CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 14.3.

14. 03. 2021

Pondělí
👩‍💼👨‍💼💰Rada KHK se 136 body programu, vztahujícími se zejména k investicím v oblastech majetku, školství, dopravy, regionálního rozvoje a sociální. Současně jsme schvalovali první dílčí změny rozpočtu pro letošní rok. Snažím se společně s kolegou náměstkem pro ekonomiku držet rozpočet „na uzdě“, aby však bylo zajištěno kofinancování investičních projektů (například v sociální oblasti cca 100 mil), museli jsme jej navýšit cca o 200 milionů v jednotlivých kapitolách.
🤝společně s 1. náměstkem jsme se probrali plány a cíle dalšího fungování krajské organizace CIRI s její novou ředitelkou. CIRI je klíčová pro hledání příležitosti při čerpání evropských peněz a při přípravě potřebných projektů. Podrobně jsem se zajímal o plán nové ředitelky na řízení této organizace a cíle, se kterými přichází ze soukromého nadnárodního sektoru do veřejné služby. Rozešli jsem se s přáním, aby se jí je podařilo naplnit.
👨‍💼👨‍💼setkání s Davidem Novotným, organizátorem mnoha společenských akcí v našem kraji (Muž roku, Anděl mezi zdravotníky, vánočními koncerty apod.) bylo o dalších plánech a možnostech současné doby.
💁‍♂‍Mně, jako člověka se zkušeností řízení mimořádných situací v naší zemi, neustále překvapuje zjevná nepřipravenost státu v souvislosti s přijímáním různých opatření k zpomalení epidemie. Jakoby tady už rok každodenní problémy, často způsobené právě touto nepřipraveností vlastně ani nebyly...aneb, když to neumíme zařídit, můžeme vám to nařídit🙈
Úterý
🖥️💉videokonference zástupců Asociace krajů s vládou a standardní témata - vývoj epidemie a očkování v kraji. Znovu a znovu kritické připomínky k zásobování vakcínami, nesmyslnému nařizování podmínek, kdo a kdy má být očkován… 🤦‍♂‍Připadám si jak když „hluší buší do vrat“ ve snaze přimět vládu, aby nevytvářela zcela zbytečné problémy v souvislosti se zapojením praktiků, ale namísto konstruktivního řešení mám pocit, že vedeme rozhovor „hluchého s němým“. Na druhé straně vidím usmívající se představitele vlády a slyším jen slova funguje to, bude to fungovat, případně - vy o tom nic nevíte, vše je jinak...prostě naprosto promarněný čas!
🤷‍♂‍Tohle jsem přesně čekal – že si bude vláda přičítat úspěch za něco, co vzniklo samo s ohledem na přirozený vývoj epidemie! Mohu zcela jednoznačně říci, že například v jednom z nejzatíženější okresů Trutnov jsme bod zlomu začali pozorovat (byť mírně) už od začátku února a „slavná“ uzávěra byla zavedena až 12.2. Jinými slovy, pane ministře (ANO), nepochybuji, že uzávěra okresu a snížení mobility pomohlo k zrychlení klesajícího počtu nově nakažených, ale jinak je to hodně o přirozenosti šíření epidemie, kdy v určitém okamžiku nastává z mnoha důvodů bod zlomu a návazný pokles.
🎤setkání s novináři, které jsem informoval o:
▶️podání trestního oznámení v souvislosti se žádostí o dotaci pro pořádání akce Ondrášovka Cup v minulém roce pro podezření ze spáchání dotačního podvodu
▶️o schválených investicích a majetkových záležitostech
▶️ještě jednou jsem poděkoval všem studentům, kteří nám pomáhali v podzimní části roku na příkazy o pracovní činnosti. Rozhodli jsme o rozdělení odměn pro ně ve výši cca 1 mil Kč, a to v rozmezí od 500,- do 10 000 tisíc Kč.
