CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 15. 10.

15. 10. 2023

Pondělí
⌚návštěva ve firmě PRIM v Novém Městě nad Metují, která bez nadsázky patří k našemu rodinnému stříbru. A má gratulace vedení patřila také k ocenění Firma roku Královéhradeckého kraje, které získala. Jednali jsme o krajské podpoře v oblasti propagace výrobků firmy, stejně jako to děláme u dalších významných producentů v kraji. Tentokrát jsme řešili možnost vytvoření edice s prvky, jež jsou pro náš kraj typické, a která připomene také výročí 800 let města Hradec Králové.
📝mimořádné jednání Rady KHK k projednání již v minulém týdnu zmiňovaného příslibu podpory výstavby nových objektů DD Vrchlabí, kterou jsme nyní schválili a zabývali jsme se i možnostmi rozšíření sběru dat v rámci DTM pro jednotlivé obce (například místní komunikace, veřejné osvětlení), které o to projevily zájem.
👷‍♂️zúčastnil jsem se zahájení výstavby infrastruktury pro nově budovanou jižní část průmyslové zóny Solnice–Kvasiny, což je součástí usnesení vlády ke zlepšení veřejné infrastruktury, investic do bezpečnosti, zdravotnictví a dalších služeb v našem kraji. Pro oblast Rychnovska to představuje investice v celkové výši 11 miliard korun. Výstavba výše zmiňované části infrastruktury napojí rozšířenou průmyslovou zónu na dopravní a technickou infrastrukturu a zlepšení a dopravu na frekventované silnici I/14 mezi Solnicí a Rychnovem nad Kněžnou. Dojde také k úpravám, resp. modernizaci železniční trati, na kterou v budoucnu naváže investice Správa železnic do rozšíření její kapacity.
Základní vymezení plochy tvoří trojice hlavních přístupových komunikací III. třídy o celkové délce 3,5 kilometru. Navrhované komunikace průmyslové zóny budou plynule napojeny na komunikaci III/32118 (ulice Průmyslová) stykovou křižovatkou a na komunikaci I/14 okružní křižovatkou. Páteřní komunikace podchází železniční trať, na níž bude nově vybudován dvojkolejný most. Stěžejní komunikace budou propojeny v blízkosti úrovňového železničního přejezdu stykovou křižovatkou a okružní křižovatkou, která bude sloužit pro zajištění obslužnosti technologického zázemí a budoucí železniční stanice Lipovka. Součástí stavby jsou doplňkové komunikace a polní cesty, jejich úpravy, přeložky a realizace nových společných stezek pro chodce a cyklisty a železniční a silniční most. Záměrem je rovněž zajištění technické infrastruktury pro stabilní provoz průmyslové zóny a dodávek potřebných energií (vodovody, vodojem, splaškové kanalizace, čerpací stanice atd.), i prvky odvodnění (dešťové kanalizace, úpravy a přeložky koryt vodních toků, retenční nádrže, odlučovače NEL atd.) Odhadovaná cena stavebních prací včetně nezbytných přeložek činí 670 milionů korun bez DPH. Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytne za tímto účelem státní dotaci ve výši 410 milionů korun. Hotovo by mělo být podle předpokladu do konce roku 2025. Investiční akce je součástí projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice–Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu. Projekt se rozběhl na základě vládního usnesení a podepsaného memoranda mezi společností Škoda Auto, vládou České republiky a Královéhradeckým krajem.

Úterý
👨‍💼se starostou Čermné nad Orlicí jsem jednal o přípravě zdvojkolejnění železniční trati HK-Týniště v souvislosti se zastavováním vlaků v obci (příští týden máme kvůli tomu jednání na MD), ale i k záměru výstavby mateřské školky (financování) a diskutovali jsme o plánech na opravu silnic.
🤝po druhé v letošním roce jsem svolal setkání romské rady v našem kraji, kterou jsem vytvořil ze zástupců jednotlivých lokalit a pravidelně s nimi probírám problematiku soužití s ostatními občany, pracovní příležitosti, bezpečnostní situaci, věci dotýkající se zdravotnictví, školství apod., abychom byli schopni předcházet či co možná nejvíce eliminovat případné problémy.
🏗často se zabývám investicemi do železnice, a proto jsem se zúčastnil uvedení do nové čističky štěrkového lože C 75 od švýcarského výrobce MATISA do provozu, které se uskutečnilo v Pardubicích. Doba trvání železničních výluk, je pro nás jako objednatele veřejné železniční dopravy citlivou oblastí, a proto bylo užitečné vidět a dozvědět se na místě, jaké možnosti zrychlení údržbových prací na železnici tento stroj nabízí. https://silnice-zeleznice.cz/.../hrochostroj-rozsiruje...

