CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 16.4

16. 04. 2023

Pondělí
🐥sváteční den patřil velikonoční pomlázce, na kterou jsem se s Toníkem zodpovědně připravili, abychom i svým dílem přispěli k udržování tradic 🙂, ale hlavně jsme si užili společný čas, který nám prodloužený víkend „nadělil“
Úterý
📝pracovní týden jsem zahájil řadou operativních schůzek, například s náměstkem pro školství nebo s ředitelkou EUC klinik v Hradci, Pardubicích a Přelouči - Petrou Mrázovou
🏤setkal jsem se též s Borisem Šlosarem, zástupcem managementu České pošty, k rušení 16 poboček v našem kraji. Většina jeho argumentů zazněla již v předešlých dnech i ve veřejném prostoru, nicméně na cokoliv dalšího, kromě obehrané písničky o potřebě zrušit 300 poboček, jsem nedostal smysluplnou odpověď. Jako například k tomu, zda máme zpracovanou představu o fungování České pošty v dalších 10 letech, kdy mi nestačí prezentace o pár snímcích, ale očekával bych analýzu, na jejím základě postavenou koncepci, alternativní návrhy činnosti a agend, do nichž by se rovněž měla nemalou měrou promítnout digitalizace atd. Nebudeme-li znát, jaké agendy se v návaznosti na využívání moderních technologií zruší, jaké služby, v jakém rozsahu a četnosti chceme, aby nadále Česká pošta poskytovala, a to i s ohledem na modernizační plán komunikace při naplňování stanovených kompetencí pro stát – potom je bezhlavé rušení poboček jen nekoncepčním krokem, který systémově ve fungování této instituce nevyřeší téměř nic. Zarážející pro mě je, že ministr vnitra nedonutil již v loňském roce, před spuštěním záměru rušení 300 pobočce, management České pošty připravit komplexní strategii dalšího fungování a stabilizace pro střednědobé období 5-10 let. Nesouhlasím s tím, že řešení situace je čistě v kompetenci managementu ČP. Lídrovskou a politickou odpovědnost za takové zásadní změny v institucích státní správy má ministr příslušného resortu, a musí je umět nejen odpracovat, ale také přesvědčivě vysvětlit.
👨‍🚒zúčastnil jsem se otevření nového školicího střediska dobrovolných hasičů s kapacitou 20 míst, jež vzniklo z bývalé kotelny u zámku v Bílých Poličanech. Na její přestavbě se finančně podílelo ministerstvo vnitra, Krajské sdružení hasičů KHK, které budovu nyní vlastní a kraj, který na ní v rámci dlouhodobé podpory hasičům přispěl již v minulosti 1,5 milionem korun a po domluvě s dobrovolnými hasiči doplatí i chybějících 700 tisíc korun. Letošní krajská dotace, ať už na novou techniku, práci s mládeží či vzdělávání v rámci činnosti dobrovolných hasičů dosáhne celkového objemu 37 milionů korun. Činnost v novém středisku zahájí hasiči ještě letos.
Středa
🏨po letech marných snah o naplnění vládního slibu vyplývajícího z memoranda o spolupráci mezi společností Škoda Auto, vládou České republiky a Královéhradeckým krajem ze dne 23. 3. 2015, zahrnujícího spoluúčast státu při financování tohoto záměru, se mi v díky neústupnosti a mnoha vyjednáváním s představiteli předchozí i současné vlády podařilo dosáhnout nejenom potvrzení slibu, potvrzení objem, ale konkrétního plánu čerpání státní finanční participace. Ve středu byly práce na rekonstrukci stávajícího pavilonu dětského oddělení, interny, gynekologie a porodnice a přístavbě nového pavilonu s urgentním příjmem a ambulantní péčí zahájeny. 💰Náklady na realizaci projektu činí zhruba 880 milionů korun, přičemž stát přispěje 300 miliony korun (150 letos a 150 v roce 2024). Na vybavení v předpokládaném nákladu cca 450 mil korun, použije kraj 130 milionů z evropských dotací a jeho dodání bude předmětem samostatné soutěže. Sloužit pacientům začne zmodernizovaný i nový pavilon za 24 měsíců – tedy v průběhu roku 2025. Dalším krokem je stabilizace rozsahu poskytované zdravotní péče, a vzhledem k tomu, že Rychnovská nemocnice ji zajišťuje pro spádovou oblast s 80 tisíci obyvateli považuji za důležitou i transformaci do samostatné okresní nemocnice, jíž plánujeme v roce 2025.(více – viz můj středeční příspěvek)
👩‍💼👨‍💼odpoledne jsem společně s náměstkem pro investice, náměstkyní pro sociální věci a kultury, radními pro zdravotnictví a pro regionální rozvoj, jednal se starosty obcí na Jičínsku. Zabývali jsme se bezpečnostními otázkami a investicemi do krajem spravované dopravní infrastruktury v této části regionu. Kraj plánuje v letošním roce investovat do oprav silnic 1,7 miliardy korun, přičemž na Jičínsku to bude v rámci osmi staveb. Probrali jsme též možnosti rozšíření stávajících krajských investic do modernizace Jičínské nemocnice ke zvýšení jejích parkovacích kapacit a hovořili jsme o spolupráci s obcemi při hledání nových lékařů.
