CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 17. 1.

17. 01. 2021

Pondělí
👨‍💼👩‍💼zasedání Rady KHK s 81 body – např.
▶️schválen výběr 6 žádostí (poskytovatelů), které uspěly pro získání financí z dotačního programu na podporu hospicové péče v kraji, mezi něž KHK v letošním roce rozdělí 20,5 mil Kč.
▶️schváleno vyhlášení dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit pro rok 2021. Žádosti budou přijímány od 1. do 12. března 2021 a mezi žadatele kraj rozdělí 3 mil Kč
▶️KHK musel kvůli dopadům pandemie onemocnění COVID-19 a vzhledem k předpokládaným výpadkům příjmů veřejných rozpočtů zredukovat objem peněz rozdělovaných prostřednictvím dotačních titulů. Přesto i v této době chce kraj letos rozdělit přes 77 mil Kč:
Regionální rozvoj 25,45 mil
Vzdělávání 1,4 mil
Prevence rizikového chování 0,75 mil
Volnočasové aktivity 1,73 mil
Životní prostředí a zemědělství 2,95 mil
Kultura a památková péče 19,3 mil
Cestovní ruch 2,32 mil
Program obnovy venkova 12,0 mil
Sport a tělovýchova 11,55 mil
▶️v případě příznivého vývoje se budeme snažit první změnou rozpočtu zvýšit alokaci některých programů - zejména podporu zvyšování akceschopnosti jednotek požární ochrany a také obnovu hasičské techniky, program obnovy venkova, investice do sportovních zařízení a objektů sloužících volnému času dětí a mládeže
▶️svým nemocnicím (Trutnov, Jičín, Dvůr Králové n. L., Náchod, Rychnov n. K.) dá kraj na vyrovnávacích platbách přes 236 mil Kč. Mají celkem cca 1 800 lůžek a pracuje v nich 3 300 lidí. Smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách vyrovnávací platby má kraj s nemocnicemi uzavřené do roku 2025. Každoročně jim kraj doplácí cca 260 mil Kč.
Úterý
🏨osobní porada s řediteli našich nemocnic, kdy jsme probrali:
▶️situaci a další opatření pro zvládnutí epidemie a současného tlaku v oblasti hospitalizace pacientů s COVID-19
▶️vyhodnocení průběhu zajištění stávajícího očkování, kdy celkem na sedmi místech v kraji v nemocnicích zajišťujeme vakcinaci především zdravotníků, seniorů v domovech a personálu, popřípadě rizikových pacientů v nemocnicí podle dodávek, jež máme k dispozici
💉Zejména jsme však diskutovali o sjednocení strategie dobrovolného očkování v 2.Q, kdy máme dle příslibů vlády čekat dodávky cca 100 ks vakcín měsíčně (podrobně budu informovat příští týden). A v tomto případě opustíme areály nemocnic a budeme očkovat v očkovacích centrech, která umožní odbavit více lidí.
...🗄️dále mne čekala nekompromisní hromada administrativy a jednání s vedoucím odboru o úkolech na tento rok, o výsledcích pokračujících jednání vztahujících se k výběru železničního dopravce🚆 a o stavu přípravy na jarní spuštění 🚌autobusové dopravy dle nových smluvních podmínek.
Středa
🦠mnoho a mnoho dílčích jednání, které jako červená nit provázelo téma zvládání aktuálního průběhu epidemie a dobrovolného očkování v souvislosti s COVID-19. Naším cílem je bezodkladně aplikovat všechny vakcíny, které do kraje přijdou. (viz můj středeční příspěvek). 🤷‍♂‍Nicméně, jak je patrné z průběhu posledních dnů, vládní strategii i spuštění registračního systému provázejí nadále změny a komplikace, ne něž budeme muset průběžně reagovat. O konkrétních místech, podmínkách a o spuštění jednotlivých fází a způsobu registrace, či o tom, kde je možné hledat podrobnosti či získat rady, budeme veřejnost včas informovat.
Čtvrtek
📑hned od rána opět mnoho administrativy, telefonátů a plánování setkání v návaznosti na ve středu KONEČNĚ schválenou vládní očkovací strategii.
👶abych si alespoň malinko od tohoto tématu odpočinul, navštívil jsem v HK po domluvě s rodiči s gratulací a dárkem úplně první miminko, které se narodilo 26 minut po půlnoci 1.1. 2021 ve FN HK (viz můj páteční příspěvek).
🦠💉a pokračoval jsem v jednáních, souvisejících s epidemiologickou situací a očkováním. Mimo jiné zřídili jsme Krajskou infolinku – 📞 495 817 110, která od pátku 15. 1. (kdy začne fungovat od 8.00 h centrální registrační systém pro osoby straší 80 let), pomůže s informovaností k dobrovolnému očkování proti COVID-19. Bude v provozu ve všední dny od 9:00 do 15:00 h. Nenahrazuje celostátní koronavirovou linku 1221, ale slouží jako další informační kanál pro obyvatele regionu.
👵👴Zabýval jsem se také vyhodnocení současné situaci v našich sociálních zařízení:
Počet pozitivních klientů je 169 osob, což je cca 5,2 % z celkového počtu. Nákaza se prokázala ve 13 krajských soc. zařízeních tj. 24, 5 %, v karanténě jejich 6.
Počet pozitivních pracovníků: 110 osob – tedy 4,5 % z celkového počtu, v karanténě 87 osob (celkem tedy chybí v provozu 8% osob).
