CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 15.3.

15. 03. 2020

Pondělí - neděle
…většinu témat a oblastí našeho života bohužel již řadu týdnů poznamenává epidemie koronaviru a v tomto týdnu jsme si díky její stoupající křivce i v naší zemi mnohem více uvědomili její závažnost a dopad.🙁 Proto i většina aktivit každého dne v tomto týdnu – dle aktuálních možností - směřuje k nastavení co možná nejúčinnějších krizových opatření a současně ke snaze zachovat elementární služby a chod života v našich obcích, městech, krajích – zemi.
💁‍♂Pracovali jsme ale také dále na všech dosud rozpracovaných aktivitách – ze své gesce za tento týden zmiňuji např.:
odsouhlasení částky a plánu staveb v souvislosti s údržbou a rekonstrukcemi mostních objektů v našem kraji 💰- průměru kraj ročně vynakládá cca 65 mil. korun na rekonstrukce mostních objektů🌉, dalších 25 mil ročně na dílčí opravy a drobnou údržbu – stejně tomu bude i letos. (více .viz můj pondělní příspěvek)
jednáním s právníky a vedoucím odboru dopravy projednáváme detaily zadávací dokumentace k výběru železničních dopravců v našem kraji na dalších deset let - rozsah „vlakokilometrů“, 🛤předpokládané typy železničních souprav, vybavení, rozsah služeb, informace k výhledu na změny v železniční infrastruktuře a mnoho dalšího, co budeme požadovat, a o čem případné zájemce z řad dopravců musíme informovat.
...🚏 bohužel jsme se také nevyhnuli přijetí dopravních opatření v souvislosti s aktuálními vládními nařízeními a přistoupili jsme tedy k:
Od soboty 14. 3. nepojedou autobusová🚌spojení s Polskem🇵🇱: linky Náchod – Kudowa Zdrój a Hronov – Kudowa Zdrój. Rovněž nebude možné využívat vlaková spojení Trutnov – Královec – „Sędzisław.
od 16. 3. přecházíme na tzv. prázdninový režim - bude o 10% snížen počet spojů.
informace o spojích i aktuálních jízdních řádech budou dostupné na portálu IDOS (www.idos.cz), budou zveřejněny na webových stránkách kraje a v případě dotazů je možné se obrátit na infolinku 491 580 333.
 🏴a bohužel s velkou lítostí jsem přijal informaci, že jeden ze zaměstnanců ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje, pracujících v terénu, se v úterý 10. března stal - nikoliv vlastním zaviněním - účastníkem nehody, jejímž následkům na místě podlehl. Spolu s vedením společnosti ÚS KHK jsme všem blízkým zemřelého vyjádřili co nejhlubší soustrast a jsme připraveni pozůstalým poskytnout také další podporu. A v neposlední řadě chceme apelovat na všechny řidiče, prosíme, respektujte při vašich cestách všechna značení, aby vaše „dříve“, nebylo pro jiné „už nikdy“.
👨‍💼V rámci jednání Ústavně-právního výboru v Senátu PČR jsme se zabývali:
novelou zákona o volbách do Evropského parlamentu viz přestupek za snahu hlasovat více než jednou
zákonem o soudních tlumočnících, kdy se ruší povinnost uchovávat stejnopisy, rozšiřuje se možnost odmítnout, snižují se sankce a ruší povinné pojištění tlumočníka
změnou jednacího řádu Poslanecké sněmovny PČR a Senátu PČR, která má za cíl zjednodušit způsob projednávání zpráv, způsob vyslovení souhlasu s ratifikací mezinárodních smluv, postupy při svolávání schůze a řízení sněmovny
změnou občanského zákoníku v souvislosti s úpravou vlastnictví bytů a nebytových prostor, jejímž cílem je jednoznačnou srozumitelnou formulací odstranit výkladové potíže při úpravě předkupního práva, vytváření stanov a zjednodušení procesu přijímání změn u vlastníků, a převody dluhů v souvislosti s převodem majetku.
změnou trestního řízení, resp. dosavadní úpravy, podle které soud byl povinen těhotné ženě nebo matce novorozeného dítěte odložit výkon trestu po dobu jednoho roku po porodu a nově dává možnost předsedovi soudního senátu zvážit míru, rozsah a kontrolu nad případným rozhodnutím o přerušení výkonu trestu - viz nejznámější případ vražedkyně Petry Janákové.
