CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 13. 2.

13. 02. 2022

Pondělí
🦠videokonference krajského týmu COVID ke zhodnocení aktuálního vývoje epidemické situace v našem kraji, kdy 7denní průměr je cca 12 600 případů týdně, což značí již pokles. Mírně vzrostl (cca o 30 osob) počet hospitalizovaných, kterých bylo cca 150 a 30 osob na JIP. Problémem je absence zdravotnického personálu a ve školství, kde je. ve větší míře postižená cca 1/3 škol. 💉Očkování má v našem kraji ukončeno přes 74 % populace starší 16 let.
👩‍💼👨‍💼zasedání Rady KHK, na němž jsme projednali 41 bodů (především z oblasti investic), ale schválili jsme také výsledky soutěže na rekonstrukci silnice Radim-Dřevěnice, opravu svodidla v Rokoli u Nového Hrádku a vyhlásili jsme soutěž na rekonstrukci silnice v Nemojově. Dále jsme rozhodli o výstavbě elektrocentrálního skladu v nemocnici Jičín a zabývali jsme se zpracováním plánu na ochranu vody v našem kraji.
💰s ekonomickým úsekem v čele s náměstkem Rudolfem Coganem jsme řešili rozpočtové plány na dalších cca 5 let s ohledem na investice (jejich velký objem realizujeme velký objem především v oblastech zdravotnictví, sociální služby a doprava). Podrobně jsme rozebírali situaci v rozpočtovém určení daní pro jednotlivé kraje, abychom byli mimo jiné připraveni i na příští jednání AKČR, na němž budeme společně s dalšími hejtmany diskutovat o tom, jaké má být správné RUD z hlediska rozdělení mezi jednotlivé kraje.

Úterý
🗄️administrativa a organizační příprava na páteční návštěvu ministra pro místní rozvoj v našem kraji, na kterém budeme chtít projednávat např. i slíbené záměry v Rychnovské nemocnici, v Josefovských kasárnách či obsahu jednání k průmyslové zóně, jež budeme mít 4. 3. na ministerstvu průmyslu a obchodu.
👶pozval jsem k sobě na KÚ rodiče prvního letos narozeného chlapečka v našem regionu (1.1. v 5.51h) Alexe Popelky. Strávil jsem s rodiči pár příjemných chvil při povídání o životě, zejména o radostech i starostech prvorodičů a jako jeden z prvních jsem měl možnost pogratulovat🤝 i k plánovanému sňatku, ke kterému se rodiče po 10leté známosti rozhodli.
🚗odpoledne jsem se zastavil u starostů v Hejtmánkovicích a Teplicích nad Metují, s nimiž jsem projednal stav příprav na měření zatíženosti a instalaci bezpečnostních silničních opatření ke zklidnění dopravy na silnice Adršpach-Zdoňov. Dále budeme společně také jednat se zaměstnavateli ve zdejší oblasti kvůli dopravě zaměstnanců a vyhodnotíme vliv objednávkového systému pro návštěvníky skal. 🚧Probrali jsme také rekonstrukci železniční zastávky Adršpach skály a došlo i na rozvojové plány obcí a rozpočty obcí v kontextu možností investic.

Středa
🛣️velkou část dne jsem strávil v Trutnově, kam jsem (v návaznosti na svůj slib z ledna) přijel za starostou Michalem Rosou, abychom společně podrobněji projednali body, které jsme tehdy načali.
K tomu prvnímu, jímž byla společná stavba města (chodníky, kanalizace) a kraje (silnice Královec – Prkenný Důl - Babí), jsem přizval i ředitele naší krajské údržby silnic, abychom oba dva deklarovali nejenom starostovi, ale i přítomným zástupcům Spolku občanů Babí, že přes doposud chybějících 10% souhlasů majitelů pozemků (což může částečně komplikovat stavbu města), kraj nadále pokračuje v jednáních s přípravou (zajištění dotačních prostředků a ostatních náležitostí) rekonstrukce silnice z Královce na Babí a poskytne veškerou součinnost pro co největší možnou koordinaci obou staveb. Obě dvě stavby je z důvodu velké provázanosti projektové dokumentace třeba zahájit současně. Stavba silnice bude rozdělena na dvě etapy (první za cca 140 mil korun a druhá za cca 160 mil korun). Předpokladem je, že stavba v úseku Prkenný Důl -Babí proběhne za uzávěry, doprava bude vedena po objízdné trase, záleží však ještě na výsledcích jednání s ŘSD, zda nebude možné dopravu po tomto úseku I/16 vést i za průběhu stavby kyvadlově.
🚧S opravou komunikace na Babí souvisí také uzávěra, která bude bohužel probíhat v měsících turisticky nejatraktivnějších pro návštěvu zdejší historické dělostřelecké tvrze Stachelberg. Proto druhým bodem našeho jednání na trutnovské radnici byla diskuse o možnostech kompenzace ušlého výdělku provozovatelům ze vstupného v době uzávěry. Jednou z diskutovaných možností je finanční přispění ze strany města a kraje na projekt zabezpečení pracovní štoly jež by se mohl realizovat v čase uzavírky. Konečné rozhodnutí i případní finanční objem podpory bude předmětem dalšího jednání, stejně jako několik majetkových převodů mezi městem a krajem, jichž jsme se v průběhu setkání také dotkli.
📈Rovněž jsem starostu seznámil s plánem a stavem příprav na realizaci dopravních staveb na Trutnovsku v nadcházejících 3 letech.
🏨Nejzásadnějším bodem mé cesty do Trutnova ale byla návštěva v zdejší oblastní nemocnici, kde jsme se spolu se starostou setkali ještě s ředitelem nemocnice, radním pro zdravotnictví a vedoucím krajského odboru investic, abychom společně prodiskutovali rozvoj této nemocnice, která je jednou z klíčových v páteřní síti krajských nemocnic. Stejně jako do ostatních krajských nemocnic, tak i zde kraj investuje nemalé finanční prostředky pro potřebnou modernizaci. Tou prošlo již oční a kožní oddělení, probíhá výstavba nových laboratoří včetně transfúzního oddělení, hematologie, a to spolu s další etapou rekonstrukce a novým vybavením a zateplením objektu – za celkem téměř 300 milionů korun. Nejpozději v roce 2024, ale možná již příští rok, by mohla začít výstavba nového urgentního příjmu, kde bude také víceoborová JIP, ARO a technické zázemí. Jedná se o investici ve výši cca 200 milionů korun. Souběžně bychom chtěli také začít s výstavbou 🅿️parkovacího domu s kapacitou 300 parkovacích míst za cca 160 milionů korun. Celkem tedy kraj investuje v průběhu 5 let cca 700 milionů korun do modernizace trutnovské nemocnice.💰 (více viz můj čtvrteční příspěvek).

