CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 13. 6.

13. 06. 2021

Pondělí
👩‍💼👨‍💼Rada KHK a krom operativy v jednotlivých gescích jsme diskutovali:
🌉o mostech v našem kraji
💰o dotacích do zdravotnictví a vydávání pověřovacích aktů (souhlasíme s financováním jednotlivých zdravotnických služeb).
Zabývali jsme se aktuálním stavem letošního rozpočtu. Projednali jsme stav příprav na změny v dotačních programech pro příští rok a řešení problémů v rozpracovaných investičních akcích.
🚑🚒🚓na jednání Bezpečnostní rady KHK jsme zrekapitulovali dosavadní průběh epidemie v Královéhradeckém kraji a projednali nastavení a rozsah další spolupráce jednotlivých složek při obdobném typu krizových situací v regionu. 👨‍⚕‍Krizová situace se zvládla především díky našim zdravotníkům, ale samozřejmě i díky fungujícímu integrovanému záchrannému systému a ostatním složkám, které se podílely na krizovém řízení v této dlouhodobé mimořádné situaci. 💉Zhodnotili jsme i průběh očkování, kdy díky nastavenému systému, správnému řízení, a přístupu nemocnic nemocnicím jedním z nejproočkovanějších krajů. Všem patří velké poděkování.
🦠Jednali jsme však také o přípravě na případné zhoršení epidemické situace, na funkčnosti zdravotnického systému a krizového řízení jednotlivých složek. Do konce června složky IZS a další zainteresované subjekty na základě nabytých zkušeností vyhodnotí komplikace, které zaznamenaly v činnosti zdravotnictví, hygienické služby a integrovaného záchranného systému, ale i z krizového řízení z úrovně kraje, obcí a měst.
🗒️Zaměříme se na přijetí takových opatření, abychom byli připraveni na jakoukoliv změnu ve vývoji epidemie, případně požadavcích na nové očkování. Budu usilovat o personální posílení hygienické služby a také jednat o tom, zda potřebujeme navýšit finanční prostředky na technické a materiální vybavení, či například připravit smlouvy o spolupráci se školami. Zaktualizujeme plány zdravotní péče a postupy v koordinaci, budeme se připravovat na další plošné testování, se kterým souvisí vybavení laboratoří. V návaznosti na testování chceme také účinnější způsob trasování s regionálním zaměřením atd.

Úterý
🎤setkání s novináři, na kterém jsme je seznámili např. 🚧🌉s připravovanými realizacemi oprav a rekonstrukcí mostů, kdy kraj vynaloží na jejich opravy do dvou let přes 260 milionů korun (více viz můj úterní příspěvek)
🏨informovali jsme je též o připravenosti kraje zahájit modernizaci a dostavbu nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. Projekt počítá s výstavou pětipodlažního pavilonu s urgentním příjmem, operačními sály a ambulantní péčí. Zmodernizovat by se měly také tři ze sedmi podlaží stávajícího pavilonu dětského oddělení, interny, gynekologie a porodnice (DIGP). Obě budovy budou vnitřně propojeny. Tak vznikne jeden funkční celek, který bude optimálně využívat stávající personální kapacity bez potřeby jejího navýšení. V současnosti má projekt vydané stavební povolení a připravena je i kompletní projektová dokumentace, za kterou kraj zaplatil 24,4 milionu korun. Za předpokladu, že krajští zastupitelé financování projektu schválí (radou již předběžné schválena investice 890 mil Kč) a kraj obdrží vládou přislíbené finance (před 6 lety přislíbenou participaci ve výši 300 mil Kč), jsme připraveni zahájit stavební práce již v roce 2022. Připravujeme se ale i na variantu, že nám stát dotaci neposkytne a budeme muset hledat další finanční zdroje.
💰dále jsme mohli potvrdit, že společnost JUTA věnovala Královéhradeckému kraji avizovaných 20 milionů korun na výstavbu operačních sálů v areálu nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem. Financování 95milionového projektu odsouhlasili krajští zastupitelé již v květnu. Nové operační sály vzniknou nástavbou budovy laboratoří a zajistí kvalitní zdravotní péči pro obyvatele spádové oblasti. Nemocnice ročně provede 1500 operací.
💉každý den se také stále alespoň jeho malou část věnuji probíhajícímu očkování, a jak informovala i média, z pohledu absolutního počtu podaných dávek (59 379 na sto tisíc obyvatel) je Královéhradecký kraj v očkování na druhém místě v republice, a na rozdíl od většiny ostatních krajů také s minimálním nákladem. Na základě opakovaně s odborníky diskutované krajské očkovací strategie jsme v kraji zřídili pouze jedno speciální očkovací místo (v Rychnově nad Kněžnou)🏥, a to jenom proto, že zde nebylo z hlediska uspořádání možné využít prostory zdejší nemocnice. Ale všude jinde, očkujeme z 84 % právě v nemocnicích a zbytek u praktických lékařů. (více můj čtvrteční příspěvek).
V tuto chvíli je u nás alespoň jednou dávkou naočkováno téměř 50 % celkové dospělé populace regionu. Za posledních sedm dnů testy v regionu odhalily pouze 35 nových případů.
🪙jednání Asociace krajů v Praze – tématem byly především evropské dotační projekty REACT - resp. výzvy č.97, 98, 99, 100, 101 (projekty ZZS, nemocnic, pro skupiny ohrožených pacientů, podpora subjektů zapojených do řešení hrozeb a do sociální infrastruktury). Problémy s „klikací“ soutěží a nedostatkem peněz pro uspokojení všech žádostí se snažíme řešit dohodou se státem. Takže například 5,5 miliardy do výzvy č. 98 by mohlo uspokojit všechny žádosti (záleží na soutěžích, a hlavně úspěšnosti při splnění podmínek) a navíc bylo přislíbeno navýšení financí cca o 0,5 miliardy, což by mělo být již dostačující. Snížení se navrhuje v oblasti následné péče, která by navíc mohla být rozdělena do tzv. regionálních obálek (cca 71 nebo 77 mil Kč).

