CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 13. 12.

13. 12. 2020

Pondělí
🚂v našem kraji máme před sebou v dohledné době řadu změn ve veřejné vlakové dopravě, a protože doprava zůstává mou srdcovkou, na úvod zmíním alespoň některé z nich:
▶️od 13. 12. vyjedou vlaky podle nového jízdního řádu
▶️ počet spěšných vlaků Hradec Králové – Letohrad je navýšen o jeden pár
▶️změněna je koncepce víkendové dopravy mezi Hradcem Králové, Týništěm n. O. a Chocní
▶️posílena bude rychlá doprava z Náchodska do Chocně s přípoji na koridorové rychlíky. Např. pro cestující z Náchodska do HK se zkrátí jízdní doba spěšného vlaku Dobrošov v obou směrech.
▶️bohužel/bohudík 🙂 v průběhu roku 2021 plánuje Správa železnic několik výluk, které ovlivní provoz vlaků ČD, a to zejména v úsecích Stéblová – Pardubice na trati 031 Hradec Králové – Pardubice a také mezi Trutnovem a Starou Pakou, za účelem modernizace tratí v těchto úsecích.
▶️regionální vlaky objednané KHK ujedou v období roku 2021 celkem 5,85 milionu vlakokilometrů, ČD v novém období celkem zavedou 698 tras regionálních vlaků. Dále na území kraje denně pojede 32 dálkových vlaků na lince R 10 Praha – Hradec Králové – Trutnov.
👩‍💼👨‍💼Rada KHK se 106 zejména investičními a majetkovými body, ale také např. nové záměry v rekonstrukci silnic, problémy ve Střední umělecko-průmyslové škole sochařské a kamenické v Hořicích, které budeme řešit nejen ve škole, na školské radě, školskou inspekcí, ale hlavně auditem a také profesionální intervencí v prostředí školy.
💰odpolední jednání vedení kraje o plánovaných dotačních projektech v příštím roce, bohužel musíme snížit dotace zhruba o 1/2 na 85,2 mil Kč. (předpokládám ale, že v průběhu roku, až to bude reálné, ještě nejméně 20 mil Kč doplníme). Řešili jsme proto možnosti čerpání evropských peněz na konkrétní roky.
💻videokonference Asociace krajů epidemiologické situaci🦠 s vyhodnocením plošného testování pedagogů a přípravě na plošné testování veřejnosti. Zazněly připomínky k vládním opatřením, např. diskuze o podpoře otevření lyžařských středisek nebo o dopadu snížení příjmu v rozpočtech obcí a krajů.
Úterý
👵👴návštěva našeho největšího domova pro seniory U Biřičky, kde jsem si na vlastní kůži/nos vyzkoušel, jak zvládají testování a při debatě s personálem a ředitelkou domova i jak se jim daří poprat se s celou epidemiologickou situací (viz můj úterní příspěvek).
🎤tisková konference k bodům projednaným na radě
🚧jednání se starostou Hořic o plánované přeložce a opravě náměstí
💰setkání s představiteli komerční banky, kteří nám předali finanční dar v hodnotě 50 000 Kč na zvládnutí současné situace
📓diskuse s koaličními zastupiteli zejména o spolupráci s městem Hradec Králové především v souvislosti s územním rozvojem
🌊s kolegyní jsem probíral zřízení povodňové komise
🦠videokonference pracovního týmu COVID v rámci krizového řízení KHK, na níž jsme probrali situaci ve zdravotnictví a sociální oblasti. Klesli jsme na čísla v období začátku podzimní krize (cca 200-300 nové nakažených), pokles počtu hospitalizovaných se stabilizoval cca na 50 % volných kapacit, zaznamenáváme mírně zhoršující se číslo R zejména kvůli poklesu počtu testovaných a nadále vysokého poměru pozitivních vůči počtu testů. Musíme být obezřetní, neboť přes pokles v posledních třech týdnech nám v době cca od 10. do 18.11. začaly v kraji růst počty pozitivních případů dětí do 15 let a dospělých 35-45 let.
