CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 13. 3.

13. 03. 2022

Pondělí
💁‍♂️hned na začátek týdne jsem řešil jeden z nyní opakovaně se objevujících podnětů, v souvislosti s provozem centra KACPU v hradeckém kongresovém centru Aldis, jež je za normálního provozu určeno zejména pro pořádání nejrůznějších společenský, či odborných akcí. Absolvoval jsem setkání s jedním z pořadatelů, jenž vyslovil určité obavy z ohrožení průběhu a úrovně jím pořádané akce s ohledem na současně probíhající provoz KACPU. Ujistil jsem ho, a to platí pro všechny další pořadatele akcí v Aldisu v nadcházejících měsících, že neplánujeme rozšiřování dosud využívaných prostor pro KACPU, umíme režimovat společné prostory tak, abychom nebránili využívání zbytku kongresového centra pro jiné akce. Díky policii máme také zabezpečený pořádek a klid na místě.
👨‍💼👩‍💼porada vedení kraje o investičních akcích ve střednědobém horizontu, které lze díky předpokládaným příjmům a uzavřenému úvěru realizovat, a naopak kde si musíme upřímně říci, že to v příštích 5 letech realizovat nebude možné. V diskuzi budeme pokračovat ještě v dalším týdnu.
👩‍💻👨‍💻zasedání Rady KHK, kdy jsme například rozhodli o navýšení vyrovnávacích plateb (v loni to bylo celkem 236 mil Kč) za plnění závazku veřejné služby pro své oblastní nemocnice o 60, 4 mil korun. Potýkají se se skokovým nárůstem cen energií, materiálu i služeb. A naší prioritou je, aby mohly zdravotní služby dále fungovat minimálně ve stávajícím rozsahu. Nemocnice holdingu mají celkem 1 800 lůžek. Pracuje v nich kolem 3 300 zaměstnanců. Smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách vyrovnávací platby má kraj s nemocnicemi zatím uzavřené do konce roku 2025.
💰pracovní jednání o hospodaření kraje a plánech změn na úřadu - například s ohledem na nové kompetence (digitální technické mapy apod.).
Úterý
👨‍💼👩‍💼zasedání asociace krajů v Praze na ministerstvu vnitra, na němž jsme se věnovali zejména:
🕋Provozu asistenčních center KACPU, jež jsou doposud financována z rezerv v rozpočtech krajů a je tedy nezbytné, aby vláda definovala objem peněz, který vyčlení a přerozdělí krajů pro jejich provoz, o kterém je už dnes zřejmé, že nebude na pár týdnů, ale mnohem déle.
🧑‍💼nutnosti personálního posílení asistenčních center v regionech. A to zejména tam, kde lze předpokládat, že bude vždy kumulace uprchlíků větší, jako je například Praha.
🛏️ubytování běženců (při předpokladu ještě větší utečenecké vlny) a jeho financování
💉kroky nezbytné pro další začlenění běženců do běžného života – mimo jiné např. i očkování (pro umisťování dětí do škol, návštěvy či pobyt ve zdravotnických nebo ubytovacích zařízeních apod.)
👮‍♂️Přislíbeno bylo předávání informací z registru cizinecké policie krajům, pro možnost v čas se připravit na konkrétní strukturu přicházejících uprchlíků do regionu z pohledu věku a dalších kritérií, což umožní lépe připravit jejich umístění.
🤝Dohodli jsme se na pravidelných setkáváních s vládou k řešení uprchlické vlny a souvisejících problémů. (více viz můj úterní příspěvek)
🛌odpoledne další z řady koordinačních jednání o fungování KACPU i v návaznosti na závěry z dopoledního jednání. Mám svou celkem jasnou představu o dalším vývoji situace, a proto s kolegy začínáme připravovat další plány (ubytování, synergie zaměstnavatelů s ubytovacími kapacitami, dílčí opatření k adaptaci v našem kraji - zdravotnictví, vzdělávání, zaměstnávání apod., financování uprchlické krize, přerozdělování uprchlíků, příprava míst na zřizování táborů, využití tělocvičen atd.).
💁‍♂️Osobně jsem přesvědčen, že vláda musí co nejdříve přijmout jasnou strategii, která bude nejen
definovat řešení výše uvedených bodů, to jak a do jaké míry bude chtít uprchlíky v České republice případně i dlouhodobě adaptovat (z pohledu sociálního systému, zaměstnanosti a vůbec celkového maximálního možného množství přijetí), ale také řešit další ekonomické důsledky. Přičemž v té souvislosti můžeme hledat nejrůznější možnosti, ale věřím, že konečně po mnoha letech pouhých proklamací, dojde i na systémové zefektivnění výkonu státu. A v tomto smyslu jsem také apeloval jak v rámci porady na ministerstvu vnitra, tak v rámci osobního rozhovoru s premiérem.
