CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 17. 12

17. 12. 2023

Pondělí
📝na jednání správní rady Oblastní nemocnice Náchod jsme projednali souhlas s osamostatněním se nemocnice v Rychnově nad Kněžnou formou odštěpného závodu, hospodaření za rok 2023 s ohledem na výpadky zdravotnických výkonů v prosinci, odměny pro zdravotníky a současný stav ve vyjednávání se zdravotnickými odbory.
👩‍💼👨‍💼Rada KHK, kdy jsme v rámci 100 bodů programu projednali například investice, objednávky na veřejnou dopravu pro první čtvrtletí příštího roku, nová výběrová řízení na rekonstrukce silnic (mimo jiné Broumov-Šonov a další). A také jsme projednali a rozhodli, jak bude dále fungovat Královélabská společnost, která spravuje cyklostezku Hradec Králové – Kuks.
🚑🚓🚒zasedání bezpečnostní rady KHK ke zhodnocení stavu bezpečnosti, plánům cvičení v příštím roce, kontrolám a činnosti bezpečnostní rady či přípravě na větší společenské a sportovní akce v kraji.

Úterý
🤝den plný administrativy a dílčích jednání, například k problematice Josefova nebo k prováděným kontrolám, ale také příprava na jednání se zdravotnickými odbory nebo jednání o sportovních dotacích. Dále jsem se věnoval různým žádostem občanů, a malou radost jsem si udělal pomocí jedné mamince, aby se dostala k potřebným psychiatrickým vyšetřením, které zatím marně pro své dítě sháněla.

Středa
🇪🇺pracovní setkání s Monikou Ladmanovou - vedoucí zastoupení evropské komise v ČR k možnostem spolupráce kraje (programové období a další možnosti v rámci kohezní politiky EU). Hovořili jsme o prioritách rozvoje kraje v oblasti dopravní infrastruktury, sociální oblasti, zdravotnictví nebo v rámci společné národní a evropské zemědělské politiky. Za mne je to do budoucna jedna z nových možností, jak kraj může získat další evropské finanční prostředky a chci se tomu dále věnovat.
⛽zasedání senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, kde jsme s ředitelem BIS, Vojenského zpravodajství, zástupci MV a MO a PČR projednávali ochranu kritické energetické infrastruktury v ČR a jaké změny by se v této souvislosti měly projevit v připravované novele legislativy krizového řízení. Nicméně, kritická infrastruktura je pouze jedna z oblastí, která má být součástí systému krizového řízení a úkol vyhodnotit aktuální stav a zohlednit zkušenosti z posledních let i v těch ostatních, je úkolem, který dále trvá. A jsem přesvědčen, že bez obdobných odborných diskusí není možné skutečně efektivní změny nastavit od stolu pouhým zavedením blíže neprodiskutovaného centrálního řízení a pouze doplňkových dílčích změn. Také jsem si potvrdil, jak moc je důležité diskutovat připravované změny na různých úrovních (z pohledu samospráv, odborníků i zákonodárců a státu jako odpovědného garanta), neboť z nich vyplývající závěry mohou vést k relevantním změnám. Což mohu doložit i vlastní zkušeností jak z pohledu hejtmana při jednání s ministrem, tak i z pohledu senátora a roviny legislativního procesu podloženého odbornými fakty a argumenty. (více – viz můj čtvrteční příspěvek)
🌾zúčastnil jsem se i jednání Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, a to kvůli zemědělství a s ním související petici (s více než 13 000 podpisy) směřující proti diskriminačnímu přístupu vůči zemědělským družstvům. Týká se zejména redistribuční platby v souvislosti s národní a evropskou zemědělskou politikou, o čemž dlouhodobě se zemědělci v rámci našeho kraje diskutuji a oceňuji rozhodnutí výboru se této problematice věnovat a uspořádat veřejného slyšení v Senátu.

