CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 15.11.

15. 11. 2020

Pondělí
👨‍💻👩‍💻první zasedání Rady Královéhradeckého kraje v novém složení se 65 body programu. K důležitým bodům patřilo schválení dalších investic 💰do největší krajské nemocnice, a to např. do vybavení nových pavilonů. Porodnice získá 2 polohovatelné postele 🛏️za 850 tis Kč; novorozenecké oddělení 4 vyhřívaná lůžka s integrovanou resuscitační jednotkou, 6 vyhřívaných lůžek s fototerapií, vše včetně pasivních matrací a 2 lampy pro léčbu světlem – celkem za 3, 85 mil Kč bez DPH. Dále to budou vyšetřovací lehátka (8 pevných,13 dvoudílných, 1hydraulických) za 363 tis Kč bez DPH a také 2 bariatrická lůžka včetně matrací a nočních stolků, celkem za cca 1,12 mil kč. bez DPH.
🦠pracovní setkání k řešení epidemiologické situace u nás v kraji se týkalo především:
▶️přípravy na plošné testování v domovech pro seniory – v průběhu tohoto týdne budou mít k dispozici testovací sady, jež dodává a distribuuje stát, 3/4 poskytovatelů soc. služeb v kraji. První testování ukázala, že zhruba z 1200 klientů je 50 pozitivních, z 900 testovaných pracovníků je pozitivních 15. Podrobnější výsledky budeme mít v po skončení celé první vlny testování příští týden.
▶️spolupráce s hygienou a zdravotnictvím v případě zjištění pozitivity prostřednictvím antigenních testů a následný plán odběru pro ne/potvrzení pozitivity PCR testy
▶️plnění plánu na možné rozšíření kapacit lůžek v nemocnicích (dáme dohromady cca 450, ale chci věřit tomu, že je nikdy nebudeme muset použít)
▶️zásoby ochranných prostředků kde, pokud dodavatelé nezlepší frekvenci nasmlouvaných dodávek rukavic, budeme jej případně muset řešit i přes zásoby ve SSHR)
▶️rozdělení dalších přístrojů HFNO
▶️kapacita volných lůžek v nemocnicích je cca 25 %
▶️posílení pomoci armády v nemocnicích pokračuje, velké díky za všechny dobrovolníky a výdrž našich zdravotníků a nejvíce oceňuji, jak v tuto chvíli všichni lidé v systému odvádějí maximum a skvěle navzájem spolupracují. DĚKUJI!
👀přečetl jsem si a považuji za velmi výstižné👉 https://www.forum24.cz/populismus-neni-budoucnost.../
Úterý
👩‍💼👨‍💼porada s kolegy z Rady KHK k finalizaci návrhu rozpočtu pro příští rok a rozešli jsme se s tím, že:
▶️jsme dohodnuti na jednotlivých kapitolách
▶️máme představu o financování pokračujících investic byť budeme muset snížit objem
▶️chceme udržet přípravu na investice a maximální spolufinancování při čerpání evropských projektů
▶️nepokryté výdaje budeme řešit z dodatečných příjmů, vlastních zdrojů a hledáním rezerv
▶️máme zajištěno fungování Královéhradeckého kraje
💻v reakci na jarní uzavírku škol a potřebu distanční výuky kraj letos v červnu a září investoval do zlepšení technické vybavenosti krajských středních škol a navýšil jejich provozní příspěvky o cca 8,5 mil Kč, které budou využity zejména na nákup cca 670 notebooků (budou následně sloužit i při prezenční výuce), jimiž vybavujeme postupně školy, které je akutně potřebují. 💁‍♂‍Navíc již v dubnu kraj nakoupil ze svého rozpočtu 187 notebooků za více jak 1,7 milionu korun do 7 krajem zřizovaných dětských domovů pro on-line výuku. Po projednání s ministerstvem školství má kraj možnost v důsledku koronavirové situace použít prostředky 💰ve výši 4, 4 mil Kč, které byly alokovány na jiné akce, pro další nákup notebooků do středních škol. Vybavení základních škol a víceletých gymnázií bude vedle krajských peněz zajištěno z dotace z ministerstva školství ve výši 70 mil Kč, jež KÚ KHK odeslal na účty škol 6. listopadu t.r.. Školám umožní nejen pořízení nových notebooků, ale i softwarového vybavení💽 a příslušenství k přenosnému digitálnímu zařízení jako například dokovací stanice, externí kamery📹 či mikrofony.