🏒🏆vzhledem k pracovním věcem jsme nemohl přijít fandit a podpořit naše hokejisty v důležitém zápase, ale zaslouží si mé poděkování za vítězství v základní části hokejové extraligy. Zisk Prezidentského poháru je vynikajícím úspěchem 👏a teď jen držím palce, aby to mohla být třeba historická sezóna zakončená titulem.
Středa
🖥️videokonference se starosty ORP v našem kraji, v jejímž rámci jsme se věnovali shrnutí současné situace, poděkoval jsem za dosavadní perfektní spolupráci a také jsme diskutovali o různém přístupu krajů při zřizování 🕋KACPU (někde se musí stěhovat z důvodu nevyhovujících prostor). Průchodnost našeho centra v HK je cca 1 000 denně a z dat ke středečnímu ránu jsme 4. nejzatíženějším krajem.
👮‍♂️Dále jsem informoval o tom, že cizinecká policie a OAMP prodlouží doby registrace – překročení 3denní lhůty se nebude sankcionovat. Umísťování při registraci bude na bázi dobrovolnosti (nechtějí do záchytných zařízení, snaha o adaptaci v regionech); dočasná ochrana pro třetí země je v Evropě jednotná pro občany Ukrajiny, v případě ostatních je věcí národních států.
Koordinace ze strany státu probíhá prostřednictvím NACPU (nově zástupci MD, MPSV a MZdr.). Každý den máme v regionu informace k situační zprávě týkající se celé ČR a jsme připraveni v případě problémů našeho kraje včas informovat obce a města. Krajské ubytovací kapacity pro uprchlíky (tzv. zadarmo - viz kapacity měst, kraje, neziskovek apod.) se pomalu naplňují a další problémy nastanou, až se stávající poskytnuté bydlení bude muset systémově nahradit (z jakýchkoliv důvodů).
🇺🇦Odhad max. současné zvládnutelné migrační vlny je 250 tisíc uprchlíků na celou zem. Další příchod běženců nad uvedených 250 tisíc bude vyžadovat jiná opatření - viz uprchlické tábory, tělocvičny apod., ale také zásadní rozhodnutí, jak a jaký počet Ukrajinců lze v ČR trvale adaptovat. 💰Prozatím, jak bylo již výše uvedeno vše financujeme z krajských peněz na mimořádné situace (např.4 mil zbylo z Covidu), budeme žádat o 10 mil z rezervy státní pokladny na mimořádné situace, což ale rozhodně nebude dostatečné. Lze také možná dodatečně počítat s financováním za ubytovaní uprchlíků (viz evropské dotace a národní rozpočet). Tlačíme proto a budeme muset dále tlačit na stát, aby stanovil částky za různé pronájmy (například nejen pro komerční pronajímatele, ale i pro jednotlivé majitele, kteří budou poskytovat svoje byty k pronájmu apod.) V našem kraji je ubytováno přes 4000 osob, ale při předpokládaném počtu 250 tisíc uprchlíků na republiku to při kvótách pro kraje bude cca 7000 pro ten náš.
🗃️Informace z OAMP a cizinecké policie například kvůli školám, ubytování a práci, samosprávám, bude možné čerpat prostřednictvím standardní databáze pro obce od cizinecké policie, denní formát v pondělí na webu MV, navíc údaje v Registru obyvatel a informace o statistice odbavených osob 1x týdně jako u Covidu. Jsme připraveni koordinovat potřeby v oblasti školství (v tomto smyslu jsem již školy obeslal dopisem) a obdobně budeme ve spolupráci reagovat na sociální oblast. Ministerstvo zdravotnictví připraví očkovací schéma především pro MŠMT viz.děti uprchlíků do škol, ale je potřeba komunikovat i vůči lékařům. Na fázi uprchlické krize pro ČR nad 250 tisíc se budeme průběžně připravovat ve spolupráci se starosty měst a obcí.
🎥byl jsem hostem natáčení jednoho z dílů pořadu Blíže pořadu, věnovanému zemědělské problematice (viz můj středeční příspěvek)
Čtvrtek
👨‍💼jednání k dosavadní rozpracovanosti přípravy záměru zřízení Krajského inovačního centra v našem kraji (založení organizace kraje, harmonogram, způsob projednávání v orgánech kraje apod.)
🚧jednání o tzv. výrobním plánu údržby silnic a plánovaných údržbových opravách. Dosavadní zimní údržba stála již téměř 170 mil korun, plánujeme rozsah oprav děr po zimě, do nichž dáme více než 100 mil korun, a hlavně musíme připravit opravy silnic s tzv. souběhy rekonstrukcí kanalizace a vodovodů umístěných do našich silnic v kraji, na což máme prozatím připraveno cca 64 mil Kč.
