CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 17.5.

17. 05. 2020

Pondělí
👩‍💻👨‍💻Rada KHK s cca 55 body na programu – vybírám ty, z mého pohledu, důležité👇:
➡️ informace o dopadech opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 na rozpočty, a to od počátku nouzového stavu do dubna. Např. u sociálních služeb jde o více jak 41 milionů korun💰, díky vzniklým materiálovým a personálním vícenákladům, v důsledku snížení kapacity pobytových služeb, odměn pracovníkům a dalším opatřením. V tuto chvíli odsouhlasen příslib navýšení rozpočtu v této oblasti o 35 mil korun.
➡️majetkové a investiční body v silničním hospodářství (např. nově 5x VZ na rekonstrukce VIZ MŮJ ÚTERNÍ PŘÍSPĚVEK)
➡️ve shodě v celém vedení kraje jsme odložili projednávání o individuálních a mimořádných dotacích s ohledem na primární saturování všech rozpočtových priorit a vrátíme se k tomuto bodu dle vývoje a možností
➡️kampaň #pootevřeno, která nabízela zájemcům o kulturu během nouzového stavu zajímavé informace z kulturních institucí v kraji, se pomalu mění na kampaň #otevíráme
➡️KHK získá finanční dar ve výši 400 tisíc korun z Dárcovského programu firmy ČEPS, které pomohou s nákupem výpočetní techniky do školských zařízení kraje i dalších potřeb spojených s online výukou a s vyučováním z domova.

Úterý
👨‍💼porada o posledních nákupech v nouzovém stavu v KHK, které ve zdravotnictví, školství a také např. v dopravě po skončení krizového řízení přejdou na systém "každý za své". Kraj je však zřizovatelem ještě 25 zařízení v sociální oblasti, která je patrně z pohledu zásobení ochrannými prostředky oblastí nekritičtější. V našem kraji jsou k dnešnímu dni rezervy např.😷 u ústenek v objemu 460 tisíc ks, u respirátorů 285 tisíc kusů. Jsem přesvědčen, že odpovídající skladové zásoby máme udržovat.
👨‍💼👩‍💼odpoledne jsem strávil přípravou na 22. schůzi na pracovní poradě s předsedou Senátu PČR a jednáním s kolegy v rámci senátorského klubu ODS. Projednali jsme 9 bodů a rozešli se připraveni podpořit 4 zákony (kompenzační bonus mimo jiné nově i pro s.r.o., opatření ve sportovních dotacích, v rámci kulturních akcí a ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů) z 5 postoupených v legislativní nouzi z Poslanecké sněmovny PČR. Naopak jako problém jsme vyhodnotili nedostatečné odložení 3. a 4. vlny EET a doporučili jsme přijmout pozměňovací návrh na jejich odložení .

