CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 14.7.

14. 07. 2019

Pondělí
…ranní mediální zamyšlení💻: http://neviditelnypes.lidovky.cz/kulovy-bles…/p_cirkus.aspx… 
💁‍♂Od kdy ministr/yně financí projednává rozpočet s "poradním týmem" prezidenta?! A výsledek? 🤔Co u Sobotky před lety neprošlo, u Schillerové je v pořádku?! A pojem "investice" se stává, čím dál tím více tajemným – resp. "nahoře" se o nich stále mluví, ale "dole" je nikdo nevidí (na rozdíl od dalších daní).🤦‍♂
👨‍💻👩‍💻Rada kraje – z 80 projednávaných bodů bych rád zmínil např. odpuštěný dluh pro Broumovský klášter, konečně vysoutěženou opravu silnice v Janských Lázních a investici do Jičínské nemocnice (nový vjezd a lékárna)…
👨‍💼Senát PČR a Poslanecká sněmovna PČR - jednání pracovního týmu ODS zaměřeného na bezpečnost a spravedlnost. Chci se zaměřit na vnitřní bezpečnost v ČR, což ale v prvé řadě znamená relevantně fungující MV a odpovědět na zdánlivě prostou otázku: 💁‍♂Kam kráčíte bezpečnostní sbory?! Mezi prvními se tedy začnu věnovat fungování soukromých bezpečnostních agentur, potřebné bezpečnostní legislativě, odbřemenění agend Policie ČR nesouvisejících s policejní prací 👮‍♂a v neposlední řadě reformě služby kriminální policie. Obrovským problémem je přestupkové řízení a spisová služba nejen v resortu vnitra.

Úterý
den začal poměrně pozitivně, a to podpisy dotačních smluv - například o jejich poskytnutí na vodovod a kanalizace obcím Olešnice, Třebihošť, Káranice, Mladějov a Vysoký Újezd v celkové výši cca 2 mil. Kč.💰
🎤setkání s novináři, které jsem informoval o rekonstrukci silnice a průtahu Janských Lázních za cca 50 mil. korun nebo o přípravě obchvatu kolem Častolovic (což doufám bude předmětem realizace stavby 2021-2022) cca za 640 mil. korun. 📕Rád jsem také představil naši novou brožuru s 38 vybranými výletními cíli v našem kraji, do kterých se můžete dopravit komfortně prostřednictvím vlakové🚂 a autobusové dopravy a namísto hledání místa k zaparkování auta, si výlet užívat už cestou. Věřím, že se bude hodit nejenom o prázdninách.
…a opět agenda související s probíhající soutěží na dodavatele🚌 veřejné autobusové dopravy v našem kraji pro období 2020 až 2030 – tentokrát příprava podkladů na další projednávání k vypořádání došlých námitek – takže papíry, papíry a zase papíry.📑

Středa
…čtení u snídaně …až by jednomu i kobliha zaskočila🤔: https://echo24.cz/…/stale-mene-nez-za-kalouska-babisovo-nav…
Asi není třeba ani státní maturity z matematiky k určení, které z čísel - 42% (dříve tolik kritizovaných "pravicových") a nebo 38% ("babišovských", koblihami vyfutrovaných) - má větší hodnotu.🤦‍♂ A možná k tomu bude stačit obyčejná tužka a papír, kde na jedné straně vyplníme ta báječná a všude proklamovaná přilepšení a na druhé straně navýšené ceny …potravin, energií, daní a nesmyslných poplatků. Mezi součty na obou stranách rozhodně nebude širší konec znaménka na straně příjmů a nebude tam ani rovná se. Je na čase si uvědomit, že marmeládou složenky, "nezalepíme"! 🤷‍♂
🚧pracovní setkání se starosty Bolehoště a Ledců, jehož hlavním tématem byla oprava a plánované investice do silnice mezi oběma obcemi. Shodli jsme se na dílčích problémech na silnici v tomto úseku, seznámil jsem se s plány obcí na výstavbu chodníků a slíbil jsem, že provedeme diagnostiku zmíněné silnice, na jejímž základě se dohodneme o možnostech a reálném časovém horizontu případné opravy.
…na SŽDC – jsme projednávali připravované investiční akce do železniční infrastruktury🛣 v našem kraji a řešení tzv. foukacích rozkazů na dráze. Kvitoval jsem s potěšením ze strany ředitelství SŽDC zvažované opatření, jak při pádech stromů apod. nebo při dalších mimořádných situacích zabezpečit kontrolu dráhy před vyjetím prvních vlaků. Společně jsme také v očekávání, jak dopadne studie k trati HK - Trutnov a k tzv. Vysokovské spojce. Zatím to vypadá, že je možné resumé očekávat ke konci roku 2019.
…s ředitelem ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. jsme diskutovali o probíhajících opravách a rekonstrukcích🚧, nových požadavcích na opravy (jako je například silnice Bolehošť – Ledce) a také o přípravě na zimní údržbu i rozpočtu na údržbové práce pro příští rok.

