CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 16.12.

16. 12. 2018

Pondělí 
👩‍💻👨‍💻poslední letošní zasedání Rady kraje – pro mne byly nejdůležitějším bodem programu objednávky na veřejnou železniční a autobusovou dopravu pro rok 2019, na který bude Krajem nasmlouváno více než 18,5 mil. km na autobusových🚌 a více jak 5,5 mil. km vlakových spojích🚊. 💁‍♂Současně si neodpustím zopakovat (i vzhledem k častým dotazům a požadavkům, se kterými se setkávám v rámci Pražíren nebo ve zprávách, které mi chodí) – uvědomuji si, že cestovní komfort v rámci veřejné dopravy není jenom o počtech nasmlouvaných kilometrů, ale také o rozložení spojů v jednotlivých oblastech, návaznostech a vybavení autobusů a vlaků. Bohužel opravdu efektivní plánování zejména vlakových spojení závisí na modernizaci železniční sítě, která v tuto chvíli na některých úsecích neumožňuje navýšení počtu spojů, ale ani úpravu jejich časového rozvržení s ohledem na lepší návaznost na další dopravu. Opakovaně zdůrazňuji, že jedním z hlavních cílů, které na další období pro optimalizaci veřejné dopravy v našem kraji máme, je nepolevit v tlaku na stát, a docílit tak realizace modernizace železniční sítě, a vybrat ty nejvhodnější dodavatele v oblastech autobusové dopravy v rámci probíhající soutěže. Věřím, že následně budeme moci cestujícím nabídnout vyšší cestovní komfort i v dosud nejvíce problematických parametrech.🙏
…pokračující jednání o zdravotnictví opět zejména k řešení situace v Náchodské nemocnici a změnám ve vedení Zdravotnického holdingu. Stále tvrdím, že pozice náměstka pro lékařskou péči ve vedení nemocnice má být obsazena někým z řad tamních lékařů👨‍⚕. A trvám na svém přesvědčení o potřebě změny na pozici ředitele nemocnice. Zatím jsme se dohodli na větší samostatnosti rychnovské části nemocnice a na personálním obsazení vedení v Rychnově nad Kněžnou.

Úterý 
…ani mně se nevyhýbají předvánoční „úkoly“, a tak na ně padl den dovolené🤷‍♂. Ale abych v mnoha ohledem velmi „pozemské“ 🛍🎄starosti vyvážil něčím mírně duši povznášejícím, dovolil jsem si den zakončit krásným vánočním koncertem v Senátu. Snímala jej i Česká televize a bude vysílán na Štědrý den – doporučuji všem, kteří budou chtít po snědené večeři a rozbalení dárků ještě něčím „doladit“ sváteční atmosféru. 🎼

Středa 
👨‍💼v Senát Parlamentu ČR jsem setrval i následující den, ale teď už v pracovním tempu. Jedním z projednávaných bodů byl i zákon o platech ústavních činitelů. Považuji projednávání tohoto zákona v Poslanecké sněmovně PČR za přehlídku populismu, zejména s ohledem na snahu jednotlivých poslanců každoročně "upravovat" to, co předtím schválili (upravili). 🙈Chápu, že je pěkné „být kladným hrdinou“ na pokračování (za rok bude zase o čem jednat a co upravovat, že?), ale osobně jsem byl pro návrh, vůbec se tímto zákonem v Senátu ČR nezabývat a nechat schválit zákon, který původně z Poslanecké sněmovny přišel. Protože se ale nakonec tento zákon v Senátu přeci jenom projednával, abych nemusel měnit svůj postoj - nepodílet se na tomto populismu - zdržel jsem se hlasování a věřím, že jsem tak přispěl k "důstojnému" uplynutí zákonné 30 denní lhůty k projednání této věci v Senátu a zákon mohl beze změn v pátek podepsat prezident ČR.
 🤔z pozice vicehejtmana KHK vím velmi dobře, jak ekonomiku krajského zdravotnictví (zejména nemocnic) ovlivňuje netransparentní a mezi jednotlivými kraji rozdílnou (mnohdy diskriminační) mechanikou aplikovaný systém úhrad, a proto jsem stížnost podanou Senátorským klubem ODS proti současné úhradové vyhlášce MZ ČR spolu s kolegy podepsal bez váhání.
😱 : https://www.parlamentnilisty.cz/…/Prodavacka-v-LIDLu-bere-2…
…Patrně se po slevách na dopravě a obědech zdarma hodí i za vnitro dát "něco do placu". Škoda jenom, že pro motivaci policistů za posledních 5 let ministři za ČSSD nepřišli na víc než na plošné % navýšení mezd. Nyní přichází ministr Hamáček s motivací “NOVĚ“ formou 2% mzdového navýšení a tzv. rizikového příspěvku, přičemž na obě dvě složky mají nárok jak řadoví policisté, tak plukovníci – a při přepočtu z platu řadového policisty a plukovníka je výsledek téměř totožný se systémem plošného přidávání, což je ve svém důsledku spíše demotivující rozdíl, že? Toto ministrovo "bouchnutí do stolu" opět bez ochoty diferencovat a zaměřit se na udržení zkušených policistů mezi 15. až 25. rokem služby, kteří pracují v přímém výkonu služby, se tak stává opět jenom rozmáchlým gestem. Nemluvě o tom, že potřebné změny pro stabilizaci policie nejsou pouze o takto pojatém navýšení mezd. Proklamovaná investice do bezpečí nás všech musí zahrnovat systémové změny – ale ostatně o tom jsem už mluvil mnohokrát.😕

