CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 16. 10.

16. 10. 2022

Pondělí
🤝na KÚ jsem přijal předsedu Sdružení komunálních služeb Bohumila Rataje a tajemníka Josefa Matuch, kteří přišli poděkovat za podporu a udělení záštity 59. Kongresu členů SKS a vystavovatelů komunální techniky, jenž se uskutečnil ve Špindlerově Mlýně. Věřím, že krajská podpora přispěje k celorepublikové výměně zkušeností a rozvoji problematiky technických služeb měst a obcí. V rámci kongresu byla také vyhlášena dobrovolná sbírka pro Ukrajinu s výnosem 12 500 Kč, který účastníci věnovali ve prospěch činnosti Oblastní charity Hradec Králové, za což jim patří i moje velké poděkování.
👩‍💼👨‍💼porada vedení kraje k projednání rozpočtového určení daní pro kraje (RUD), kdy bylo po seznámení kolegů z vedení s průběhem vyjednávání potvrzeno moje stanovisko pro další rozhodování hejtmanů na asociaci krajů.
🚑Prodiskutovali jsem také dofinancování ZZS a sociální péče v kraji, 📃návrhy na řešení další ne/existence Centra evropského plánování.
🐺Probrali jsme výsledky jednání na ministerstvu zemědělství a ministerstvu životního prostředí v souvislosti s problematikou ochrany vlka. Existuje návrh komplexní finanční podpory chovatelů pro zajištění stád před útoky vlka a o případných výjimkách z ochrany vlka se bude dále diskutovat neb ani po více než roce se nepodařilo sladit postoje všech zúčastněných.
💰Projednali jsme také rozpočtové vícenáklady za investiční stavby letošního roku a připravenou podporu kraje veřejnosti v souvislosti s energetickou krizí, kde máme k rozhodnutí na příští týden připravenu poradenskou telefonickou službu, podporu volnočasových aktivit pro děti, podporu školních exkurzí doplňujících teoretickou výuku, a podporu organizacím v sociální oblasti.
A absolvovali jsem profesní proškolení řidičů 🙂

Úterý
🧾operativa na KÚ spojená například s organizací zahraniční spolupráce, změn ve struktuře organizace k 1. 1. 2023, přípravou na setkání vedení kraje se všemi starosty kraje, přípravou na ocenění starostů s více než 20 lety angažovanosti ve veřejném životě, změnami na tiskovém oddělení, přípravou na setkání s novináři, projednáním rozvojových záměrů v rámci projektu průmyslové zóny Kvasiny, poradou vedení kraje s vedením Škoda Auto k další spolupráci apod.
👨‍💼odpoledne senátní klub, jehož součástí bylo i pracovní jednání s premiérem na téma energie a uprchlická krize. Osobně jsem opakovaně zdůraznil potřebu informací pro samosprávy s ohledem na zajištění energii pro veřejné instituce a svůj pohled na potřebné změny v Lex Ukrajina IV (zejména nutnost sjednocení náhrad po 5 měsících, zpřísnění podmínek pro uprchlíky například z hlediska dodržování pravidel platných v ČR viz hlášení změn v pobytu, školní docházka apod., potřeba změnit i systém registrace…), aby nedocházelo k zneužívání systému uprchlické pomoci.