Čtvrtek
👩‍💼👨‍💼schůze Senát Parlamentu ČR, na níž jsme projednávali například👇:
💰👵👴rozšíření okruhu daňově podporovaných finančních produktů zajištění na stáří a jejich zapojení do kapitálového trhu. Hlavní částí návrhu je vytvoření tzv. dlouhodobého investičního produktu [DIP], který významně rozšiřuje okruh možností spoření na stáří o produkty bankovního a investičního typu; nejedná se o nový finanční produkt, ale o daňovou podporu v zákonech již dnes zavedených finančních produktů; majetek vedený v DIP mohou tvořit peněžní prostředky, s určitým omezením akcie a dluhopisy, dále též podílové listy a deriváty sloužící k zajištění měnového nebo úrokového rizika; DIP budou moci poskytovat pouze regulované finanční instituce; zvýhodnění pouze, pokud si uspořené prostředky vybere klient nejdříve po deseti letech spoření a dosažení věku minimálně 60 let. Poskytování státního příspěvku v penzijních fondech se upravuje, aby motivovalo k větším příspěvkům účastníků, státní příspěvek nebudou dostávat osoby, jimž byl přiznán starobní důchod;
Zavádí se tzv. alternativní účastnický fond, což je penzijní fond, který může mít volnější investiční strategii a poplatkovou politiku (může investovat i do méně likvidních aktiv; stávající účastnické fondy v současnosti nemohou investovat například do fondů soukromého kapitálu a do nemovitostí, start-upů). Mění se podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru a určení výše účelně vynaložených nákladů za předčasné splacení.
👨‍⚕⏳přesčasy ve zdravotnictví, kdy pro vybrané zdravotnické zaměstnance v nepřetržitém provozu se umožňuje výkon práce až po dobu 24 hodin během 26 hodin po sobě jdoucích, přičemž tato doba soustavného výkonu práce by byla kombinací směny (jejíž maximální délka činí dle zák. práce 12 hodin) a na ní navazující práce přesčas. Uplatnění této maximální délky pracovní doby je podmíněno sjednáním v kolektivní smlouvě (nebo stanovením ve vnitřním předpisu u zaměstnavatele, u kterého nepůsobí odborová organizace) a písemnou dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pokud z důvodu delší pracovní doby dojde ke zkrácení nepřetržitého denního odpočinku pod rozsah 8 hodin, bude zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci náhradní dobu denního odpočinku, a to ihned po skončení pracovní doby, na což pak bude časově bezprostředně navazovat nepřetržitý denní odpočinek ve standardní délce. Na přechodné období od 1. ledna do 30. června 2024 se pro zaměstnance ve zdravotnictví zavádí možnost odložení poskytování nepřetržitého odpočinku v týdnu.
Návrh reaguje na aktuální velkou novelu zákoníku práce, která mimo jiné znovuzavedla §93a upravující tzv. další dohodnutou práci přesčas ve zdravotnictví; toto ustanovení se má zrušit již ke dni 1. 1. 2024 (namísto 1. 1. 2029). V návrhu je akceptován jeden z hlavních požadavků zástupců zaměstnanců ve zdravotnictví, spočívající ve zrušení uvedeného institutu další dohodnuté práce přesčas. Souvisí s tím rovněž témata ZZS lékaři a zdravotnický personál versus objemy peněz od zřizovatele a změna struktury nemocnic i podmínek při organizaci.
👨‍⚖vyslovení souhlasu Senátu se jmenováním soudců Ústavního soudu - JUDr. L. Dolanská Bányaiová a JUDr. Z. Kühn, jimiž se prezident rozhodl doplnit soudcovský sbor Ústavního soudu s ohledem na skutečnost, že v nejbližší době skončí funkčního období dalším dvěma soudcům ÚS.
🏥pozdě odpoledne mne čekalo vyjednávání se zdravotnickými odbory v kraji, kdy jsme se dohodli na zajištění zdravotní péče a podmínkách pro zdravotníky, které vycházejí z celostátní dohody (tzn. přidání do platu 5,8,15 pro kategorie lékařů L1, L2, L3 a navýšením o 5 % pro nelékařské zdravotníky a zaměstnance ve zdravotnictví). A současně se, stejně jako každý rok i letos, z pozice zřizovatele našich krajských nemocnic zamýšlíme nad opatřeními, která udrží z hlediska finančního ohodnocení jejich konkurenceschopnost vůči například vyšším platům ve FN. Proto jsme rozhodli o symbolickém zvýšení pro nelékařské zaměstnance (+3,5 %) a minimální hranici platu pro lékaře (L1-55 tisíc, L2-75 tisíc a L3/95 tisíc).

Pátek
…setkání s představiteli romské komunity z Jaroměře-Josefova, s nimiž jsem si povídal o nenaplněných plánech spolupráce s městem v souvislosti s aktivitami na podporu společenských a kulturních akcí pro mládež včetně vzdělávacích aktivit. Přislíbil jsme pomoc při jednání se starostou města.
📝zásadní jednání o dalším vývoji sporu s firmou ICZ, které jsme vypověděli smlouvu na dodávky Nemocničního informačního systému. Probrali jsme jejich nabídku na mimo soudní vyrovnání, sdělili svoje představy a možnosti dalšího postupu, a slíbili poslat stanovisko za kraj tak, aby nejpozději v prvním čtvrtletí bylo jasno, zda nakonec skončíme u soudu nebo se dohodneme na vyrovnání.
👩‍💼👨‍💼jednání se starosty Krkonošska, abychom probrali plány kraje, rozsah možné spolupráce v oblasti dotací, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, a dotkli jsme se i celostátních témat zdravotnictví, školství či ekonomiky s ohledem na RUD apod

Sobota, neděle
🏒i tentokrát patřil víkend převážně sportu, a to malých hokejistů, ke kterým patří i náš Toník, a v sobotu jsem byl zvolen lídrem pro krajské volby v příštím roce pro pokračování v hejtmanské pozici. Děkuji za důvěru.🤝 Zásadní však pro mne bude ta ze strany občanů našeho kraje. Krásný zbytek třetí adventní neděle a pokud možno pohodový nadcházející týden Vám všem.