CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 17.3.

17. 03. 2019

Pondělí 
👨‍💼den v senátní kanceláři v Náchodě a kromě dotazů a proseb o pomoc v oblastech dopravy, se kterými se na mne obracíte nejčastěji, jsem se tentokráte seznámil i s problémy soukromých lékáren. Trochu mne překvapilo, že majitelem lékárenského řetězce, může být člověk - vzdělán ve zcela jiném oboru🤔. V rámci možností prostředí senátu se budu zajímat o to, jak pomoci při řešení úhrad za léky. 
…odpoledne zasedání Bezpečnostního výboru KHK - pravidelné vyhodnocení bezpečnostní situace na území našeho kraje, ale hlavním tématem bylo důležité řešení problémů souvisejících s fungováním a kapacitou protialkoholních záchytek.🍻 Alejí je nedostatek.🤗

Úterý
…začínám jednáním na Ústavně právním výboru Senátu PČR zásadním bodem programu, a to projednáním návrhu prezidenta ČR na ústavního soudce.👨‍🎓 Rozhodne se na 7. schůzi Senátu PČR příští týden, a přestože mám na volbu svůj názor, jsem rád a děkuji i za podněty k zamyšlení, které dostávám od veřejnosti. 🤝
…zúčastnil jsem se slavnostního setkání u příležitosti 20. výročí od vstupu ČR do NATO na Pražském hradě.💂‍♂ Nepochybuji o správnosti členství naší země v tomto paktu, je to v naší historii nejsilnější bezpečnostní záruka, je však potřeba být nejenom členem, ale také se aktivně podílet na utváření strategie a zohledňovat v ní národnostní zájmy - stejně jako ve všech ostatních mezinárodních partnerských společenstvích.💁‍♂
…zasedání senátorského klubu ODS a příprava na 7. schůzi Senátu PČR příští týden
👨‍💼pracovní setkání k ústavní stížnosti proti nespravedlivému systému úhrad zdravotních pojišťoven. Musím konstatovat - s vědomím složitosti komplexních legislativních i realizačních úprav -, že problémy s rozdílnými úhradami zdravotních pojišťoven vůči jednotlivým zdravotnickým zařízením nebo s nákupy zdravotnických přístrojů, popřípadě při získávání nových smluv za zdravotní péči, se musí už konečně systémově řešit. Jinak zřejmě zůstaneme všichni v područí zdravotních pojišťoven, přestože si budeme hrát neustále na to, že zdravotnictví má stát pod kontrolou.

Středa
v Senátu PČR jednání o žalobě ČR v souvislosti se směrnicí EU o držení zbraně, která omezuje naši národní legislativu v této oblasti, se zástupci LIGA LIBE z. s.. Žaloba ČR je prvním takovým odporem vůči směrnicím EU. Na slyšení u Evropského soudu se k němu připojili také zástupci Maďarska a Polska.👨‍🎓 Bohužel se obávám, že se Evropský soud spíše zaměří na procesní věci v souvislosti s přijetím této hloupé směrnice. Proto doufám, že bude podrobena zhodnocení i s ohledem na skutečnost, že je dodatkem k původní směrnici, jež se zaměřovala na obchod a pohyb zbraní v členských státech, ale nikoliv na omezování práv k držení - klasický přílepek jiného záměru k původně odlišně zaměřené směrnici. Bude-li žaloba zamítnuta, musíme se legislativě bránit zřejmě nejen úpravou z. č.119/2002 Sb., zákona o zbraních. Kromě implementace existují možnosti týkající se tzv. vyjímacích opatření, 🤔ale je i otázkou, zda se nepokusit znovu a lépe o změnu v rámci ústavního práva?! O tom zřejmě budeme s některými kolegy senátory společně jednat v průběhu měsíce dubna.🤷‍♂
…cestou z Prahy jsem si přečetl💻:
http://ceskapozice.lidovky.cz/policejni-preziden…/tema.aspx…
A pouze dodávám, že tohle téma budu určitě dále pozorně sledovat!👀

Čtvrtek 
…jednání v rámci úřadu na Kraji a pak cesta na jednání o potřebných, zamýšlených či již připravovaných opravách silnic🚧 za starosty obcí Vilantice (silnice Vilantice - Dubenec), Rtyně v Podkrkonoší 🛣(silnice Rtyně a poslední úsek směrem na Hronov), Stárkov (problémy zvýšené dopravy v obci) a Hronova (silnice a pracovně přátelské povídání o komunální a krajské samosprávě).

