CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 16.6.

16. 06. 2019

Pondělí
👨‍💼ranní porada- k programu dotací pro příští rok, o potencionální výstavbě v Rychnovské nemocnici a také o tom, jak pracovat s hrozícími problémy rozpočtu Královéhradeckého kraje v letech 2020-2022.
👨‍💼Rada kraje s 84 jednacími body obvyklé agendy jednotlivých gescí.
…Rada a Sněm Oblastního sdružení ODS Náchod, na němž bylo zvoleno nové vedení. Moc děkuji za projevenou důvěru a zvolení předsedou. Jsem připraven společně s ostatními členy vedení i další 2 roky dělat vše pro větší důvěryhodnost naší politické práce v našem regionu🙂

Úterý
…jednání v náchodské senátní kanceláři s majiteli nemovitostí kvůli přeložce🚧 Běloves - Velké Poříčí.
…přesun do Senátu PČR, kde zbytek dne patřil přípravě na 9. schůzi.
... 💁a ani v tomto týdnu z mého pracovního programu nezmizela probíhající veřejná soutěž na dodavatele autobusové dopravy v našem kraji. V minulých dnech opakovaně zasedla hodnotící komise a současně Rada Královéhradeckého kraje po podrobném a srozumitelném vypořádání se s námitkou na autobusový tendr neshledala důvody k jejímu vyhovění, a proto námitku zamítla. Trváme na tom, že námitka na soutěž byla neoprávněná. Přesto jsme byli v tomto týdnu informováni o podání návrhu ze strany společnosti Autobusové dopravy Podbořany na přezkoumání úkonu zadavatele na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. V této souvislosti mohu pouze dodat, že v zákonné lhůtě podáme na ÚHOS naše vyjádření a konkrétní informace budeme poskytovat až po vyhodnocení soutěže a jejího schválení Radou kraje👨.

Středa
👨‍💼tisková konference senátorského klubu ODS, na níž jsme společně s předsedou deklarovali snahu zřídit Dočasnou komisi Senátu PČR k návrhům auditních zpráv, dále připravenost schválit první čtení a podílet se na úpravě změny zákona o státních zastupitelstvích atd.
…k zákonu o státních zastupitelstvích je potřeba nejen stanovit kárné řízení pro odvolávání vedoucích státních zástupců, ale i dobu jejich mandátů. A pevně věřím, že existuje vůle se dohodnout a podpořit dalším opatřením větší nezávislost státních zastupitelství.
 👨‍💻9. schůze Senátu PČR byla především o:
zákonu o pojistném na sociální zabezpečení, které ukládá povinnost ČSSZ informovat zaměstnavatele o vzniku každé nové DPN jeho zaměstnanců - schváleno. 
projednávání návrhu novely zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, při němž jsem se jako zpravodaj za Ústavně právní výbor snažil: velmi podrobně upozornit na očekávané aplikační problémy a navrhnout řešení pro sjednocení metodických pokynů. Věnoval jsem se vysvětlení pozměňovacích návrhů, které byly zpracovány v poslanecké sněmovně nad rámec nálezu Ústavního soudu (s výjimkou tzv. stabilizačního příspěvku, s jehož navrhovaným nastavením nejsem zcela ztotožněn). Byl jsem připraven i na pozměňovací návrh v souvislosti s novým zařazením rozhodování o ne/povolení výdělečné činnosti do tzv. řízení ve věcech služebního poměru, které má parametry správního řízení, ten však nakonec nebyl uplatněn, protože s ohledem na obavy obavy o první právní vakuum díky předpokládané účinností od 1. 7. 2019, byla schválena předložena novela beze změn. diskuzi k rozpočtové strategii na léta 2020-2022. A z mého pohledu - pokud se budeme bavit o problémech minulosti, které vytváří potřeby současnosti, tak už si pojďme - milá vládo- nalít čistého vína a řečí čísel si řekněme, co jsou pojmy a dojmy - například v oblasti dopravy, sociální oblasti a rozpočtového určení daní krajů a státu! Strategie byla vzata na vědomí, ale s doporučením, aby zejména výše zmíněné oblasti byly prioritami už při sestavování rozpočtu ČR, a ne předmětem každoročního dohadování v průběhu roku.
možnosti vysílání prostředků Vzdušných sil Armády ČR do vzdušného prostoru SR - schváleno.
přílohy k mezinárodní úmluvě proti dopingu ve sportu - schváleny
návrh zákona o státních zastupitelstvích byl projednán v prvním čtení s tím, že je třeba odborně připravit v Ústavně právním výboru návrh novely zejména k úpravě mandátů a kárného řízení u vedoucích státních zástupců. Téma, kterému se budu věnovat osobně.
Návrh ruského zákona o uznání účastníků okupace z roku 1968 (která byla jednoznačným porušením mezinárodního práva) za válečné veterány. Považuji tento návrh za naprosto nepřijatelný. Nelze souhlasit s glorifikací aktérů vpádu ruských vojsk na naše území, při němž přišli o život bezbranní civilisté – občané Československa. A v neposlední řadě není možné, abychom umožnili vznik precedentu pro obdobné vnímání či legalizaci obdobných násilných aktů.

