CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 17.11.

17. 11. 2019

Pondělí
... jednání o podpoře výstavby sportovního areálu 🤸‍♂🏀v Červeném Kostelci, o požadavcích kraje na investiční opravy na železnici, které musíme nárokovat na SŽDC a o problémech kolem výluky na železnici především s ohledem na povinnosti dopravce ČD zajistit změny jízdních řádů a dostatek autobusů na náhradní dopravu.
... Nové Město nad Metují a kontrola stavu realizace řešení zdejších dopravních problémů, které průběžně projednáváme s ŘSD a městem.
...„jednání“ se Svatým Martinem - opět bez bílého koně, ale se skleničkou v ruce a přáteli u stolu – příjemná změna v obvyklém rozvrhu😉

Úterý
...diskuse na ÚDRŽBĚ SILNIC Královéhradeckého kraje v rámci níž jsem požádal ředitele o zpracování nového podnikového spisového řádu, protože chci zjednodušit administrativu🗄 - méně podpisů, odpovědnost pouze klíčových osob za schvalování, termíny, možná elektronizace, limity v oblasti nakládání s finančními prostředky apod. a také o to, abychom při označování krajů silnic začali uplatňovat novou normu – tedy místo 25 cm širokých čar jsme přešli na šířku 12,5 cm, a tím mohli za stejný objem peněz viditelně označit mnohem více krajnic.💁‍♂
...přestože ještě není rozhodnuto o všech stížnostech vedených na ÚHOS v rámci veřejné soutěže na autobusovou dopravu🚌 (a v té souvislosti bych měl po té, co jsem tři roky dělal maximum, aby veřejná doprava fungovala pro dopravce za příznivých podmínek, mnoho důvodů se spíše ptát než opět naslouchat), považuji pravidelné jednání s dopravci za důležité, a jejich pozvání k diskusi nikoliv o soutěži, ale k aktuálním problémům, jsem přijal. Projednali jsme potíže při zajišťování některých spojů, problematiku zaměstnávání cizinců nebo změny související s mýtem při zvýšení počtu km a zvýšením cen při vjezdu na nádraží.
...v obci Vrbice jsem se setkal se 4 starosty z okolí, abychom probrali aktuální možnosti oprav a rekonstrukcí silnic🚧 v tomto mini regionu. Prošel jsem si problémové úseky, zhodnotil stav příprav oprav a možnosti do dalších let a tam, kde to v některých případech nebylo doposud ještě v naší kompetenci, jsem přislíbil údržbu silnic.
...🙈a na twitteru jsem narazil na toto: Alena Schillerová@alenaschillerov
Chci chránit zdraví našich občanů. Dnes jsem proto na @agenceecofin zablokovala návrh na legalizaci domácího pálení alkoholu. Metanolová aféra už se nesmí opakovat. Nikdy.
💁‍♂Vážená paní ministryně, @alenaschillerov, metanolová aféra nevznikla domácím pálením (z jejího vyšetřování v rámci své předchozí profese o tom něco vím) a jeho zákazem ani daněmi jejímu opakovaní nepředejdete. Mluvit o prevenci lze pouze tehdy, až stát zajistí opravdu důsledné kontroly při procesu průmyslové výroby alkoholu a oběhu tohoto zboží odpovědnými lidmi.

Středa
...bílý kůň sv. Martina měl den zpoždění, ale přesto už posypové vozy najezdily téměř tisíc kilometrů, spotřebovaly 40 tun posypového materiálu a 9500 litrů solanky. K žádným komplikacím v dopravě díky nim nedošlo. 🚛První výjezdy se uskutečnily v úterý z cestmistrovství Trutnov, Vrchlabí, Hořice a Nová Paka a ve středu vyrazili silničáři k údržbě komunikací v Krkonoších a také v Orlickém Záhoří. Každý rok snižujeme počet v zimě neudržovaných úseků (letos udržujeme celkem 3 541 kilometrů silnic I., II. a III. třídy a neudržovaných je v současné době pouze 215 km), a tím zvyšujeme bezpečnost na silnicích. Přesto vyzývám řidiče, aby byli na silnicích v nadcházejícím období opatrní a vždy brali ohled na aktuální klimatické podmínky a stav vozovky.
...po valné hromadě společnosti OREDO, jsme spolu s mým protějškem Michalem Kortyšem – náměstkem pro dopravu Pardubického kraje - schválili rozpočet na příští rok🤝, řešili problémy kolem odpočtu DPH a potřebné investice do HW a SW, na kterém je organizována veřejná doprava v obou krajích.
..👨‍💼.jednání v Náchodě ohledně obchvatu města a z mého pohledu hlavně o přípravě nové přeložky z Bělovse do Velkého Poříčí, která má vyřešit dopravní problémy mezi Náchodem a Hronovem. V jednáních se všemi dotčenými vlastníky ohledně majetkového vypořádání jsme výrazně pokročili - v současné době nám chybí uzavřít smlouvy u cca 10 majitelů (z 50, které chyběly ještě před rokem). Předpokládáme, že 5 ji s námi pravděpodobně uzavře ještě do konce roku a u zbylých 5 patrně přistoupíme k vyvlastnění. 📑Pro všechny stavební objekty na celé přeložce probíhá řízení o stavební povolení a další veřejné slyšení v Náchodě se uskuteční v prosinci. Zástupci města Náchoda nás také informovali o svém plánu začít ve spolupráci s ŘSD s procesem majetkových vyrovnání💰 při výkupech pozemků, souvisejících se stavbou obchvatu, již na přelomu roku.
...dvě pracovní setkání v náchodské senátní kanceláři, přičemž to, ktere se týkalo Teplicko-Adršpašských skal, bylo hodně podnětné . Problémy kolem dopravy v Adršpachu se zabývám minimálně už dva roky a mám na způsob provozování turistiky v tomto místě svůj názor. Tentokrát jsem ale konečně slyšel názor z dalšího úhlu pohledu - od místních horolezců🧗‍♂ a turistů, přičemž jejich myšlenka související s celkovým fungováním Teplicko-Adršpašských skal mi přišla natolik zajímavá, že pokud se mezi sebou shodnou, jsem připraven pomoci při prosazování potřebných změn v rámci jednání s CHKO.
... na závěr dne jsem si přečetl👉 https://www.novinky.cz/…/cesko-zasobu-kovu-nepotrebuje-tvrd…
Napadlo mne, že z nesystémovosti se už pomalu stává vládní systém, ve kterém se ztrácejí i samotní " principiálně orientovaní" sociálně demokratičtí členové vládní koalice 🙂

