CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 14.4.

14. 04. 2019

Pondělí 
📺📻🖥"Nezávislost veřejnoprávních médií v ČR" - senátní seminář, kterého jsem zúčastnil, mě přesvědčil o potřebě kultivované mediální kritiky, ale také o tom, že stávající zprostředkovaná novinařina, která rezignovala na ověřování a pluralitu postojů a spokojí si maximálně s pohledy tzv. odborníků, nestačí.🙅‍♂
Veřejnoprávní zpravodajství musí být kvalitní a hlavně pravdivá. Osobně kvituji, že v současné době - občas nepřesvědčivé kvality veřejnoprávních zpravodajství - existuje pro úpravu či objektivizaci předkládaných informací, Česká tisková kancelář, která tvoří základ zpráv, přebíraných dalšími veřejnoprávními médii.💁‍♂
"Dokonalá bouře", která se blíží na veřejnoprávní média (konkurence těch soukromých, politický tlak, nástup nových médií atd.), by měla pro nás znamenat ještě větší snahu o zachování svobody projevu, nezávislost financování a kontrolu. V průběhu posledních let se stav úrovně mediálních výstupů zhoršil (obsahově i mírou důvěryhodnosti) a mnohdy je vzhledem k rychlosti toku informací a množství mediálních kanálů jen velmi obtížné rozeznat relevantní informaci od novinářského šumu. Děje se tak i v dalších zemích Evropy, ale pro nás by mělo být alarmující umístění na třetím místě od konce (za námi je už jenom Maďarsko a Řecko).🤷‍♂
…celý den sleduji zprávy, týkající se odchodu ministra dopravy Daniela Ťoka. Spekulovalo se v tomto ohledu již dlouho a potvrzení této skutečnosti vyvolalo velkou kritickou polemiku.🤔 Nevím, s jakou koncepcí jeho nástupce na ministerstvo přichází, ale myslím, že z hlediska krátkodobého horizontu nelze očekávat převratné změny. Máme-li se ve výsledku skutečně dočkat výrazného pousnu v dostavbě silniční a modernizaci železniční sítě🛣, bude třeba opět nejprve vytvořit systém, který bude zahrnovat nejenom investice💰 do staveb, ale také odpovídající legislativu a nelze zapomenout ani na bezpečnost na silnicích. A tím nejpodstatnějším bude vůle systém nejenom nastavit, ale také prosadit. Bez ohledu na to zda, v jaké míře a v jakém časovém horizontu, se toto novému ministrovi podaří, jsem přesvědčen, že zejména my, regionální politici, máme nejenom možnost ministerstvu předkládat požadavky a návrhy jejich řešení, ale zejména povinnost být v tom natolik důslední, abychom naše regionální zájmy prosadit dokázali. Za sebe mohu popřát novému ministrovi hodně úspěchů a vůle. Za sebe mohu jenom potvrdit, že já za Královéhradecký kraj určitě budu vytrvalý .😉

Úterý
💼jednání s ředitelem Základní speciální školy v Náchodě o záměru přestěhovat se do volných prostor po stavebním učilišti. Rád poprosím kolegyni, která má tuto problematiku ve své gesci, o zvážení tohoto záměru.
👨jak jsem v únoru slíbil, pokračovali jsme v jednání s polskými kolegy - tentokrát v Náchodě a již o konkrétních návrzích řešení rozšíření přeshraniční spolupráce. 🇨🇿🇵🇱 Pokročili jsme v záměru regionálního železničního spojení HK – Walzbrzych, diskutovali o potencionálních jízdních řádech🚏, zabývali jsme se i rozvojem silniční sítě obou zemí a řešili jsme neúnosnou dopravní situaci v Orlických Horách s ohledem vytíženost rekreačního centra Zieleniec🛣. Projednali jsme každodenní spojení 4 párů vlaků ve směru Trutnov - Královec – Sedzislaw a 🚆od příštího roku navýšení vlakových spojů v úseku Adršpach – Mieroszow namísto 3 stávajících párů sezónních spojů mezi Walzbrzychem - Mierozsowem - Meziměstím – Adršpachem. Očekáváme tím odlehčení přetížené silniční dopravě v turisticky exponované oblasti, kam se také spolu s mým polským kolegou pojedeme osobně s aktuální situací seznámit.🤝
…přijal jsem pozvání neziskové organizace Láry Fáry v Náchodě. Opět jsem se musel sklonit👏 před jejich nelehkou snahou pomáhat svým klientům uplatnit se v běžném pracovním a někdy i osobním životě. Přislíbil jsem pomoc při jednání se samosprávami Rychnova nad Kněžnou a Trutnova, kde mají také svoje provozovny, a potřebují pro své klienty pomoci například s možnostmi ubytování.🛏
🏒na závěr dne rozloučení s hokejovou sezónou HC Mountfieldu. Prohra ve čtvrtfinále s Kometou Brno bolí, ale jinak si stále myslím, že to byla výborná sezóna. Rozhodnutí vedení klubu začít budovat nový tým a odvaha dát šanci mladým hráčům (a věřím, že i odchovancům), přinesla rychlý a líbivý hokej. Hodně maličkostí, které dávají naději do příští sezóny. Díky všem za skvělý hokej a těším se na další.👍

