CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 16.8.

16. 08. 2020

Pondělí
 👩‍💻👨‍💻jednání Rady KHK s cca 80 body programu – za důležitou považuji informaci, že téměř po 26 měsících od zahájení stavebních prací jsme obdrželi oficiální kolaudační souhlas pro budovy J a K Oblastní náchodské nemocnice 🏨včetně k nim navazujících stavebních objektů. Pro dokončení první etapy dostavby a modernizace ONN nyní zbývají dodávky zdravotnické techniky, interiérového nábytku a IT technologií. Zároveň se dokončují některé finální práce, které nemají vliv na vydání kolaudačního souhlasu ze strany příslušného stavebního úřadu. Po těchto nezbytných krocích zahájíme zkušební provoz nových pavilonů, předání budov do užívání je v plánu začátkem příštího roku.👍Dále mne potěšilo, že jsme např. schválili pomoc/dotaci na zajištění 🚌autobusové dopravy zdravotně znevýhodněných osob (AUDIS BUS), projednali jsme také dílčí stavební úpravy v rychnovské porodnici🏨, shodli jsme se na záměru odpustit nájem zdravotnickému holdingu za dobu koronavirových opatření, s podmínkou, že stejně tak to bude provedeno u jednotlivých krajských nemocnic, a také jsme schválili předfinancování dvou Česko-polských projektů Barokem to nekončí a Baroko neumírá v rámci revitalizace KUKSu.
…po řadě dalších dílčích jednání mne večer mne čekala milá „povinnost“🤝, popřát řediteli ÚDRBA SILNIC Královéhradeckého kraje k 60. narozeninám 🎂a poděkovat mu za profesionální spolupráci v uplynulých čtyřech letech.

Úterý
 💁‍♂‍Od sedmé hodiny ranní jsem absolvoval mnoho jednání týkajících se dopravy a silnic - nejprve jsme probrali s ředitelem ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje první plán staveb na rok 2021📈 a přípravu plánu na zimní údržbu, s vedoucím odboru dopravy přípravu na jednání hodnotícího týmu k předloženým indikativním nabídkám železničních dopravců a kontrola průběžného plnění smluv v autobusové dopravě🚌, s náměstkem primátora jsme řešili zdvojkolejnění HK-Pardubice v návaznosti na projekt rekonstrukce nádraží v Hradci Králové a předpokládaný rozvoj železniční dopravy, resp. objemu objednávaného v KHK🚆, ulici Za poštou, kde jsem apeloval na řešení ze strany města a společně se zástupci místní samosprávy jsme se věnovali problémům v místní části Věkoše (více viz můj úterní příspěvek).
👨‍💼odpoledne ústavní komise v Senátu a jednání o návrhu změn ve volebním zákoně, přičemž jsme projednali vládní návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a Senátu PČR v roce 2020. Nově tedy platí, jen pro tyto volby, tři formy hlasování. 🗳️Volit bude možné, kromě obvyklého způsobu - ve středu na volebních stanovištích pro volbu z auta, v pobytových zařízeních anebo doma do zvláštní volební schránky pomoci speciálních volebních komisí, za které odpovídají příslušné krajské úřady (pro osoby, které jsou v karanténě a dopředu o to požádají). Sčítání bude provedeno centrálně na úrovni krajů speciální sčítací komisí za dohledu pozorovatelů politických stran. Tato změna nemá vliv na standardní způsoby volby včetně přenosných volebních uren pro osoby, které se nemohou dostavit do volebních místností z jiných důvodů.
🎉a na závěr dne ještě jedna vleká 60ková gratulace, tentokrát předsedovi Senátu PČR Miloši Vystrčilovi. Popřál jsem mu hlavně hodně zdraví, energie má myslím, zatím stále ještě na rozdávání (kdybyste nevěděli, jak vypadá „králíček Duracell“ naživo, přijďte někdy do senátu)😊