změnami zákona o ochraně veřejného zdraví týkající se především úředních kontrol potravin🥩🥚🧀a zjednodušení administrativy. Změny zahrnují i řadu dalších souvisejících ustanovení.
změnami zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně především v souvislosti s plány zdravotního pojistného a volbám do jednotlivých orgánů pojišťovny
👨‍💼Ani porada nejužšího vedení ODS se nevyhnula řešení situace kolem koronaviru, věnovali jsme se však zejména konkrétních návrhů pomocí opozice/zákonodárců z naší politické strany. Dalšími tématy byl mezinárodní problém v návaznosti na plánovanou návštěvu na Tchaj-wan, příprava na podzimní krajské a senátní volby, politická situace, a hlavně reálná východiska pro budoucnost.
🚑🚒🚓Strávil jsem také mnoho hodin na jednání bezpečnostních a dalších koordinačních rad a porad, ale to nejzásadnější, co jsem si z nich odnesl, je OBROVSKÝ DÍK všem zdravotníkům a složkám záchranného systému, kteří bez ohledu na jakékoliv vnější rošády, v plném nasazení vykonávají svou práci v této vypjaté a velmi náročné mimořádné situaci.🤝 Jako příklad skvělé spolupráce, schopnosti rychle vyhodnotit, reagovat a spolupracovat mohu uvést příklad z našeho kraje, kdy do výjezdu za pacientkou s podezřením na nákazu bylo nutné spojit síly ZZS i Horské služby.
Povinností nás všech činných ve veřejném životě je v prvé řadě vytvářet podmínky pro jejich práci, stejně tak jako se snažit zajistit podmínky všem, kteří zabezpečují další sociální péči v terénu, ale pamatovat bychom měli i na další služby spojené s věcmi nezbytnými pro každodenní život. 💁‍♂ Ale také bych chtěl APELOVAT na vládu, aby namísto několikrát za den se opakujících tiskových konferencí věnovala tento čas spíše opravdu systematicky přijímaným a vyhlašovaným opatřením v kontextu všech jejich důsledků i návazností, aby říkala opravdu ověřené a kompetentní informace, aby začalo fungovat SKUTEČNÉ KRIZOVÉ ŘÍZENÍ a premiér namísto ježdění po skladech a ubezpečování občanů o věcech, které se nestanou a jež se potom druhý den dějí, se zaměřil na vyřešení nejzásadnějšího problému – zabezpečení dostatečného množství ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu a také na budoucí fungování ekonomiky státu. Není to standardní situace, ale i pro takové jsou nastaveny základní mechanismy, které je třeba naplňovat a v neposlední řadě bychom zejména v takovéto situaci neměli zapomínat na elementární SLUŠNOST bez ohledu na to v jaké pozici na stupnici pracovního či společenského žebříčku se nacházíme. Pokud někoho osočíme ze lži, a prokáže-li se následně opak, považuji za samozřejmé, omluvit se….ale včera jsem jednu velkou omluvu všem, kteří rozporovali informaci o počtu dodaných respirátorů, jež se ukázala pravdivou (viz můj sobotní příspěvek), a za níž byli ráno ústy premiéra označeni za lháře, jaksi postrádal.
💁‍♂Přesto DO DNEŠNÍHO DNE PŘIJATÁ VLÁDNÍ OPATŘENÍ NEROZPORUJI, jakkoliv mohu mít určité výhrady ke způsobu jejich zavádění a myslím, že je důležité, abychom je všichni respektovali. Ale za úplně zásadní považuji osobní odpovědnost každého z nás k sobě samým, ke svým dětem i rodičům, ke všem ostatním lidem. NEPODCEŇUJME hygienická opatření, svůj aktuální zdravotní stav, nevytvářejme velká shromáždění, ale také nezapomínejme žít. NENECHEJME se ovládnout panikou, která nás zažene do nebezpečné spirály. 🙏POMÁHEJME SI, mysleme na ty nejslabší, hledejme nové cesty, jak i v této situaci najít pozitivní výzvy a možnosti, a sdílejme je s ostatními. Přeji nám všem, abychom v následujících dnech dokázali co nejúspěšněji čelit vývoji situace a nepřestávali věřit, že život – i když přináší velké zkoušky – je pořád krásný. 🙂