Středa
👨‍💼🧑‍💼12. schůze Senátu PČR začala vystoupením představitelky 🇧🇾Běloruské opozice Svjatlany Cichanouské, v němž vyzvala k vytvoření mezinárodního tribunálu pro stíhání představitelů diktatury běloruského autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka. Senát naopak vyzval běloruskou vládu k propuštění všech politických vězňů a požádal o uvalení dalších sankcí EU a NATO na režim běloruského vůdce Alexandra Lukašenka. Horní komora ve středu současně vybídla mezinárodní instituce, aby ukončily financování a pomoc pro všechny veřejné projekty v Bělorusku, z nichž Lukašenkův režim profituje.
Senát v usnesení také odsoudil vynucené přistání letounu společnosti Ryanair v Minsku v neděli 23. května, které neslo rysy únosu civilního letadla a aktu státního terorismu.
▶️schválen byl návrh zákona o podpoře regionálních rad soudržnosti (zrušení rad regionů soudržnosti, kdy se jejich role převádí na vybraná města, která budou koordinovat integrované územní investice)
▶️schváleny byly i informace o výsledcích mimořádných jednání Evropské rady, Komise a nařízení Evropského parlamentu o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v EU
▶️schválená byla usnesením i tzv. Lesnická výzva, neboť panuje shoda, že lesy a lesníci potřebují výraznější pomoc k překonání dopadů největší kalamity v novodobé historie
▶️návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení (modernizace zastaralé právní úpravy) byl schválen
▶️schválen byl také návrh zákona o státní sociální podpoře (zvýšení přídavků na dítě v základní výměře o 26 %, nově se zvyšuje koeficent z 2,7 na 3,40 určující maximální hranici příjmů rodiny, do kterého náleží nezaopatřenému dítěti přídavek na dítě a zvyšuje se daňové zvýhodnění na druhé a další dítě o 15 %)
▶️schválený byl zákon o zaměstnanosti (kurzarbeit - podpora v době částečné zaměstnanosti). Příspěvek se zaměstnavateli poskytne za celý kalendářní měsíc, ve kterém jeho zaměstnanci nemohou částečně konat práci z důvodů některé z překážek práci dle zákoníku práce - pokud zaměstnavatel vyplácí minimálně 80 % mezd a přiděluje práci minimálně v rozsahu 20 a maximálně 80 %.
▶️projednána byla úmluva mezinárodní organizace práce o násilí a obtěžování na pracovišti nicméně prozatím nebyla senátem vzata ne vědomí
▶️projednávala se i problematika změny zákona o silničním provozu. Za mě je v zákoně nejdůležitější možnost postihovat přestupky související se zneužíváním vyhrazených jízdních pruhů, možnost s řidičským oprávněním C řídit traktory (zejména pro řidiče v zemědělství) a samozřejmě velká debata byla o pravidlu bezpečného odstupu 1,5 m od cyklisty při objíždění.