🤷‍♂‍Možná by stačilo, kdyby zejména velké státy, na začátku migrační krize především dodržovaly stávající Dublinské dohody, respektovaly princip vnější hranice, a spolupráce bezpečnost. prostředí v rámci Evropy dlouho nebyla jen prázdnou deklarací odpovědných osob.
Středa
🌺připomněli jsme si Den válečných veteránů. Bohužel při psaní svého středečního příspěvku k tomuto tématu jsem netušil, že i v tomto týdnu přibude jedna svíčka🕯️, kterou budeme při vzdávání pocty těm, kteří za naši svobodu a ochranu životů obětovali ten svůj, zapalovat. Chci proto vyjádřit velkou úctu praporčici Michaele Tiché, která zemřela ve čtvrtek v Sinaji při plnění zahraničních úkolů.
👨‍💼👩‍💼ustavující 1. schůze Senátu PČR v tomto volebním období, na níž byl předsedou Senátu PČR zvolen Miloš Vystrčil. Gratuluji👏 a bude mi velkou ctí s ním dále spolupracovat. Blahopřeji také znovuzvoleným místopředsedům.
💁‍♂‍v průběhu dne jsem se ale také věnoval krajské operativě a mohu Vás informovat např. o tom, že na základě žádosti Královéhradeckého kraje, jíž požádal ředitele středních škol o pomoc zaměstnancům dětských domovů, téměř 90 dobrovolníků z řad středoškolských učitelů, vychovatelů a asistentů pedagogů vypomůže s doučováním dětí, nebo přímo nastoupí do služeb za chybějící vychovatele.
🤝Kraj začne spolupracovat s Akademickým centrem studentských aktivit při hledání a proškolování dobrovolníků pro zajištění sociálních, případně i zdravotnických služeb, které jsou v současné době ohroženy nedostatkem personálu kvůli pandemii koronaviru. Dobrovolníci se mohou hlásit do databáze prostřednictvím webu www.chcipomoct.cz.
Čtvrtek
👨‍💼👩‍💼první den 2. schůze Senátu PČR, na níž jsme mimo jiné projednali závěry z jednání Evropské rady (aktuální epidemiologická situace🦠 v Evropě, vztahy se Spojeným královstvím, vnější vztahy - Bělorusko, Turecko apod.), ale zejména důležité byly informace vlády k jednotlivým vlnám epidemie v ČR:
⏺️shrnutí k zásobám ve SSHR a nákupům vlády - s výjimkou vybavení nemocnic o přístroje HFNO nebo ventilátorů se o všem pouze krásně mluví, ale realita minimálně z pohledu krajů je jiná. Stále není odpovídající podpora našich výrobců a vždy dosáhneme pouze na centrální zásoby, které neodpovídají rozhodnutím vlády a potřebě území.
⏺️vláda se neuvěřitelně chválí za to, jak se nyní testuje a jak jsme připraveni na trasování. Proboha! tohle mělo být připravováno v létě (predikce byla zřejmá) a podzimní náraz by nebyl tak velký a s nutností takových opatření! Minimálně by se mnohé rozprostřelo více v čase bez současných problémů v našich nemocnicích.
⏺️velmi složitě jsou nám vysvětlována opatření ohledně utlumení obchodu, služeb apod., přičemž kompenzace nám dlouhodobě nepomohou zachránit tento segment trhu. Ale hlavně proč, při dodržení epidemiologických opatření, musí být vše řešeno plošně s často nepochopitelnými výjimkami - a to nemluvím nic o uvolňování, ale o tom, proč něco za stejných podmínek fungovat může a něco nemůže?!