Čtvrtek
🏨další díl seriálu „Nemocnice v Nerůžové zahradě“ - dospěli jsme k dohodě o tom, jak bude vypadat vedení Zdravotnického holdingu, které společně s náměstkem Cabicarem odpovídá za fungování našich nemocnic. Zůstává, ale stále k vyřešení situace ve vedení Náchodské nemocnice. Snad v příštím „díle“. 
🚗🚆dopravní konference v Trutnově, kde jsme jednali především o konkrétních možnostech Česko-polské spolupráce při dostavbě dálnice D11 a v rámci modernizace železniční sítě. Snahou kraje i Česko-polského seskupení NOVUM je, co možná nejrychlejší propojení HK a Krkonoš. Za neméně důležité považujeme zajištění většího cestovního komfortu (více a lépe navazujících spojení) s využitím přeshraniční spolupráce v oblastech Náchodska a Broumovska.🤝

Pátek
👨‍🏫v rámci první vyučovací hodiny, byli tentokrát mí studenti poněkud nesoustředění - bylo třeba jim připomenout, že škola přeci jenom není kabaret a přinutit je k přemýšlení. Kromě připravených témat jsem i s ohledem na aktuální atmosféru ve společnosti, která bohužel nepřináší přináší také nová bezpečnostní rizika, považoval za vhodné diskutovat o nich se studenty. Pro větší názornost jsem zvolil jedno z videí, které využívají k osvětě a výuce policisté. Doufám, že tři hlavní zásady „Utíkej, schovej se a bojuj“ nebude nikdo z nás v životě muset k přežití použít, ale jsem přesvědčen, že i v tomto ohledu štěstí přeje připraveným, a to ať už jde o záchranu sama sebe nebo života někoho jiného. Video je k přehrání v mém pátečním příspěvku - vidět jej je, myslím, prospěšné pro každého…💁‍♂
🚧🛣jednání se starostou Butovse a následně se starostou Albrechtic k plánu rekonstrukcí silnic. Především na trasách Popovice - Tuř - Butoves - Vrbice - Žeretice a Albrechtice nad Orlicí - hranice okresu. 
🚌setkání s posledním dopravcem, který odmítl podepsat dodatek č. 3, týkající se poskytovaných slev v dopravě. Po několika oficiálních dopisech jsme se osobně dohodli na výpovědi stávající smlouvy a jednání o smlouvě nové. Znovu jsem si uvědomil, jak je potřebné vysoutěžit jednotlivé dopravce na dalších deset let, abychom se každý rok nemuseli dohadovat o financích za objednávané služby pro veřejnou dopravu.
🎂večer oslava 70. narozenin mého kamaráda ve společnosti bývalých fotbalových rozhodčích. Ještě jednou velká gratulace a jenom vše dobré do dalších let, Petře Humlere!🎉

Sobota, neděle
🛋užívám si klidný a pohodový adventní víkend doma s rodinou👨‍👩‍👦‍👦 a sbírám síly pro náročný pracovní týden, který mne do Vánoc ještě čeká🙂Dnes je také čas zapálit třetí adventní „pastýřskou“ svíci. I když mně se možná více líbí její označení „přátelská“, protože to více symbolizuje to, co bych chtěl popřát sobě i Vám všem do příštího týdne - abychom využili tento poslední předvánoční čas kromě „dotahování“ všeho, co jsme ještě nestihli, k setkávání se, zastavení se a příjemným rozhovorům s přáteli. Sdílejme nejenom posty na sociálních sítím, ale to pozitivní v nás.🙂