Čtvrtek
⚖️pokračování 20. schůze Senátu z minulého týdne, jejímž hlavním a jediným bodem byl zákon o mimořádných opatřeních „Pandemický zákon“, který Senátem PČR nakonec nepošel a vrací se do poslanecké sněmovny.

Pátek
🤝návštěva ministra pro místní rozvoj v našem kraji, v jehož rámci jsme projednali pokračování krajských investičních projektů, na kterých se výrazným způsobem podílí také stát. Ministr Ivan Bartoš potvrdil platnost slibu, jež uskutečnila již minulá vláda, a to 💰dotaci 300 milionů korun pro dostavbu a modernizaci rychnovské nemocnice. Ta spočívá ve výstavbě nového pětipodlažního pavilonu s urgentním příjmem, operačními sály a ambulantní péčí. Dále modernizace tří ze sedmi podlaží stávajícího pavilonu DIGP a propojení obou budov v jeden funkční celek. Projekt počítá také s novým objektem medicinálních plynů, novým energocentrem a úpravou zpevněných ploch, komunikací, parkovacích stání a inženýrských sítí. Celková výše investice je 865 milionů korun, z čehož 657 milionů budou stát stavební práce a 192 milionů zdravotnické technologie. Výzvu, která pomůže s financováním nákladů, vypíše ministerstvo pro místní rozvoj v březnu.
🛌na setkání s ředitelkou Domácí péče v Hradci Králové jsem debatoval o poskytování zdravotní a sociální péče, financování, ale i problémech souvisejících například s parkováním v městě. Přijal jsem pozvání na setkání s dalšími podobnými organizacemi v kraji, abych se seznámil s jejich problémy i v ostatních částech regionu.
🙍‍♀️🙎‍♂️s Klárou Kopeckou z Asociace křesťanských spolků mládeže a manažerkou Celostátního setkání mládeže v HK v jedné osobě, jsme hovořili o přípravě této akce, jež se uskuteční letos v srpnu.
👩‍🦼navštívil mě pan Roček z klubu vozíčkářů v Trutnově, který žádal o podporu jejich činnosti v tomto roce a při této příležitosti mě seznámil s aktivitami, které každoročně pro vozíčkáře připravují.
🏥a v podvečer jsem společně s radním pro zdravotnictví absolvoval jednání na ministerstvu zdravotnictví s ministrem Válkem o dětských ozdravovnách v našem kraji. Máme 4 centra, 10 budov v majetku více než za půl miliardy, zhruba 300 lůžek s vytížeností okolo 70 %, za posledních 20 let jsme investovali zhruba 200 milionů do rekonstrukcí, a přestože zdravotní pojišťovny podporují tyto aktivity, tak na tyto služby ročně zhruba 10 milionů doplácíme. Nejde však jen o peníze, ale i o řešení problémů s pravidly týkajícími se podmínek poskytování zdravotní péče. Dohodli jsme se na tom, že ministerstvo připraví legislativní úpravu, která nám bude umožňovat poskytování těchto služeb na našich ozdravovnách v rámci tzv. dětské prevence, jež bude poskytovaná z prostředků zdravotního pojištění.

Sobota, neděle
🛋️tradiční víkendový odpočinek s rodinou a příprava na další týden. Přeji Vám do něj, abyste jej strávili co nejvíce nad tím, či s těmi, co stojí za to je opravdu poznat😊