CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 13. 8. - 19. 8.

19. 08. 2018

Pondělí 
 veřejné jednání v Náchodě o přeložce Náchod-Běloves směrem na Velké Poříčí. Vzhledem na reálný horizont zahájení realizace obchvatu Náchoda je třeba mít připravená i jiná řešení. Například taková – jako je právě diskutovaná přeložka - kterou bude možné vybudovat dříve a tím dopravě také dříve ulevit. Od posledního jednání, kdy jsme o tomto záměru v Náchodě hovořili, jsme značně pokročili v projektové přípravě a víme, jakým způsobem tento projekt profinancovat. Pro další posun jsou zásadní jednání o výkupu pozemků s dotčenými majiteli. Ta byla zahájena a samozřejmě se neobejdou bez opakovaných projednávání ve snaze najít oboustranně přijatelná řešení. Opakuji, že si plně uvědomuji, jak zásadní rozhodnutí musí vlastníci učinit, a chci najít maximální možnou míru vstřícnosti těchto jednáních. Jsem ale také přesvědčen, že jedině tím, že budeme – třeba opakovaně – jednat, můžeme řešení nalézt. Blokádou situaci patrně nevyřešíme. 

Úterý
 se starostou Velkého Třebešova jsme probrali záměr výstavby přeložky obce, která by mohla navazovat na stávající obchvat v České Skalici a doufám, že v blízké budoucnosti i na přeložku od Jaroměře směrem na Dolany a Českou Skalici.
 setkání v Domově seniorů v Temném Dole – rád dodržuji, co jsem slíbil a při poslední návštěvě to byly reflexní pásky pro bezpečný pohyb seniorů při vycházkách mimo areál domova. Přivezl jsem je spolu s reflexními vestami. Za „odměnu“ jsem se dočkal velmi milého přivítání a povídání s obyvateli domova i s pečujícím personálem. Jako vždy jsem odsud odjel „se sluncem v duši“

Středa 
 ranní pracovní káva se starostkou Opočna tentokrát na téma přípravy výstavby II. etapy obchvatu města. Diskutovali jsme i o záměru podchodu, který bude umožňovat napojení cyklostezky pod silnicí.  
  pravidelné setkávání s dopravci zajišťujícími veřejnou dopravu v našem kraji, a diskuse o záměrech, podnětech či jejich požadavcích považuji za velmi důležité. Tentokrát jsme jednali o podpisu dodatku ke stávající smlouvě ve smyslu vládního nařízení týkajícího se slevy výši 75 % pro děti, studenty a seniory - platit bude od 1. 9. 2018. Pro cestující, kteří budou mít na slevu nárok, se situace výrazně zjednoduší. U dětí (dříve žáků) a studentů již nebude nutné předkládat žákovský a studentský průkaz s uvedením trasy mezi trvalým bydlištěm a místem školy. Děti do 15 let věku nebudou muset předkládat žádný doklad. Mládež ve věku od 15 do 18 let předloží při zakoupení jízdenky doklad prokazující zmiňovaný věk. Studentům ve věku od 18 do 26 let postačí k uplatnění nároku na slevu studentský průkaz. Senioři pak předloží průkaz totožnosti, nebo čipovou kartu IREDO, ze které bude z fotografie patrná totožnost dotyčného cestujícího a datum narození. Děti do 6 let budou i nadále moci v doprovodu cestovat zdarma. Jednali jsme ale také o způsobu odměňování řidičů a dlouhodobém zajištění veřejné autobusové dopravy v našem kraji.

Čtvrtek 
 přijal jsem pozvání k setkání, jehož tématem bylo splavnění Labe od Přelouče do Pardubic. Narodil jsem se a začal jsem pracovat ve Východních Čechách, ale dnes jako představitel Královéhradeckého kraje velmi intenzivně vnímám také to, co se děje u sousedů:-). Fandím snaze uskutečnit záměr, splavnit tento úsek Labe i proto, že v současnosti chceme v našem kraji využít při rozvoji železniční dopravní infrastruktury sousedící s železničním koridorem  sousedního kraje určitých návazností či propojení a třeba někdy v budoucnosti budeme moc využít i potenciál dopravy na vodě - pokud se podaří splavnit Labe až do Pardubic  
https://www.respekt.cz/…/kdy-odejde-tomas-tuhy-a-co-to-znam…
Děkuji „imaginárnímu“ panu Patizonovi - má moje sympatie a ušetřil mi komentář….má o daném tématu docela přehled

Pátek
 jsem sice spíše „motorkář“, ale podívat se alespoň v rámci jednoho odpoledne 14. ročníku Mezinárodních závodů kluzáků „Hronovské Orlíkovské přeháňky" na souboj zkušených i mladých pilotů jsem si nenechal ujít. Kromě jejich umění jsem obdivoval i nadšení, se kterým členové místního aeroklubu postupně převážně svépomocí křísí původní části areálu a budují i nové části zázemí, s jakým zápalem organizují již 14 let tento prestižní závod a dokáží do svých řad přitahovat k tomuto sportu i další generace závodníků . Mimochodem už velmi úspěšných. Odpoledne v této téměř rodinné atmosféře bylo moc fajn. Děkuji starostovi Velkého Poříčí panu Královi, i organizátorům závodu za to, jak se krom jiného podílejí na zviditelnění našeho kraje, a děkuji také za skvělý zážitek – moci se nad naším krásným krajem proletět.

Sobota a Neděle 
 sobotní dopoledne jsem strávil v Božanově na Broumovsku při příležitosti slavnostního otevření Multifunkčního domu (školka, hasičská zbrojnice, prostory pro spolkovou činnost). V rámci podpory obcí Kraj financoval nejenom nedávnou rekonstrukci silnice od Broumova, ale podpořil také dobudování tohoto multifunkčního domu cca 3 mil. korun💰. Bylo také příjemné zavzpomínat tu se známými na společná fotbalová a policejní léta.
 cestou do Trutnova jsem si přečetl:
https://www.lidovky.cz/doprava-do-adrspa…/zpravy-domov.aspx…
..a chtěl jsem to vidět na vlastní oči . Pokud mám jednoduše říci svůj názor, jsem přesvědčen, že obec Adršpach musí začít regulovat vstup do skal a přestat se tvářit, že to za ně pokaždé vyřeší obětavá policie na silnicích nebo obětaví lidé kolem starosty z Teplic nad Metují, protože jsou klíčovým městem na trase.
 v Trutnově jsem viděl v rámci přehlídky romských dětských tanečních a hudebních souborů vystoupení skupiny z Náchoda, a při pohledu na jejich energická vystoupení, mne napadlo, že když dáme mladým lidem smysluplnou náplň volného času a dokážeme je pro ni nadchnout, platí „pravidlo“: Kdo si hraje, nezlobí . Držím jim palce, aby jim tato záliba pomohla překonat i nelehké období dospívání.
 a když folklór, tak ještě podvečerní návštěva Folklórního festivalu v Červeném Kostelci, ale to už bych se jenom opakoval – opět spousta pozitivní energie na pódiu i mimo něj, obdiv k umění skloubit hudbu s pohybem i spojit v jednom malém českém městě mnoho zemí světa. Hezký závěr dne. 
…a na závěr v neděli – trochu prozaické práce doma   Do nadcházejícího prázdninového týdne Vám přeji jenom samou pozitivní energii na vše, do čeho se pustíte.