Čtvrtek
Zaznamenal jsem👉: https://zpravy.aktualne.cz/…/r~bec100428d1a11e9b38a0cc47ab…/?
Toto je jeden z úseků "naší" 🚅vysokorychlostní tratě směrem Praha - Polsko a dle prozatímních signálů věřím, že se zúročí všechna dlouhá jednání a trať bude vedena přes náš - Královéhradecký kraj.🙏
👨‍💻pokračování 9. schůze Senátu PČR:
bylo schválené zřízení dočasné komise Senátu k návrhům auditních zpráv – bude složena z 12 senátorů (z každého senátorského klubu 2) a její působnost je stanovena maximálně do ledna 2020. Úkolem komise bude zpracování a posouzení informací obsažených v předběžných zprávách Evropské komise. Nemá úlohu ani pravomoc vyšetřovací, ale jejím úkolem bude zodpovědně posoudit zjištěné skutečnosti ze zpráv a objektivně je veřejně prezentovat. Jako její člen budu na tento přístup dbát.
diskuse k Petici Braňme média veřejné služby a k Petici Zdravé prosperující lesy pro příští generaci

Pátek
👨‍👩‍👦‍👦po 5 týdnech jedeme na letiště do Vídně vyzvednout staršího syna z jeho první velké samostatné cesty – 🏒na hokejový kemp v Kanadě. Jsem rád, že jsme překonali počáteční obavy, jak v této zkoušce obstojí. Zvládl to a vím, že už to zvládne i kdykoliv příště.👍 
💻na cestách jsem si stačil přečíst: http://neviditelnypes.lidovky.cz/je-tu-bezpe…/p_cirkus.aspx…
Myslím, že kromě výborného 10. místa je potřeba zdůraznit slova o perfektní legislativě v Česku k držení zbraní a za sebe dodávám - braňme si jí před evropskými nesmysly!
🤦‍♂https://www.irozhlas.cz/…/antimonopolni-urad-ministerstvo-v…
Shrňme si to: už před lety policie avizovala naléhavou potřebu obměny vozového parku. Následně bylo z diskriminační důvodů zrušeno několik tendrů a policie po 5 letech jezdí stále stejnými nevyhovujícími auty. 🤔Přestávám věřit v kompetentnost ekonomického generála nebo možná už začínám rozumět tomu, co skrývá pojem " kompetentní odborník".

Sobota, neděle
…nejprve na zážitky bohatá sobota: 🥂slavnostní zahájení svátků vína v České Skalici v nádherném prostředí muzea Boženy Němcové. Dobrý nápad a návrat k tradicím, skvělé počasí a velký výběr vín. Věřím, že napřesrok se tu setkáme už nejenom se stovkami ale s tisíci milovníků dobrého vína.🙂
… na akci všech spolků působících v obci Černilov (myslivci, tenisti, fotbalisti…) jsem pozorně poslouchal o jejich aktivitách, ale současně jsem byl moc rád u předání nového služebního auta 🚒pro JPOII zdejších dobrovolných hasičů, které nahradilo starý a nespolehlivý vůz. Těší mne, že jsem mohl svým přispěním k novému vozu trochu dopomoci a věřím, že tato investice je v zájmu nás všech, kteří jejich služby ve složitých situacích potřebujeme.😇
🚲cyklistické závody v Žernově a 17. ročník „Žernovského bejka“.🐃 Můj obdiv patří všem, kteří mají vůli něco připravit, proto mé poděkování patří v tomto případě i pořadateli a místnímu starostovi Liborovi Mojžíšovi.👏
…a neděle relax s rodinou. Do nového týdne Vám přeji teplé slunečné počasí, chladnou hlavu a báječnou nejdelší noc v roce.😉