Středa
💻Ústřední krizový štáb, který bude po skončení nouzového stavu zasedat již nepravidelně s cílem průběžně komplexně monitorovat situaci v ČR. Tentokrát bylo předmětem jednání zejména👇:
▶️debata o posledních nákupech pro zásoby státu
▶️informace k omezení cestování díky opatření EU
▶️diskuze k potřebě aktualizovat krizové plány
▶️informace k systému chytré karantény a k jejímu centrálnímu řízení
… senátní Ústavně právní výbor a odpolední 22. schůze Senátu PČR, přičemž za nejpodstatnější považuji👇:
▶️projednávání zákona o kompenzačním bonusu – nyní nově vztaženém i na OSVČ, kteří podnikají jako s.r.o., což byl mimo jiné požadavek, který jsme za ODS prosazovali již několik týdnů. Tento zákon jsme byli připraveni podpořit, avšak s výhradou ke způsobu pokrytí čerpání tohoto bonusu – vratkami daně a tím způsobeného negativního dopadu v podobě výrazného snížení inkasa sdílených daňových příjmů v rozpočtech obcí a krajů (lze očekávat propad 11 mld pro rozpočty obcí a 4 mld v rozpočtech krajů). Chceme, aby tato „pomoc“ vlády směrem k OSVČ, jejíž realizaci tímto způsobem vláda z nemalé části přenáší na kraje a obce, byla státem kompenzována – např. navýšením finančních prostředků vázaných na investice apod.. Navrhovali jsme tedy ke schválení zákona i doprovodné usnesení, které vyzve vládu, aby do konce května předložila návrh na vyrovnání negativních finančních výpadků díky kompenzačnímu bonusu do územních rozpočtů obcí a krajů a případně jsme připraveni předložit v průběhu června návrh zákona o rozpočtovém určení daní, které by řešilo posílení příjmů obcí a krajů. Nakonec byl po více než 3hodinové diskuzi odhlasován pozměňovací návrh, kterým se návrh zákona vrací zpět do poslanecké sněmovny. Podle mého názoru to nemění nic na našem postoji a senátoři ODS musí připravit návrh na změnu rozpočtového určení daní pro obce a kraje, abychom docílili systémového navýšení minimálně odhadovaného propadu příjmu pro obce a kraje v objemu cca 15 mild.
▶️projednání návrhu zákona evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu – i když se tímto zákonem EET odkládá do konce roku, myslíme si, že je to nedostatečné, a že bychom nejmenším podnikatelům měli vytvořit dostatečný prostor. Předkládáme pozměňovací návrh, který by 3. a 4. etapu EET oddálil o 2 roky, do 30. června 2023. Nakonec i sama ministryně financí přiznává, že EET je rozpočtově neutrální – nepotvrzuje se, že by to byl značný přínos do státního rozpočtu, a zároveň přiznává, že to vlastně drobné podnikatele zatěžuje.
▶️zmírnění dopadů koronaviru ve sportu jsem podpořil, ale bude ze strany Národní sportovní agentury velmi náročné administrativně zvládnout přerozdělení dotací ještě v letošním roce
▶️zmírnění dopadů koronaviru pro kulturu (letní festivaly) bylo schváleno, ale mám pocit, že je mnoho dalších akcí, na které pořadatelé nepotřebovali podobný zákon, resp. i s jeho absencí našli řešení přizpůsobením nabídek svých produktů a služeb, proto jsem se zdržel hlasování
▶️zmírnění dopadů koronaviru na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů, hlasoval jsem pro.
▶️podpořil jsem rovněž usnesení senátu ke stavu ohledně vládního nekoncepčního využití a zveřejňování dat v boji proti koronavirové pandemii, kterým žádáme vládu, aby informace a data byla zveřejňována v dostatečné kvalitativní míře a včas. Data musí být transparentně k dispozici na různých úrovních, abychom jak nyní, tak i v budoucnu, byli schopni jakékoliv krizové situace dobře zvládnout.

Čtvrtek
🚌🚆🚏dílčí jednání s kolegy k detailům dalšího plánu rozvolnění opatření v regionální dopravě. Předpokládám, že od pátku 22.5 se vrátíme téměř do 100 % rozsahu veřejné regionální dopravy na železnici a obdobná situace bude i v autobusové dopravě, kde pouze tzv. školní spoje ještě budeme do jízdních řádů vracet postupně dle potřeby a otevírání různých typů škol
👨‍💼a kromě v tomto týdnu již 2.pracovního setkání skupiny krizového štábu na KÚ k zásobám a stavu zajištění doposud platných opatření, popř. způsobu návratu normálu v sociální a zdravotní oblasti, ve školství a dopravě, jsem se zabýval ještě dořešením nové úpravy vlakových nástupišť v České Skalici (viz můj čtvrteční příspěvek).