Středa
byl jsem hostem snídaně „Business for Breakfast“ v České Skalici – klubu, který se snaží vytvářet prostředí pro mladé podnikatele, v němž mohou spolupracovat, vyměňovat si zkušenosti i kontakty a tím zlepšovat své podnikatelské možnosti. 🤔Pro mne, člověka působícího ve veřejném životě, bylo zajímavé a myslím, že je i důležité poslouchat, jak stát různě komplikuje pracovní životy lidí, kteří se o sebe velmi dobře dovedou nejen postarat, ale vytváří i další příležitosti pro ostatní.💁‍♂
…diskuse se Správou silnic a ÚDRŽBOU SILNIC Královéhradeckého kraje o kompetencích a formě spolupráce mezi oběma organizacemi při zajišťování majetkové přípravy staveb (výkupy pozemků apod.), které v našem kraji při výstavbě a rekonstrukcích silnic realizujeme.🚧
🏨odpoledne jednání o hospodaření v Náchodské nemocnici se zaměřením na předběžné výsledky hospodaření především mezi Náchodskou a Rychnovskou částí této nemocnice. Jsem zvědav, jak se příspěvek kraje a finance doplacené zdravotními pojišťovnami za minulá léta💰, projeví na konečných oficiálních výsledcích hospodaření a určitě budu mít ještě řadu souvisejících otázek. Nyní jsme ale řešili přeúčtování nákladů mezi zdravotnickými zařízeními a opatření k jejich kontrole.

Čtvrtek
…kromě agendy (papírové i věcné) k rozpracovaným úkolům v kanceláři, jsem vedl ještě důležité jednání se starostou Vamberka a ředitelem ŘSD HK o převodu vlastnictví silnic🛣 ve městě a blízkém okolí.
… a u tohoto jsem mírně řečeno, kroutil hlavou😳: https://www.novinky.cz/…/pirati-se-bouri-dve-procenta-armad…
Piráti polemizují o výdaji na armádu ve výši 2% HDP💰 s argumentací odkazující se na využití těchto prostředků zejména do sociální oblasti. V žádném případě nechci polemizovat o potřebě financí na důchody, školy a nemocnice atd.. Na druhé straně považuji bezpečnost naší země rovněž za jednu ze zásadních priorit a spoléháme-li na její zajištění z velké části v rámci společenství v NATO, nemůžeme být jenom pasažéry🙅‍♂, kteří jsou rádi, že se vezou. K dobrému vychování a skutečnému partnerství nepatří jenom za jízdu poděkovat, ale být také součinným a důvěryhodným partnerem.🤝

Pátek
…kromě další „hromádky“ papírů🗄 k vyřízení jsem si rád udělal čas na setkání se zemědělci našeho regionu a na pracovní schůzku s primátorem města Hradec Králové.
…odpoledne ještě přesun do Prahy na jednání Organizačního výboru a příprava na 8. schůzi Senátu PČR, která se bude konat v příštím týdnu.
…cestou domu mne opravdu zaskočila tato zpráva🙈: https://echo24.cz/…/jsou-prilis-sexisticke-a-upozaduji-zeny…
Začínám se obávat, aby brzy nenastal čas, kdy ženy, které jsou rády ženami a muži, kteří se nebojí jako muži chovat, nebyli vykazováni do vyhnanství a společnost se neskládala jenom ze spořádaných bytostí, které se cítí být „to“. Neupírejme ženám rovnost, ale ani jejich ženskost a nediktujme mužům, kolik maskulinního chování smí projevit.🤷‍♂ Nechejme děti, aby rozvíjely svou fantazii🧚‍♀🧚‍♂, buďme jim dobrými reálnými vzory, aby mohly v budoucnu být tím, kým chtějí - bez obavy, že je to společensky či politicky nekorektní.🙂

Sobota, neděle
🎊ve znamení opožděné rodinné oslavy 18. narozenin mého syna Martina. Hezký pocit a současně neúprosné připomenutí skutečnosti, že čas opravdu neuvěřitelně letí a možná i zamyšlení, zda tím, čím jsme se ho do života snažili vybavit, bude dostatečně vyzbrojen. Ale věřím, že ano. Do příštího týdne přeji těm, kteří si nařídí dnes budíka, aby nezmeškali nad ránem premiéru prvního dílu poslední řady „Game of Thrones“ 👑a nám všem, aby nám ta naše česká „hra o ministerské trůny“ nezkazila náladu a chuť do další práce. A nezapomeňte – na Velký pátek se otevírají poklady - a ty největší nebývají daleko😉