💉Podstatnou část setkání jsem s kolegou radním pro zdravotnictví, krajským koordinátorem pro očkování a zástupcem sdružení praktických lékařů věnoval současné situaci vývoje epidemie a v krajském zdravotnictví. Zhodnotil jsem dosavadní průběh očkování v našem kraji a podrobně informoval o strategii pro další období především II. Q v souvislosti s výrazně větším počtem přislíbených dávek vakcín. (více viz můj úterní příspěvek)
🦠💉AntiCovid tým a pravidelné hodnocení epidemie a situace ve zdravotnictví včetně dosavadního průběhu očkování. A musím poděkovat za tým lidí, které mám kolem sebe (představitelé nemocnic, odboru kraje, krizového řízení, představitelů IZS, armády a hygieny). Od prvního dne naší společné práce dělají první poslední, abychom vše zvládli – DĚKUJI!👏
👨‍💼👩‍💼setkání se starosty ORP v našem kraji, abych je informoval (stejně jako každý týden od začátku obesílám všechny starosty a zastupitele v kraji - cca 480 adres - prostřednictvím mailů a datové pošty), o současné situaci a souvisejících číslech.
Středa
🎧hned zrána jsem byl hostem vysílání ČRo👉: https://www.mujrozhlas.cz/.../hejtman-cervicek-verim-ze...
...👨‍💼na Ústavně-právním výboru v Senátu PČR jsme projednávali:
▶️změnu zákona o trestním řízení, která řeší rozšíření pravomoci Probační a mediální služby (nově bude místo soudu rozhodovat o změně podmínek výkonu trestu, veřejně obecně prospěšných pracích, možnosti zrušení uloženého dohledu, u podmíněného trestu je zakotvena minimální délka zkušební doby, změny v povolení obnovy řízení, větší možnosti trestu domácího vězení, nová skutková podstata trestného činu vydírání byl-li spáchán na těhotné ženě, nový trestný čin šíření díla propagujícího hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka, snížení administrativy...atd.)
▶️novelu zákona o výběru soudců a soudních funkcionářů - například předsedu soudu nebude možné opakovaně jmenovat do funkce předsedy téhož soudu, nový kariérní systém soudců, úprava prvního stupně řízení před soudy, kdy do budoucna s výjimkou zvlášť závažných trestných činů apod. bude u všech ostatních rozhodovat samosoudce. Prozatím mně nikdo nepřesvědčil, abych hlasoval pro. Zejména nesouhlasím, aby předsedové okresních soudů nemohli opakovaně vykonávat mandát předsedy. Nicméně uvidíme, jaká bude debata na plénu senátu.
▶️změnu zákona o pedagogických pracovnících - cílem návrhu je změkčit požadavky na kvalifikaci učitelů a zvýšení jejich ohodnocení. Počítá se s tím, že ředitel bude moci umožnit vysokoškolsky vzdělanému učiteli do 3 let činnost na ZŠ a SŠ nebo v odborné praxi, než si příslušný učitel doplní potřebné pedagogické vzdělání. Nově se stanoví platové tarify učitelů na úroveň minimálně 130 % průměrně mzdy.
▶️návrh změny zákona o veřejných zakázkách, který chce doposud dočasnou výjimku z povinnosti zadavatele pro potřeby státních hmotných rezerv ponechat i po skončení jakéhokoli stavu v krizovém řízení. Nejsem pro schválení, dokud si nesedneme a zpětně nevyhodnotíme, co se dělo v uplynulých měsících s nákupy ochranných pomůcek, testů apod.
▶️návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích, který přináší povinnost obchodům nad 400m2 prodávat sortiment potravin z většiny českých. Bohulibá myšlenka, kterou principiálně podporuji, ale takto postavený návrh zákona není možné z mnoha důvodů schválit. V prvé řadě – zvýhodňuje velké výrobce, odporuje přijatým evropským pravidlům, což by mělo za následek řadu opatření jiných států vůči ČR, a v neposlední řadě by znamenal výrazné zdražení potravin. Podle mne, než o něčem takovém budeme uvažovat na legislativní úrovni (pokud vůbec), je nezbytné nejprve vytvořit podmínky pro naše producenty, abychom byli schopni posílit možnou míru soběstačnosti. Ostatně i ministr, který je velký zastánce zemědělců, dává najevo, že k vlastní soběstačnosti musíme dojít jinou cestou.
