CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 14. 2.

14. 02. 2021

Pondělí
🦠u manželky, která kromě toho, že pracuje jako zdravotní sestra na gynekologicko-porodnickém oddělení, dobrovolně dochází na služby Covid oddělení, bylo také onemocnění potvrzeno a zbytek rodiny tím pádem uvízl v karanténě. 🤷‍♂‍ Ze mne se tedy stal táta-máma na plný úvazek a současně jsem i z karantény zůstal permanentně ve spojení s kolegy, krajským krizovým Covid týmem, ostatními hejtmany a pokud nastala potřeba i s některými členy vlády, abych mohl pokračovat v operativním řešení aktuálních problémů v kraji.
A takto vypadala k pondělku epidemická situace v našem kraji:🦠 za poslední týden přibylo 5 489 nových případů nákazy covid-19. Nejvíce v okrese Trutnov a vyšší počty nakažených také v HK. Testování probíhá na 9 místech, na 7 dobrovolné očkování. 💉Doposud bylo proočkováno 18 273 dávek, druhou dávku dostalo už téměř 5 000 osob a zhruba stejný počet seniorů 80+. Čekáme na další dodávku vakcíny, která by měla umožnit ji aplikovat dalším novým zájemcům. 🏥Připravujeme očkovací centra pro II.Q abychom zvládli očkovat minimálně 100 tisíc dávek měsíčně.
Pro informace k očkování jsou k dispozici kromě stránek MZ i krajská linka📞495 817 110 a 🖥️ koronavirus.kr-kralovehradecky.cz
💁‍♂️Jsem přesvědčen, že vždy je na výběr - a) vysvětlovat, trasovat, testovat a očkovat nebo b) neustále měnit, zpřísňovat, trestat a registrovat?! Stejně tak jako a) důvěřovat a dodržovat nebo b) nevěřit a porušovat. řekl bych, že za a) je správně a vy?
Úterý
📞vzhledem k trvajícímu skokovému nárůstu epidemie zejména na Trutnovsku a neustálé absenci ne/potvrzení britské mutace ze zaslaných vzorků (ty první byly odeslány již počátkem ledna) odebraných při testování v našem kraji, jsem po několika písemných urgencích na SZÚ osobně telefonoval ministru zdravotnictví, abych dal najevo, že není možné abychom tak dlouho čekali na ne/potvrzení výskytu britské mutace, která bezesporu ovlivňuje intenzitu šíření epidemie a tím i následně obsazenost nemocnic.
Na kraji jsme ale jenom nečekali na výsledky, domluvili jsme spolupráci s Armádou ČR a krajskými nemocnicemi na rozšíření možností testování pro naše občany.
🧪Armáda poskytla 2 mobilní odběrové týmy pro antigenní testování, které zvládnou odebrat až 300 vzorků denně a budou testovat zejména na Trutnovsku (kde konkrétně - viz můj úterní příspěvek):
Dále připravujeme mobilní týmy🚑, které by mohly testovat i v dalších nejvíce zasažených regionech našeho kraje.
Také Oblastní náchodská nemocnice rozšířila svá odběrová místa o Jaroměř, Opočno a Broumov, otevřena jsou i nová místa v Hradci Králové nad rámec FN HK.
🦠Testování je samozřejmě dobrovolné. Včasný záchyt s rychlou izolací nákazy je však velmi důležitým nástrojem, jak co nejdříve dostat její šíření pod kontrolu, a odlehčit tak přetíženým nemocnicím, které jsou již na hranici svých lůžkových i personálních kapacit. Bude-li výsledek testu pozitivní, bude ihned proveden i test PCR.
🛌🚑Než se podaří obrátit narůstající trend hospitalizovaných pacientů, koordinujeme v případě potřeby převoz pacientů mimo náš kraj.
🖥️videokonference asociace krajů s premiérem a ministrem zdravotnictví zejména k průběhu očkování (opakovaně jsem žádal o navýšení dodávek vakcín pro náš kraj s ohledem na nepříznivý vývoj šíření epidemie), 💉připravenosti na očkování od II.Q a nutnosti co nejdříve naočkovat rizikovou skupinu 1A (zdravotníci, pracující v sociální oblasti, senioři v sociálních zařízení a registrovaní 80+) a v neposlední řadě i tím, zda a jak reálná je možnost březnového termínu, kdy by se mohla otevřít registrace i pro ostatní skupiny (např. senioři 65 plus, zaměstnanci IZS apod)
🤔O tom, co je hlavním cílem této snahy o centralizaci si můžeme domýšlet ledasco, ale pochybuji, že je to skutečně primárně koordinace a sjednocování postupů jednotlivých krajů. Proč najednou vadí regionální samostatnost při rozhodování a posuzování okolností?
Středa
🧾bohužel, nejprve prostřednictvím médií jsme se od SZÚ dozvěděli výsledky – resp. potvrzení téměř 60% podílu britské mutace na nákaze v okrese Trutnov a současně vláda začala připravovat uzavření oblastí nejvíce zasažených epidemií (Cheb, Sokolov, Trutnov).
📞🖥️měl jsem mnoho telefonátů a videokonferencí v souvislosti s připravovaným rozhodnutím o omezení pohybu v okrese Trutnov. Opakovaně jsem odmítl hermetické uzavření, jak jej známe z jara v Litovli. Musel jsem hodně přesvědčovat, aby bylo konečné rozhodnutí odpovědně zváženo i s ohledem na dlouhodobý vývoj v tomto rizikovém okrese, kde je předpoklad komunitního šíření i britské mutace viru.