Středa
🛤u železnice jsem zůstal i v rámci středečního dopoledne, při testování nové soupravy v Chlumci nad Cidlinou a využil jsem tuto možnost i k natočení dalšího dílu podcastu „Pískám – hraj!“, ve kterém mimo jiné reaguji i na některé z podnětů ze strany veřejnosti k železniční dopravě.
🛼 s Marií Vorlíčkovou a náměstkem Štěpánkem jsem diskutoval o kolečkovém krasobruslení v kraji a možnostech rozvoje sportovní infrastruktury pro tento sport.
💰s primátorkou Hradce Králové jsme řešili investici do Vrbenského kasáren a navazující akci města v souvislosti s rekonstrukcí náměstí
🛣k nejdůležitějším patřilo jednání s ředitelem ŘSD o součinnosti, požadavcích a spolupráci s krajem na investičních záměrech jižního propojení HK na Opatovice, obchvatů Solnice, RK, Častolovic a Kostelce nad Orlici, D11 a D35, obchvatů Jaroměře, Nové Paky a nově i Náchoda, a také o na rekonstrukcích silnic I. třídy v příštím roce.
🚧s kolegy z úřadu jsem pak probíral stavební řízení k výstavbě parkovacích ploch na Šerlichu a ke zdvojkolejnění železniční tratě Hradec Králové - Týniště nad Orlicí.

Čtvrtek
🌾den jsem zahájil na Broumovsku navštěvou pana Jaroslava Láda, který je předsedou Zemědělského družstva Ostaš, abych si vyslechl a projednal kroky, o kterých nyní chtějí jednat nejen s vládou a parlamentem, týkající se problémů vzešlých ze současné národní zemědělské politiky, která zejména prostřednictvím 2 roky starého opatření vlády k tzv. redistribuční sazbě zemědělců ty, kteří se v tomto oboru realizují, rozděluje. Někteří z nich díky nastavené diferenciaci podpory mají pocit, že tento systém je pro ně spíše diskriminační. Nicméně, než podají oficiální stížnost na ústavní soud, chtěli své názory i věcné argumenty probrat s někým, kdo má znalost o konkrétní regionální problematice a je ochoten nejen naslouchat, ale být součástí potřebných diskusí. To ostatně považuji za součást své hejtmanské i senátorské práce a shodli jsme se na tom, že teď budou důležitá veřejná slyšení v Poslanecké sněmovně a v Senátu, kterých se budu chtít také zúčastnit. (více – viz můj čtvrteční příspěvek)
📑na Broumovsku jsem se také spolu s náměstkyní Martinou Berdychovou setkal se zástupci skupin, které se podílely na přípravě obhajoby Broumova ve finále pro získání titulu Evropské hlavní město kultury 2028, a starosty měst Broumova a Police nad Metují. Po projednání v rámci vedení kraje prozatím trvá platnost krajského dotačního programu ve výši cca 3 mil Kč na kulturní aktivity v oblasti Broumovska a po projednání s ministrem kultury máme možnost v dalších letech na podobné aktivity dále čerpat cca 3 mil Kč ročně i z kapitoly rozpočtu tohoto ministerstva. Také jsme společně diskutovali o tom, zda a jak pokračovat v příběhu, jenž byl obsahem kandidatury s cílem podpořit kreativní poutnictví v tomto miniregionu. Dohodli jsme se, že plány na společenské a kulturní aktivity včetně harmonogramu a organizačních záležitostí budou aktualizovány v kontextu aktuální situace a dále budeme o tomto tématu jednat.
🪖🚑🚒přijal jsem pozvání na akci Modré nebe nad Náchodem, která nabídla, a to zejména díky veliteli vzdušných sil AČR, veřejnosti možnost vidět to nejlepší nejen z vybavení a činností leteckých sil naší armády, ale také blíže poznat práci a součinnost složek IZS, jejichž prezentaci na místě zajistil kraj.
🤝zúčastnil jsem se jednání starostů Třebechovic pod Orebem, Smiřic, Chlumce nad Cidlinou, Nového Bydžova a Nechanic, abychom diskutovali o rozpočtovém určení daní, nákladech na úřední aparát, investicích a vzájemné spolupráci.
🎊v podvečer jsem ještě stačil pogratulovat svému kamarádovi Václavu Andrejsovi a jeho rodině k 15letému výročí provozu náchodského hotelu Tommy, který společnými silami vybudovali a dnes v něm poskytují služby na vysoké úrovni. https://www.hotel-tommy.com/

Pátek
🏥krom za týden nahromaděné administrativy a schůzek s kolegy na úřadě mne čekalo výběrové řízení na ředitele Jičínské nemocnice. Po vyhodnocení zhruba 6měsíční zkušební doby řízení nemocnice, a po seznámení se s jeho vizí a strategií k zajištění rozvoje a udržitelnosti v této nemocnici, jsme rozhodli, že bude do funkce jejího ředitele/předsedy představenstva jmenován MUDr. Daniel Malý.

Sobota, neděle
🏫obvyklé víkendové aktivity s rodinou, ale také trochu nostalgie a vzpomínání při sobotní návštěvě ZŠ Náchod-Plhov, kterou jsem ve svém dětství od šesté třídy, kdy byla otevřena, navštěvoval. Tentokrát jsem do lavic usedl jako jeden z gratulantů při oslavách jejích 40. narozenin. (viz můj sobotní příspěvek). A dnes už mne čeká jen příprava na nadcházející týden, do kterého Vám všem přeji nejen šťastné vykročení, ale hlavně jeho příjemné prožití.🌞