípravě na další týden. Užijte si jej, pokud možno, ještě beze shonu předvánočních příprav a dočerpejte co nejvíce pozitivní energie z podzimních barev, které nám ještě příroda nabízí.