Čtvrtek
⭕od půlnoci mohou lidé mezi okresy cestovat pouze v nezbytných případech.
Nová OPATŘENÍ jsou ZAMĚŘENÁ PŘEDEDEVŠÍM NA OSOBY, KTERÉ V OKRESE TRUTNOV NEŽIJÍ ANI NEPRACUJÍ.
💁‍♂️PRO MÍSTNÍ obyvatele platí ŘADA VÝJIMEK – docházka do školy, návštěva lékaře, péče o příbuzné, cesta do zaměstnání apod., které jim umožní vycestovat a vrátit se kdykoliv domů.
Většinu dne jsem věnoval jednáním se všemi složkami zainteresovanými v krajském krizového systému a rovněž se starosty klíčových měst a obcí, abych sjednotil všechny informace a požádal je o spolupráci. (více viz můj čtvrteční příspěvek)
🧪absolvoval jsem kontrolní testování – s negativním výsledkem
Pátek
🖥️společná videokonference hejtmanů s vládou. Kdy jsem očekával, že ze strany vlády zazní, jaká opatření chce přijmout po skončení nouzového stavu, VYHODNOCENÍ stávajících opatření v průběhu jeho trvání a ze strany jednotlivých ministerstev informace o tom, jak si představují, že dle zákonných možností budou dále postupovat v rámci zákona o veřejném zdraví. Abychom se mohli, i v úzké spolupráci s krajskou hygienou, odpovědně bavit o dalším postupu v našem kraji.
🤷‍♂️Dozvěděli jsme se však pouze to, že záměrem vlády je nařízením ministerstva zdravotnictví drtivou většinu dosavadních opatření zachovat. (více viz můj páteční příspěvek)
Sobota
👨‍💼pokračovali jsme jednáním s ministrem zdravotnictví, přičemž opatření představená MZ, která by měla platit od pondělí, byla až na výjimky například otevření obchodů a zrušení zákazu nočního vycházení téměř stejná jako ta, co platila doposud v rámci nouzového stavu.
👨‍💼👮‍♂️🧑‍⚕️👨‍🚒jednání bezpečnostní rady kraje, abych znal názor složek IZS i krajské hygieny, abychom vše společně vyhodnotili a rozhodli, zda jsou návrhy vlády odpovídající pro současnou situaci a lze jejich prostřednictvím situaci zvládnout.
Na další společné jednání hejtmanů s vládou jsem odcházel s pocity, které jsem vyjádřil i v rámci dotazů redaktora ČT 👉https://www.ceskatelevize.cz/.../1010149.../221411058250213/ (42. – 48. minuta)
…tři hodiny trvající jednání s vládou nepřineslo konečný výsledek, na kterém bychom se dokázali všichni shodnout, a to zejména proto, že představa vlády byla vesměs stále tatáž – tedy ponechat stávající opatření (s výjimkou zákazu nočního vycházení) bez smysluplných úprav. V neděli tedy znovu s ministrem zdravotnictví (více viz můj noční sobotní příspěvek).
Neděle
💁‍♂️dnes jsme v jednáních mezi hejtmany a vládou pokračovali v dopoledních hodinách v jehož závěru hejtmani přijali za Asociaci krajů ČR usnesení, jímž žádají vládu o NS na pouhých 14 dnů. Královéhradecký kraj je stále druhý nejvíce zasažený region ČR s ohledem na týdenní nárůst nakažených na 100 tisíc obyvatel kraje. Za posledních sedm dnů v kraji přibylo 5594 nakažených a nemocnice jsou neustále na hraně kapacit. Všechna tato fakta neumožňují výrazné uvolnění aktuálních protiepidemických opatření. Proto se i Královéhradecký kraj přidal k dohodě hejtmanů a podal žádost vládě na vyhlášení nouzového stavu na 14 dnů, a to s požadavky, které reflektují aktuální situaci v regionu. Pro její podání rozhodla bezpečností rada kraje zejména na základě epidemických čísel a stavu nemocnic v kraji. Zásadní rozvolnění opatření sice není této v době ještě možné, ale co považuji za nejdůležitější na dalších 14 dnech nouzového stavu je, že je poskytne prostor, pro urychlené přijetí nového epidemiologického zákona, a prostor pro jeho projednání premiéra s opozicí, aby tady nevznikaly diskuze o rozsahu opatření díky dohadování o nouzovém stavu. Je třeba vést konkrétní debatu o významu, vyhodnocení a potřebných epidemiologických rozhodnutích na základě jednání odborníků, kteří budou připravovat jejich rámec pro rozhodnutí vlády. 🧾Proto jsem do žádosti také zahrnul požadavek o aktualizované nastavení plánovaných opatření tak, aby omezení byla skutečně v nezbytně nutném rozsahu potřebném pro zvládání pandemie.
(Vážený pane premiére, o vyhlášení nouzového stavu pro celé území Královéhradeckého kraje žádám pouze na dobu 14 dnů.
Pro okres Trutnov je nutné přijmout krizové opatření spočívající v omezení volného pohybu osob v rozsahu současně platného usnesení vlády Usnesením vlády ČR č. 121 ze dne 11. 2. 2021 pouze do dne 28. února 2021 do 23:59 hodin.
Zároveň požaduji přehodnocení a aktualizované nastavení plánovaných opatření tak, aby omezení byla skutečně v nezbytně nutném rozsahu potřebném pro zvládání pandemie. V souladu s usnesením AKČR ze dne 14. 2. 2021 zdůrazňuji zejména tyto oblasti:

• omezení provozu škol a školských zařízení - zajištění bezpečného návratu dětí do škol a zejména předložení harmonogramu včetně potřebných opatření s předpokladem od 1. 3. 2021,

• maloobchod, služby, volnočasové aktivity – rozšíření dostupnosti za dodržení režimových opatření, stanovení harmonogramu rozvolňování v návaznosti na deklarované otevření škol,

• omezení provozu úřadů – rozšíření úředních hodin od 15. 2. 2021,

V neposlední řadě je třeba zmínit nutnost přijetí tzv. pandemického zákona. Pokud dojde k vyhlášení nouzového stavu, je třeba intenzivně jednat na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR tak, aby nedošlo během několika dnů ke zrušení tohoto zákonného rámce.)
A v závěru bych rád i v souladu s usnesením dnes přijatým Asociací krajů ČR zdůraznil, že odpovědnost za zvládnutí krizové situace je především na Vládě ČR. Žádost o nouzový stav považujeme za zcela mimořádný krok, který nesmí být dlouhodobě zneužíván k zásahu do práv a svobod lidí. Proto navrhujeme vyhlášení NS jen na dva týdny a vyzýváme parlamentní strany k dohodě na dalším postupu.
💁‍♂️do nadcházejícího týdne přeji Vám všem zdraví, co nejvíce pozitivních zpráv a zachování víry v to, že to všechno nakonec zvládneme.🍀