⏺️fungování centrálních orgánů v naplňování krizového řízení, smysl změn ve strategii, a hlavně důvěryhodnost současného počínání…
💁‍♂‍Dále byl projednán soubor zákonů o odpadech - třídění, ukládání a recyklace, kdy je potřeba říci, že jsme výborní v třídění. Nyní jde o zapojení výrobců, resp. firem pro recyklaci, do financí, souvisejících s poplatky za odpady a náklady na recyklace. Předkládaný vládní návrh v senátu přinesl řadu rozporů, dotkli jsme se mimo jiné poplatků, přestupků, evidence a plánu odpadového hospodářství, předcházení vzniku odpadu apod. Nakonec byl přijat pozměňovací návrh odložit účinnost o 1 rok.
….💻zúčastnil jsem se také videokonference Asociace krajů k současnému stavu epidemie v ČR, zejména s ohledem na zdravotnický systém a také připravenosti Ústředního krizového štábu a ostatních centrálních úřadů v oblasti zásob v souvislosti s případnou pomocí krajům v mimořádných situacích.
💁‍♂‍Řešili jsme problémy s plošným testováním v sociálních zařízeních a v neposlední řadě situaci ohledně spolupráce státu s kraji při přípravě rozpočtu 💰na příští rok 2021 (absolutně nepřijatelný je stávající stav, kdy ze strany státu platí: nedáme vám kompenzace, příjmy budete mít snížené díky sdíleným daním a o evropské peníze budete moci žádat až ve výzvách v příštím roce). Z diskuse vyplynuly jasné požadavky na vládu, v jejichž duchu byla napsána výzva k urychleným jednáním a hledání řešení, aby se nezastavily investice regionech (viz můj páteční příspěvek).
Pátek
💁‍♂‍před zahájením jednání v senátu jsem opět řešil aktuální krajskou agendu – např. návrat veřejné autobus. dopravy do normálu, kdy 🚌spoje, omezené k vůli uzavření škol, budou od 18. 11. jezdit dle původních jízdních řádů. Omezení pro vlakovou dopravu zatím zůstávají v platnosti. Informace o aktuálním dopravním spojení najdou cestující na www.idos.cz, pro další dotazy mohou volat infolinku IDS IREDO na tel: 491 580 333.
🏨Další avizované přístroje 86 HFNO pro vysokoprůtokovou kyslíkovou léčbu dorazily, a byly rozdistribuovány mezi nemocnice v Náchodě, Broumově, Rychnově nad Kněžnou, Jičíně, Trutnově, Dvoře Králové nad Labem, ale i do FN HK a nemocnicie Vrchlabí.
👩‍💼👨‍💼pokračování 2. schůze Senátu PČR:
▶️návrh zákona o rozpočtových pravidlech (přenastavení pravidel například, že se musí vázat prostředky na neobsazená pravidla, snížení penále za porušení rozpočtové kázně, případný přebytek státního rozpočtu bude použit na snížení státního dluhu, schválit rozpočet bude možné jen pokud bude ukončeno projednávání státního závěrečného účtu) byl schválen
▶️schválen návrh zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti financování terorismu (tento zákon má mimo jiné chránit veřejné peníze a má sledovat, kdo je skutečným příjemcem/vlastníkem, ovšem souběžně je zde zákon o skutečném vlastnictví majitelů a zavádí se možnost vyžádat si informace o skutečném majiteli, pokud vzniknou u poskytovatele pochybnosti i mimo rejstřík)
▶️schváleny byly také změny zákona o vodách (snaha o ochranu vody před následky sucha včetně nové kompetence hejtmana, který bude při nedostatku vody vyhlašovat v území příslušná opatření)
▶️návrh zákona o jednorázovém příspěvku pro důchodce v roce 2020 byl postoupen prezidentovi k podpisu
Sobota, neděle
👨‍👩‍👦‍👦čas s rodinou a také jsem se konečně dostal k malé oslavě a přečtení všech gratulací ke středečnímu svátku Martina🥂. Všechny – ať už ty v rámci osobních setkání, telefonátů, ale i zpráv, mailů či na sociálních sítích mne moc potěšily, a vzhledem k tomu, že jsem díky pracovnímu vytížení neměl prostor na oslavy, mi moc zpříjemnily den.😉 Děkuji za ně Vám všem a do nadcházejícího týdne Vám přeji pevné zdraví a hodně pozitivní energie.🙂