Středa
👩‍💼👨‍💼schůze Senátu PČR, na níž bylo projednáno:
▶️zlepšení podmínek pro získávání kvalifikovaných a talentovaných pracovníků do EU z třetích zemí
▶️změny ve volbách poslanců do Evropského parlamentu - jsem proti s ohledem na snahy zřídit jeden volební obvod a 16 letou hranici pro možnost volit
▶️výsledky jednání Evropské rady z října tohoto roku
Dále byly schváleny:
▶️změny v zákonech o léčivech (adaptace nařízení o veterinárních opatření obsahující poslanecký přílepek týkající se nákupů a distribuci léčivých přípravků a změn v systému sledování dat o očkování)
▶️změny v příloze mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu (nově látky glukokorftikoidy umožňující přednostní energetické využití bílkovin a tuků)
▶️zprávy jednotlivých komisí Senátu PČR o činnosti včetně zprávy předsedy senátu o posledním dvouletém období.
Schváleno bylo rovněž usnesení k eskalaci agrese Ruské federace po masivních raketových útocích na civilní cíle.
🇪🇺🏙️v průběhu odpoledne jsem se spolu se zástupci přípravy projektu Broumov – Evropské hlavní město kultury 2028 podílel na obhajobě kandidatury pro získání tohoto titulu před evropskou komisí, jejíž opodstatnění spatřuji již v jeho historii, kdy bylo vyspělým kulturním místem nejenom vlivem kontinuálního působení benediktinského řádu, ale i díky vzájemnému prolínání kulturních, průmyslových i politických vlivů Čech, Pruska a Polska, bez ohledu na státní hranice. Po druhé světové válce, po odsunu Němců, perzekuci příslušníků církve, kolektivizaci zemědělství a znárodnění průmyslu, byla kontinuita přerušena, okres Broumov vymazán z mapy a Broumovsko se stalo zapomenutou zpustlou krajinou. V posledních třiceti letech se však toto město a jeho okolí mění v sebevědomé a kulturně vyspělé místo, a proto považuji jeho kandidaturu za jedinečnou příležitost vrátit Broumovu a jeho okolí opět význam místa setkávání a poznávání různých kultur, tradic a nových příležitostí. Místa, kde lidé mohou nacházet své historické kořeny a souvislosti a naplňovat jejich odkaz v duchu současných trendů v projektech a nových oborech, jež mohou inspirovat moderní společnost a utvářet společné evropské hodnoty. Těší mne, že se mi pro jeho podporu podařilo přesvědčit i kolegy ve vedení Královéhradeckého kraje, jenž se na přeměně Broumovska v posledních letech podílí výraznými investicemi a je připraven záměr v případě jejího úspěšného naplnění kandidatury finančně podpořit realizaci úkolů z ní vyplývajících. (Více – viz můj středeční příspěvek).

Čtvrtek
📝setkání v Hronově s místním starostou Petrem Koletou v souvislosti se záměrem zrušit Centrum evropského plánování v HK, kdy jsme probrali jeho hospodaření, podmínky pro činnost této organizace, předpoklady pro další existenci, a hlavně funkční řešení procesování evropských dotací do budoucna. K tomu je v kraji určena další organizace - CIRI. Dále jsme rozebrali probíhající investiční záměry, jako je výstavba nového sportovního areálu nebo nový záměr vybudovat dopravní terminál v tomto městě, na nichž se kraj podílí díky dotacím.
🛣️jednání s ředitelem ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. a kolegy z odboru dopravy k jednotlivým silničním stavbám, které v letošním roce dokončujeme v celkovém objemu cca 1,3 mld korun a diskutovali jsme nad plánem pro příští rok, který by mohl být objemově ve stejné výši.

Pátek
🛤️zasedání Správní rady Správy železnic jsme projednali a schválili můj podnět na vytvoření jednotného specializovaného softwarového prostředí, do kterého budou dopravci zadávat svá výluková opatření a jehož cílem je zpřístupnit veřejnosti všechny údaje od dopravců i s ohledem na opatření při řešení výluk na jednom místě. Další projednané body – viz můj páteční příspěvek.
🎉mezinárodní porota rozhodla o tom, kdo postoupí do druhého kola soutěže o titul Evropské hlavní město kultury 2028 a mám velkou radost, že Broumov postoupil a můžeme v této velké výzvě pokračovat. O držiteli titulu se definitivně rozhodne v červnu 2023. Nicméně už tento dílčí úspěch potvrzuje, že velikostí možná malé, ale svým potenciálem velké město, dává celému našemu regionu šanci být důležitou a inspirativní součástí evropského společenství. (více zde: https://www.kr-kralovehradecky.cz/.../broumov-jako.../)

Sobota, neděle
👨‍👩‍👦‍👦čas s rodinou a vzhledem k tomu, že jsem se v průběhu celého týdne potýkal s doznívajícími důsledky nachlazení, využil jsem víkendu i k jeho doléčení. Do příštího týdne přeji Vám všem co nejlepší kondici, a to nejenom pro zvládaní nezbytných úkolů, ale i pro využití všech příjemných aktivit, které nám barevný a zatím teplotně příjemný podzim nabízí.