Středa
👨‍💼senátní Ústavně právní výbor, na němž jsme se zabývali:
▶️návrhem zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňující vnitřní pořádek (právní rámec pro vznik systému střelecké přípravy pro potřeby obrany státu nebo vnitřního pořádku. Např. se zakazují ozbrojené skupiny a jejich vyzbrojování viz paramilitární ozbrojené složky, určené k ozbrojenému prosazování cílů včetně usilování o přístup ke zbraním)
▶️návrhem zákona o střelných zbraních a střelivech. Snaha o transpozici směrnice o zbraních, proti které marně Česká republika podávala různé opravné prostředky. Přijímáme něco, co je celkem zbytečným zpřesněním naší stávající legislativy o zbraních, s minimálním dopadem na střeleckou veřejnost - tak trochu, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. (Zavádí se dvě nové kategorie zbraní A-I a C-I s novou ohlašovací povinnosti pro například historické, plynové zbraně nebo flobertky, nebo se omezuje možnost držet a používat zásobníky s více jak 10 náboji pro dlouhé a 20 náboji pro krátké apod.)
▶️zákonem o prověřování zahraničních investic, a to především do vojenství a kritické infrastruktury, které nebude možné bez příslušného povolení, jež bude možné získat v rámci správního řízení.
▶️návrhem na změnu exekutorského úřadu a snahou o zavedení tzv. chráněného účtu k lepší ochraně exekutorem nezabavitelné částky.
▶️návrhem zákona o evidenci skutečných majitelů. Zavádí se nové definice skutečných majitelů, právního uspořádání (viz například svěřenecký fond) a stanoví se explicitní výčet právnických osob u nichž platí, že skutečného majitele nemají.
▶️návrhem na změny k zákonu o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků
🧮dlouhé a podrobné jednání na klubu ODS k daňovému balíčku
Když vás neumíme přesvědčit, tak vám utáhneme šrouby aneb další Hamáčkova "malá novela" krizového zákona ve smyslu my jako vláda malinko nezvládáme, tak raději všem utáhneme zase o kousek dál obojky🙈
❓také jsem dostal otázku, co si myslím jako člověk se zkušenostmi z profesní praxe u policie, která má ve své činnosti i represivní přístup, o současném stavu omezování určitých práv. 💁‍♂‍Moje odpověď je následující👉: Ano 26 let jsem sloužil tomuto státu v uniformě policie. Nicméně pro mne po celou dobu aktivní služby bylo cílem vyvíjet snahu policií naplňovat v prvé řadě „pomáhat a chránit“. Jsem člověk, který sází zejména na vysvětlování a prevenci a teprve poté případně na nezbytnou represi. Aktuálně prezentovaný přístup státu k přijímání opatření, stejně tak jako k plánu, podmínkám a potřebě očkování, který se projevuje opět nedostatečným vysvětlením, změnami změn a represemi, je nedůvěryhodný. Nikdo si nemůže myslet a věřit, že neopodstatněné, nevysvětlené podmínky či manipulativní apely na zaměstnavatele to změní a vyřeší. Jakékoliv podmiňování běžných možností občanů, zejména takových jako je možnost pracovního uplatnění, využívání jinak běžně nastavených benefitů, služeb atp., v souvislosti s DOBROVOLNÝM očkováním má represivní charakter a lze jej tedy považovat za jejich omezování resp. omezování jejich občanských práv. Povinností státu je chránit práva svých občanů a hledat řešení, která budou postavena na důvěryhodné autoritě státu a nikoliv pouze na bezradné autoritě podložené pohodlným užitím moci či přesouvání své odpovědnosti na někoho dalšího, jako např. zaměstnavatele.
Čtvrtek
...💉a když už jsme u toho dobrovolného očkování veřejnosti 👀https://eurozpravy.cz/.../blatny-vakcina-v-eu-by-mohla.../
🤷‍♂‍Bojím se, že díky aktuálním stavu ne/připravenosti vlády na plošné testování v duchu „nějak to uděláme“ by ¾ roku byl ještě báječný horizont. Respektive má někdo z vlády konkrétní plán kde, kdo a kdy bude zajišťovat plošné očkování?! A mohli bychom ho, prosím, vidět?
👨‍💼👩‍💼schůze Senátu PČR a 9 hodinové projednávání jediného bodu - daňového balíčku💰
🤷‍♂‍Hned na úvod musím říci, že byť jsem člen ODS a považuji jednoznačně za správné ponechat co nejvíce peněz lidem namísto jejich ne vždy účelného vybírání a následného nesmyslného přerozdělování, nebyl jsem ze schváleného daňového balíčku nadšen.