Čtvrtek
…recept, jak se ráno bleskově probrat😳, je přečíst si např. tweet paní ministryně financí: 
Alena Schillerová‏ @alenaschillerov 10. 7.
Víc
Poslanci právě poslali sazbový balíček z dílny @MinFinCZ do dalšího kola projednávání. Jsme tak o kus blíž vyšší ochraně občanů před zničujícími dopady závislostí na návykových látkách a hazardu.
🙈Po přečtení mě nenapadlo nic jiného než se (ač jsa bezvěrcem) – pokřižovat. Bože, ochraňuj nás před těmi, co nás chtějí ochraňovat pomocí daňových balíčků! Těmi, kteří se ve jménu národního zdraví nejenom nestydí určovat, čím si kdo může a nemůže "kazit" to své, ale ještě navíc obírání občanů o svobodu rozhodování a o další peníze prezentují jako svou dobročinnost!
🛣v obci Černilov – jsme se sešli se zástupci obce nad oprávněnou reklamací silnice č. 308 z HK do Nového Města nad Metují. Byli potěšeni mou informací, že reklamační řízení se zhotovitelskou firmou bylo na můj popud už v uplynulých týdnech zahájeno. Rovněž jsem je ujistil, že v žádném případě neustoupíme od požadavku na komplexní opravy reklamovaného díla na náklady dodavatele. Dále jsme ještě diskutovali o prosbě zvážit opravu silnice Černilov - Čibuz. Přislíbil jsem, že se tím budu s kolegy zabývat a budu místní informovat o termínových možnostech.
👨💼Rada Královéhradeckého kraje vybrala v rámci soutěže posledního dopravce – dodavatele veřejné autobusové dopravy🚌 pro oblast Hradecka na období 2020 – 2030. V tuto chvíli jsou vybráni dodavatelé pro všech osm oblastí: BROUMOVSKO – sdružení společností CDS Náchod a P-Transport, NÁCHODSKO – CDS Náchod, NOVOMĚSTSKO – sdružení společností Transdev Morava a Audis Bus, TRUTNOVSKO – sdružení společností Transdev Morava a Audis Bus, KRÁLOVEDVORSKO – BusLine KHK, JIČÍNSKO – BusLine KHK, RYCHNOVSKO – sdružení společností Transdev Morava a Audis Bus, HRADECKO – BusLine KHK. V následujícím období nás ještě čeká vypořádání došlých námitek, k čemuž se Rada sejde v příštím týdnu. Běží také 60 denní lhůta řízení, které vzešlo z návrhu jednoho z uchazečů podaného na ÚHOS a k němuž jsme již odeslali vyjádření. Podrobněji budu o konečných výsledcích soutěže informovat po skončení všech uvedených probíhajících řízení.💁

Pátek
...🚗Cestou na Slovensko, kam mě zavedlo jednání o hokejové nabídce pro staršího syna Martina, který v rámci svého studijního květnového pobytu v Kanadě 🇨🇦dostal nabídku, odjet tam pokračovat v hokejové i studijní přípravě na celý rok, jsem přemýšlel – jak jinak – i o silnicích, a to zejména ve spojitosti s připravovaným zavedením mýtného na silnicích I. třídy. Bohužel, nepochybuji o tom, že objížděním budou nákladní vozidla ničit silnice nižších tříd a snažím si definovat, jaké by byly adekvátní kompenzace ze strany státu? 💁‍♂Věříte příslibu, že dopravní policie zabrání objíždění placených úseků silnic I. třídy? Já o tom nejsem zcela přesvědčen. 🤔Očekáváme, že zatížení některých krajských silnic kvůli zpoplatnění nových úseků silnic prvních tříd vzroste. V tuto chvíli ale ještě není možné přesně určit, kterých silnic nebo jejich úseků se to přesně bude týkat. Definitivní rozhodnutí o rozsahu nově zpoplatněných úseků „jedniček“ dosud nepadlo. Teprve potom bude možné provést směrové průzkumy a vytipovat ohrožené úseky silnic II. a III. třídy. Pokud budeme vycházet z návrhu ministerstva dopravy, k němuž jsme podali připomínky, jednalo by se především o krajské silnice v trase silnice I/35 z Hradce Králové na Jičín a I/35 v trase Trutnov – Jičín. Poškozování krajských komunikací, jejichž stav se nám sice díky masivním investicím do celkových rekonstrukcí i oprav konečně daří v posledních třech letech zlepšovat, se pochopitelně budeme snažit zabránit všemi dostupnými prostředky – nejlépe místní úpravou zakazující vjezd konkrétních vozidel, případně iniciováním legislativních změn. Avšak druhou stránkou je vymahatelnost dodržování platné právní úpravy. Spolupráce s dopravní policií je na velmi dobré úrovni, ale z kapacitních důvodů jistě není možné, aby její příslušníci nepřetržitě hlídali všechny ohrožené úseky. Pokud ministerstvo dopravy navzdory svým předchozím slibům skutečně sáhne ke zpoplatnění dalších komunikací bez zavedení nulové sazby na námi požadovaných úsecích, budeme od státu chtít kompenzace za škody vzniklé na krajském majetku. Jejich výši ale není v tuto chvíli možné stanovit. Rovněž v souvislosti - s již v letošním roce sníženým a do příštích let avizovaným - ještě menším objemem finančních prostředků💰, které lze od státu na opravy krajských silnic očekávat, bude velmi náročné udržet současný trend v opravách a rekonstrukcích našich silnic. A proto se budeme snažit - být ve vyjednáváních v souvislosti se zavedením mýtného důslední, abychom co možná nejvíce omezili jeho možné dopady na naše krajské silnice.🛣

Sobota,neděle 
Odpočinek a obvyklé aktivity s rodinou. Vám do nadcházejícího týdne přeji – pokud vyrážíte na dovolenou – bezpečný dojezd tam i zpět a všem ostatním, úspěšný pracovní týden a pohodové letní podvečery s přáteli, u skleničky dobrého vína nebo pěkného filmu. 🌞