▶️návrhu změny zákona o Vojenském zpravodajství - sběr dat není o nových možnostech pro Vojenské zpravodajství z hlediska konkrétních informací (například v rámci odposlechu apod). Primárně jde o naplnění účelu záměru kybernetické ochrany ČR, kdy prostřednictvím detekcí lze předcházet, připravit opatření, popřípadě provést aktivní zásah proti hrozícímu nebezpečí v kybernetickém prostředí. (více viz můj čtvrteční příspěvek)
Čtvrtek
👨‍💼💰dvě pracovní schůzky se starosty Vestce u Hořiček a Orlického Záhoří. V obou případech se starostové snaží zachránit obecní nemovitosti, aby jejich užívání ze strany veřejnosti nebylo ohroženo z důvodu finančních problémů. Krajský rozpočet je v letošním roce především o úsporách a škrtech v oblasti různých dotací, uvidíme tedy, zda budeme schopni najít nějakou možnost pomoci.
🤷‍♂‍zbylý plánovaný program dne mi změnily smutné rodinné okolnosti. Ale i to patří k životu.🕯️
Pátek
💁‍♂‍stále odpovídám po mailech, zprávách i telefonu na plno dotazů týkajících se očkování, tak i zde alespoň stručně. Do začátku tohoto týdne jsme obdrželi celkem 52 tisíc vakcín💉 a v tuto chvíli jsou již všechny naočkovány (vyjma 11 lahviček = 66 dávek, které vykazovaly známky změny kvality). Ve čtvrtek došlo k novému závozu 13 tisíc vakcín, které opět do konce nadcházejícího týdne vyočkujeme. Aktuální strategie v našem kraji počítá s tím, že prostřednictvím 11 zdravotnických zařízení🏨 a 215 praktiků👨‍⚕‍ budeme schopni měsíčně proočkovat až 150 tisíc vakcín. Velký problém vidím především v nestabilitě dodávek a jejich snižování, což vytváří obtíže především při plánování aplikace druhých dávek.
🤷‍♂‍Obecně platí, že je zde zásadní nedostatek vakcín s ohledem na nutnost očkovat jednotlivé předepsané kategorie občanů. Za problém považuji i fungování stávajícího registračního systému, a to především s ohledem na neustále se měnící prioritizaci osob a udělování výjimek „za pochodu“ – například pro učitele, příslušníky IZS nebo pracovníky v kritické infrastruktuře. Ke splnění těchto požadavků bychom potřebovali dvakrát až třikrát více dávek vakcín, než máme k dispozici.
💁‍♂‍Budou-li platit plány dalších dodávek vakcín, tak předpokládám, že do konce léta bude v našem kraji očkováno cca 60 % obyvatel (více jak 300 tisíc lidí).
💉Množí se také dotazy na vakcínu Sputnik. Ke složení či účinnosti vakcíny Sputnik se nemohu vyjádřit, to je věcí odborníků. Z mého pohledu je ale zásadní, že není možné, abychom v České republice aplikovali léky, které nejsou schváleny Evropskou lékovou agenturou (EMA) a Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL).
🦠pravidelné páteční setkání týmu AntiCovid a kromě vyhodnocení epidemie a stavu v našich nemocnicích si dovolím konstatovat, že moc rádi a s určitou úlevou po 2,5 měsících narůstajícího počtu nemocných a hraniční lůžkové kapacity, zaznamenáváme zlepšující se stav v posledních dvou týdnech (cca o 15% každý týden) – viz můj páteční příspěvek.
👨‍💼řada jednání - 💰o plánech a předpokládané činnosti hospodářského výboru KHK, o možných problémech do budoucnosti 🛏️s ubytováním studentů na okrese Trutnov a další jednání s 🚆náměstkem ČD především o konečné ceně týkající se služeb, které by měly zajišťovat v nových podmínkách od prosince tohoto roku.
Sobota, neděle
👨‍👩‍👦‍👦čas s rodinou i na zamyšlení, k nimž není v pracovním tempu prostor, a nezbytná příprava na další týden. Do něj vám všem přeji hlavně zdraví, pozitivních zpráv a🙏nezanevřete na naději