Čtvrtek
👴👵navštívil jsem dvě sociální zařízení, kde kraj plánuje investice (DD U Biřičky) pro rozšíření kapacity pobytových služeb nebo dokončuje realizaci (DD Tmavý Důl), a to nejenom abych s jejich řediteli na místě probral aktuální rozpracovanost stavby nebo podkladů pro schvalování investic, ale abych si také popovídal se zaměstnanci a klienty o tom, jak zvládli předchozí nelehké období a jaká je stávající situace v těchto zařízeních. A právě díky poznatkům z této diskuse už jsem si naplánoval setkání i s ředitelem DD Tmavý Důl, abychom si vyhradili více času a nad některými aktuálními plány uspořádání domova po dostavbě nových pavilonů se společně více zamysleli a zvážili podněty zaměstnanců i klientů. 🏭V průběhu dne jsem ještě byl v Červeném Kostelci ve firmě ALBI, přijal jsem pozvání od Rudolfa Kaspera do nově vznikající galerie moderního umění EPO1 v Trutnově a den jsem zakončil prohlídkou a debatou s majiteli pivovaru🍺 Beránek ve Stěžerech. Všude jsem se zajímal o to, jak je ovlivnila pandemická situace, jak se vypořádali/vypořádávají s jejími důsledky a jaká by měla být ze strany kraje a zejména státu skutečně efektivní podpora. (více viz můj páteční příspěvek)

Pátek
… 🏥s radním pro zdravotnictví jsme jednali o zdravotnickém holdingu, a to zejména o různých variantách změn v jeho struktuře a zjednodušení řízení ve vztahu ke krajským nemocnicím. Snahou je sjednotit činnost a efektivně hospodařit při respektování rozdílností, ale s celkovou kontrolou. Příští týden se rozeběhnou i další dílčí jednání s řediteli nemocnic s cílem nalézt společnou cestu k vytvoření stabilních ekonomických a personálních podmínek pro další období, přičemž odbor zdravotnictví a vedení holdingu musí kromě vyhodnocení stávajícího stavu předložit variantní návrhy změn a opatření.
💉s hlavním krajským koordinátorem jsem projednával probíhající očkování, abychom aktualizovali systém distribuce vakcín s ohledem na jejich neustále nedostatečné, popřípadě často měněné, dodávky vakcín do našeho kraje a také nutnosti dodržet nařízený interval 42 dnů mezi dvěma dávkami. Platí, že budeme i v létě očkovat jak v našich nemocnicích, tak i v součinnosti s praktickými lékaři. A shodli jsme se, že cokoliv výjimečného (například nařízené intervaly mezi očkováním) z nařízení ministerstva zdravotnictví budeme společně po vzájemné domluvě řešit jen ve FN HK.
🍎🌾🥚🥩na setkání s náměstkem pro zemědělství a krajským zemědělci ve Lhotě pod Libčany jsme probírali další spolupráci s krajskou agrární komorou nebo nejbližší dotační legislativní problémy, které budou řešit v parlamentu v návaznosti na Evropskou zemědělskou politiku. Diskutovali jsme rovněž o současném venkově, roli zemědělců a problémech například s dopravní infrastrukturou a všem ostatním, co vytváří předpoklad pro regionální partnerství kraje a našeho zemědělství. Jednání jsme zakončili sklenkou vína a ochutnávkou vynikající kuchyně Michala Vnuka z Třebechovic pod Orebem
🎒🚲a ještě několik aktuálních informací k cestovnímu ruchu, který jak doufám -zejména vzhledem k nadcházející prázdninové a dovolenkové sezóně,- dostane i v našem kraji příležitost k oživení a návratu do normálu. Královéhradecký kraj podporuje dotačními programy provoz turistických informačních center i činnost oblastních destinačních společností. Nad rámec pravidelné podpory v rámci cestovního ruchu kraj podporuje např. výstavbu cyklostezek, doprovodné infrastruktury, rekonstrukce památek, podpora kulturních akcí apod. V roce 2020 byla založena krajská destinační společnost Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, která má na starosti propagaci a koordinaci cestovního ruchu v kraji. Pro rok 2021 vydala centrála motoprůvodce po východních Čechách a spolu s tím připravila pro motorkáře web www.moto-vychodnicechy.cz, dále spolupracuje s DS Východní Čechy na soutěži www.cyklopecky.info, v rámci spolupráce s DS Východní Čechy společné Turistické noviny pro východní Čechy. Dále centrála provozuje portál www.hkregion.cz, FB a IG hkregion a zajišťuje tištěnou a on-line propagaci ve čtených denících a magazínech. Hlavním tématem letošní on-line prezentace bude propagační kampaň na památky Královéhradeckého kraje ve spolupráci s firmou Seznam.cz. Kampaň bude spuštěna v polovině července. Krajská centrála spolupracuje na natáčení propagačních pořadů jako Po trailech přes hory, Bikesalon, Karavanem po Česku, Cyklotoulky apod.
Důležitou oblastí spojenou s cestovním ruchem je veřejná doprava. Každoročně objednáváme cyklobusové spoje a také posilujeme spoje do turisticky významných oblastí (Krkonoše, Orlické hory apod.). Klasické cyklobusy s vleky letos mají naplánováno ujet cca 150 tisíc kilometrů a finančně předpokládá kraj vynaložit na tento typ dopravy částku téměř 5 mil. Kč. Nově také některé autobusy budou mít na zádi umístěný „baťoh“ (celkem cca 15 vozidel) pro přepravu 6 kol. Tyto autobusy tak rozšíří nabídku pro turisty i v dalších časech a do dalších míst.
Dosud vyčkáváme z pohledu mezistátní dopravy. Zatím tak nebyla spuštěna doprava do Adršpachu z Polska, ani cyklobusy do Karlówa. Plánujeme je pustit až začátkem prázdnin v případě, že to pandemická opatření umožní.
Vedle finanční podpory se věnujeme propagaci veřejné dopravy do turisticky atraktivních míst (např. kampaň „UŽIJ SI LÉTO S VEŘEJNOU DOPRAVOU“). Informační letáky jsou k dispozici také v autobusech a vlacích. Tipy na výlety budou na webových stránkách a pomohou turistům plánovat trasy s využitím veřejné dopravy, stejně jako v minulých letech vydaná brožura „Tipy na výlety“. Na sociálních sítích (FB https://www.facebook.com/dopravakhk a Twitter) bude vycházet každou středu seriál příspěvků.