Středa
…26. schůze Senátu PČR, v jejímž průběhu jsme se zabývali:
▶️návrhem zákona o dani z nabytí nemovitých věcí - konečně se ruší tato nemravná/nerozumná daň, kterou ODS navrhuje již několik let a v senátu jsme ji chtěli zrušit už před rokem. Poděkování patří kolegovi poslanci Munzarovi, který prosadil ve sněmovně pozměňovací návrh, jenž zachovává možnost odpočtu z úroků hypoték ve výši alespoň 150 tisíc Kč ročně. Bylo třeba však schválit ještě pozměňovací návrh, a to ve smyslu legislativních oprav/dopracování předloženého zákona, který podpořila i ministryně financí, a bude tedy po vrácení senátem schváleno i ve sněmovně.👏
▶️návrh na působení sil ministerstva obrany v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigerii a Čadu byl schválen
▶️k současné situaci v Bělorusku, bylo přijato usnesení, které odsuzuje násilí a vyzývá vládu k opatřením v rámci zahraniční diplomacie
…26. schůze byla plánovaně přerušena významnou návštěvou ministra zahraničí USA Michaela R. Pompea 🇺🇸v Senátu PČR...https://eurozpravy.cz/…/pompeo-promluvil-v-senatu-zkritizo…/
💁‍♂‍Dovolím si zde z doslovného přepisu jeho projevu uvést alespoň ta nejzásadnější sdělení👉: Před mnoha lety – bohužel před příliš mnoha – jsem byl mladý voják v Evropě a sloužil jsem nedaleko odsud, blízko Bayreuthu. Tehdy nebylo možné si představit, že ministr zahraničí USA někdy promluví v tomto městě, které tehdy bylo pod nadvládou komunistů.
Když konečně padla železná opona, Američané měli radost z vaší svobody. Jsme rádi, že Rádio Svobodná Evropa a Rádio svoboda (Radio Liberty) se v roce 1995 přestěhovaly do Prahy. Tato mise, o které se zmiňuji, je důležitá stejně dnes jako předtím.
Před třiceti lety byl Václav Havel prvním politikem z bývalého východního bloku, který hovořil na společném zasedání obou komor amerického Kongresu. Tehdy řekl, cituji: „Žijeme ve výjimečné době. Lidská tvář světa se mění tak rychle, že žádný ze známých politických tachometrů nestačí k měření této rychlosti.“
Bylo to tak, byla to výjimečná doba, úžasná doba pro tuto část světa, když komunistické mraky odtáhly a prorazily je paprsky svobody. Ale dnes vidíme, že navzdory těmto skvělým časům mnohé z geopolitických předpokladů z té doby nenastaly. Věci, ve které jsme věřili, se prostě nenaplnily. A možná – možná teprve teď si uvědomujeme ty trendy, které jsme si měli uvědomit dávno.
Rusko pokračuje ve snahách podkopávat vaši demokracii a bezpečnost prostřednictvím dezinformačních kampaní a kybernetických útoků. Snaží se dokonce přepisovat vaši historii. Všichni jsme toho byli svědky. Dnes je ale ještě větší hrozbou Komunistická strana Číny svou politikou donucování a kontroly. Ve vaší zemi jsme svědky vlivových kampaní proti vašim politikům a bezpečnostním silám, vidíme krádeže průmyslových dat, která jste získali díky své inovativnosti a kreativitě, vidíme využívání ekonomického vlivu k potlačování svobody samotné. Tady se nejedná o tanky a pušky, v tom je velký rozdíl.. Komunistická strana Číny využívá ekonomický vliv k nátlaku na jiné země. To je hlubokém rozporu se všemi našimi hodnotami. Komunistická strana Číny lže a ty, kteří se snaží mluvit pravdu, nechá zmizet. Prudká pandemie, která vznikla ve Wuchanu, se rozšířila tak rychle a způsobila takové škody, protože ji Komunistická strana Číny tutlala.
Pak tu máme tragédii, která se odehrává v Hongkongu, kde jsou jeho občanům předčasně upírány svobody. Vidíme pokusy o dominanci v Jihočínském moři. Vidíme milion muslimských Ujgurů držených v internačních táborech v provincii Sin-ťiang. Toto je hanebná skvrna na lidských právech, podporovaná společnostmi jako je Huawei, které používají technologie, o kterých tajné policie v minulých dobách mohly jen snít. Mohlo by se jednoduše říci, že Čína je jen takové přechodné ohrožení, ale doufám, že všichni víte, že tomu tak není. Čínský režim má stejné marxisticko – leninské jádro jako měl sovětský režim a možná ještě tvrdší. Strana vždy klade na první místo sebe. To, co se teď děje, není studená válka verze 2.0. Čelit čínské hrozbě je v mnoha ohledech mnohem těžší. Komunistická strana Číny je již zapletena do našich ekonomik, naší politiky, našich společností takovým způsobem, jak Sovětský svaz nikdy nebyl. Jak nám kdysi připomněl prezident Havel, nesmíme se propůjčit „životu ve lži“, ale „životu v pravdě“. A tady je pravda: čínská světová dominance není nevyhnutelná. Jsme sami strůjci svých osudů. Ale musíme na tom pracovat všichni. Musíme vysvětlovat to, co si myslím, že ti z nás, kteří vyrostli v jiné době, vědí. Musíme přiblížit našim občanům cenu, kterou svobodné společnosti zaplatí, pokud se s tou hrozbou nevypořádají.
Žádám vás naléhavě – vás, zástupce českého lidu – seberte veškerou odvahu a zasaďte se o suverenitu a svobody své i svých spoluobčanů, kteří je požadovali na ulicích Prahy v roce 1968, v dokumentu Charty 77 a na Václavském náměstí v roce 1989. Váš lid má příležitost ukázat celé Evropě, co to znamená být průkopníkem svobody. A musím říct, že už to v mnoha ohledech děláte. Vězte, že Amerika vás podporuje a vždycky bude. Vždycky budeme stát po boku svých bratří a sester v boji za svobodu. Nedávno jsme přijali nabídku EU na zahájení dialogu mezi EU a USA zaměřeného na Čínu a na to, jak jí společně budeme čelit. Spolupracujeme s našimi přáteli v OSN na ochraně orgánů OSN před škodlivým vlivem čínských komunistů. Také měníme zaměření NATO, abychom se ujistili, že je připraveno plnit své úkoly v této době tváří v tvář nově se objevujícím hrozbám.“
Skončím znovu citátem prezidenta Havla: „Myšlenka lidských práv a svobod musí být nedělitelnou součástí jakéhokoliv smysluplného světového zřízení“.
Moji čeští přátelé, prosím, pamatujte si to. A pamatujte si také, že dnes, zítra a navždy bude Amerika s vámi, protože my bojujeme za ta vzácná lidská práva a svobody."