Čtvrtek
...cestou z Náchoda do Prahy jsem si přečetl👉: https://roklen24.cz/…/statni-sikana-pokuty-hrozi-i-poctivym…
A neubránil jsem se myšlence, že každý oslavuje výročí 30 let demokracie po svém - vláda například zvýšením daní, nárůstem byrokracie a novými represemi🙈
...já jsem se u příležitosti 30 výročí 17. listopadu 1989 zúčastnil slavnostního shromáždění v Senátu PČR a některé projevy pamětníků nebo v uplynulých 30 letech veřejně činných osob mne zaujaly. Například vzpomínky Petra Pitharta, které mi mimo jiné pomohly dokreslit okolnosti oněch zlomových událostí, o nichž jsem v době, kdy se děly, ještě neuměl uvažovat ve všech souvislostech, nebo projev Přemysla Sobotky, který pojmenováním některých současných jevů v naší společnosti potvrdil můj pocit z nich. O svých osobních vzpomínkách na dobu před 30 lety a na změnu, kterou pro mne znamenal listopad 1989, jsem se již zmiňoval ve čtvrtečním příspěvku, ale neodpustím si zdůraznit, že chci, aby i našim dětem zůstala možnost svobodně se rozhodovat, cestovat, vyjadřovat své názory a také víra, že „nebát se, nelhat a nekrást“ jsou toho podmínkou. Že je třeba nenechat stát zbavovat se svých povinností tím, že je přenese po tlakem represí na občany, nenechat se hlídat, abychom si moc nevyskakovali a podvolovat se neustálé kontrole měnící se v buzeraci. Že je třeba chránit nezávislost médií, nutit politiky k osobní odpovědnosti, dodržování slibů a pravidel, naslouchat názorům druhých a hledat společné cíle. Že demokracii a svobodu je třeba bránit neustále. Nezapomínejme, že není samozřejmá a dá se o ní snadno přijít.

Pátek
... jednání se zástupci obcí Divec, Lochenice, Předměřice nad Labem, Stěžery a Vysoká nad Labem o 🚌autobusové veřejné dopravě, která je zajišťována MHD HK, ale z naší strany finančně podporovaná. Chápu obavy starostů, kteří byli postaveni v souvislosti se zvýšením cen z 19 na cca 30 Kč💰 za km jízdy autobusů pro jednotlivé obce ze strany MHD bez předchozího projednání před hotovou věc. Přislíbil jsem pomoc a Královéhradecký kraj pokryje požadavek na zvýšení cen svou spoluúčastí.
...další jednání na úřadu KHK o různých požadavcích obcí na opravy🚧 silnic. V té souvislosti jsem si naplánoval další cesty po obcích, při kterých chci některé problémy se stavem silnic řešit osobně.
...spolu s vedoucím odboru dopravy jsme připravovali další strategii vůči SŽDC pro potřebné rekonstrukce a zdvojkolejnění tratí HK - Týnistě nad Orlicí a požadovaných změn na trati HK - Trutnov, a zároveň jsme sumarizovali minimálně 30 požadavků kraje na všechny opravy a úpravy na železnici🛤. Také očekávám resumé k tzv. Vysokovské spojce.🚆

Sobota, neděle
...🛌rýmička a kašel mne vyřadili na postelovou kolej a jenom doufám, že dvoudenní domácí léčba bude dostačující k návratu na rychlostní trať.😉 Sleduji průběh oslav 17. listopadu a nechci již opakovat. Nicméně k dnešním oslavám 30. výročí bych ještě dodal - 💁‍♂vzpomeňme dnes na to, jaké to bylo před 30 lety a na ty, kteří se za nebáli svobodu a demokracii bojovat. Nebojme se dnes my změnit to, co by nás vrátilo k nesvobodě. Nevěřme lžím a populistickým slibům. Nenechejme se umlčet koblihami ani ukolébat účelovými smířlivými projevy či gesty. Vězme, že líp bude pouze s upřímností, vzájemným respektem a poctivou každodenní prací.🇨🇿 Krásný nadcházející – svobodný – týden.🙂