Čtvrtek
🛤️řídil jsem zasedání správní rady Správa železnic , které se tentokrát uskutečnilo na půdě Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice. Kromě hospodaření a zhodnocení činnosti jsme probírali i témata dopravní železniční konference, kterou zde univerzita ve stejný den pořádala. A v té souvislosti jsem připomněl, že pro zajištění odpovídající a požadované provozuschopnosti
i pro další plánovaný rozvoj (výstavba, modernizace, záměry VRT) považuji za absolutní prioritu zabezpečit z pohledu dlouhodobého horizontu předvídatelné finanční zdroje. Přičemž zásadní role má v tomto ministr dopravy a vláda. A jsem moc rád, že i v této ekonomicky složité době jsou finance do dopravní infrastruktury deklarovány v navýšeném objemu. Důležitá bude i role Správy železnic, která musí být schopná úspěšně investovat do koridorových a navazujících klíčových tratí, investice plánovat a koordinovat, aby nedocházelo k zbytečným komplikacím v železniční dopravě, zajistit opravy a modernizaci při provozuschopnosti železničních tratí a průběžně připravovat další rozvoj železnice s ohledem na plánované výstavby VRT. Vnímám, že management Správy železnice je tyto úkoly připraven plnit a správní rada k tomu plánuje využívat řadu kontrolních a řídících nástrojů, z nichž k nejvýznamnějším určitě patří hodnocení činnosti organizace a lidí odpovědných za fungování pomocí tzv. Klíčových ukazatelů výkonnosti, hospodaření včetně splnění provozních a investičních plánů, spolehlivost a propustnost železniční sítě.
Na druhou stranu na to, jak bude vypadat naše železnice, mají v různých souvislostech významný vliv také objednatelé a dopravci. Týká se to například rozsahu a financování objednávání železniční dopravy, plnění uzavřených smluv s ohledem na zajištění bezproblémovosti jednotlivých spojů, nasazování železničních jednotek, investic do železničních jednotek, ale i koordinace a obsazenosti železniční cesty, komunikace s veřejností, informovanost, plánování a koordinace železničních výluk a
sdílení dat o veřejné dopravě a opatření v jednotlivých regionech.
Osobně se pak nejvíce angažuji v rozvoji záměru realizace VRT ve Východních Čechách, které bude předcházet rozsáhlá modernizace do souvisejících regionálních železničních tratí v našem kraji.
Pátek
🇸🇰pracovní cesta na Slovensko do Banskobystrického kraje při příležitosti setkání za účelem výměny zkušeností a projednání konkrétních možností spolupráce zemědělců obou našich regionů. Diskuse byla zaměřena především na předpokládaný vývoj evropské a národních zemědělských politik. Cestu jsem ale využil také k setkání se županem Lunterem, na němž jsme probrali možnosti spolupráce v oblasti školství, cestovního ruchu a kultury, abychom při pracovním setkání v červnu mohli podepsat smlouvy o jejích konkrétních krocích. Důležité bylo i probrat podporu Banskobystrického kraje kandidatuře Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028 a jeden konkrétní projekt, který se společně pokusíme připravit.
Sobota, neděle
👨‍👩‍👦‍👦trocha odpočinku s rodinou a také radost z postupu našich hokejistů do finále extraligy, které se zdálo být po předposledním nekonečném zápase a mnoha zdravotních indispozicích hráčů v našem týmu už téměř nedosažitelné. 👏🏒Gratuluji k úspěchu a pojďme do rozhodujícího boje spojit všechny fanouškovské síly, aby se jeden hokejový sen stal zase skutečností. Krásný týden ale přeji Vám všem, ať fandíte hokeji nebo čemukoliv jinému.🙂