🚓jednání s policií o zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a to zejména v souvislosti s novou silniční úpravou kolem D11 u Jaroměře zajištěním nového dopravního značení a dohledu nad jeho dodržováním. Stejně tak v regionu Trutnovska směrem na Královec požaduji účinný dohled nad dodržováním v souvislosti s omezením tranzitu na I/33 a odklonem nákladní dopravy na dálnici, omezením nákladní dopravy využívající silnice díky chybějícímu obchvatu Jaroměře a nákladní dopravy na I/16 z Královce do Jaroměře. 🛣️Předpokládám systémové kontroly policie, revize systému výjimek, nové dopravní úpravy značkami a zaměření policie a složek zajišťujících kontroly tzv. sociálních předpisů (vážení, přestávky apod.). Budeme také jednat o úsekovém měření s městem Trutnov.
🚓🚒koordinační porada s hasiči a policií ohledně funkčnosti našeho KACPU, v souvislosti se získáváním kapacit pro ubytování uprchlíků, kdy připravujeme plány i na tzv. nouzové ubytování.
Pátek
🏨v návaznosti na nový způsob řízení Krajského zdravotnického holdingu, kdy jedním z členů správní rady v krajských nemocnicích bude i zástupce vedení kraje, jsem se já poprvé zúčastnil jednání té v Oblastní nemocnici Náchod. Na základě shrnutí nedávných i blízkých investic (1. etapa Náchodské nemocnice, probíhající Jičín, Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, připravuje se Rychnov nad Kněžnou) jsme diskutovali o představě, jak po realizaci všech těchto uvedených investic dokončit i 2. etapu modernizace nemocnice v Náchodě. Dále jsme řešili personální situaci na dětském oddělení k 1. 6. t.r. Projednali jsme problematiku záměru zřízení robotických operací (čekáme na vytvoření strategie ministerstva zdravotnictví k dislokaci robotických center i mimo FN HK). V našem kraji máme prozatím jednoho robota). Projednáno bylo také hospodaření ONN (rok 2022 zřejmě díky výsledkům hospodaření z minulých nějak zvládneme, ale budeme muset zásadně debatovat o podmínkách a možnostech pro další roky). Probrali jsme i darování nepotřebných zdravotních přístrojů na Ukrajinu a postarání se o uprchlíky. Potvrzuje se mi, že být součástí správní rady nemocnice má nezpochybnitelnou výhodu v získávání detailních informací důležitých pro rozhodování zřizovatele. Věřím, že přítomné vedení holdingu zavnímalo, že se budu brzy ptát na rizika hospodaření v jednotlivých nemocnicích, na funkční generel jednotlivých nemocnic a na příležitosti hledání úspor.
🎓setkání s děkany farmaceutické a lékařské fakulty k záměru výstavby kampusu MEPHARED 2 a o dosavadní součinnosti kraje i mých senátorských aktivit. V té souvislosti jsem byl požádán, zda bych mohl osobně projednat některé ekonomické problémy s ministrem financí, čemuž se budu věnovat.
🛣️se starostou Úpice jsem jednal o realizovaných rekonstrukcích silnic (poděkoval za dodržený slib), ale řešili jsme i možnosti spolupráce při plánované rekonstrukcí silnice III/3012 z Trutnova do Úpice.
🛤️nadšence, kteří se věnují rozvoji železniční infrastruktury v našem kraji, jsem v rámci společné debaty seznámil s plány, které projednávám se státem (zdvojkolejnění Chlumec-HK-Týniště, Pardubice-HK, a HK-Jaroměř, Vysokovská spojka, ŽST HK, ale i záměr VRT do Polska). Největší zájem mají o obnovu tratě Broumov-Otovice, a byť to může být zajímavá myšlenka, jsem v tomto ohledu skeptický. Přesto jsem slíbil jsem, že se budu oficiálně ještě jednou o tuto trať zajímat.
💃🕺a večer mne čekaly ještě dva maturitní plesy – na zdravotní škole v Náchodě, kam jsem mimo jiné přijel poděkovat za pomoc v době Covidu, ale hlavně moje bezpečnostní třída že střední školy ve Dvoře Králové nad Labem viz můj sobotní příspěvek.
Sobota, neděle
🧾trocha času s rodinou, ale přesto opět i trochu pracovní víkend, neb je nutná průběžná koordinace a příprava na další nouzové ubytovávání uprchlíků, nákupy potřebného vybavení pro zřízení nocleháren apod.). A dnes také 🖥️videokonference s vládou o současné situaci.
Krásný nadcházející týden Vám všem😊