Čtvrtek
… s kolegy z odboru dopravy jsme věnovali dopoledne přípravě na vyhodnocení indikativních nabídek 📃od železničních dopravců🚆, řešili jsme aktuální stav v autobusové a železniční dopravě v kraji a plnění rozpočtu v letošním roce.
…odpoledne jsme s potěšením, společně s předsedou Senátu PČR Milošem Vytrčilem a iniciátorem senátorské sbírky na auto pro plzeňskou Diecézní Charitu💰– senátorem za ODS Aschenbrennerem, předali do rukou vrchní sestry paní Vydrové auto🚗 pro její tým terénních pracovníků, kteří se starají o klienty v domácí péči (více viz můj čtvrteční příspěvek)

Pátek
👩‍💼👨‍💼mimořádná Rada KHK především kvůli majetku, a za pozitivní považuji např. dvě novinky, za kterými stojí kolegové Václav Řehoř, Rudolf Cogan a Martina Berdychová. Kraj nechá upravit projektovou dokumentaci a chce pokračovat v záměru na vybudování nástavby nad laboratořemi v Městské nemocnici Dvůr Králové nad Labem🏨. Původní projektovou dokumentaci autor přepracuje podle aktuálních potřeb. Na opravy školských zařízení vyčlenil kraj rekordní částku přes 200 milionů korun z Fondu rozvoje a reprodukce KHK a uhradí náklady💰 na 45 plánovaných akcí. Práce pokračují i o prázdninách, kdy stavebními úpravami projde deset školských zařízení🧮📝. Nicméně místo pár minut jsme díky, slušně řečeno, nepříliš šťastně komunikaci k řešení problémů, jejichž příčiny měly být nejprve řádně a objektivně prověřeny a projednány v rámci úřadu s těmi, jichž se bezprostředně týkají oproti unáhleným mediálním a skutečnosti zkreslujícím prohlášením, na radě diskutovali téměř dvě hodiny🙈. Je vidět, že volby za dveřmi, dávají některým lidem pocit, že účel světí prostředky, což mne zrovna nenaplňuje přesvědčením, že se opravdu všichni chceme o své pozice utkat férově🤔.
…odpoledne jsem věnoval několika drobným jednáním a nahromaděné administrativě.

Sobota, neděle
…kromě příjemných letních aktivit s rodinou👨‍👩‍👦‍👦 a méně příjemných údržbových prací okolo domu, jsem zaregistroval👀: https://ct24.ceskatelevize.cz/…/3162114-bodovy-system-uz-fu…
💁‍♂‍Pět let o tom ministři dopravy mluví, nikdo pořádně nevysvětlil záměry „zjednodušení“, které v praxi však znamená namísto zjednodušení počtu přestupků pouze zjednodušení rozdělení kategorií bodů. Začínající řidič potřebuje ale hlavně jezdit, takže až spáchá jeden přestupek za 6 bodů, přestane na rok řídit...?!🙅‍♂‍ Místo toho, aby ministerstvo dopravy vyřešilo například více než deset let slibovaný řidičák na zkoušku (systém sankcí, preventivních povinných aktivit apod.), tak se uchyluje k tomu, že bez varování za jeden přestupek nebudeš „mladej“ jezdit.🤦‍♂‍
…také jsem přijal pozvání na hasičské závody👨‍🚒 v Lanžově, které byly příjemným společensko-sportovním zážitkem (viz můj sobotní příspěvek).😉 A hodně takových přeji i Vám v nadcházejícím předposledním prázdninovém týdnu.