🤔Nicméně v rámci dlouhých jednáních, kdy bylo třeba si v neposlední řadě klást otázku, jakým jiným způsobem zabránit výpadku příjmů ve výši ve veřejných rozpočtech obcí a krajů bez náhrad, jsem i já dospěl k názoru, že je třeba hledat alespoň co možná nejvíce přijatelnou variantu kompromisního řešení než rovnou balíček neodsouhlasit, a tím ho „odsoudit“ k prohlasování ve sněmovně (díky většinovému zastoupení vládních stran) beze změn. 💁‍♂‍Cílem bylo tedy zejména snížení původně předloženým balíčkem předpokládaného celkového deficitu 135 miliard korun, což se senátními pozměňovacími návrhy povedlo na cca 95 miliard. Dohoda obsahuje nejen zrušení superhrubé mzdy a zavedení sazeb 15 a 23 % z hrubé mzdy, tedy snížení daní pro 4,5 milionu zaměstnanců, ale také zvýšení slevy na poplatníka o 3 000 v příštím roce a o 6 000 v roce 2022 až na částku cca 30 000. Zároveň s tím nakonec odhlasovaný návrh ruší nesmyslné zdanění prodeje především rodinných firem a uplatňuje mnoha dalších změn např. v souvislosti s daněmi z PHM apod. Nově obsahuje i důležité kompenzace pro samosprávy, které by jinak o peníze přišly, v průměru až do výše 80 % předpokládaných sdílených příjmů.
Naše podpora daňového balíčku byla však také podmíněna (ze strany ministryně financí přislíbeným), hledáním úspor. Smyslem je tedy kompromis, který pomůže lidem a nezruinuje stát - resp. rozpočty obcí a krajů, což by zastavilo investice a tím i rozvoj regionů. 🤷‍♂‍Tím nejsprávnějším řešením by jistě byla daňová, důchodová reforma, což ale není na programu dne této vlády a jsem osobně nesmírně moc zvědavý, jak se k tomu budou stavět jednotliví politici v budoucnosti v rámci zachování zákona o rozpočtové odpovědnosti (mimo jiné, proč nebyla kritika již v posledních 4 letech podmíněná požadavky na strukturální rozpočtové změny u deficitních rozpočtů při hospodářském růstu?!)– např. již v příštím roce při projednávání změn ve státním rozpočtu, kdy bude třeba přijmout úsporná opatření ve výši dalších 30 - 50 miliard korun, o kterých jsme již nyní debatovali.
Pátek
🏨cestou z vyšetření jsem navštívil Náchodskou nemocnici, abych se setkal s některými zdravotníky a s ředitelem nemocnice nejen k epidemiologické situaci nebo stavu prací na jednotném informačním systému, ale především k připravovanému záměru druhé etapy modernizace nemocnice, jež bude v projednávat Zastupitelstvo KHK (viz můj páteční příspěvek)
📑ve zbytku dne administrativa na KÚ, 👨‍💼setkání s náměstky pro investice, ekonomiku a školství, absolvoval jsem příjemnou pracovní schůzku se zástupcem Regionální agrární komory KHK a pozdě odpoledne💉 jsem se ještě seznamoval s přípravou na plošné dobrovolné testování veřejnosti od 18.12.
Sobota, neděle
✒️kromě přípravy na pondělní zastupitelstvo jsem především doháněl chvíle v blízkosti své rodiny, na které se vždy nesmírně moc těším. A také jsem zaznamenal 👀https://domaci.ihned.cz/c1-66857630-poslanci-ano-navrhuji...
🤦‍♂‍Neustále přibývají formuláře alias hlášení státu, ale zjevně to stále nestačí, a tak se dokola opakují snahy různých ministrů (Metnar, Hamáček, Blatný) dostat nás pod ještě větší kontrolu změnami zákona. A lze-li to dělat ve jménu "dobra", nemohou odolat už ani poslanci?!
💁‍♂‍Přeji Vám krásný zbytek 3. adventní neděle a příští týden s formuláři maximálně v podobě dopisů pro Ježíška😊