Pátek
…setkání s podnikateli v Trutnově, České Skalici a ve Lhotě pod Hořičkami k dopravním úpravám značení na silnicích🛑, problémům s objízdnými trasami🚧 a seznámil jsem se s aktuálními problémy našich firem v souvislosti se zpomalením ekonomiky a nastupujícím poklesu objednávek ve výrobě. 💁‍♂️Debata o tom, jak vypadá vládou všemi směry proklamovaná pomoc podnikatelů v reálu např. pro firmy zabývající se dřevařskou a kovovýrobou. Účinná není, a tak se opět prokazuje ohromná vůle a snaha majitelů nacházet vlastní řešení a nové cesty pro navrácení nezbytných objemů a obratů pro udržení existence drobných a středních firem v nastalé situaci. 🤷‍♂️Rád bych věřil tomu, že stát, když už není schopen relevantní, a hlavně pružné pomoci, bude alespoň vytvářet podmínky, které zavádění potřebných řešení nebudou klást nesmyslné překážky a bude podporovat odbyt produkce českých firem. V rámci svých veřejných kompetencí o to budu usilovat.
🤔a pracovní týden jsem zakončil jednáním z poněkud jiného „soudku, než jsou obvyklé problémy související s dopravou. Již před několika měsíci jsem byl požádán o pomoc s obrovskými a bohužel už mnoho let vleklými problémy v občanském soužití v jednom z měst našeho kraje. Člověk, který není trestně odpovědný a je mimo jiné i dlouhodobě ambulantně léčen, neustále poškozuje nejenom majetek, ale svým chováním, mnohdy ohrožujícím zdraví spoluobčanů, vytváří nesnesitelné spolužití pro své okolí. Jakékoliv pokusy ochrany před tímto jednáním (např. nařízením ústavní ochranné léčby) se zatím nedaří prosadit. A přestože se orgány činné v trestním řízení situaci snaží řešit, nelze ani zásadním způsobem zpochybnit rozhodování soudu, který doposud navrhovaná opatření zamítl. A tak se snažím využít zkušeností ze své předchozí profese a jsem odhodlán nadále vyřešení situace nevzdat, pokračovat v součinnosti s poškozenými a pomoci hledat další způsoby řešení. Snad to, které po pátečním jednání s nimi považuji za relevantní, posune situaci příznivým směrem. V případech jako je tento, a kterých jistě existuje více, moje základní doporučení zní, 💁‍♂️- pokud se s něčím podobným setkáváte, neváhejte hned od počátku trvat na zaznamenání každého takového, byť z dílčího pohledu třeba ještě nezávažného, chování na místním oddělení policie, protože bez toho je jakákoli další cesta k nápravě bezvýsledná nebo minimálně velmi komplikovaná a vleklá.

Sobota, neděle
…víkendové jarní práce na zahradě🌱, vláčky s Toníkem 🚂a posun zase o kousek blíž k normálu návratem k pravidelným nedělním odpoledním ve společnosti kamarádů při fotbálku/nohejbalu nebo volejbalu u nás na vesnici.
🤔a před vstupem do nadcházejícího týdne, ve kterém nás čeká další vlna rozvolnění některých „koronavirových“ opatření, si dovolím malé shrnutí. 💁‍♂️Máme za sebou nelehké období a doufejme, že jsme překonali to nejhorší. Přesto ještě nemáme vyhráno a čeká nás dlouhá a složitá cesta. Je třeba, abychom na jedné straně zůstali obezřetní, nepodceňovali ochranu svého zdraví, ale stejně tak, abychom se nenechali vtáhnout do fakty nepodložené paniky a mediálního obchodu strachem. Musíme se vrátit do našich životů a ke snaze obnovit prosperitu naší země. V posledních měsících jsme prokázali, že umíme v těžkých chvílích držet pospolu, pomáhat si a nacházet řešení. Ze všech stran slýcháme „nic nebude jako dřív“, ale je to špatně?🤷‍♂️ Chceme, aby úplně všechno bylo jako dřív? Možná je právě nyní vhodný čas se zastavit, a namísto konců hledat nové příležitosti a začátky. Vše bude takové, jaké my sami budeme chtít, a jak o to budeme každý sám usilovat. Pro nás všechny, kteří působíme ve veřejném životě, vnímám pro nadcházející období jako prioritu, abychom se věnovali maximální podpoře investičního rozvoje, oborům a českým producentům, kteří napomohou větší soběstačnosti a zaměstnanosti v našem regionu a v neposlední řadě, ABYCHOM UMĚLI SVÉ SÍLY SPOJOVAT, NIKOLIV DROBIT.🤝 Já se budu nadále snažit být v rámci svých krajských kompetencí odpovědným hospodářem a v celorepublikové politice podporovat naše regionální zájmy.
Vám přeji do dalších týdnů a měsíců hodně zdraví, sil a úspěchu ve všem, do čeho se pustíte.👏 Děkuji těm, kteří stáli v prvních liniích, ale i vám, kteří jste nebyli lhostejní a všem, kteří se i nadále chováte zodpovědně, a tak umožňujete náš společný návrat k normálu.👍 Úspěšný týden Vám všem.🙂