Pátek
👨‍🏫ráno škola a tentokrát povídání o HZS v ČR. Považuji za potřebné seznámit studenty se všemi bezpečnostními sbory🚒 a zpravodajskými službami, které odpovídají za vnitřní bezpečnost naší země.
...na úřadu kromě nutné agendy i setkání se zástupci autobusového dopravce, který zajišťuje dopravupro hendikepované děti na Rychnovsku. Debata o tom, za jakých podmínek lze tuto formu služby nadále provozovat a také zda neexistuje i další možnost jejího rozšíření do blízkého okolí. Ke konečnému resumé budeme ještě v jednáních pokračovat.💬
… poněkud smutný konec pracovního dne – nejenom jako zástupce senátorů - na pohřbu bývalého předsedy klubu senátorů ODS a bývalého primátora města Pardubice Jiřího Stříteského. Čest jeho památce.🥀

Sobota
💁‍♂ideová konference ODS v Praze před nadcházejícími evropskými volbami. Myslím si, že je na čase, abychom nejenom v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu, o jehož křesla vysíláme do boje osobnosti a odborníky💙, začali za ODS nejenom nastavovat současné vládě zrcadlo, ale plnit svou opoziční roli předkládáním a prosazováním konkrétních reformních návrhů. Proto jsem rád přijal výzvu, abych se v tomto kontextu vyjádřil k situaci v bezpečnostním prostředí a zejména prioritám, které v této oblasti musíme naplnit pro bezpečné Česko. Protože bezpečnost světa – resp. z našeho pohledu zejména Evropy – skutečně začíná a končí zajištěním národní bezpečnosti každé země. A tato zase začíná schopností zajistit v prvé řadě vnitřní bezpečnost a končí nastavení funkční otevřené spolupráce s EU, ostatními evropskými zeměmi a NATO. I proto budu nejenom bedlivě sledovat ve středu v médiích avizované reformy, respektive jejich naplňování. Rád bych dále využíval i svých dlouholetých zkušeností👮‍♂nejenom k osvětě laické i odborné veřejnosti, ale hlásím se také k politické odpovědnosti za to, abychom nepřipustili nekonečné vytváření nových a nových bezpečnostních metodik, a abychom již začali konat. Abychom nutili vládu k revidování stávající bezpečnostní strategie, stabilizovali personálně a materiálně policii i ostatní bezpečnostní složky, nastavili pravidelný režim financování a propojení se zpravodajskými službami a v neposlední řadě nastavili funkční mezinárodní spolupráci. Abychom se z pohledu našich národních zájmů dokázali prosadit i při definování modifikace stávajících mezinárodních bezpečnostních úmluv a dokázali reagovat na očekávané změny bezpečnostního prostředí uvnitř i vně naší státní hranice.👨‍💼

Neděle
…věřím, že zasloužený😉 odpočinek a vzácný čas s rodinou😘. Gratuluji také na Slovensko kandidátům postupujícím do druhého kola prezidentských voleb🇸🇰a přeji našim sousedům, aby zvítězil ten (ta), kdo naplní očekávání co největšího počtu Slováků, kdo bude osobností hodnou úcty a bude důstojně reprezentovat svou zemi nejenom doma, ale i v zahraničí. Vám všem přeji, aby byl příští týden stejně slunečný ve všech ohledech, jako je dnešní počasí a prožili jsme jej smysluplně a také bez politických bouří a tornád.🌈