Sobota, neděle
👨‍👩‍👦‍👦🎂🚂obvyklá trocha odpočinku a chvil s rodinou, kterou jsme zejména dnes, kdy slaví svátek náš nejmenší Antonín, museli alespoň částečně věnovat oblíbené „vlakové kontrole“. A při té příležitosti mne napadá připomenout ještě některé informace z veřejné dopravy spojené mimo jiné i s aktuálními změnami v jízdních řádech🚏, které reflektují požadavky obcí, škol, zaměstnavatelů, a především samotných cestujících. Například nový večerní autobus mezi Jaroměří a Dvorem Králové nad Labem, který zajistí přípoj od rychlíku z Prahy a Hradce Králové.
Na vybraných spojích linek z Častolovic na Šerlich, z Deštného do Rokytnice a z Rychnova nad Kněžnou do Rokytnice bude o víkendech v letní sezoně umožněna přeprava jízdních kol (1 autobus max.6 kol). Významně se také zlepší víkendová prázdninová doprava v oblasti Police nad Metují, Adršpašsko-teplických skal a Broumovských stěn. Také zde bude možné na vybraných spojích cestovat s jízdními koly do počtu 6 ks. Služby rozšířené o přepravu jízdních kol nabídnou rovněž některé linky v Krkonoších. Tímto způsobem kraj doplní zavedený systém cyklobusů, obsluhujících čtyři turisticky významné oblasti. V Peci pod Sněžkou je nová autobusová zastávka u parkovacího domu, což umožní přesun turistů, kteří přijeli vlastním autem pokračovat do centra autobusem.
Zlepší se také víkendová doprava do obcí ležících západně od Hradce Králové.
Přehled všech změn najdete zde👉https://www.dopravakhk.cz/jizdni-rady.html
…Přeji Vám všem příjemný nadcházející týden.🙂