🦠Nejvíce zasaženy jsou Domov pro seniory Trutnov, kde nákaza kulminuje, resp. pořád narůstá. Podařilo se však na úseku přímé péče situaci stabilizovat odbornou personální výpomocí pracovníků v sociální službách, na úseku zdravotním jsme máme v záloze zdravotní sestru z KMPT. Dále je to Domov Dolní zámek v Teplicích nad Metují, který je aktuálně posílen 6 pracovníky KMPT. Situace je zde stabilizovaná, další personální výpomoc není nutná, od 18. 1. se předpokládá návrat zaměstnanců. Domov důchodců ChD - Zdislava Třebechovice je v tuto chvíli ve fázi uzdravujících se pracovníků i uživatelů, stejně tak Centrum sociálních služeb Naděje Broumov (domov pro seniory). Sledujeme vývoj situace v Domově pro seniory Vrchlabí, Domově U Biřičky, v Domově na Stříbrném Vrchu a v Domově pro seniory Marie, kde se vyskytla nákaza většího rozsahu.
Celkově lze však lze říci, že domovy jsou schopna situaci zvládat bez výpomoci jiných zařízení.
💉Dobrovolné očkování již proběhlo např. v DD U Biřičky a mobilní tým pokračuje doposud bez komplikací dle určeného seznamu. Celkem jsme v kraji již proočkovali 700 osob (v krajských soc. zařízeních). Druhá dávka bude naočkována za 3 týdny.
Pátek
🖥️Centrální registrační systém na dobrovolné očkování proti COVID-19 pro obyvatele Královéhradeckého kraje starší 80 let byl spuštěn. Lidé si dle vydaných pokynů zarezervují termín a následně se budou moci nechat očkovat na jednom ze sedmi stávajících očkovacích míst – v nemocnicích v Hradci Králové, Náchodě, Trutnově, Jičíně, Dvoře Králové nad Labem, Rychnově nad Kněžnou a také ve Vrchlabí. Informace najdou kromě stránek ministerstva zdravotnictví také na webu na adrese koronavirus.kr-kralovehradecky.cz. Informace a pomoc při registraci mohou lidé získat na centrální informační lince ke koronaviru 1221 nebo té krajské📞 495 817 110, kterou za páteční dopoledne využilo téměř 500 volajících, a proto jsme se proškolili dalších 10 zaměstnanců, které bylo možné uvolnit z jednotlivých odborů KÚ, a call centrum jsme posílili. Nejčastější dotazy se týkaly problémů spojených s kolapsem a chybami registračního systému. Pracovníci úřadu poradí především s vyplňováním online formuláře a s vysvětlením celého procesu registrace předcházejícího samotnému očkování.
👮‍♂️při setkání s ředitelem policie KHK jsme prodiskutovali současný stav a představy o dalším rozvoji policie, materiální zabezpečení, aktuální úkoly při zajištění bezpečnosti, spolupráci v rámci IZS. Ale také požadavky kraje na změny dopravního zabezpečení v souvislosti s tranzitní nákladní dopravou přes obce našeho kraje.
📑👨‍🏫kromě administrativy mne čekala řada dalších úkolů v jednotlivých gescích jako např. ve spolupráci s náměstkem Štěpánkem opakované řešení požadavků na ministra školství v souvislosti s letošní maturitou (především u studentů zdravotnických škol) apod.
🏨 diskuse ve FN s ředitelem a prohlídka nejen stávajícího zajištění průběhu dobrovolného očkování, ale i prostor pro případné zajištění masivního dobrovolného očkování v našem kraji. FN je spádová pro okres Hradec Králové a předpokládáme, že bude zajišťovat vakcinaci zhruba 1/3 kapacit od měsíce dubna, kdy snad budeme mít k dispozici ty slibované 100 tisícové dodávky vakcín měsíčně oproti stávajícímu plánu 62 tisíc na 1. Q…i když už jsme se (jako již obvykle nejprve z televize) dozvěděli o dalším krácení počtu vakcín pro toto čtvrtletí z důvodu výpadku výroby firmy Pfizer.
💁‍♂‍v průběhu týdne jsem byl také opakovaně dotazován k situaci vzniklé okolo očkování radního Zdeňka Finka, kterou navíc spolu s několika zcela zavádějícími a nepravdivými tvrzeními zneužili zástupci Hnutí ANO v našem kraji sepsaném v jakési emotivní výzvě, ke které jsem se vyjádřil – viz můj páteční příspěvek❗.
🤷‍♂‍Radní Zdeněk Fink udělal chybu a veřejně se omluvil.
🤔Ale co mi skutečně přijde nebezpečné, je zejména v dnešní době, kdy je společnost rozdělena, ještě tento trend podporovat štvavými prohlášeními a vytvářením kauzy tam, kde nejsou. Já jsem se nikdy neuchyloval k tomu, abych své odlišné názory či nesouhlas takovou formou řešil, a stejně tak ani na lživé či zavádějící slovní výpady proti své osobě zpravidla nereaguji, protože jsem přesvědčen, že platí slušná komunikace, případně argumentace z očí do očí, veřejné publikování pravdivých skutečností a hlavně výsledky. 💁‍♂‍Ty jsou mým úkolem a těm věnuji svůj čas. A proto bych chtěl vyzvat i ostatní – bez ohledu na politickou či jakoukoliv jinou příslušnost – nedělejte to❗ Hledejme, jak spolu vést slušný dialog. Hledejme přijatelné kompromisy a podněty pro to, abychom lidi kolem sebe spojovali a ne rozdělovali. 🙏
Sobota, neděle
👨‍👩‍👦‍👦konečně čas s rodinou, trocha odpočinku a příprava na další náročný týden, který je přede mnou. Informace o aktuálním vývoji příprav na druhou fázi dobrovolného očkování budeme včas opět informovat.
Přeji Vám všem, aby Vaše myšlenky v nadcházejícím týdnu měly jenom stejně bílou barvu jako sníh, který v posledních dnech napadl.🙂